BKI Kildekritik R sn s jan2010

Report
Stiletter gør dig
sindssyg
Kilde: ekstrabladet.dk
Brian Kirkegaard Lunn
1
Kildekritik på Internettet
Ved
ph.d., cand.scient.bibl.
Brian Kirkegaard Lunn,
[email protected]
Skolebibliotekskonferencen 2011
Røsnæs, 13. januar 2011
Kildekritik på Internettet
•
•
•
•
Begrebet kildekritik
Typer af ’misinformation’
Metoder til kildekritik på Internettet
Sociale teknologier og kildekritik
Brian Kirkegaard Lunn
3
Hvorfor webkildekritik?
• Hvad og hvem kan vi stole på, på Internettet?
• I sin enkelhed handler det om at blive
‘Internet litterater’ ved
– specifikke informationssøgninger
– at etablere en kildekritisk forståelse i
internetkontekst
– at anspore til en generel kritisk tænkning
–…
Brian Kirkegaard Lunn
4
Hvorfor webkildekritik? (fortsat)
• Kildekritik i historie/samfundsvidenskabelig
kontekst er væsentligt, da eleverne ofte
anvender internetkilder til afdækning af
problemstillinger i relation til
– (projekt)opgaver,
– studie,
– job,
– personlige interesser mv.
Brian Kirkegaard Lunn
5
Hvornår er noget troværdigt?
• http://jyskebank.tv/
– Kan vi stole på disse finansnyheder? – Er det nyheder eller reklamer?
– Er det troværdigt med finansnyheder fra en bank i disse krisetider?
• Informationer fra ministerielle hjemmesider?
– Eks. Miljøministeriets beskrivelse af global opvarmning før/efter FN’s
klimarapport 2007 (AR4)
• Wiki-leaks
– Hvordan kan vi stole på dokumenterne når der er anonymt ophav?
– Kan vi være sikre på at alle dokumenter er ægte?
Brian Kirkegaard Lunn
6
Begrebet kildekritik
• Stammer fra den klassiske historievidenskab
• Kilde-begrebet er kontekstuelt
– En kilde er kilde i relation til et specifikt spørgsmål /
informationsbehov
• Kritik skal forstås som refleksion over anvendelighed
/ relevans
• Der kan ikke foretages én objektiv, eviggyldig
kildekritik,
– Relevans vurderes i forhold til en specifik situation
Brian Kirkegaard Lunn
7
Indhold på Internettet
Frit tilgængelige dokumenter fra eks.
•
•
•
•
•
Forskere / videnskabsmænd
Regeringer / offentlige institutioner
Politiske organisationer
NGO’er
…
Ingen professionel vurdering før publicering
Brian Kirkegaard Lunn
8
Indhold på Internettet (fortsat)
Det betyder at Internettet er meget succesfuld
til at
• Formidle holdninger
• Formidle information som ellers ville være skjult for
offentligheden
• Foruden generelt at formidle informationer
• …
Brian Kirkegaard Lunn
9
Typer af misinformation
Efterligninger / forfalskninger (eks.)
• Biased information / skjulte dagsordner
• Propaganda
Ondsindet / hadesider / disinformation (eks.)
• Produktsider forklædt som information
Opdigtet / fiktive sider (eks.)
Parodi, svindel og fupsider
• Fejl (eks.)
• Hackede sider (eks.)
(Baseret på Mintz, 2002)
Brian Kirkegaard Lunn
10
Tilgange til kildekritik
Hvordan kan vi vurdere troværdigheden af en
internetkilde?
• Checkliste-metoden
• Komparativ kildeanalyse
• De 6 hv-spørgsmål til webressourcer
Brian Kirkegaard Lunn
11
Typiske checkliste kriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kan ophavet identificeres?
Ophavets kvalifikationer?
Udgivende institution?
Kontaktadresse?
Meninger eller facts?
Partsindlæg?
Reklame/sponsorindflydelse?
Kildehenvisninger/litteraturhenvisninger?
Kvalitetskontrol?
Brian Kirkegaard Lunn
12
Typiske checkliste kriterier (fortsat)
•
•
•
•
•
•
•
•
Dækning? (dybde-bredde)
Relevante, annoterede lænker til andre sider?
Korrekt information?
Stavefejl og sjusk?
Ufærdige sektioner?
Opdatering og vedligeholdelse regelmæssigt?
Datoer for oprettelse/opdatering?
Døde lænker?
Brian Kirkegaard Lunn
13
Tjeklistemetoden – kritik
• Opstilling af evalueringskriterier (tjekliste-metoden)
kan kritiseres for at være forsimplende og
unuanceret (eks. Gavin, 2008; Meola, 2004)
– Eksempel ’Bedst på nettet’
• Det er ikke muligt at konstruere ét sæt kriterier der
dækker den komplekse mængde internetressourcer
• Ved stringent at følge kriterierne undergraves den
kritiske analytiske tænkning
• Alternativt til chekliste-metoden kan anlægges en
konstant komparativ tilgang (eks. Meola, 2004)
Brian Kirkegaard Lunn
14
Komparativ kildeanalyse
• Sammenligning
– Sammenlign mindst to kilder fra Internettet
– Sammenlign oplysninger fra Internettet med oplysninger i
én eller flere andre kilder
• Verifikation
– Gør brug af verificeret information
– Verificér oplysninger i forskellige kilder og helst i
kvalitetsvurderede kilder
(Meola, 2004)
Brian Kirkegaard Lunn
15
Evalueringskriterier - anvendelse
• Opstilling af evalueringskriterier kan være
brugbart som et redskab til at formidle og
styrke en grundlæggende kritisk tænkning
• Desuden er det selvfølgelig stadig vigtigt at
sammenstille og sammenholde informationer
fra forskellige kilder
Brian Kirkegaard Lunn
16
De 6 hv.-spørgsmål
Hvorfor
• Hvorfor er sitet oprettet, er der skjulte dagsordner
Hvem
• Hvem er forfatter, sponsorer og øvrige ‘bagmænd’
Hvor
• Hvor er siden placeret, hvem står bag ‘moder-sitet’
Hvad
• Hvad fremføres, er det ‘biased’, kan det verificeres
Hvornår
• Hvornår er side opdateret, er den tidssvarende
Hvordan
• Hvordan kan jeg bedømme troværdigheden – I tvivl, så tvivl
Brian Kirkegaard Lunn
17
Spørgsmålenes indbyrdes relation
• De 6 hv.-spørgsmål er ikke indbyrdes eksklusive og vil
naturligvis være overlappende
– Eks. hvem og hvor spørgsmålene i relation til ophav
• Ligeledes vil svar på spørgsmålene ikke findes i en lige linje
• Det er ikke nødvendigt at gennemgå alle spørgsmål
stringent for alle ressourcer
• Der er forskel på fokus i evalueringen alt efter
ressourcetype samt formål med ressourcen
• Spørgsmålene vægtes i forhold til ressourcetype/formål
Brian Kirkegaard Lunn
18
Vægt af elementer
Forskel på hvad der bør vægte ved forskellige typer af sites
• Informative sites
– autoritet, korrekthed, ajourføring, dækning og målgruppe
• Nyhedssider
– autoritet, korrekthed, adskillelse mellem meninger og facts, ajourføring
• Partsindlæg
– autoritet, adskillelse mellem meninger og facts
• Business
– autoritet, adskillelse mellem kommercielle oplysninger, information og
underholdning, interaktivitet
• Personlige sites
– ophavets kvalifikationer hvis faktuel information
• Underholdning
– formål, interaktivitet
(Skov, 2007)
Brian Kirkegaard Lunn
19
Sociale teknologier i kildekritisk lys
• Sociale teknologier:
– Dækker over forskellige former for kommunikationsværktøjer
som f.eks. forums, blogs, wikies og chats.
– Lader brugerne samarbejde om og dele information på
Internettet.
– Bygger på idéen om, at vi alle besidder viden, som vi gerne vil
formidle til andre, og at alle skal have adgang til denne fælles
viden – ‘Wisdom of the crowds’
– Eks. ,arto facebook, wikipedia, …
• Information fra sociale teknologier skal kildekritisk
behandles på samme måde som enhver anden
internetressource
Brian Kirkegaard Lunn
20
Sociale teknologier – ophav?
• Det kan være problematisk at identificere en
entydig forfatter/producent
• Sociale teknologierne gør
forfatterskabsproblematikken mere ‘fuzzy’
• Brugergenereret information (f.eks. tags)
integreres med autoritativ information (eks.)
Brian Kirkegaard
Lunn
Brian
Kirkegaard Lunn
21
Motivation er nøglen til evaluering
• Motivation er en væsentlig faktor for at blive
‘Internet litterat’
• Problemer ved ikke at evaluere skal synliggøres for
eleverne – eks. gennem realistiske og vedkommende
øvelser
• Ressourceforbrug ved at foretage evaluering skal for
eleven stå mål med den forventede gevinst
– Der er ikke altid nødvendigt med en god evaluering
(Metzger, 2007, s. 2089)
Brian Kirkegaard Lunn
22
Kilder til yderligere information
Annette Skov’s tutorial
•
http://vip.db.dk/tutorials/Kvalitet/default.htm#Autoritetscheck
Lister over hoaxes
•
•
•
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/hoax.html
http://www.museumofhoaxes.com/
http://directory.google.com/Top/Reference/Education/Instructional_Technology/E
valuation/Web_Site_Evaluation/Hoax_Sites/
Vandrehistorier (urban legends)
•
http://www.snopes.com/
Falske sider
•
http://www.philb.com/fakesites.htm
RUSA, ALA
•
http://www.rusq.org/2008/01/06/best-free-reference-web-sites-ninth-annual-list/
Brian Kirkegaard Lunn
23
Litteratur
Gavin, C. (2008): Teaching Information Literacy: A Conceptual Approach. Lanham, Maryland:
Scarecrow Press.
Humphries, L. (2002). How to evaluate a Web site. In: Mintz, A.P. (Ed.), Web of deception (pp.
165-173). Medford, NJ: Information Today.
Meola, M. (2004) Chucking the Checklist: A Contextual Approach To Teaching Undergraduates
Web-Site Evaluation. Libraries and the Academy 4 (3) 331-344.
Metzger, M.J. (2007). Making Sense of Credibility on the Web: Models for Evaluating Online
Information and Recommendations for Future Research. Journal of the American Society for
Information Science and Technology 58 (13), 2078-2091.
Mintz, A.P. (Ed.) (2002). Web of deception: misinformation on the Internet. Medford, NJ:
Information Today.
Skov, A. 2007. Kvalitetsvurdering af web-sider. Link:
http://vip.db.dk/tutorials/Kvalitet/default.htm#Autoritetscheck
Brian Kirkegaard
Lunn
Brian
Kirkegaard Lunn
24
Kildekritik på Internettet
Spørgsmål / kommentarer
Skolebibliotekskonferencen 2011
Røsnæs, 13. januar 2011

similar documents