Wykład 4

Report
Tworzenie aplikacji mobilnych
Android
Kontenery
LinearLayout
• android:layout_width
• android:layout_height
– 125dip
– wrap_content
– fill_parent (match_parent wprowadzone w
android 2.2)
Orientacja
• android:orientation
– HORIZONTAL
– VERTICAL
• setOrientation()
• android:layout_weight
Identyfikuje proporcjonalną wartość wolnej
przestrzeni dla widgetu.
Gravity
• android:layout_gravity
– left,
– center_horizontal,
– right
– center_vertical
Weight
• android:layout_marginTop
• android:layout_margin
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<Button
android:text="Fifty Percent"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="0dip"
android:layout_weight="50"
/>
<Button
android:text="Thirty Percent"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="0dip"
android:layout_weight="30"
/>
<Button
android:text="Twenty Percent"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="0dip"
android:layout_weight="20"
/>
</LinearLayout>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<RadioGroup android:id="@+id/orientation"
android:orientation="horizontal"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:padding="5dip">
<RadioButton
android:id="@+id/horizontal"
android:text="horizontal" />
<RadioButton
android:id="@+id/vertical"
android:text="vertical" />
</RadioGroup>
<RadioGroup android:id="@+id/gravity"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:padding="5dip">
<RadioButton
android:id="@+id/left"
android:text="left" />
<RadioButton
android:id="@+id/center"
android:text="center" />
<RadioButton
android:id="@+id/right"
android:text="right" />
</RadioGroup>
</LinearLayout>
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.text.TextWatcher;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.EditText;
public class LinearLayoutDemo extends Activity implements RadioGroup.OnCheckedChangeListener {
RadioGroup orientation;
RadioGroup gravity;
@Override
public void onCreate(Bundle icicle) {
super.onCreate(icicle);
setContentView(R.layout.main);
orientation=(RadioGroup)findViewById(R.id.orientation);
orientation.setOnCheckedChangeListener(this);
gravity=(RadioGroup)findViewById(R.id.gravity);
gravity.setOnCheckedChangeListener(this);
}
public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
switch (checkedId) {
case R.id.horizontal:
orientation.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
break;
case R.id.vertical:
orientation.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
break;
case R.id.left:
gravity.setGravity(Gravity.LEFT);
break;
case R.id.center:
gravity.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
break;
case R.id.right:
gravity.setGravity(Gravity.RIGHT);
break;
}
}
}
RelativeLayout
Względne położenie widgetów w
kontenerze
• android:layout_alignParentTop: Wyrównuje górną krawędź
widgetu do górnej krawędzi kontenera
• android:layout_alignParentBottom: Wyrównuje dolną krawędź
widgetu do dolnej krawędzi kontenera
• android:layout_alignParentLeft: Wyrównuje lewą krawędź widgetu
do lewej krawędzi kontenera
• android:layout_alignParentRight: Wyrównuje prawą krawędź
widgetu do prawej krawędzi kontenera
• android:layout_centerHorizontal: Pozycjonuje widget poziomo w
środku kontenera
• android:layout_centerVertical: Pozycjonuje widget pionowo w
środku kontenera
• android:layout_centerInParent: Pozycjonuje widget jednocześnie
poziomo i pionowo w środku kontenera
Położenie względem innego widgetu
• android:layout_above: Określa, że widget powinien
być położony ponad widgetem, na który wskazuje
znacznik
• android:layout_below: Określa, że widget powinien
być położony pod widgetem, na który wskazuje
znacznik
• android:layout_toLeftOf: Określa, że widget powinien
być położony po lewej stronie widgetu, na który
wskazuje znacznik
• android:layout_toRightOf: Określa, że widget
powinien być położony po prawejstronie widgetu, na
który wskazuje znacznik
Wyrównanie widgetu względem
innego
• android:layout_alignTop: Określa, że widget powinien być
wyrównany swoją górną krawędzią z górną krawędzią widgetu, na
który wskazuje znacznik
• android:layout_alignBottom: Określa, że widget być powinien
wyrównany swoją dolną krawędzią z dolną krawędzią widgetu, na
który wskazuje znacznik
• android:layout_alignLeft: Określa, że widget być powinien
wyrównany swoją lewą krawędzią z lewą krawędzią widgetu, na
który wskazuje znacznik
• android:layout_alignRight: Określa, że widget być powinien
wyrównany swoją prawą krawędzią z prawą krawędzią widgetu, na
który wskazuje znacznik
• android:layout_alignBaseline: Określa wyrównanie dwóch
widgetów wzgleem baseline (linia przebiegu tekstu)
Przykład
• android:layout_toRightOf = "@id/widget_a"
• @id/widget_a identyfikator widgetu A.
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content">
<TextView android:id="@+id/label"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="URL:"
android:layout_alignBaseline="@+id/entry"
android:layout_alignParentLeft="true"/>
<EditText
android:id="@id/entry"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_toRightOf="@id/label"
android:layout_alignParentTop="true"/>
<Button
android:id="@+id/ok"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_below="@id/entry"
android:layout_alignRight="@id/entry"
android:text="OK" />
<Button
android:id="@+id/cancel"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_toLeftOf="@id/ok"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<Button
android:text="I AM BIG"
android:textSize="120dip"
android:textStyle="bold"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
/>
<Button
android:text="I am small"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
/>
</RelativeLayout>
TableLayout
<TableRow>
<TextView android:text="URL:" />
<EditText
android:id="@+id/entry"
android:layout_span="3"/>
</TableRow>
Kolumny
<TableRow>
<Button
android:id="@+id/cancel"
android:layout_column="2"
android:text="Cancel" />
<Button android:id="@+id/ok"
android:text="OK" />
</TableRow>
• android:stretchColumns
• android:shrinkColumns
• android:collapseColumns
• setColumnCollapsed()
• setColumnShrinkable()
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:stretchColumns="1">
<TableRow>
<TextView
android:text="URL:" />
<EditText android:id="@+id/entry"
android:layout_span="3"/>
</TableRow>
<View
android:layout_height="2dip"
android:background="#0000FF" />
<TableRow>
<Button android:id="@+id/cancel"
android:layout_column="2"
android:text="Cancel" />
<Button android:id="@+id/ok"
android:text="OK" />
</TableRow>
</TableLayout>
ScrollView
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content">
<TableLayout
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:stretchColumns="0">
<TableRow>
<View
android:layout_height="80dip"
android:background="#000000"/>
<TextView android:text="#000000"
android:paddingLeft="4dip"
android:layout_gravity="center_vertical" />
</TableRow>
<TableRow>
<View
android:layout_height="80dip"
android:background="#440000" />
<TextView android:text="#440000"
android:paddingLeft="4dip"
android:layout_gravity="center_vertical" />
</TableRow>
…..
</TableLayout>
</ScrollView>

similar documents