Datakwaliteit en ICT: een goede relatie

Report
ICT en datakwaliteit: een goede
relatie?
Ariaan Siezen - Nijmegen
ICT coördinator Radboud Biobank/Parelsnoer
Data Stewardship
11/09/2014
[email protected]
Improving health by sharing science
Parelsnoer Instituut
Samenwerkingsverband 8 UMC’s, 14 parels > ziektebeelden
Biobank: lichaamsmateriaal en klinische data
Data lokaal > centraal
Toekomstig onderzoek
Uitdaging:
Data van hoge kwaliteit
zonder dat research vraag bekend is
11/09/2014
Improving health by sharing science
Data – eerste aanpak
Datamodel (Parelsnoer Informatie Model)
> Data definities, verplichtheden, consistency, coderingen, etc.
Software (Parelbox): alleen 100% vrij van fouten = opname centraal
Nee : weinig data, output moeilijk, bias, demotivatie Parels
Oorzaken : complex PIM, ICT gedreven, onderzoeker-onvriendelijk
Onderliggende vraag:
Wat is datakwaliteit?
11/09/2014
Improving health by sharing science
Datakwaliteit – klinische biobanken
DYNAMISCH
Afhankelijk van onderzoeksvraag >
bepaald bij uitgifte van data!
Ja, maar we hebben nog geen onderzoeksvraag.....
Kwaliteitseisen toepassen na opslag, niet vooraf!
TIMING
Vooraf: let op de werkinstructies
11/09/2014
Improving health by sharing science
Data – vervolg aanpak
 Nieuwe centrale database, CRF based
 Geen Parelbox software meer
 Kwaliteitsrapportages
 Opschoning PIM
 Bruikbare output, meer onderzoekers-vriendelijk
Resultaat
Motivatie is weer terug
Data verzameling in lijn met doel: toekomstig onderzoek
Maar ook: problemen met data en werkinstructies
11/09/2014
Improving health by sharing science
Lessons learned






Teveel regulatie leidt tot verminderde datakwaliteit en bias
Zorg voor een gemeenschappelijke taal rondom datakwaliteit
Datakwaliteit is iets dynamisch
Vergeet a.u.b. niet de werkinstructies!
Slechts weinig variabelen zijn verplicht
Zorg dat onderzoekers de output kunnen gebruiken
Artikel: The role of ICT and data models in data quality for
clinical biobanking
11/09/2014
Improving health by sharing science
ICT en datakwaliteit: een goede
relatie?
Blijf communiceren
Ken elkaar
Versterk elkaar
Negeer elkaar waar nodig
11/09/2014
Improving health by sharing science
Vragen & Discussie
[email protected]
Proficiat ADM!
11/09/2014
Improving health by sharing science

similar documents