DE ZACHTE WEG

Report
JUDO ALS SPORT- EN BEWEGINGSVORM VOOR 55-PLUSSERS
DE ZACHTE WEG
RAF TITS, 6DE DAN JUDO
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
HOE DENK JIJ OVER JUDO 55+? ENQUÊTE
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
Een startend project van:
 Vlaamse Judofederatie vzw www.vjf.be
&
 Judolabo www.judolabo.be
Gebaseerd op:
 Data
 Dialoog
 Denken
 Doen
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
OUDEREN IN-ACTIE(F)? (2011) EN JUDO






Is judo geschikt als sport- en bewegingsvorm voor
55+?
Wat kan de meerwaarde/doelstelling zijn van
seniorenjudo?
Door welke organisatievormen streven we die
doelstelling na? (specifiek aanbod)
Door welke trainingvormen en -inhouden streven we
die doelstelling na? (specifiek aanbod)
Is er voor lesgevers gerichte bijscholing nodig?
Hoe promoten we clubjudo voor 55-plussers?
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
GESCHIKT?

Wat zegt de literatuur?

Basis voor verantwoord trainen (Vrijens et al.

Begeleiden van sportende senioren (VTS
2007)
2010)

Wat zegt het ledenbestand van de VJF?

Hoe komt het dat ‘sportdeskundigen’ aanraden
om judo te vermijden?
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
Filmpje VJF
Verwelkoming Algemene Vergadering
Promotiefilmpje JBN
Fit, Veilig en Valbreken / Maurice Orth
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
WAAROM SPORTEN 55-PLUSSERS?





Plezierbeleving
Verbeteren van de gezondheid
Sociaal contact
Mogelijkheid om competitief te zijn
Esthetische voordelen
(Scheerder et al., 2011)
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
WELKE MEERWAARDE KAN JUDO BIEDEN?



Sociale gezondheid
 Contactsport
 Omgangsvormen
Psychische gezondheid
 Interactief spelkarakter
 Judo als ‘weg’
 Expliciete filosofische basis
 Zelfvertrouwen door o.a. valtraining
Fysieke gezondheid
 Alle basiseigenschappen
 Krachtverlies opvangen
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
OPDRACHT
Vraag judolesgevers
Hoe kan je de eigen clubwerking
55+vriendelijker maken?
Vraag trainers andere sporten
Heeft jouw federatie/sport/club een
aangepast aanbod voor 55-plussers?
Beschrijf het a.u.b.
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
SPECIFIEK AANBOD

Wat is een specifiek aanbod?

Heterogeniteit 55-plussers



Blijvers, lifelong judoka’s, meestel dangraden
Herintreders, boomerang judoka’s, vroeger al judo
beoefend
Late starters:
 sportief verleden
 onsportief verleden, nooit-sporters ?

Competentieniveau

Noden
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
“Veilig vallen? Het is niet te laat om het te
leren!”
“Heb je ooit judo gedaan? Probeer het nog
eens! Het blijft tof, ook als je ouder wordt.”
“Doe zoals Kano, blijf jong met judo”
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
RICHTLIJNEN VOOR EEN SPECIFIEK AANBOD
Organisatie van de training


Vooraf
 Intake, Par-Q, info geneesheer
 Bepalen fysieke conditie
 Materiële omstandigheden
Op de judomat
 Homogene versus heterogene groepen
 Veiligheid
 Sociaal contact
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
RICHTLIJNEN VOOR EEN SPECIFIEK AANBOD

Is judo met senioren wel écht judo?

Algemene richtlijnen

Opwarming en cooling down

Vallen
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
RICHTLIJNEN VOOR EEN SPECIFIEK AANBOD
Sotai-renshyu, tandoku-renshyu,
uchi-komi, nage-komi

Welke technieken wel en welke niet?

Solo-oefenvormen

Extra prikkels: geheugentraining, evenwicht,
tijdsbesef, reactiesnelheid
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
WELKE WORPEN?
Al deze richtlijnen in acht genomen blijft er ongeveer de
helft van de gokyo over als meest geschikte oefenstof
voor 55-plussers.
 Dai Ikkyo, groep 1: de-ashi-harai, hiza-guruma, sasaetsuri-komi-ashi, uki-goshi, o-soto-gari, o-goshi, o-uchigari, seoi-nage.
 Dai Nikyo, groep 2: ko-soto-gari, ko-uchi-gari, koshiguruma, tsurikomi-goshi, okuri-ashi-harai, tai-otoshi,
harai-goshi, uchi-mata.
 Dai Sankyo, groep 3: ko-soto-gake, tsuri-goshi, yokootoshi,ashi-guruma, hane-goshi, harai-tsurikomi-ashi,
tomoe-nage, kata-guruma.
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012



Dai Yonkyo, groep 4: sumi-gaeshi, tani-otoshi, hanemakikomi, sukui-nage, utsuri-goshi, o-guruma, sotomakikomi, uki-otoshi.
Dai Gokyo, groep 5: o-soto-guruma, uki-waza, yokowakare, yoko-guruma, ushiro-goshi, ura-nage, sumiotoshi,yoko-gake.
Worpen buiten de gokyo: kuchiki-taoshi, kibisugaeshi, uchi-mata-sykashi, tsubame-gaeshi, kouchigaeshi, ouchi-gaeshi, osoto-gaeshi, harai-goshigaeshi, uchi-mata-gaeshi, hane-goshi-gaeshi, osotomakikomi, harai-makikomi, uchi-mata-makikomi,
daki-age.
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
OPDRACHT
Ontwerp een sportspecifieke oefening met een
extra prikkel voor het:
1.
2.
3.
geheugen
evenwicht
tijdsbesef
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
RICHTLIJNEN VOOR EEN SPECIFIEK AANBOD
Yako-soku-geiko, kakari-geiko, randori
Randori nage-waza
 Oudere judoka’s mogen kumi-kata nemen zoals ze willen.
 Bij oudere judoka’s mag je de greep niet losmaken (dus geen kumikatagevecht).
 Oudere judoka’s mogen niet geworpen worden met technieken waarbij
tori meevalt.
 Oudere judoka’s mogen naargelang hoe oud ze zijn niet meer hard
geworpen worden.
 Partners overleggen eerst kort over de intensiteit van de randori en over
de toegestane technieken.
 (Bonfranchi)
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
RICHTLIJNEN VOOR EEN SPECIFIEK AANBOD
Yako-soku-geiko, kakari-geiko, randori
Randori ne-waza
 De oudere judoka mag zo lang houdgreep nemen tot uke er in
slaagt om zich te bevrijden, de andere judoka mag maximaal vijf
seconden dezelfde houdgreep houden en moet dan schakelen
naar een andere techniek.
 De oudere judoka kan het hele lichaam gebruiken, de andere
judoka moet judoën met gesloten vuisten, kan dus niet
vastgrijpen.
 De oudere judoka mag alle technieken gebruiken, de andere
judoka mag enkel wurgen of klemmen en kan dus niet gewoon in
controle blijven liggen.
 Enz.
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
RICHTLIJNEN VOOR EEN SPECIFIEK AANBOD

Vrije training

Tatamigesprekken ‘kogi’ en ‘mondo’

Kata

Zelfverdediging

Fysieke intensiteit


Examenprogramma
Kortlopende programma’s
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
RICHTLIJNEN VOOR EEN SPECIFIEK AANBOD

Fysieke intensiteit
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
STRUCTUUR TRAININGSSESSIE
Duur: 60 to 90 minuten.
1.
2.
Lichte opwarmingsoefeningen zoals: stappen, lopen, huppelen
(differentiëren!)
Andere opwarmingsvormen zoals:
stap- of loopoefeningen met partner als coördinatietraining;
turnen;
judospelvormen (zonder spurt of springen);
tandoku-renshyu oefeningen als coördinatietraining;
rekoefeningen met en zonder partner;
valoefeningen met veel afwisseling en met de mogelijkheid om de
val uit te voeren op een dikke mat en/of met hulp van een
partner.
(Het is belangrijk om oefeningen te plannen die als training
kunnen dienen voor het geheugen, het evenwicht, het
tijdsbesef en de reactiesnelheid!)
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Techniekstudie zoals:
grondtechnieken en worpen die zowel door beginners als door
gevorderden uitgevoerd kunnen worden (met kuzushi
oefeningen, tai-sabaki oefeningen, kumi-kata oefeningen);
kata;
zelfverdediging.
Vrije training
Randori of yako-soku-geiko met opdrachten (minstens 10 minuten)
Kogi of mondo
Conditietraining: circuit- of stationstraining voor kracht/uithouding
(minstens 10 minuten)
Cooling down
Achteraf: bespreken van de voorbije training, soms nog samen zitten
en iets drinken, soms dadelijk naar huis.
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
HOE LOOPT DE ZACHTE WEG VOOR 55+?

Fit, Veilig en Valbreken (6 lessen van 1,5

Lessenreeks late starters (2x8 lessen van

Clubtraining rekening houdend met
richtlijnen: voor lifelong judoka’s, voor late
uur): voor late starters
1,5 uur): voor late starters die Fit, Veilig en
Valbreken volgden en voor boomerangs
starters en boomerangs die Lessenreeks late
starters afwerkten
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
VJF BELEIDSPLAN 2013-2016

Stimuleren en promoten toepassing handleiding judo voor 55plussers binnen clubwerking – 2013

Organisatie federale piloottraining 55-plussers - vanaf 2013

Start samenwerking partner judo voor 55-plussers – 2013

Opleiden lesgevers judo voor 55-plussers (late starters) - 2013


Promotie judo voor 55-plussers via verschillende kanalen
(samenwerking met seniorensportfederatie, sportdiensten,…) –
2013
Ontwikkeling handleiding valpreventie – 2013 ?
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012

Aanbieden aantrekkelijke/tijdelijke vergunning voor beperkte periode in
functie van samenwerking andere partner - 2013-2014

Invoeren lessenreeks judo voor 55-plussers (late starters) - 2014

Eerste cursus/initiatief valpreventie - 2014

Samenwerking partner judo voor 55-plussers - 2014

Aanspreken leraren LO met voorbeeldlessen judo/valpreventie - 2015

Bijsturing samenwerking judo voor 55-plussers - 2015

Lessenreeksen valpreventie aanbieden aan andere
sportfederaties/clubs/organisaties – vanaf 2015
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
Meer info over De zachte weg op
www.judolabo.be
Handleiding
De zachte weg : judo als sport- en
bewegingsvorm voor 55-plussers (R. Tits
2012)
Contact
[email protected]
www.judolabo.be - Dag v/d Trainer 2012
“Een pad ontstaat
maar door er op te
lopen”

similar documents