- Kolega

Report
Diferencijavimas ir
individualizavimas pradinėje
mokykloje
Mokytoja metodininkė Zita Kundrotienė
2014m.
1. Pamokos uždavinio individualizavimas
pagal mokinių individualias galimybes.
Naudodamiesi pamokoje įgytomis
žiniomis mokiniai gebės:
1. Taisyklingai atlikti nurodytą
užduočių minimumą (2).
2. Taisyklingai atlikti daugiau negu
pusę (4) užduočių.
3. Taisyklingai atlikti visas (6)
užduotis.
2.Gabiųjų mokinių ugdymo
individualizavimas ir diferencijavimas
Panaudoju
stipresniųjų
mokinių
gebėjimus
kitų mokinių
konsultavimui.
Organizuoju
darbą grupėse,
kur visi grupės
nariai atsakingi
už kiekvieno
mokinio
išmokimą ir
bendrą rezultatą.
Stengiuosi duoti ne
daugiau, o
sudėtingesnių
užduočių
(probleminių
klausimų,
klasifikavimo
užduočių,
galvosūkių).
Duodu papildomų
užduočių.
Leidžiu eiti į
priekį
(aiškintis naują
temą,
gilintis į kontekstą
ir kt.).
3. Silpniau besimokančiųjų mokinių
ugdymo individualizavimas ir
diferencijavimas
Ugdymą individualizuoju
tik tada, kai būtina- kai
šie mokiniai nepajėgia
dirbti kartu su visais. Esant
bent mažiausiai galimybei
integruoju juos į bendrą
ugdymo procesą.
Konsultuodama
silpnesniuosius
stengiuosi
neparodyti žymiai
didesnio dėmesio
negu kitiems klasės
mokiniams
Leidžiu jiems rinktis užduotis
ir
rezultatų pristatymo būdą
(kalbėti prieš klasę arba iš
suolo, kartais tik parodyti
darbą, ir kt.)
Ačiū už dėmesį!

similar documents