koeficijent proporcionalnosti

Report
Broj kupljenih
sladoleda x
Trošak
1
4
2
8
3
12
4
16
5
20
y
 4 : 1 =4
 8:2=4
 12 : 3 = 4
 16 : 4 = 4
 20 : 5 = 4
 Omjer troška i broja kupljenih sladoleda konstantan
je i jednak 4. Broj 4 naziva se koeficijent
proporcionalnosti veličine x i y.
 Ako su dvije veličine x i y proporcionalne, onda je
omjer njihovih vrijednosti uvijek isti. Taj konstantni
omjer nazivamo koeficijnt proporcionalnosti tih
veličina i označava se s k..Ako je y proporcionalno s x
onda je y : x = k ..
 Primjer 1: Ako znamo da je veličina x
proporcionalna velčini y,kako trebamo popuniti ovu
tablicu??
x

y
36
3.5
42
0.5
144
0.125
Rješenje:
x
y
3
36
3.5
42
0.5
6
12
144
0.125
1.5
 Zrakoplov preleti 1 200 km za 3 h.
 Koliki je koeficijent proporcionalnosti prijeđene
udaljenosti prema vremenu leta?
Rješenje:
y = 1200
x=3h
k=?
k= y:x
k = 1 200 : 3
k = 400 km / h
x
3
y
6
x
y
4
16
4
6
32
12
2
16
10
20
6
24
x
y
x
y
3
6
4
16
4
8
8
32
6
12
2
8
8
16
5
20
10
20
6
24
 Pravila : Tihana Metić, 7 . D.

similar documents