Slide 1 - Cereal Planet

Report
Prezentacja inwestorska
W ofercie
30.09.2013
Opis Spółki
Plany
 Średnie, dynamiczne przedsiębiorstwo
Spółka planuje pozyskać do 112,4 tyś. EUR z
przetwórstwa spożywczego,
przeznaczeniem na instalacje linii
 Lokalny lider produkcji kasz w ekonomicznej
wysokomarżowych wyrobów:
grupie cenowej.
płatki,
 Udział w rynku ukraińskim wynosi około 8%.
bulgur,
Sprzedaż do 3670 sklepów
karmy dla zwierząt.
 Ponad 20% eksportu
Oferta Private Placement I kwartał 2013 roku.
Zatrudnienie 350 osób
Marka handlowa OLIMP.
Zysk netto za 2011 wg MSR wyniósł 2,2 mln
EUR ( z różnicami kursowymi)
.
Strategia
zwiększene udziału w średnim segmencie cenowym
produkcja towarów wysokomarżowych: płatki, bulgur,
zwiększenie eksportu do 50%
 Inwestycje powinny być wprowadzone do eksploatacji do końca 2013
Produkcja płatków z różnych
surowców
Zakup maszyn do produkcji nowych
asortymentów 6 wg zapotrzebowania
geograficznego, m.in. bulgur, i
kukurydzy o zawartości 1% tłuszczu
Zakup fotoseparatorów1 szt. o mocy
2,5-3,5 t\h; Zakup maszyn do
frakcjonowania ziarna 2 szt.
Modernizacja maszyn aspiracyjnych,
zakup wag
Budowa i eksploatacja linii
mieszanek karm dla zwierząt
Otwarcie oddziałów (Donieck i
Dniepropietrowsk) lub zakup
dystrybutorów
300 tyś. EUR
377 tyś. EUR
135 tyś. EUR
100 tyś. EUR
250 tyś. EUR
Razem: 1 162 tyś. EUR
Źródłem finansowania inwestycji 1,162 mln EUR są środki ze
sprzedaży akcji i zysk przyszłych okresów 10% i środki własne
90% w kwocie 1 049,6 tyś. EUR.
.
Struktura
Celem zbudowania obecnej struktury było polaczenie w jednym podmiocie praw własności wszystkich
członków Grupy Cereal Planet. Z kolei powodem rejestracji Cereal Planet PLC było stworzenie podmiotu,
zgodnie z prawem UE i umożliwienie wyjścia na rynek kapitałowy UE.
Cereal Planet PLC Cyprus
Spółka holdingowa obejmująca 100% akcji Cereal
Ukraine LLC data zał. 2012
100%
100%
100%
Cereal Ukraine LLC
Olimp LLC
Spółka holdingowa obejmująca udziały firm
na Ukrainie, data zał. 2012
Sielhozkorm LLC
Produkcja, pakowanie i
dystrybucja, data zał. 1998
Dzierżawa mocy produkcyjnych, data
zakupu. 2008
100%
APF Ranok
Sprzedaż hurtowa, eksport,
data zał. 1998
.
Historia Spółek
1995 – Powstanie prywatnej firmy Ranok, zajmującej się przerobem
grochu i kasz na zewnętrznych mocach produkcyjnych.
1998 – Założenie Olimp LLC, posiadającej zakłady z 7 liniami do
pakowania kasz.
2005 – ACP «Ranok» rozpoczęcie eksportu kasz
2008 – Zakup dużego zakładu produkcyjnego Sielhozkorm.
2009 – Początek tworzenia grupy ,,Ranok i Olimp,,
2012 – Utworzenie spółki holdingowej na Ukrainie, Cereal Ukraine
LLC. i Cereal Planet PLC na Cyprze
Mężczyźni, którzy na śniadanie spożywają
płatki są w 19% mniej zagrożeni wysokim
nadciśnieniem niż inni - taki wniosek
wypłynął z konferencji American Heart
Association w Atlancie.
.
Kadra Kierownicza
Właścicielami jest 5 osób ob. Ukrainy, każdy z nich zajmuje się określonym obszarem działalności , w tym
najbardziej kluczowe role należą do:
Vlasenko Anatolii – Prezes Cereal Planet PLC
15 lat doświadczenia menadżerskiego w sektorze rolnym na Ukrainie
 Współzałożyciel firmy „Ranok”
 Kierował zakupem i uruchomieniem zakładu produkcyjnego Sielhozkorm. Inicjator
połączenia firm Ranok i Olimp
Dobruskin Igor – Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji
20 lat doświadczenia w branży spożywczej na kierowniczych stanowiskach
 Stworzył biznesowy model sprzedaży w Cereal Planet
 Kieruje stworzeniem nowych marek oraz rozpoczął współpracę z sieciami hipermarketów
Witamina D, zawarta w ziarnach, pomaga
kościom zdrowo rosnąć i zachować siłę, może
również zmniejszyć szanse na zachorowania.
Ale większość ludzi nie spożywa dziennego
rekomendowanego zapotrzebowania (RDA) na
witaminy z pożywienia.
.
Lokalizacja i sprzedaż
Główna siedziba i
moce produkcyjne
oddziały
Sieci handlowe z którymi spółka współpracuje:
ATB Merket - 500 punktów sprzedaży
Eko Market -180 punktów
Grupa Fozz, w tym Silpo i Fora - ponad 300
supermarketów,
Brusnica - 86 punktów sprzedaży
.
Proces technologiczny produkcji
.
SWOT
STRENGHTS
WEAKNESSES
 Brak sieci sprzedaży w całym kraju,
Brak silnej pozycji na rynku produktów średniej
kategorii cenowej
Ograniczona rentowność w oparciu o produkty
standardowe i wyłączne oparcie na segmencie
ekonomicznym
Brak linii do przetwórstwa produktów
wysokomarżowych
Pasywny marketing
 Znana marka OLIMP i dobra opinia u klientów
 Znacząca i stabilna pozycja na rynku produktów
segmentów ekonomicznych,
 Zdolność konkurowania, i wprowadzania nowych
produktów,
 Znaczący eksport,
Bogaty asortyment produktów,
Doświadczona kadra kierownicza
OPPORTUNITIES
THREATS
zwiększenie udziałów w rynku produktów średniej
kategorii, pojawienie sie nowych klientów
Poszerzenie sieci sprzedaży na cały kraj,
Dywersyfikacja produktów
Możliwość wdrożenia linii produkcyjnej do wyrobów
wysokomarżowych
 Nowe rynki eksportowe, przy eksporcie konkurencji nie
stanowią drobni gracze
 Długoletni urodzaj wpływa negatywnie na marże
produktów, powodując spadek wartości ich cen.
Konsolidacja sieci sklepów, która wpływa na
zmniejszenie marż,
 Wzrost sprzedaży substytutów, zmiana gustów
konsumentów
Zmniejszenie rynku tradycyjnych kasz
Walka marek, wzrost znaczenia marek sieci.
„Wszyscy znamy to powiedzenie, że śniadanie jest
najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Jednak to
stwierdzenie, w porówniu do morza innych, ma
potwierdzenie wśród lekarzy i specjalistów. Wyjaśnienie
jest proste! Rodzaje produktów jedzonych na śniadanie są
zdrowsze i bardziej nasycone w składniki odżywcze niż inne
pokarmy, które spożywamy w ciągu dnia.”
Dr Carrie Ruxton
Dietetyk
.
Mapa
aktywności
Słowacja
0.2%
Tajwan
4.4%
Polska
1.7%
ZEA
0.2%
Uzbekistan
1.5%
Eksport w I półroczu 2012
Wielka Brytania
Turcja Chorwacja Korea Pn Austria
1.5%
Armenia
0.3%
Białoruś
0.5%
0.2%
1.7%
3.9%
0.6%
Pakistan
1.7%
RPA
8.1%
Mołdawia
1.8%
Wegry
0.3%
Holandia
1.7%
Gruzja
Izrael
2.6%
4.1%
Indie
9.9%
Indonezja
9.9%
.
Malezja
35.0%
Niemcy
1.8%
Iran
4.1%
Cypr
0.2%
Chiny
2.4%
Produkcja i
prognoza
w mln EUR
Prognoza na
2013
„Na pewno bardziej przewidywalne w
okresie kryzysu są spółki, które działają na
obszarach dóbr pierwszej potrzeby. To są
na przykład obszary żywności czy zdrowia,
gdzie niezależnie od tego czy jest kryzys,
czy nie, konsumpcja pozostaje na podobnym
poziomie”
Rafał Bator, Partner w Enterprise Investors
.
Wykonanie na
30.06.2013
Przychody
27,7
36%
Zysk netto
1,0
65%
Wyniki produkcji Cereal Planet
(w tonach)
groch
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
gryka
pszono
8,688.25
7,317.98
4,622.66
3,523.01
3,058.61
6,677.15
8,071.34
17,739.83
18,188.97
16,633.16
2010
2011
2012
6,583.47
inne produkty
5,763.08
.
RZiS
HISTORYCZNY
RZiS (w tyś. €)
Przychody
Koszt sprzedaży
Koszty administracyjne
Koszty dystrybucji
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Tax
2008
2009
20 541,97 14 360,54
17 616,76 12 074,28
-
Zysk netto
(bez różnic kursowych)
375,78
Zysk netto
(bez różnic kursowych)
Amortization
EBIT
-
EBITDA
30,000.00
25,000.00
20,000.00
Dochód ze sprzedaży
676,24
-
510,57
4,518.00
5,485.25
-
620,44 248,27%
-
-24,50%
-
1 256,77 146,15%
2 064,06 232,68%
2 220,29
55,99
2 748,89
-
2 804,88 123,18%
312,00 -84,88%
370,00 -83,34%
89,00 58,95%
1 113,00 -59,51%
1 202,00 -57,15%
EBIT
2,500.00
EBITDA
2,064.06
Zysk netto
(bez różnic kursowych)
Linear (Zysk netto
(bez różnic kursowych))
2,000.00
3,015.66
2,925.21
-52,59%
∆ 10/09 2011
∆ 11/10 2012
∆ 12/11
50,64% 27 649,83 27,81% 29 506,00
6,71%
54,19% 22 164,58 19,05% 24 988,00 12,74%
270,74
576,00 112,75%
2 177,65
2 808,00 28,95%
319,16
481,00 50,71%
2 429,73 181,10%
632,00 -73,99%
365,68
262,00 -28,35%
3,000.00
Przychody
Koszt sprzedaży
15,000.00
178,15
∆ 09/08 2010
-30,09% 21 633,32
-31,46% 18 617,66
864,36
-
1,500.00
2,286.26
10,000.00
1,000.00
5,000.00
500.00
312.00
0.00
2008
2009
2010
2011
2012
0.00
2011
2012
Trendy na rynku kasz
Kasze są produktem, masowo konsumowanym w Afryce, Azji i Europie Centralnej i Wschodniej (dalej
CEE), sporadycznie w Europie Zachodnie.
Obecny trend na świecie wskazuje, że w zamożniejszych społeczeństwa stopniowo zmniejsza się
konsumpcja kasz na produkty głębiej przerobione (płatki, mieszanki Ready to Eat, dalej RTE).
Konsumpcja kasz w tym ryżu w Afryce i Azji, przez wiele lat, będzie stanowić znaczna część spożycia
dziennego. Kasze w tych regionach różnią się sposobem preparowania ziarna i receptami co składa się
na lokalne upodobania, np. bulgur, powszechnie konsumowany na Bliskim Wschodzie.
Kasze przez wiele lat będą zajmować znaczący udział w diecie tych społeczeństw.
W CEE, powoli spada spożycie kasz. Za to wzrasta spożycie płatków, i kasz RTE.
Spółka w strategii, kładzie nacisk na przesunięcie wartości produkcji na produkcje płatków i
asortyment kasz głębiej przetworzonych i lokalne upodobania w innych krajach.
Informacje o europejskim sektorze produkcji płatków
śniadaniowych wg European Breakfast Cereal Association:
 Rynek płatków śniadaniowych w Europie jest wart powyżej €4,5
miliarda
 Corocznie w UE jest produkowane powyżej 1,1 miliona ton
płatków śniadaniowych
 Na rynku pracuje ponad 11 tysięcy pracowników,
zatrudniowych w 70 firmach
.
Konkurencja w kraju i za granicą
Na rynku płatków i kasz dominują globalni
producenci typu P&G, Kellogg’s, General Mills,
PepisCo, Ralcorp Holdings Inc, Kraft, Unilever,
Nestle, ConAgra Foods, operują w wielu
dziedzinach i w wielu krajach, posiadają znane
marki, wytwarzają produkty wysokomarżowe.
Firmy globalne zdominowały segment premium,
na rynku detalicznym promując swoje marki.
Koncentrują się na produkcji wysokomarżowej
dostarczanej do końcowego odbiorcy. Nie
dostarczają produktu luzem.
Tiryaki Gaziantep BulgurFactory,jeden z
największych przetwórców zboża i produktów
rolnych w Turcji.Sprzedaż 512 mln EUR, w tym
eksport 237 mln EUR.
DURU BULGUR GIDA SAN. TİC., z
produkcją bulguru 80t/dobę (ok. 24 tyś
t/rocznie).
INCI BULGUR z produkcją bulguru na
poziomie 80t/dobę (ok. 24 tyś t/rocznie).
«Ukraagrotrade» Część produkcji jest eksportowana
do krajów WNP i na Bliski Wschód. Mocne strony:
długa obecność na rynku od 1975 r. i szeroka sieć
dystrybucji w kraju i za granicą.
Pozostała część rynku tworzą lokalni lub
regionalni gracze, średnie i małe firmy.
Przetargi i dostawy luzem są domeną średnich
graczy, którzy nie posiadają silnych marek ani
rozbudowanej sieci sprzedaży detalicznej.
W przypadku przetargów międzynarodowych lub
dostaw na różne rynki azjatyckie Cereal Planet
konkuruje z lokalnymi producentami.
«Terra» Sp. z o. o. producent kasz: gryczanej, owsianej, pszennej, itp.
Roczne moce produkcyjne ok. 48 tyś. ton. Mocne strony długa
obecność na rynku, rozpoznawalność marki. Słabe strony: brak
przerobu kaszy gryczanej.
Skwirski KHP, Łącznie moce produkcyjne wynoszą ok.
300 t/dobę (90 tys. t rocznie). Zakłady eksportuja produkty
do krajów WNP, Turcji i Chorwacji.
.
Dziękujemy za poświęcony czas
Thank you for your attention
Спасибо за ваше время
Autoryzowany Doradca
Top Consulting S.A.
Ul. Marszałkowska 58/54
00-545 Warszawa
Tel (22)460 5100
e-mail [email protected]
Doradca finansowy
Progress Holding Sp. z o.o.
ul. Szańcowa 44
01-458 Warszawa
tel/fax:(+48 22) 836-58-48
e-mail: [email protected]

similar documents