Slayt 1

Report
HH
Türkiye’de Asgari
Ücretin İstihdama
Etkisi:?
Sinem ÇAPAR DİRİÖZ
Doç.Dr. Hakan ERCAN
Gökhan GÜDER
1
HH
SUNUM PLANI
Literatür Taraması
Veri ve Metodoloji
Model Sonuçları
Devam Eden Çalışma ve Tartışma
2
Literatürde Asgari Ücretin İstihdama Etkisi
(-) Etki
Stigler (1946), Reynolds ve Gregory
(1965), Brown ve ark. (1982),
Kennan (1995), Deere, Murphy ve
Welch (1995), Neumark ve
Wascher (1992, 1995, 2000), Kim
ve Taylor (1995), Patridge (1999),
Burkhauser ve ark. (2000),
Sheperd (2000), Akgeyik ve Yavuz
(2006), Baskaya and Rubinstein
(2012), Papps (2012), Neumark, ve
ark. (2013), Fang and Lin (2013)
Etkisiz/(+) Etki
Katz ve Kruger (1992), Card (1992),
Card ve Kruger (1994, 1995),
Bernstein ve Schmitt (1998),
Dickens ve ark. (1999), Stewart
(2003), Korkmaz ve Çoban (2006),
Güven ve ark (2009), Schmitt
(2013)
3
Veri ve Metodoloji
Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti kullanılmıştır.
•
2005-2012 yıllarını kapsayan yıllık mikro veriler deneme
amaçlı olarak kullanılmıştır.
•
2006-2012 yıllarının kapsayan üç aylık/çeyreklik mikro
veriler TÜİK Veri Araştırma Merkezi’nde çalışılmıştır.
4
Veri ve Metodoloji
Farkların Farkı yöntemi
(Differences-in-Difference/DID)
• Card ve Krueger’in kullandığı yarı-deneysel yöntem olup, bir politika
değişikliğinin etkisini ölçmek için kullanılan ve son yıllarda sıkça başvurulan
bir yöntemdir.
• Çalışmanın Özgünlüğü: Card ve Krueger deney ve kontrol grupları olarak
asgari ücretin uygulandığı (NJ) ve uygulanmadığı (PA) eyaletleri
kullanmaktadır. Türkiye’de ise asgari ücretin uygulanmadığı bir kontrol
grubu mevcut değildir. Bu sorunu aşmak için yaş-eğitim gruplarında ücrete
göre kategoriler oluşturularak, asgari ücrete yakınlık ve uzaklığa göre deney
ve kontrol grupları oluşturulmuştur.
5
Veri ve Metodoloji
Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması
Tablo 1: Erkeklerin eğitim ve yaşa göre ortalama ücreti (2012)
Yaş
Grupları
15-24
25-34
35-44
Diplomasız
753
123.260
716
818
135.934
706
818
63.493
384
5 Yıl
723
1.985
14
910
948.950
5.398
975
1.278.562
8.070
Eğitim Seviyeleri
8 Yıl
Lise
660
923.129
6.049
940
685.268
3.863
Yükseköğretim
821
467.668
2.914
1.228
193.874
1.158
1.096
1.205.954
7.101
1.883
1.045.418
6.115
1.110
367.467
2.436
1.406
704.398
4.729
2.542
704.398
5.363
Toplam
775
1.709.917
10.851
1.221
4.021.526
23.183
1.454
3.160.924
20.982
45-64
801
83.091
592
977
898.311
6.578
1.195
243.373
1.832
1.560
416.366
3.240
2.671
432.750
3.562
1.466
2.073.892
15.804
Toplam
795
405.780
2.398
956
3.127.809
20.060
880
2.219.238
14.180
1.198
2.794.387
17.984
2.175
2.419.045
16.198
1.265
10.966.261
70.820
6
Veri ve Metodoloji
A kontrol grubu ve B de deney grubu olsun (Wooldrige);
Y= β0 + β1dB + δ0d2 + δ1d2. dB + u,
y bağımsız değişken,
dB politika değişikliği öncesinde deney ve kontrol grupları
arasındaki farkı gösteren kukla değişkeni,
d2 bir politika değişikliği olmasa dahi y’deki bir değişikliğe neden
olabilecek toplam faktörleri göstermektedir.
δ1 farkların farkı katsayısı, bir başka deyişle politika değişkeninin
etkisini gösteren katsayıdır;
δ1 = (ȳB,2 - ȳA,2) - (ȳB,1 - ȳA,1)
7
Veri ve Metodoloji
Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması
Cinsiyet
Eğitim
(Kadın-Erkek)
(1) 15-24
(2) 25-34
(3) 35-44
(4) 45-64
Yaş
(1) Bir okul bitirmeyen
(2) İlkokul mezunu-beş yıl
(3) İlköğretim mezunu-8 yıl
(4) Lise ve dengi okul mezunu
(5) Yükseköğretim mezunu
Ortalama Reel Ücret
8
Veri ve Metodoloji
Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması
Tablo 2: Kadınların eğitim ve yaşa göre ortalama ücreti (2012)
Yas
diploması
5
15-24
660.24083
224.60099
64254.282
329
25-34
Yıl
Egitim
8
Yıl
Lise
Yükseköğr
Total
655.96139
150.01394
719.63171
4
582.34902
239.77822
249955.68
1571
781.87251
279.53788
262715.75
1645
1055.6147
480.95215
194851.42
1172
776.12628
375.05935
772496.77
4721
636.73059
220.15834
40364.128
224
666.71895
294.1021
210379.91
1323
762.89209
350.68692
103485.08
621
998.67547
442.89438
342840.5
2085
1653.6136
805.25619
719631.36
4462
1254.5286
759.33127
1416701
8715
35-44
598.81235
269.04551
32720.92
229
675.44568
275.97562
341547.2
2303
795.78755
282.53936
65979.004
443
1160.5922
657.22481
178619.5
1218
2187.7731
1397.155
408136.66
2984
1366.1206
1165.0823
1027003.3
7177
45-64
572.24946
240.13719
67678.33
517
652.73548
272.06329
158269.01
1224
850.06345
423.66571
29299.777
206
1225.61
753.9372
68675.319
520
2426.4041
1750.7068
161440.92
1236
1324.4375
1336.8673
485363.36
3703
Total
616.76128
239.13227
205017.66
1299
667.78757
280.58828
710915.76
4854
672.85087
307.30385
448719.53
2841
984.07589
512.73652
852851.07
5468
1806.0664
1175.4987
1484060.4
9854
1194.8166
953.50958
3701564.4
24316
9
Veri ve Metodoloji
Tablo 3: Kadın ve Erkekler için Deney (D) ve Kontrol (K) Grupları
Eğitim
Yaş
Diplomasız
5 Yıl
8 Yıl
Lise
Yükseköğretim
15-24
D
D
D
D
D
25-34
D
D
D
D
K
45-54
D
D
D
K
K
55-64
D
D
D
K
K
10
Veri ve Metodoloji
Tablo 4: Erkeklerde Asgari Ücrete Yakınlık
Eğitim
Yaş
Diplomasız
5 Yıl
8 Yıl
Lise
Yükseköğretim
15-24
0.64
0.86
0.74
0.56
0.32
25-34
0.51
0.41
0.39
0.28
0.09
35-44
0.55
0.36
0.28
0.17
0.02
45-64
0.58
0.41
0.25
0.16
0.03
11
Veri ve Metodoloji
Tablo 4: Kadınlarda Asgari Ücrete Yakınlık
Eğitim
Yaş
15-24
25-34
35-44
45-64
Diplomasız
5 Yıl
8 Yıl
Lise
Yükseköğretim
0.78
0.75
0.87
0.64
0.38
0.82
0.79
0.67
0.41
0.10
0.84
0.78
0.61
0.34
0.03
0.90
0.81
0.65
0.34
0.04
12
Veri ve Metodoloji
Model
Y= β0 + β1T + β2D + β3T.D + ɛ
Y: İstihdam
T: Zaman Kukla Değişkeni (1.periyod=0, 2.period=1)
D: Grup Kukla Değişkeni (Deney=1, Kontrol=0)
β3: Farkların farkı katsayısı (politikanın (asgari ücret değişiminin) etkisi)
Β3= (ȳD=1,T=1 – ȳD=0,T=1) – (ȳD=1,T=0 – ȳD=0,T=0)
13
Veri ve Metodoloji
DID= Β3= (ȳD=1,T=1 – ȳD=0,T=1) – (ȳD=1,T=0 – ȳD=0,T=0)
Yıllık için:
Örnek: DID= Β3= (ȳD=1,T=2012 – ȳD=0,T=2012) – (ȳD=1,T=2011 – ȳD=0,T=2011)
Dönemlik için:
Örnek: DID= Β3= (ȳD=1,T=2012Q1 – ȳD=0,T=2012Q1) – (ȳD=1,T=2011Q4 – ȳD=0,T=2011Q4)
Örnek: DID= Β3= (ȳD=1,T=2012Q3 – ȳD=0,T=2012Q3) – (ȳD=1,T=2011Q2 – ȳD=0,T=2011Q2)
14
Model
Sonuçları
Yıllık
(20052012)
Dönemlik
(2006-2012)
15
Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 1: Yıllık istihdam (bin kişi) ve reel asgari ücret eğilimleri (TL)
20000
750
19000
700
18000
650
17000
600
16000
550
15000
500
14000
450
13000
400
2004
2005
2006
2007
Tarımdışı İstihdam
2008
2009
2010
2011
2012
Reel asg ücret 2012=100
16
Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 2: Yıllık istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-2.0%
Reel Asgari Ücret
Tarımdışı İstihdam
17
Yıllık Sonuçlar
2012/2011
2011/2010
Female
Significant
Sign
DID Coef.
Male
Significant
Sign
Pooled
-45,000
.000***
-
-91,000
.000***
-
Formal
2,807
.421
+
-10,000
.006***
-
.023**
-
-19,000
.003***
-
Informal
-67,000
Pooled
-17,000
.000***
-
-40,000
.000***
-
Formal
-62,000
.000***
-
-99,000
.000***
-
+
6,314
.306
+
-
5,938
.139
+
-
-11,000
.004***
-
Informal
2010/2009
2008/2007
2007/2006
2006/2005
8,173
Pooled
-34,000
Formal
-64,000
Informal
2009/2008
Min Wage Change
DID Coef.
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
.011**
.000***
.047*
7,642
.005***
+
22,000
.000***
+
DID Coef.
-34,000
-48,000
14,000
34,000
-27,000
3,419
-12,000
-10,000
-11000
-19,000
-20,000
-443
Female
Significant
.000***
.000***
.000***
.000***
.000***
.054***
.000***
.000***
.593
.000***
.000***
0.818
Sign
+
+
+
-
DID Coef.
33,000
-24,000
65,000
-18,000
-94,000
-95,000
5,355
20,000
-15,000
-1,000
-87,000
7,140
Male
Significant
0.000***
0.000***
0.000***
0.000***
0.014**
0.026**
0.166
0.000***
0.001***
0.785
0.015**
0.107
Sign
+
+
+
+
+
Nominal
Reel
11.8%
2.7%
9.5%
2.9%
9.6%
0.9%
Min Wage Change
Nominal
Reel
9.0%
2.6%
19.8%
8.5%
8.1%
-0.7%
8.7%
-0.9%
18
Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 3: Dönemlik istihdam (bin kişi) ve reel asgari ücret eğilimleri
20000
800
19000
750
18000
700
17000
650
16000
600
15000
550
14000
500
Tarımdışı İstihdam
Reel asg ücret 2012=100
19
Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 4: Dönemlik (bir önceki yılın aynı dönemine göre) istihdam ve
reel asgari ücret değişim hızları (%)
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-2.0
2006-1
2006-2
2006-3
2006-4
2007-1
2007-2
2007-3
2007-4
2008-1
2008-2
2008-3
2008-4
2009-1
2009-2
2009-3
2009-4
2010-1
2010-2
2010-3
2010-4
2011-1
2011-2
2011-3
2011-4
2012-1
2012-2
2012-3
2012-4
0.0
-4.0
-6.0
Reel asg ücret 2012=100
Tarımdışı İstihdam
20
Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 4: Dönemlik (bir önceki döneme göre) istihdam ve reel asgari
ücret değişim hızları (%)
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-2.0
-4.0
2005-2
2005-3
2005-4
2006-1
2006-2
2006-3
2006-4
2007-1
2007-2
2007-3
2007-4
2008-1
2008-2
2008-3
2008-4
2009-1
2009-2
2009-3
2009-4
2010-1
2010-2
2010-3
2010-4
2011-1
2011-2
2011-3
2011-4
2012-1
2012-2
2012-3
2012-4
0.0
-6.0
-8.0
Reel asg ücret 2012=100
Tarımdışı İstihdam
21
Dönemlik Sonuçlar (Q4/Q1)
2011_Q4 &
2012_Q1
2010_Q4 &
2011_Q1
2009_Q4 &
2010_Q1
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
DID Coef.
-18,000
-12,000
-64,000
-34,000
-33,000
-43,000
-20,000
-13,000
-13,000
Female
Significant
.002***
.055*
.246
.000***
.000***
.488
.001***
.073*
.045**
Sign
-
DID Coef.
-75,000
-36,000
-47,000
-41,000
-51,000
-28,000
-57,000
-26,000
-38,000
Female
2008_Q4 &
2009_Q1
2007_Q4 &
2008_Q1
2006_Q4 &
2007_Q1
Male
Significant
.000***
.000***
.000***
.000***
.477
.016*
.000***
.002***
.001***
Sign
-
Male
Min Wage Change
Nominal
Reel
6.4%
4.6%
5.1%
4.3%
5.5%
1.6%
Min Wage Change
DID Coef.
Significant
Sign
DID Coef.
Significant
Sign
Nominal
Reel
Pooled
Formal
-14,000
-706
.016**
.915
-
-62,000
-96,000
.000***
.198
-
4.7%
5.3%
Informal
-18,000
.000***
-
-59,000
.000***
-
Pooled
Formal
13,000
-25,000
.000***
.000***
+
-
-32,000
-25,000
.000***
.749
-
14.9%
12.3%
Informal
-42,000
.432
-
-34,000
.002***
-
Pooled
Formal
-42,000
-27,000
.000***
.000***
-
-62,000
-13,000
.000***
.858
-
5.9%
4.3%
Informal
-18,000
.000***
-
-73,000
.000***
-
22
Dönemlik Sonuçlar (Q2/Q3)
2012_Q2 & Q3
2011_Q2 & Q3
2010_Q2 & Q3
2009_Q2 & Q3
2008_Q2 & Q3
2007_Q2 & Q3
2006_Q2 & Q3
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
Pooled
Formal
Informal
DID Coef.
-56,000
Female
Significant
.350
Sign
-
-13,000
-183
6,730
51,000
-9,000
898
43,000
-3,718
.061*
.972
.227
.000***
.193
.873
.000***
.583
+
+
+
+
-
DID Coef.
19,000
Female
Significant
.001***
Sign
+
17,000
4,889
5,402
2,338
-35,000
62,000
55,000
1,736
32,000
26,000
4,618
.011**
.331
.330
.705
.041**
.000***
.000***
.761
.000***
.000***
.368
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
DID Coef.
-14,000
Male
Significant
.062*
Sign
-
-19,000
4,315
27,000
28,000
2,642
13,000
-61,000
18,000
.009***
.730
.000***
.000***
.834
.102
.408
.157
+
+
+
+
+
+
DID Coef.
12,000
Male
Significant
.129
Sign
+
-46,000
24,000
-12,000
-10,000
7,661
39,000
30,000
27,000
66,000
58,000
10,000
.538
.028*
.173
.897
.479
.000***
.000***
.028**
.000***
.000***
.422
+
+
+
+
+
+
+
+
Min. Wage Change
Nominal
Reel
5.5%
6.2%
4.6%
5.8%
3.9
4.4%
Min. Wage Change
Nominal
Reel
3.7%
3.6%
4.5%
4.5%
4.0
5.1%
0.0%
-0.7%
23
Devam Eden Araştırma ve Tartışma
1. Asgari ücretin değiştiği dönem öncesi 4. çeyrek ve 2. çeyrek
ile asgari ücretin değiştiği dönem sonrası 1. ve 3. çeyrek için
analizin tekrarlanması
2. Kriz öncesindeki yılların ve sonrasındaki yılların
birleştirilmesi ile analizin tekrarlanması
3. ??? Öneriler
24
Teşekkürler…
25

similar documents