ADATOK A DIÓ-BUROKLÉGY (Rhagoletis completa

Report
ADATOK A DIÓ-BUROKLÉGY (Rhagoletis
completa Cresson) KÁRPÁTMEDENCEI
RAJZÁSÁHOZ ÉS MAGYARORSZÁGI
ELTERJEDÉSÉHEZ.
VOIGT E.1, SUBIC M.2, BARIC B.3, PAJAC I.3, TÓTH M.4
1Állami
Gyümölcs-és Dísznövénytermesztési Kutató
Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, Park u.
2. 1223 email: [email protected]
2 Poljoprivredna Savjetodavna Sluzba, Cakovec,
Horvátország
3University Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb,
Horvátország
4 MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Herman
Ottó u. 15. email: [email protected]
A dió-buroklégy (Rhagoletis completa Cresson) az Eu
Annex I/A1 listán veszélyes, karantén kártevő. Terjedéséről
bejelentési kötelezettség van.
Amit nem
szeretnénk látni:
(Növényvédelmi Tudományos Napok, 2012. február)
Magyarországon 2011-ben fordult elő először Kőszeg mellett
(TUBA és munkatársai, 2012), majd 2012-ben először a NÉBIH
Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága hívta
fel a figyelmet (Növényvédelem, 2012), majd Vas megyéből
(Szombathely) ill. Zala megyéből jelezte jelenlétét az illetékes
Kormányhivatal.
• A dió-buroklégy egy nemzedékes fúrólégy faj
(Diptera: Tephritidae)
• Rajzása július közepétől szeptember végéig tart
• Lárvái a dió zöld burka és csonthéj között
táplálkoznak,
• A kártétel téveszthető más bakteriális és gombás
megbetegedésekkel (Xanthomonas campestris
pv. juglandis , Botryospheria dothidae
[Fusicoccum aesculi]),
• Más, szintén a dió burkában fejlődő őshonos,
légy faj azonos kárképet okozhat
Külön említeni kell, hogy a kártétel
(nagy, fekete folt a dió termésén)
jelentős minőségi kárt okoz, mert
ezek a foltok a dió manipulálása
során még magasabb nyomású víz
sugárral sem távolíthatók el
A Diptera fajok imágói szívesen keresik fel a
fehérje bomlástermékeket, ennek modellálására
használnak rajzásmegfigyelésükre szolgáló
csapdák ammónium sókat ill. fehérje
hidrolizátumokat
Európai cseresznyelégy csapdák
esetében használt táplálkozási
attraktánssal ellátott csapdák 2011
évi Horvátországi kísérleteinkben
szignifikánsan több R. completa
legyet fogtak, mint az anélküliek
• A 2012-re tervezett vizsgálatok oka elsősorban
a 2011. évi Horvátországi adatok voltak
• A filloxera 1875-ös magyarországi megjelenése
óta tudjuk, hogy az invazív fajok nem tartják
tiszteletben az országhatárokat
• Banfi (Bánfihegy) a határtól mintegy 10-15
km-re van
• Rh.completa jól repülő faj (Németországban
hat év alatt 500 km-t tett meg, 80-90 km/év)
• A dió buroklégy detektálására minden esetben CSALOMON®
PALz csapdát használtunk , melyet 3-4 m. magasan
helyeztünk el a fán
R. completa detektálására kihelyezett csapák
helye, 2012. július-szeptember
Csapdáinkat egyedül
álló vagy út menti
fákra helyeztük el, és
erre kértük horvát
kollegáinkat is
Hely
Július 17Szeptember 6
Lenti
79
Tornyisztmiklós
140
Kerkasztkirály
44
Csörnyeföld
132
Bázakerettye
284
Letenye
155
Mursko Stredisce
63
Leskovec
25
Senkovec
1382
A táblázat két csapda együttes fogását tartalmazza
Hely
Szeptember 6Október 9
Lenti
43
Tornyisztmiklós
204
Kerkasztkirály
4
Csörnyeföld
61
Bázakerettye
15
Letenye
16
Iharos
15
Pogánysztpéter
13
Mursko Stredisce
87
Leskovec
4
Senkovec
41
A táblázat két csapda együttes fogását
tartalmazza
2012 év folyamán fogott összes R. completa
egyedek száma Magyarországon és Horvátországban
(2012 július 27. – október 9.)
A táblázat két csapda
együttes fogását
tartalmazza
Hely
Július 27 Október 9
Lenti
122
Tornyisztmiklós
244
Kerkasztkirály
48
Csörnyeföld
193
Bázakerettye
299
Letenye
171
Iharos
15
Pogánysztpéter
13
Mursko Stredisce
150
Leskovec
29
Senkovec
1423
Dióburok-légy rajzása Rhagoletis csalétekkel ellátott
CSALOMON® PALz csapdákban, 2012-ben (Senkovec
(Szentilona), Horváto., Összes fogás: 1423 légy)
225
200
átlagos fogás (+SE)
175
150
125
100
75
50
25
0
25
július
31
7
13 16
augusztus
30
7
19
szeptember
Összes fogott R. completa imágó száma: 299
No comment
Nem szívesen látunk
kedves „vendég” !
Köszönjük megtisztelő figyelmüket !

similar documents