*EU Classroom ePortfolios* projektas

Report
Projektas
„EU Classroom ePortfolios“
Projekto vadovas: Egidijus Čeponis
Švietimo informacinių technologijų centras
2014-06- 06
Vilnius
Turinys
•
•
•
•
Apie „Eufolio“ projektą
Atlikti darbai
Ateities darbai
Rezultatai
EK finansuojamas projektas,
kurio tikslas – sukurti ir
išbandyti inovatyvius e.
portfelio modelius, leisiančius
Europoje įgyvendinti inovatyvų
mokymąsi, naudojant IKT.
Projekto partneriai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Airija
Austrija
Bulgarija
Kipras
Lietuva
Slovėnija
Ispanija
(Galicija)
Darbo paketai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DP1 – valdymas
DP2 – kokybės užtikrinimas
DP3 – politikos ir praktikos analizė
DP4 – bandymų (piloto) dizaino kūrimas:
reikalavimų el. portfelio platformai nustatymas
DP5 – platformos kūrimas
DP6 – testavimai mokyklose
DP7 – „Eufolio“ politikos vadovo rengimas
DP8 – sklaida
DP9 – rezultatų sklaida
Projekte dalyvaujančios mokyklos
• Kipras – 8 mokyklos 60–70 mokinių.
• Airija – 25 mokyklos. Po 2 klases iš kiekvienos
mokyklos.
• Lietuva – 10 mokyklų. 2–3 mokytojai iš
kiekvienos mokyklos, po 20–25 mokinius iš
kiekvienos mokyklos.
• Slovėnija – 15 mokyklų. 80 mokytojų, po 1–4
klases iš kiekvienos mokyklos.
• Galicija – 6–8 mokyklos. 2–3 mokytojai iš
kiekvienos mokyklos, po 20–25 mokinius iš
kiekvienos mokyklos.
Bendradarbiavimas
Atlikti darbai
Partnerių susitikimas. Airija
• „Eufolio“ projekto
idėjos ir veiklų
pristatymas
• Partnerių
susipažinimas
• Atsakomybės
įsivardijimas
• Diskusijos
• Mokyklos, norinčios dalyvauti „Eufolio“
projekte, iki 2013 m. birželio 5 d. pateikė
paraiškas ir dalyvavo atrankoje.
• Atrinkta 10 Lietuvos mokyklų.
• Susitikimas su visomis mokyklomis Vilniuje
E. portfelio politikos ir
praktikos apžvalga, analizė
• E. portfelis kaip
mokymo ir
vertinimo įrankis;
• E. portfelio praktinis
įgyvendinimas;
• ir kt.
Partnerių susitikimas. Austrija
• Mokytojų konsultantų mokymai Austrijoje;
• „Mahara“ platformos pristatymas.
„Mahara“
http://mahara.eufolio.eu/
Mokomieji filmukai
Mokyklų susitikimas Kaune
• Užduotys mokytojams sukurti savo e. portfelį.
• Mokytojų diskusijos, pasiūlymai.
• Planšetinių kompiuterių perdavimas mokykloms.
E. portfelio išbandymas klasėse
Prisijungimai prie „Maharos“
e.portfelio (atnaujinti)
Mokykla
Vartotojai
Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla (LTU)
26
Vilniaus ,,Minties“ gimnazija (LTU)
11
Kauno ,,Santaros‘‘ gimnazija (LTU)
84
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla (LTU)
41
Utenos Krašuonos progimnazija (LTU)
31
Panevėžio r. Velžio gimnazija (LTU)
62
Šiaulių Dainų progimnazija (LTU)
36
Šiaulių „Romuvos“ progimnazija (LTU)
29
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija (LTU)
14
Plungės „Saulės“ gimnazija (LTU)
68
Partnerių susitikimas Slovėnijoje
• Pristatyta „Microsoft“ e. portfelio platforma.
• Aptarta, kaip sekasi mokykloms kurti e.
portfelius
• Aplankyta mokykla, dalyvauta pamokoje.
• Mokytojai dalijosi praktine patirtimi.
Pristatytas „Microsoft“ e. portfelio įrankis
Ateities darbai
Partnerių susitikimai
• Kipras
• Lietuva
• Airija
E. portfelis su „Microsoft Office 365“
• Birželio 17 d. laukia mokymai
Renginys su mokytojais rugpjūčio mėn.
E. portfelio taikymas
• „Microsoft Office 365“
• „Mahara“
„euFolio“ projekto viešinimas
„EUfolio“ duomenų rinkimo priemonės
Rezultatai
„EU Classroom ePortfolios“projekto
rezultatai
• E. portfelio politikos ir praktikos apžvalga
(tyrimas);
• E. portfelio modelis, skirtas mokymui, mokymuisi
ir vertinimui;
• Mokytojų, mokinių įvertinimai išbandžius e.
portfelį;
• E. portfelio plėtros vadovas (dokumentas) –
politikos formuotojams;
• Visuomenei pristatyti „EU Classroom ePortfolios“
projekto rezultatai.
E.portfelio svarba
E. portfelio plėtros
ŠMM vadovas politikos
formuotojams
ITC
E. portfelio integravimas į AIKOS
Mokyklos
Mokytojai
Mokiniai
Efektyvus IKT naudojimas
Inovatyvus įrankis mokyti, vertinti
Inovatyvi priemonė mokytis, įsivertinti save
Ačiū už dėmesį!
Klausimai?
Egidijus Čeponis
[email protected]

similar documents