GMO rostliny

Report
Radek
ŠATKA
Bi - Z
GMO
geneticky
modifikované
rostliny
Transgenní rostliny
 rostliny,
jejichž genetická informace byla
pozměněna vnějším zásahem za účelem
získání nových vlastností, kterých by
nebylo možné dosáhnout klasickým
šlechtěním
 mezi nejžádanější nové vlastnosti patří
odolnost vůči škůdcům a pesticidům,
zlepšení nutriční hodnoty zemědělských
plodin a odolnost vůči nepříznivému
klimatu
v
současnosti jsou nejběžnějšími
transgenními plodinami sója, kukuřice,
bavlník a řepka olejka
Výhody







zvýšení výnosů zemědělských plodin
zlepšení chuti, kvality i trvanlivosti potravin
omezení používání pesticidů a chemických látek,
zavedením nových zemědělských plodin
možnost pomocí modifikací rostlin získat
obnovitelné a ekologické zdroje pro chemickou
výrobu
ekonomičtější a bezpečnější výroba léčiv
možnost vyvinout nové způsoby čištění půd i vod
získání nových možností při vyhledávání příčin
dědičných chorob a nosičů genetických
poškození
Nevýhody
 narušení
ekologie rostlin
 nežádoucím sprášením by se mohla
tolerance k herbicidu dostat do genomu
jiných rostlin
 gen pro toleranci může mít neočekávaný
efekt a ten by mohl vést k nežádoucím
změnám kulturních rostlin
 přítomnost genu rezistence by mohla
učinit danou rostlinu nevhodnou pro
konzumaci či průmyslové zpracování
Použité zdroje
 http://asz.cz/cs/ochrana-rostlin/vyuziti-
transgennich-rostlin-v-ochrane-rostlin-aproblematika-jejich-bezpecnosti.html
 http://biotechnologie.misto.cz/_MAIL_/tra
n_rost/moznosti.html
 http://rostlinyprobudoucnost.com/?p=co_
jsou_biotechnologie
 http://molecularbiology.symplia.eu/oblast
i-vyzkumu/transgenni-rostliny

similar documents