Descărcați AICI prezentarea lui Alin Angheluță

Report
Country of origin vs.
Country of brand
Lect.univ.dr. Alin Valentin Angheluță
Facultatea de Marketing, ASE București
EconomicZoom.ro
Implicare proiecte brand de țară

Doctorat: legătura brand de țară – brand de
destinație turistică

MBA Româno-Canadian – Marketing
Internațional; exemple antreprenori români
– MB Telecom, Adrem Invest, MCA Grup

FNTM – proiect Întreprinzător în Turism catalogul
pensiunilor
din
România
(www.cazarelapensiune.ro)
Country of Origin Effect
Efectul țării de origine se referă la influența
pe care marcarea & etichetarea produsului
(informații privind țara-sursă) o exercită
asupra percepțiilor, atitudinilor și intențiilor de
cumpărare ale indivizilor.
Imaginea țării în general se reflectă asupra
imaginii produselor provenind din țara
respectivă, fiind un criteriu important de
decizie, în cazul lipsei de informații
suplimentare, gradului scăzut de informare
sau al implicării reduse a consumatorului.
Country of Origin Effect
Country of brand, Country of design vs.
Country of manufacture, Country of assembly
Ex. Iphone = brand din SUA, fabricat in China
Efectul de halo – ex. vin din Franța
Imaginea țării cu care este asociat produsul
este mai importantă pentru consumatori în
cazul anumitor produse / domenii / sectoare
(ex. bunuri de lux, folosință îndelungată etc.)
Country of Origin Effect
Imaginea țării în general – stereotipuri, + / Brand Romania - ?
Brandurile sectoriale ale țării
Asocieri țară – domenii / sectoare
(design-Italia, roboți-Japonia, ceasuri-Elveția)
Romania IT, turistic, agricultură eco, edu etc.
Brandurile companiilor autohtone din domeniu
Companii românești pe piețe externe
Companii multinaționale românești f. puține 
(de stat, antreprenoriale)
Brandurile produselor / serviciilor
Prezență pe plan internațional
Studiu Future Brand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
COO is a driver of consumer choice
The definition of COO is getting sharper – based on
a combination of factors from heritage, to design
and physical manufacturing. Authenthicity is key
The strongest COO are clear in consumers’ minds
A COO’s reputation is stronger when it excels in
multiple categories
Country brand strength does not mean origin
strength
Successful brands contribute to COO strength
Studiu Future Brands
Branduri sectoriale
Branduri - Valoare

COO influențează Brand Equity
(notorietate, calitate percepută, loialitate,
asocieri cu brandul, intenție de cumpărare)

Brandurile fie ascund, fie se laudă cu țara
de origine, capitalizează imaginea acesteia

COO – diferențe pe diverse piețe (imagine
diferită în țări dezvoltate, țări emergente)
Exportăm branduri ?





Structura exporturilor – pe tipuri de mărfuri /
servicii
Exportăm branduri, produse & servicii cu valoare
adăugată, sau mai degrabă produse nonbranded, materii prime, lohn etc.?
% din exporturi realizate de corporații
multinaționale vs. IMM-uri românești? Din top
100 exportatori, doar 3 antreprenori români
Folosesc exportatorii imaginea de țară sau
ascund acest detaliu în promovare? (discuție în
funcție de piețele vizate)
Companii multinaționale românești?
Dinamica structurii exporturilor
Rolul statului în COO





Imaginea de țară în general
Dezvoltarea brandurilor sectoriale
Încurajarea unor sectoare de activitate (ex. IT)
Sprijin IMM pt export / internaționalizare
◦ studii de piață, suport legal, proprietate
intelectuală, training, facilități finanțare etc.
Recunoașterea companiilor cu succes
internațional (ex. International Enterprise
Singapore)
Vă mulțumesc!
Alin Valentin Angheluță
www.alinangheluta.ro
www.EconomicZoom.ro

similar documents