Norvégia történelme

Report
Norvégia
történelme
12.ASZ
Hol is van ?
Norvégia Észak-Európában, a Skandinávfélsziget nyugati részén fekszik. Az ország
túlnyomó részét a Skandináv-hegység borítja.
Fjordokkal és szigetek ezreivel erősen tagolt
partvonala több mint 25.000 km hosszú.
Az országot keleten 2542 km-es szárazföldi
határ választja el Svédországtól, Finnországtól
és Oroszországtól. Nyugatról és délről a
Norvég-tenger,
az
Északi-tenger
és
a
Skagerrak, északról pedig a Barents-tenger
határolja.
Az egységes Norvégia

A mai Norvégia területén elhelyezkedő kis királyságokat meghódítva
I. Harald Halfdansson 872-ben megalapította az egységes norvég
államot.
Vallás

A keresztény térítés kezdete és az első templom építése Olav
Tryggvason nevéhez köthető, ám ő volt az aki - sokszor erőszakos
módszerekkel - végleg megtérítette az országot, templomokat
építtetett, lerombolta a pogány szent helyeket és a népgyűlésekkel
elfogadtatta az egyházi törvényeket. A pogány törzsfők azonban
felkeltek ellene és 1029-ben támogatásukkal Knut dán király elűzte
Olafot és elfoglalta a norvég trónt.
Ezután

III. Harald kivívta az ország függetlenségét és 1066-ban megkísérelte
elfoglalni Angliát, de a Stanford Bridge-i csatában elesett, halálát
tekintik a viking korszak lezárásának.
Polgárháborúk a tisztázatlan
örökösödési törvény miatt.

1103-ban I. Sigurd kereszteshadjáratot is vezetett a Szentföldre, ám
halála után 1130-tól polgárháborúk sora tört ki, elsősorban a
tisztázatlan örökösödési törvények miatt. A viszályokba az egyházat
is bevonták és ennek hatására jött létre a különálló norvég nidarosi
érsekség is 1152-ben. Az örökösök közötti trónharcok egészen 1217-ig
tartottak, amikor IV. Haakon végre általánosan elfogadott
örökösödési törvényt hozott, bár elszigetelt felkelések még 1240-ben
is kitörtek.
XIV. század

Az ország békében élt, a kereskedelem Angliával és
Németországgal jelentősen bővült, a királyi hatalom pedig szilárd
volt. Az 1349-es pestisjárvány egy év alatt elpusztította az ország
lakosságának harmadát, az ezt követő járványokkal együtt pedig
1400-ra a népesség a korábbinak a felére csökkent. Sok település
teljesen kihalt, a földet nem tudták megművelni, ezért sokan inkább
legeltetéses állattartásba fogtak. Az adóbevételek csökkenése
meggyengítette a király hatalmát, sok főnemes pedig annyira
elszegényedett, hogy saját magának kellett művelnie a földjét.
Hozzájuk viszonyítva az egyház jövedelmei kevésbé csökkentek és
hatalma megerősödött.
Hanza-szövetség

A XIV. században a Hanza-szövetség vált a norvég kereskedelem
domináns szereplőjévé és Bergen maga is Hanza-várossá lett.

A Hanza-szövetség megalapozta a középkori városi kultúrát ÉszakEurópában és jelentést adott a mondásnak: „a városi levegő
szabaddá tesz”.

(Hanza-városok a mai Németország, Lengyelország, Hollandia,
Oroszország, Belgium, Svédország, Norvégia, Lettország és Észtország
területén voltak. A Hanza kereskedelmi régió nyugati határa London
és Bruges, keleti határa Novgorod, míg északon Bergen határolta.
Központi városa Lübeck, ahol a kelet-nyugati kereskedelmi útjaikon
minden hajó kikötött.)
Kalmári unió

1380-ban IV. Olaf megörökölte a
norvég és dán trónt is, ám 1387-ben
fiatalon meghalt és a két országot
anyja, I. Margit kormányozta. 1397-ben
a svéd Albert ellen lázadó főurak
felajánlották az országot Margitnak, ha
elűzi a népszerűtlen uralkodót, így
Svédország is csatlakozott a két másik
északi országhoz, létrehozva a kalmari
uniót.
(A kalmári unió 1500 körül)
Dánia-Norvégia

Svédország 1523-ban kilépett a kalmari unióból, ám a dán-norvég
perszonálunió fennmaradt a következő háromszáz évben.

I. Frigyes király trónra jutása után óvatosan elkezdte bevezetni a
lutheránus vallást, ám a norvégok tiltakozására - ahol a viszonylag
szegény országban a katolikus egyház volt az egyetlen nemzeti
intézmény és nem is volt annyira korrupt mint másutt - ígéretet tett,
hogy azok megtarthatják vallásukat.
Dánia-Norvégia

A Frigyes halála utáni trónviszályban az érsek
megpróbálkozott egy katolikus ellenállási mozgalom
megszervezésével, de nem talált elég támogatóra. III.
Keresztély győzelme után az érseket száműzték, Norvégia
pedig 1536-ban királyságból Dánia tartományává vált.

1537-ben végrehajtották az egyház reformációját, III.
Keresztély ingó vagyonát Koppenhágába szállították,
birtokainak 40%-a pedig a király kezébe került.
(III. Keresztély)
Független Norvégia

A dán trónörökös, Keresztély Frigyes, 1813
óta Norvégia kormányzója,
megpróbálkozott egy független Norvégia
létrehozásával. Az 1814. április 10-én
kezdődött eidsvolli alkotmányozó
nemzetgyűlés május 17-én elfogadta az
ország liberális alkotmányát és Keresztélyt
megválasztotta királynak.
(Az alkotmányozó nemzetgyűlés)
Független Norvégia

1869-től a parlament évente ülésezett és 1872-től a miniszterek az
országgyűlésnek is beszámoltak. 1882 volt az első év, amikor két párt
- a liberálisok és a konzervatívok is indult a választáson. 1884-ben a
király a többséget szerzett liberális párt vezetőjét, Johan Sverdrupot
nevezte ki Norvégia első miniszterelnökévé.

1905-ben megalakult a koalíciós Michelsen-kormány és a parlament
megszavazta a különálló norvég konzulátusok felállítását. A király
visszautasította a törvényt, mire június 7-én a parlament
egyhangúlag kimondta az unió felbontását.

Norvégia függetlenné válásakor kinyilvánította semlegességét is.
Nem vett részt az első világháborúban, de kereskedelmi szállításaival
az antantot segítette.
Köszönjük a figyelmet!
Források.

Készítette: Gál Tamás, Hilbert Mátyás, Horváth Gyula

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Norvégia

http://hu.wikipedia.org/wiki/Norvégia_Történelme

https://images.google.hu/

similar documents