Kutatóegyetemek a magyar tudományosság és a magyar fels

Report
Kutatóegyetemek
a magyar tudományosság és a magyar felsőoktatás
rendszerében
AZ EGYETEMI KIVÁLÓSÁGI
MŰHELYEK HELYE ÉS SZEREPE A
MAGYAR TUDOMÁNY
EGYÜTTMŰKÖDŐ RENDSZERÉBEN
Pálinkás József, az MTA elnöke
10. Bolyai Műhelykonferencia
2012. március 31.
Ideák és illúziók
egyetem = kutatóegyetem
(oktatás és kutatás elválaszthatatlan egységben)
„egyetem” inflálódása
egyetem = kutatóegyetem
Ideák és illúziók
kutatóegyetem: különböző kritériumok
szerint rangsorolt
kiemelkedő tudományos
intézmények gyűjtőneve
egyetem: felsőfokú oktatást végző
intézmény, kutatási melléktevékenységgel
Mi tesz egy egyetemet
kutatóegyetemmé?
Az intézményekhez köthető kiváló
kutatók
eredmények
Értékelés:
Egy-egy karon?
Egy-egy szakterületen?
komplex kép
differenciált értékelés
Hogyan tehető egy egyetem
kutatóegyetemmé?
• Hagyományokra épülő
• hosszú és szerves fejlődéssel
• tudatos intézményi építkezéssel
nem hatalmi szóval
Hogyan tehető egy egyetem
kutatóegyetemmé?
Új példák a tudatos építkezésre:
Szingapúr
Kína
Abu Dhabi
• tudományos „sztárok” meghívása
• extrém forrásallokáció
Hogyan tehető egy egyetem
kutatóegyetemmé Magyarországon?
Nincs Magyarországon sok kutatóegyetemnyi
intellektuális erő.
egyetem-állam bizalmi elven:
• néhány kutatóegyetem (a legkiválóbbak)
• tudatos, célzott intézményi-regionális-állami
fejlesztések és forrásallokáció
• a kiválóság és a középszer egyensúlya
• nem szabad szétforgácsolni az erőforrásokat
Mi kell a kutatóegyetemhez?
• koncepció
• pénz
• bizalom (a játékszabályok, a felsőoktatási
munkamegosztás betartása)
A felsőoktatás differenciált finanszírozási módjának
elő kell segítenie a kutatóegyetemi működést
(kutatóegyetemmé válást).
(minden intézmény maximális
finanszírozásra törekszik)
Elérte-e célját a kutatói kiválósági
kezdeményezés?
IGEN, amennyiben:
NEM, amennyiben:
• az intézmények
végiggondolták
helyzetüket, pályázati
esélyeiket
• nem teremtette meg a
stabilitást, és
kiszámíthatóságot, a
távlatos intézményi
fejlődés garanciáit
• felismerték a tudatos
építkezés szükségességét
• csupán az állami
forrásokért való
versengés állt a
középpontban
Elérte-e célját a kutatói
kiválósági kezdeményezés?
az állam a legfőbb finanszírozó
RENDSZERT ALKOTÓ
tudatos, megtervezett fejlesztésekre van szükség
A magyar kutatás jellemző mutatói
ScienceDirect. The most innovative platformfor scientific knowledge
Béky Endre (Elsevier). Személyes közlés, Budapest 2012. 03. 09.
A magyar kutatás jellemző mutatói
„Research Evaluation in Hungary based on Thomson Reuters Data”.
David Horky (Thomson Reuters). Személyes közlés, Budapest 2012. 02. 24.
A magyar kutatás jellemző mutatói
A Springerlink magyarországi cikkletöltési statisztikája
Downloads
Springer 2011
Hungarian Academy of Sciences Central Library
University of Debrecen, Medical & Health Science Center
Pécs University of Sciences
Corvinus University
University of Veszprém
University of Miskolc
Orszagos Onkologiai Intezet
Hungarian Natural History Museum
St. George Hospital
Agricultural Biotechnology Center
Széchenyi István Egyetem
Cereal Research Non-Profit Company
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Könyvtára
Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest
Nyiregyhazi Foiskola
Bay Zoltan Közalapitvany
Polytechnic of Dunaújváros
National Institute of Pharmacy
International Business School
Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
St Borbala Hospital
King Sigismund College, Budapest
KTI Institute for Transport Sciences Ltd.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
A magyar kutatás jellemző mutatói
A ScienceDirect magyarországi cikkletöltési statisztikája 2011-ben
HUNGARY – Debrecen University
HUNGARY – Acad Scis Hungary
HUNGARY – University Semmelweis Med
HUNGARY ‒ Budapesti Műszaki Egyetem
HUNGARY – University Loránd Eötvös
HUNGARY – Pécs University Med
HUNGARY – Central European University
HUNGARY – Budapest University Econ Scis – IESBS
HUNGARY – Pannon University
HUNGARY – University Szent István Vet Sci
HUNGARY – Miskolc University
A magyar kutatás jellemző mutatói
TÁMOP-, TIOP- és GOP-támogatások 2010-ig bezárólag
0
2000
4000
6000
Szegedi Tudományegyetem
7,803.7
Pécsi Tudományegyetem
2,182.5
1,000.0
Miskolci Egyetem
3,767.9
800.0
Nyugat-magyarországi Egyetem
3,391.9
18000
20000
18,853.9
15,673.2
7,444.2
7,585.2
4,183.1
1,479.3
Kecskeméti Főiskola
3,801.0
966.9
Dunaújvárosi Főiskola
3,981.5
Semmelweis Egyetem
3,726.9
312.0
2,934.6
Budapesti Műszaki és
2,695.5
Budapesti Corvinus Egyetem
2,376.3
Eötvös Loránd Tudományegyetem
2,227.8
Nyíregyházi Főiskola
877.8
697.4
Budapesti Gazdasági Főiskola
612.6
597.0
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
16000
5,044.7
2,081.1
Pannon Egyetem
Szolnoki Főiskola
14000
4,687.2
2,072.0
Eszterházy Károly Főiskola
Károly Róbert Főiskola
12000
18,865.3
4,936.5
Széchenyi István Egyetem
Szent István Egyetem
M Ft
10000
7,239.7
Debreceni Egyetem
Kaposvári Egyetem
8000
859.9
2.5
10.0
776.2
523.4
335.8
GOP
TÁMOP
TIOP
Az MTA szerepe
a hazai felsőoktatásban
Az MTA kutatóhálózata
=
egy kutatóegyetemnyi intellektuális erő
Az MTA szerepe a hazai felsőoktatásban
I. Az akadémiai köztestület: Magyarország tudomány-hitelesítő és –minősítő
intézménye
II. Akadémiai kutatócsoportok az egyetemeken
2011-től a hazai egyetemeken kétféle akadémiai kutatócsoport működik:
(a) Támogatott kutatócsoportok (2012. 01.01-től: 54, 07.01-től újabb kb. 15)
(b) Lendület kutatócsoportok (2011.07.01-től: 9, 2012.07.01-től újabb kb. 10)
III. Az akadémiai kutatóintézetek révén
Egyetemi hozzájárulásuk egy teljes egyetem összteljesítményével ér fel. 2011-es
adatok:
(a) a rendszeres hazai felsőfokú okt. tevékenységet végzők száma: 873
(b) ebből a doktori iskolában oktatók száma: 448
(c) ebből a doktori iskolai törzstagok száma: 351
(d) ebből doktori iskola-vezetők száma: 21
(e) egyetemi kurzusok száma: 1469 (elméleti) + 923 (gyakorlati)
(f) TDK-dolgozatok száma: 341
(g) BSc-szakdolgozatok száma: 706
(h) MSc-szakdolgozatok száma: 806
(i) PhD-értekezések száma: 1057
(j) a kutatóintézeti infrastruktúra biztosítása
Az MTA szerepe a hazai felsőoktatásban
Publikációszám és azok átlagos idézettsége
A tíz legnagyobb hazai intézmény publikációszáma és azok átlagos idézettsége a Web of Science 2001-2010
közötti adatai alapján (Kampis et al. Magyar Tudomány, 2010)
Az MTA szerepe a hazai felsőoktatásban
Publikációk száma a Web of Science-ben, 2009-2010
MTA
1860
1521
SE
876
SZTE
826
ELTE
799
814
1015
926
724
759
DE
650
BME
792
596
540
PTE
Pannon Egyetem
219
243
Szent István Egyetem
197
250
2010
138
128
Corvinus Egyetem
2009
102
112
Közép-európai Egyetem
Miskolci Egyetem
70
71
Kaposvári Egyetem
31
69
Nyugat-magyarországi Egyetem
50
47
PPKE
42
36
Nyíregyházi Főiskola
27
38
SZIE
22
41
Kecskeméti Főiskola
0
9
Dunaújvárosi Főiskola
0
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Az MTA Lendülete
pályázati modell – kiválósági program
Az MTA „Lendület kutatóegyeteme”
Egy 15 fős, csupa Lendület-nyertes kutatóból álló fiktív élettudományitermészettudományi kutatóintézet
IF/FTE értéke a 2011-es pályázat adatai alapján: 20.56
0
5
10
15
20
25
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
IF (2009-2010 évi átlag alapján)
35
40
45
50
Az MTA infrastrukturális fejlesztési
modellje
MTA-Q2
kritikus intellektuális tömeg
felsőoktatási-kutatási-innovációs környezetben
Köszönöm a figyelmet!

similar documents