2000-luvun oppiminen ja innovatiiviset opetuskäytänteet

Report
Innovatiiviset opetuskäytänteet ja
opetusteknologian pedagogiset
haasteet
6.10.2011
Juho Norrena
projektitutkija
Agora Center
Mikä voisi olla tuleva ammattisi?
-oppilaiden vastauksia 2010
Eläintenhoitaja
ratsastuksen ohjaaja
kirjailija
Hammaslääkäri
tulkki
Kampaaja
yrittäjä
Kosmetologi
opettaja
rakennusmies
eläinlääkäri
CSI tutkija
ydinfyysikko
myyjä
asianajaja
lääkäri
sairaanhoitaja
poliisi
Millaisia taitoja tulevassa ammatissasi
tarvittaisiin?
-oppilaiden vastauksia 2010
kielitaitoa
rakennustaitoo
Terveystietoutta
pörssi taidot
valehtelutaitoja vähän
Huolellisuutta
kuvaamistaitoja
lakitieto
biologiaa
bisnes
pitää olla täsmällinen
neuvottelu taitoja
matikkaa
fysiikkaa ja kemiaa
vastuu eläimistä
Yrittäjän taidot
Kotitaloutta.
ATK taidot
Mitä ovat tulevaisuuden taidot?
320 asiantuntijaa yrityksistä,
yliopistoista, kouluista jne.
ITL-tutkimus
•
•
•
•
•
•
ITL = Innovative Teaching and Learning
Kansainvälinen tutkimushanke alkoi syksyllä 2009
Mukana tällä hetkellä 8 maata
Koordinoijana Stanford Research Institute, USA
Yhteistyökumppanina Opetushallitus
Rahoittajana Microsoft
Mitä innovatiiviset opetuskäytänteet ovat?
Innovatiiviset
opetuskäytänteet
ITL-malli:
Oppilaslähtöinen
pedagogiikka
Oppimisen
laajentaminen
luokkahuoneen
ulkopuolelle
Tietotekniikan
käyttö opetuksessa
ja oppimisessa
http://www.vimeo.com/30091723
Koulu, paitsi opettaa, myös asettaa
rajoja oppimiselle
Opetusteknologian paradokseja
– tietotekniikan lisääminen ei automaattisesti lisää
oppimista
– tietomäärän laajuus voi jopa rajoittaa ajattelua
– liika muutos saattaa johtaa vanhan palaamiseen ja
tulevaisuusajattelu johtaa yleensä menneeseen
– liika vapaus käytänteissä johtaa oppimisen
yksipuolisuuteen
Lähde: Goodson, I., Knobel, M., Lankshear, C. and Mangan, J.M. 2002. Cyber Spaces/Social
Spaces: Culture Clash in Computerized Classrooms. Palgrave McMillan.
Opetusteknologia rehtoreiden silmin:
” Olen yrittänyt sanoa opettajille, etteivät ottaisi liikaa paineita. Opetustyö, tekeepä sitä
sitten teknologisilla välineillä tai ei, se on se pointti.”
-rehtori
” Mediakasvatusta ja mediakriittisyyttä, oivaltamista ja sen realismin hyväksymistä, että
oppilaat saavat tällä hetkellä tietoa niin paljon ja helposti, että opettajien tiedon jakaminen
ei riitä pelkästään. Tietoa on niin helppo löytää.”
-rehtori
” Yhtenä esteenä on, että ei ole tarpeeksi laadukasta koneen käyttöä.”
-rehtori
ITL 2011: Teknologian saatavuus…
…opettajille koulussa:
Internet-yhteys
Kosketustaulu
Dataprojektori
88 %
30 %
62 %
…oppilaille ja opettajille luokkahuoneessa:
Pöytäkone
Kannettava tietokone
Tietokone
Opettajan käytössä
76 %
45 %
92 %
Oppilaan käytössä
57 %
38 %
70 %
Teknologia ja innovatiivisuus
• Teknologian käytöllä ON yhteys opetuksen innovatiivisuuteen
• Teknologia on epätasaisesti saatavilla
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Kiitos!
[email protected]

similar documents