Zeměpis

Report
Pedosféra je půdní obal země.
Jsou různé
typy půdy.
Nejtmavší půda je
nejúrodnější.
Je v oblastech
kolem rovníku,
probíhá v nich
rychlý rozklad
organismů, půda
je rychle
vyčerpatelná,
nepříliš vhodná
pro zemědělství .
Je v oblasti
savan,
sloučeniny
Fe a Al
zbarvují v
období
sucha půdu
do červena,
relativně
úrodné půdy
- nepříliš
využívané .
Žlutozemě
je na
Floridě a
má vysoký
obsah a
tvorbu
sloučenin
železa.
Je to
nejúrodnější
půda na
zemi,a má
hluboký
horizont
humusu (60100 cm)
Oblast mírného
pásu.
Vznikají v
oblasti
tajgy
(Rusko,
Kanada),
značně
kyselé
půdy,
málo
úrodné
Můžeme
se setkat s
tuleněm a
se
Vznikají v subarktických podmínkách.

similar documents