Mobiliteit en Loopbaan

Report
Mobiliteit en Loopbaan
Welkom
Mobiliteit en Loopbaan
…”de overtuiging dat
de
verantwoordelijkheid…….
nu in handen van een
nieuwe generatie moet
liggen. “
Mobiliteit en Loopbaan
Programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kader ASG mobiliteit
Wat is mobiliteit
Wie zijn wij en wat doen wij
Mobiliteit versus loopbaan
Stellingen
Loopbaanontwikkeling
Wie durft
Brainstorm
Mobiliteit en Loopbaan
ASG Waarden: Wij zijn een goede werkgever.
Iedere werknemer krijgt bij de ASG kans om invulling te
geven aan de eigen ontwikkeling en betrokkenheid bij
de organisatie. Ons personeelsbeleid is transparant en
inspirerend. Wij bieden ruimte voor mobiliteit. Wij
vinden het belangrijk dat (nieuwe) collega’s zich tot
onze waarden aangetrokken voelen en om die reden
ook graag bij ons werken.
Mobiliteit en Loopbaan
Wat is Mobiliteit?
Mobiliteit en Loopbaan
Instroom:
• Werving en selectie:
Scouten op talent
Doorstroom:
• Doorgroei mogelijkheden binnen de eigen organisatie, horizontaal en
verticaal
Uitstroom:
• Pensioengerechtigden, vervroegde uittreders, arbeidsongeschikten
Andere uitstroom:
• landelijk gemiddelden PO: 7,4 %, VO: 5,3 % waarvan 1,5% andere
branche.
Mobiliteit en Loopbaan
Wie werken er bij ASG-Mobiliteit
• Inge de Haan, Manager
• Hanneke Winters, Loopbaanadviseur
• Kitty Boos, Adviseur
• Marion Koster en Mechel Zijlstra,
Administratieve ondersteuning.
Mobiliteit en Loopbaan
Wat doen wij?
• Structureren vraag en aanbod vacatures
• Werving en selectie
• Interne mobiliteit (blije mobiliteit)
• Begeleiding bij herplaatsing zowel intern- als extern
• Coaching/loopbaanadvies
• Re-integratie 1e en 2e spoor
• Arbeidsmarkt mobiliteit
Mobiliteit en Loopbaan
Waarom is mobiliteit zo belangrijk
• Fluctuaties in leerlingenaantallen/
Demografische ontwikkelingen
• Onderwijskundige ontwikkelingen/
Hogere kwaliteitseisen aan het onderwijs
• Vergrijzing van het personeelsbestand
• etc
Het Grijze Gevaar.
Mobiliteit en Loopbaan
Mobiliteit versus Loopbaan
Creëer optimale inzetbaarheid voor mensen, maar ook:
maak medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun
loopbaan.
Een logisch onderdeel van de functionerings- en
beoordelingscyclus.
Mobiliteit en Loopbaan
Stelling 1:
• In het kader van mobiliteit en loopbaan stimulering
gaat elke werknemer in elke functie groep iedere 5
jaar in de verplichte mobiliteit.
Mobiliteit en Loopbaan
Stelling 2:
• In het kader van mobiliteit en loopbaan stimuleer je
vooral medewerkers die niet goed op hun plek zitten.
Mobiliteit en Loopbaan
Loopbaanontwikkeling
• Zonder individuele ontwikkeling geen organisatorische
ontwikkeling
• Ontdekkingstocht naar de meest passende werkplek
• Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
• Kunnen inspelen op organisatorische veranderingen
“Juiste mensen op de juiste plek,
Juiste plek voor de juiste mensen “
Mobiliteit en Loopbaan
Wat doen we binnen de ASG?
•
•
•
•
•
•
Doorgroeimogelijkheden
Kweekvijver > Schoolleidersopleiding, IB
Bovenbouw ik hou van jou
Sollicitatietraining
HGW > DIM
Ism ASG Academie
Mobiliteit en Loopbaan
Wat doet het Mobiliteits Advies Bureau?
•
•
•
•
•
•
Ondersteunen bij re-integratie eerste en tweede spoor
Uitvoering Flankerend beleid
Loopbaanadvies op maat
Ontwikkelen kort loopbaanadvies en volgen van ww-ers
HFM 360 graden feedback
Ontwikkelen instrumentarium om deze punten te
ondersteunen
Mobiliteit en Loopbaan
Contact:
[email protected]
036- 5406369
Mobiliteit en Loopbaan
Brainstorm:
• In het kader van mobiliteit en loopbaan, wat is
wenselijk om binnen de Flevopolder verder te
ontwikkelen? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen
en versterken?
Mobiliteit en Loopbaan

similar documents