stap 1 - FEB

Report
ERASMUS+
FACULTY EXCHANGE
PROGRAMMA
2014 - 2015
FEB Partner Universities
Laval
UBC
Brock
Queens
Peking
Montréal
Tsinghua
Rochester
Wharton
Kobe
NTU
FIU
Monterrey
Urb. Champaign
ITAM
Hong Kong
Calcutta
Bangalore
Fudan
SMU
Chulalongkorn
ESAN
PUC Rio
INSPER
QUT
UAI
Stellenbosch
Adelaide
Sydney
www.econ.kuleuven.be/iii
1. Erasmus+: wat ?
2. Belang voor de student
3. Kenmerken van Erasmus+
4. Wanneer Erasmusuitwisseling?
5. Wie komt in aanmerking?
6. Selectieprocedure?
7. Praktisch?
8. Erasmusbeurs?
1. ERASMUS+ Programme
- ERASMUS+ Programme = mobility for learners and
staff - Higher Education Student and Staff Mobility
Twee soorten uitwisseling
- ERASMUS+ strikt (binnen Europa)
- Facultair akkoord (buiten Europa)
Totaal aantal universiteiten : 97
1. aantal netwerken : 2 EW - 7 TEW + HIR
2. facultaire akkoorden : netwerk ETEW10
2. BELANG VOOR DE STUDENT
•
•
•
•
•
•
culturele ervaring / uitwisseling
talenkennis
vorming persoonlijkheid
internationale uitdaging
arbeidsmarkt
academisch kwalitatief hoogstaande programma’s
(geen academisch toerisme)
maar ook: ambassadeur van de KU Leuven
3. Kenmerken van het ERASMUS+programma
Mits volledige naleving van het ERASMUS-reglement
- volwaardige academische erkenning van de studietijd
doorgebracht in het buitenland aan de gastuniversiteit:
- volledige integratie van in het buitenland gevolgde
programma’s in het Leuvense programma;
- volledige erkenning van de resultaten behaald aan de
buitenlandse gastuniversiteit (conversie van resultaten).
- wat bij 2de zit op ERASMUS-vakken ?
Lees grondig het Erasmusreglement aub op
www.econ.kuleuven.be/ond/erasmusreglement
3. Kenmerken van het ERASMUS+ programma
•
ECTS :
•
vrijstelling van inschrijvingsgelden aan de gastuniversiteit
•
beurs (min. 3 maanden tot max. 6 maanden)
- dekking van de additionele mobiliteitskosten;
- nationale studiebeurzen blijven behouden.
info : www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus/
•
kwaliteit en niet kwantiteit van uitwisseling primeert.
- aantal ECTS credits geeft aanduiding van
studiebelasting;
- 30 ECTS credits = normale studiebelasting voor
één semester.
4. Wanneer Erasmusuitwisseling?
Vorig academiejaar
2012-2013
Sem 1
Sem 2
Septzittijd
Minimum 75% CSE
(cumulatieve studieefficiëntie) + max 132
studiepunten “to do”
Huidig academiejaar
“Selectiejaar”
Volgend academiejaar
“Erasmusjaar”
2013-2014
2014-2015
Sem 1
Sem 2
Selectie
ronde 1
Selectie
ronde 2
Sept-zittijd
Sem 1
Sem 2
Sept- zittijd
Maximum 72 studiepunten “to do”
Wanneer - periode van uitwisseling in Erasmusjaar?
Uitwisseling gebeurt tijdens het eerste semester van
• 3de fase Bachelor EW, TEW, HIR en HIRB
• 2de fase Master HIR + HIRB
• 2de fase Master ERB
Opmerking:
Erasmusuitwisseling is NIET mogelijk voor
verkorte bacheloropleidingen
5. Wie komt in aanmerking voor
Erasmusuitwisseling?
Kom ik in aanmerking voor de selecties voor uitwisseling
tijdens Bachelor EW/TEW/HIR/HIRB?
•
Je hebt nog maximaal 132 studiepunten af te leggen
van je bachelorprogramma bij de start van
academiejaar 2013-2014
• je laatst behaalde cumulatieve studie-efficiëntie
bedraagt minimum 75%
• Er kan een pakket opleidingsonderdelen van minimum
24 studiepunten uitgewisseld worden in 1ste semester
van je bachelorprogramma 2014-2015
=> Je dient aanvraag in bij selectieprocedure in 1ste
semester 2013-2014
5. Wie komt in aanmerking voor
Erasmusuitwisseling?
Kom ik in aanmerking voor de selecties voor uitwisseling
tijdens Master HIR/HIRB/ERB?
•
je behaalde je bachelordiploma of je hebt nog maximaal
12 stp af te leggen van je bachelor bij de start van
academiejaar 2013-2014
• je laatst behaalde cumulatieve studie-efficiëntie in de
bachelor bedraagt minimum 75%
• Er kan een pakket opleidingsonderdelen van minimum 24
studiepunten uitgewisseld worden in 1ste semester van je
masterprogramma 2013-2014
 Je dient aanvraag in bij selectieprocedure in 1ste semester
2013-2014
6. SELECTIEPROCEDURE – stap 1
STAP 1: Selectie en reservering van een bestemming
•
•
•
Bedoeling is niet-risico studenten uit te sturen. Dit
betekent niet dat studenten uitzonderlijke resultaten
moeten behaald hebben om in aanmerking te komen.
Bij meerdere kandidaten voor een zelfde bestemming
wordt geselecteerd op basis van:
- resultaten van de vorige jaren
- talenkennis
- grondige motivatie
Na de selectieronde wordt een bestemming voor jou
gereserveerd.
6. SELECTIEPROCEDURE – stap 2
STAP 2: Definitieve toewijzing van de gereserveerde
bestemming
De gereserveerde bestemming wordt definitief
toegewezen op voorwaarde dat nog maximaal 72
studiepunten moeten afgelegd worden om het diploma te
behalen na afloop van de juni-zittijd OF septemberzittijd.
OPGELET! Indien de studieperiode aan de gastuniversiteit
start vóór de resultaten v.d. septemberzittijd bekend zijn,
moet al aan de voorwaarde voldaan zijn na afloop v.d.
junizittijd!
Opmerking: 2x Erasmus?
Kan ik in mijn studieperiode twee maal op uitwisseling?
• Studenten opleiding EW en TEW
• Studenten opleiding HIR + HIR Beleidsinformatica + ERB
•
3de Bachelor
2de Master
JA / NEEN?
Erasmus
Erasmus
Ja, maar…
Erasmus
Facultair
Ja
Facultair
Erasmus
Ja
Facultair
Facultair
Ja
Je kan NIET 2x op uitwisseling naar dezelfde bestemming !
7. PRAKTISCHE PROCEDURE
Stap 1: Aanvraag reservering van een bestemming
- overzicht van beschikbare beurzen hier beschikbaar
of vanaf donderdag 7 november 2013 op het
ERASMUS-kantoor, lokaal 00.118 - Naamsestraat 69
- online formulier invullen:
https://econweb5s.econ.kuleuven.be/erasmus
- indienen ‘Aanvraagdossier Erasmus’ in DROPBOX –
inkomhal HOG FEB – Naamsestraat 69
ten laatste op donderdag 21 november
Stap 2: Definitieve toewijzing bestemming na afloop van
junizittijd OF septemberzittijd
Stap 1:Inhoud ‘Aanvraagdossier Erasmus’
Stap 1: Aanvraag reservering van een bestemming
Indienen ‘aanvraagdossier Erasmus’ met
(1) Outprint online ‘Aanvraagformulier’ met foto
(2) Outprint motivatiebrief
(3) Outprint KULoket van studievoortgangsdossier met 3
pagina’s (zie voorbeeld in infomap!) :
o
Overzicht opleidingen en academiejaren (p 1)
o
Tabblad ‘Tolerantie’ uit detail studieresultaten laatste examenperiode
2012-2013
o
Tabblad ‘Studievoortgang’ uit detail studieresultaten laatste
examenperiode 2012-2013
OPGELET: enkel volledige dossiers (samennieten
aub!) worden behandeld!
Stap 1: Reserveren Erasmusbestemmingen
Reservering gebeurt in 2 rondes (november en februari):
Ronde 1: 6 tot 21 november 2013
•
•
•
•
Indienen aanvraagdossiers van do 7 november 2013 tot do 21
november ten laatste
Check alle info van de Erasmusbestemmingen via weblinks op
elektronisch aanvraagformulier
(http://www.econ.kuleuven.be/ond/erasmus ).
Mogelijkheid om dossiers Erasmusbestemmingen in te kijken in
lokaal HOG 00.117, Naamsestraat 69, van 7 tot 18 november
o
Belangrijk: bespreek de uitwisseling met je ouders vooraleer
officieel deel te nemen aub!
Bekendmaking gereserveerde plaatsen: dec/jan
o
Zie Toledo + mail met officiële aanvaardingsbrief
Stap 1: Reserveren Erasmusbestemmingen
(Vervolg Ronde 1) Na bekendmaking selectie ronde 1:
•
Geselecteerde studenten bezorgen binnen de week na
bekendmaking op Erasmus secretariaat HOG 00.118:
o
officiële aanvaardingsbrief ondertekend door de ouders
o
70 EUR ter dekking van waarborg- en dossierkosten
•
Indien dit niet binnen opgegeven periode gebeurt:
o
Reservering vervalt en plaats komt terug vrij voor 2de
selectieronde
•
Niet geselecteerd in ronde 1?
o
Verschillende factoren mogelijk (vb. niet voldoende plaatsen)
o
Indienen nieuw aanvraagdossier voor ronde 2 mogelijk
Stap 1: Reserveren Erasmusbestemmingen
Ronde 2 : eind jan/begin febr – tot eind febr 2014
•
Open plaatsen (na ronde 1) worden zo snel mogelijk
meegedeeld via E-mail / TOLEDO:
• Zelfde procedure als in ronde 1
o Nieuw aanvraagdossier verplicht indienen!
• Bekendmaking gereserveerde plaatsen na ronde 2: maart
2014
o Zie Toledo + mail met officiële aanvaardingsbrief
OPMERKING:
Na definitieve selectie en reservatie bestemmingen:
Verplichte algemene infovergadering in mei.
Stap 2: Definitieve toewijzing bestemming
Stap 2: Definitieve toewijzing van de geselecteerde
bestemming
• Na afloop juni-zittijd 2014: eerste ronde officiële bevestiging
Erasmusuitwisseling
• Criterium? Maximaal 72 studiepunten TO DO in 2014-2015
• Wat indien 2de zittijd?
o
Bij bestemmingen met start academiejaar na afloop
septemberzittijd: tweede zittijd nog mogelijk!
o
Bij gekozen bestemmingen met start academiejaar vóór
bekendmaking resultaten septemberzittijd:
• Definitieve annulering Erasmusbestemming
• 70 EUR wordt terugbetaald aan student
- Na afloop september-zittijd 2014: tweede ronde officiële
bevestigingen, zelfde criterium!
Opmerkingen
• Het bedrag van 70 EUR krijgt de student terug, als alle
voorwaarden voldaan zijn, bij terugkomst uit het
buitenland.
• Studenten die uiteindelijk niet kunnen vertrekken omdat ze
niet aan de voorwaarden voldoen, krijgen 70 EUR
dossierkost terug.
• Indien je een bestemming definitief krijgt toegewezen ,
maar zelf besluit af te zien van deelname aan Erasmus
(vb. omdat je je resterend programma te zwaar acht), meld
je dit zo snel mogelijk aan het Erasmus-secretariaat. Je
hebt evenwel geen recht op terugbetaling van de 70 EUR.
8. TOEKENNEN VAN BEURZEN
•
•
•
•
•
Tijdens het huidige academiejaar werden volgende
beurzen toegewezen !
- Niet beursstudenten :
310 EURO per maand
- Beursstudenten :
370 EURO per maand
Vanaf 2014-2015 zal er ook rekening gehouden worden
met het land van bestemming – bedrag van de beurs
is momenteel ???
Bijna alle beurzen zijn voor een periode van 3 tot 6
maanden.
Facultaire Akkoorden (geen beurzen beschikbaar)
Ekonomika Alumni financiert 5 beurzen van 500 EUR

similar documents