Anotace: nové učivo poslech budovatelské písně zápis do sešitu

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Lenka Soušková
Název:
EU_32_SOU_VL5_008
Téma:
Vlastivěda 5. ročník
Ročník:
5.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
12. 2. 2013
Ověřeno:
21. 2. 2013
• Anotace: nové učivo
poslech budovatelské písně
zápis do sešitu
odpovědi na otázky k probranému
učivu
OD TOTALITNÍ MOCI K
DEMOKRACII
NÁSTUP KOMUNISTICKÉ VLÁDY
PRAŽSKÉ JARO
OKUPACE ČESKOSLOVENSKA
NÁSTUP KOMUNISTICKÉ VLÁDY
• Zatýkání, věznění, popravy nevinných lidí
• Tábory nucených prací
• Kdo otevřeně nesouhlasil s komunistickou
vládou, hrozilo mu vězení
• Kolektivizace zemědělství – znárodňování
půdy a zemědělské techniky
• Zakládání zemědělských družstev
• Protesty, požáry
• Dokončeno znárodnění všech podniků a
továren
• Likvidace soukromých firem a řemeslníků,
obchodníků a živnostníků
• Emigrace řady občanů z republiky
• Hospodářství bylo řízeno pětiletými plány
• Budování socialismu v Československu podle
Sovětského svazu
• 1960 změna názvu –
Československá socialistická republika
• Cenzura – knihy, časopisy, filmy, divadlo,
rozhlas i televize
• Lidé nesměli veřejně říkat své názory
• Učebnice – přepracovány – vymizely zmínky
o demokracii,
důraz na komunistickou minulost
•
•
•
•
Zrušení Sokola a skautských oddílů
Založení jednotné organizace pro mládež
Mladší – Jiskry, Pionýři
Starší – Socialistický svaz mládeže ( příprava
na vstup do KSČ )
Slib Jisker
Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná, chci žít pro
svou krásnou zemi, aby byla šťastná.
PRAŽSKÉ JARO
• Kritika komunistického režimu
• Leden 1968
• V čele s Alexandrem Dubčekem
• Socialismus s lidskou tváří
• Velká podpora lidí
• Řada zákazů byla omezena – cestování,
cenzura…
• Označení – Pražské jaro – pouze několik
měsíců roku 1968
OKUPACE ČESKOSLOVENSKA
• 21.srpna 1968 – vtrhla na naše území vojska
pěti států včele s armádou
Sovětského svazu
- Okupace trvala 20 let
• Protesty občanů
• Několik mrtvých při obraně a protestech
• Jan Palach – veřejně se upálil v Praze
stal se symbolem boje proti
sovětským okupantům
• Obnova totalitní moci v Československu
• Prezident – Gustáv Husák
• Opět pronásledování občanů, kteří
nesouhlasili s režimem a okupací
Zápis do sešitu
Nástup komunistické vlády
• Zakládání zemědělských družstev
• Znárodnění všech firem, továren
• Pronásledování, věznění, emigrace, tábory
nucených prací
• Pětileté plány
• 1960 – Československá socialistická republika
• Cenzura
• Zrušení Sokola, Skauta
• Pionýr, Socialistický svaz mládeže – nově
založeny
Pražské jaro
•
•
•
•
Leden – srpen 1968
Alexandr Dubček
Uvolnění komunistického režimu
Socialismus s lidskou tváří
Okupace Československa
- 21.8. 1968 –armády pěti států – v čele se
Sovětským svazem
- Jan Palach
- Prezident Gustáv Husák
- Obnova totality
Odpověz na otázky
1. Stručně charakterizuj komunistický režim po
únoru 1948.
2. K jakým změnám došlo v hospodářství i ve
společnosti po roce 1948?
3. Pod vliv které velmoci se dostalo
Československo?
4. Co si představujete pod pojmem „Pražské
jaro“? Jak skončilo?
5. Co se dělo v srpnu 1968 a po něm?
Citace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://zpravy.idnes.cz/zivotni-pribeh-sefredaktora-rudeho-prava-zavise-kalandryp3l-/domaci.aspx?c=A121121_1856866_zlin-zpravy_ras
http://www.asz.cz/cs/zlociny-komunismu/prulomovy-verdikt-za-likvidaci-sedlakav-50-letech-padla-dvouleta-podminka.html
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prevadecsky-chodnik/
http://kriz.blog.idnes.cz/c/73278/Budoucnost-patri-komunismu.html
http://nezapomente.cz/zobraz/ustava_1960
http://elrida.blog.cz/1004/pionyri
http://www.ustrcr.cz/cs/fucikuv-odznak-historicky-kontext
http://religiask.blogspot.cz/2012/11/alexander-dubcek.html
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Pred-44-lety-zemrel-Jan-Palach-Chtelotrast-svedomim-naroda-260251
www.csr-prezidenti.ic.cz
http://www.ceskatelevize.cz:8001/ct24/svet/202555-smrt-brezneva-prvni-dilserialu-sovetskych-pohrbu/
DOC. PHDR.ČAPKA, František, CSc.. Vlastivěda 5 Významné události českých dějin.
Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., 2011, ISBN 9788072892983. Učebnice, PS
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech
typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

similar documents