Slide 1

Report
Laiton maahantulo ja Frontex
14.12.2012
Sakari Vuorensola
EU:N RAJATURVALLISUUSSTRATEGIA
IBM= Integrated Border Management (yhdennetty rajaturvallisuus)
5: POLITIIKAN JA
LAINSÄÄDÄNNÖN
YHTEENSOVITTAMINEN
1: RAJAVALVONTA
RAJATARKASTUKSET
RAJAN VALVONTA
4: VIRANOMAISYHTEISTYÖ
RISKIANALYYSI
TOIMENPITEET
SISÄMAASSA
RAJAVALVONTA
RAJAN YLITSE
TAPAHTUVA
YHTEISTYÖ
TOIMINTA
3. MAISSA
3: “NELIPORTAINEN RAJATURVALLISUUSMALLI”
2: RAJAT YLITTÄVÄN RIKOLLISUUDEN
PALJASTAMINEN JA TUTKINTA
RAJATURVALLISUUDEN
PÄÄMÄÄRÄT
BORDER
CONTROL: OBJECTIVES
AND CONFORMATION
RAJATURVALLISUUDEN TAVOITTEET
KANSALLISTEN JA EU:N ETUJEN TURVAAMINEN
VAPAA LIIKKUVUUS
MAAHANMUUTON
HALLINTA
IHMISOIKEUDET
RIKOSTORJUNTA
RAJAVALVONTA
-RAJATARKASTUKSET
- RAJAN VALVONTA
- RISKIANALYYSI
LAILLISUUSPERIAATE
RAJANYLITYSLIIKENTEEN
EDISTÄMINEN
MAAHANTULOON VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
Sweden
Latvia
Lithuania
FAKTAT
Ireland
Belarus
United
Kingdom
• Suuri paine etenkin
eteläisillä ulkorajoilla
• Kehittynyt vakava
järjestäytnyt rikollisuus
• Haasteelliset jatkoprosessit
(turvapaikka ja palautukset)
• Väkivalta
Russia
Poland
ValkoVenäjä
Germany
Belgium
Czech
Republic
Ukraine
Slovakia
Austria
Kazakhstan
Hungary
France
Romania
Croatia
Serbia
Italy
Uzbekistan
Bulgaria
Georgia
FYROM
Azerbaijan
Turkki
Greece
Spain
Turkmenistan
Turkey
Iran
Syria
Iraq
Lähi-itä
Tunisia
Morocco
Iran
Jordan
Libya
Libya
Algeria
Egypt
Egypti
Western
Sahara
Saudi
Arabia
Oman
Persianlahden
maat
Mauritania
Mali
Niger
Burkina
Faso
Guinea
Sierra
Leone
Liberia
Sudan
Chad
Sahel
Senegal
Eritrea
Yemen
Benin
Nigeria
Cote
d'Ivoire
Central
African
Republic
Ghana
Ethiopia
South
Sudan
Cameroon
Kenya
Somalia
PÄÄREITIT EU:IIN
Latvia
Sweden
Top 5
kansallisuudet
Ireland
2012:
1.
2.
3.
4.
5.
Afganistan
Syyria
Bangladesh
Algeria
Pakistan
Lithuania
United Kingdom
Tammikuu – Marraskuu 2012
verrattuna
Tammikuu – Marraskuu 2011
Belarus
Poland
+50%
Germany
Russia
Czech Republic
Ukraine
5 585
Slovakia
Austria
France
Hungary
Romania
+27%
-33%
Serbia
Italy
35 662
Bulgaria
Georgia
6 362
Spain
Greece
Turkey
Italy
Iran
Tunisia
Iraq
-24%
Morocco
5 433
Mauritania
Syria
Algeria
-84%
9 519
Jordan
Libya
Egypt
Saudi Arabia
Source: FRAN and JO data as of 11 October 2012
TILANNE KREIKAN, BULGARIAN JA TURKIN RAJOILLA
8 000
“Xenios Zeus ja
Aspida”
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
Havaitut laittomat rajanylitykset
Kreikka – Turkki maaraja
Bulgaria – Turkki maaraja
Kreikka – Turkki meriraja
9/12
10/12
11/12
TILANNE KREIKAN, BULGARIAN JA TURKIN RAJOILLA
400
1 368
300
200
100
0
Jan-12
8 000
6 000
Nov-12
30 291
4 000
2 000
0
Jan-12
800
Havaitut laittomat rajanylitykset
Kreikka – Turkki maaraja
Bulgaria – Turkki maaraja
Kreikka – Turkki meriraja
600
Nov-12
3 312
400
200
0
Jan-12
Nov-12
PÄÄTEHTÄVÄT
Jäsenvaltioiden tukeminen
•Riskianalyysi
• Yhteiset operaatiot
• RABIT
•Koulutus
•Tutkimus ja kehittäminen
ORGANISAATIO
HALLINTONEUVOSTO
Perusoikeuksiin
liittyvä
neuvoa-antava
foorumi
PÄÄJOHTAJA
STRATEGINEN SUUNNITTELU
JA KEHITTÄMINEN
FUNDAMENTAL
RIGHTS OFFICER
VARAPÄÄJOHTAJA
OPERAATIOT
RISKIANALYYSI
TILANNEKESKUS
JOHDON TUKI
ULKOINEN YHTEISTYÖ
SIS. TARKASTUS
OPERATIIVINEN
OSASTO
HENKILÖSTÖ: 300
BUDJETTI: 85 M€ + 4,5 M€
TOIMINTAKYVYN
KEHITTÄMISOSASTO
KOULUTUS
TUTKIMUS
JA
KEHITTÄMINEN
RESURSSIPOOLIT
TIEDOTUS JA AVOIMUUS
HALLINNOLLINEN
OSASTO
TALOUS
JA
HANKINNAT
HENKILOSTÖ- JA
TUKIPALVELUT
OIKEUDELLISET
ASIAT
ATK PALVELUT
OPERAATIOT
PULSAR
Ilmaraja
JUPITER
FOCAL POINTS
PLUTO
Maaraja
NEPTUNE
INDALO /
MINERVA
POSEIDON Land
AENEAS
POSEIDON Sea
EPN
PROGRAMME
HERA
ATTICA
HERMES
POSEIDON
PALAUTUS OPERAATIOT
Suunniteltu määrä:
35 – 45 vuodessa
Mahdolliset
palautuskohteet
Länsi-Balkan
Länsi-Afrikka
Etelä-Amerikka
Aasia
YHTEISTOIMINTA ULKOPUOLISTEN
KUMPPANIEN KANSSA
EUROPOL
INTERPOL
INTERPOL
CEPOL
UNHCR
IOM
COUNCIL SG
EMSA
VOIMASSA
NEUVOTTELUT KÄYNNISSÄ
CFCA
ICMPD
TAVOITE
MARRI
FRA
ALBANIA
VENÄJÄ
USA
DCAF
UNODC
KROATIA
EASO
KANADA
EUROJUST
MAKEDONIA
BRASILIA
UNITED
RUSSIA
BELO
KIINA
V-VENÄJÄ
SERBIA
IVY
Bosnia ja
Herzegovina
UKRAINA
UKRAINE
MONTENEGRO
.
MOLDAVIA
MOLDOVA
GEORGIA
CROATIA
NIGERIA
BOSNIA HERCEGOVINA
LÄNSIJUGOSLAVIA
BALKAN
TUNISIA
ARMENIA
CAPE VERDE
MOROKKO
ALBANIA
ALGERIA
TURKKI
MAURITANIA
LÄNSI-AFRIKAN
MAAT
SENEGAL
AFRIKKA
LIBYA
EGYPTI
AZERBAIJAN
AJANKOHTAISIA ASIOITA
• Muutetun Frontex asetuksen täytäntöönpano
• Perusoikeudet ja rajaturvallisuus
• Frontex strategia 2013 - 2016
• EUROSUR
• Budjetti ja “nollakasvu” politiikka
Frontex
14.12.2012
Sakari Vuorensola

similar documents