Bachelor i it - Aarhus Universitet

Report
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering E2014
Valgfrie kurser , speciale, udland
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
30 Oktober 2014
Csaudk
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
Vigtige valg
› Krav til studieprogrammet
› Praktiske oplysninger
› valgfrie kurser?
› Udland?
› slides på: cs.au.dk/studieorientering
2/22
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
Midlertidig indskrivning på kandidatstudiet
› Hvis man mangler X<30 ECTS på sin bachelor, kan man i en 6
måneders periode få lov til at tage 30-X ECTS på kandidatstudiet
› Dette gælder ikke hvis man har mangler et obligatorisk kursus og
har (mis)brugt eksamensforsøg i dette!
› Udsæt aldrig en mulig (re)eksamen i et obligatorisk kursus!
› Dette kan have SU-mæssige konsekvenser!
› [email protected] kan hjælpe!
3/22
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kursustilmelding og skema
› Sker nu for hele næste semester (1-15 november)
› Kursustilmelding kræver en godkendt kontrakt
› Tilmeldinger foretages online
› Med mindre andet fremgår af cs.au.dk/it-valgfrihed
› Skema for valgfrie kurser:
› Der kan være kollisioner: se dig godt for!
› Prioriter altid obligatoriske kurser over valgfri
› Manglende obl. program giver problemer ved kandidatindskrivning
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatkontrakt
› Udfyldes ved webservice
› http://www.brics.dk/jwig-gudmund/Master/Master*Contract
› Udfyldes inden optagelse på kandidatstudiet
› Udfyldes også ved midlertidig indskrivning
› Revideres ved halvårlige kandidatsamtaler med Gudmund og Søren
› Book en tid: http://www.brics.dk/jwig-gudmund/Slots/Slots*Book?task=it
› Du må kun følge kurser der fremgår af din kandidatkontrakt
› Specialekontrakt:
› Udfyldes ved starten på specialet
5
Kandidatorientering
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
På kandidatstudiet
›
›
›
›
Søjlekrav - faglig specialisering?
valgfrie kurser?
udlandsophold?
ph.d. eller ej?
› Mange har taget obligatoriske kurser og søjlekurser på bachelorstudiet
› Det giver stor valgfrihed på kandidatstudiet
› Du sammensætter dit individuelle studieprogram under vejledning
(kandidatsamtaler hvert halve år med Gudmund og Søren)
6/22
INSTITUT
DATALOGI
Kassogram:
5 ÅRFOR
IT/IT-PRODUKTUDVIKLING
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
q4 AARHUS UNIVERSITET
Speciale
q3
q2
Valgfri
Valgfri
2/3 søjle
q1
Valgfri
q4
Innovationsprojekt
q3
q2
Urban Intervention
Søjle
q1
q4
Interaktive Rum
Søjle
Shape Changing Interfaces
Valgfri
Valgfri
Social og Æstetisk Interaktion
q3
Valgfri
q2
Valgfri
Oplevelsesdesign
Valgfri
Advanced physical computing
Databaser
Bachelorprojekt
q1
q4
Statistik og databehandling
Designteori og -historie
q3
Algoritmer og datastrukturer 1
Informationsteknologiens og datalogiens
videnskabsteori
q2
Computerarkitektur
Organisering og Forretningsmodeller for ITinnovationer
q1
Pervasive Computing
q4
Praksisprojekt
Innovation og Udviklingsmetoder
Interaktive medier
IT Produktdesignprojekt
q3
Interaktionsdesign
Fysisk design
Webteknologi
q2
Calculus 2
Visualisering og proj. Komm.
Programmering 2
q1
Calculus 1
Store it-innovationer
Introduktion til programmering
INSTITUT
FOR DATALOGI
Kassogram:
Specialisering
i Produktdesign -> Cand. IT-Produktudvikling
AARHUS UNIVERSITET
q4
3D Interaktion/ESEA/dEkspSys
q3
3D Interaktion/ESEA/dEkspSys
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
3D Interaktion/ESEA/dEkspSys
Social og Æstetisk Interaktion
q2
3D Interaktion/ESEA/dEkspSys
Oplevelsesdesign
Softwarearkitektur
Advanced physical computing
Databaser
Bachelorprojekt
q1
q4
Statistik og databehandling
Designteori og -historie
q3
Algoritmer og datastrukturer 1
Informationsteknologiens og
datalogiens videnskabsteori
q2
Computerarkitektur
Organisering og Forretningsmodeller
for IT-innovationer
q1
Pervasive Computing
q4
Praksisprojekt
Innovation og Udviklingsmetoder
Interaktive medier
IT Produktdesignprojekt
q3
Interaktionsdesign
Fysisk design
Webteknologi
q2
Calculus 2
Visualisering og proj. Komm.
Programmering 2
q1
Calculus 1
Store it-innovationer
Introduktion til programmering
INSTITUT
FOR DATALOGI
Kassogram:
Specialisering
i Forretningsforståelse-> Cand. IT ITKO
Kandidatorientering It
AARHUS UNIVERSITET
(30 ECTS BSS tilvalg skal indgå – vejl. af BSS (Søren Erik Nielsen: [email protected]) Søren Poulsen
q4
Valgfri (BSS)
Valgfri (BSS)
Valgfri
q3
Valgfri (BSS)
Valgfri (BSS)
Valgfri
Valgfri (BSS)
Valgfri
Valgfri (BSS)
Databaser
q2
Bachelorprojekt
q1
Statistik og databehandling
Valgfri (designteori og –historie)
q3
Algoritmer og datastrukturer 1
Informationsteknologiens og
datalogiens videnskabsteori
q2
Computerarkitektur
Organisering og Forretningsmodeller
for IT-innovationer
q4
q1
Pervasive Computing
q4
Praksisprojekt
Innovation og Udviklingsmetoder
Interaktive medier
IT Produktdesignprojekt
q3
Interaktionsdesign
Fysisk design
Webteknologi
q2
Calculus 2
Visualisering og proj. Komm.
Programmering 2
q1
Calculus 1
Store it-innovationer
Introduktion til programmering
Kassogram: Specialisering i softwareudvikling-> kandidat i Datalogi
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
q4
Distribuerede Systemer
Sikkerhed
Programmeringssprog
q3
Informationsteknologiens og
datalogiens videnskabsteori
Valgfri
Valgfri
Softwarearkitektur
Concurrency
Beregnelighed og logik
Databaser
q2
Bachelorprojekt
q1
q4
Algoritmer og datastrukturer 2
Regularitet og automater
q3
Algoritmer og datastrukturer 1
Statistik og databehandling
q2
Computerarkitektur
Organisering og Forretningsmodeller
for IT-innovationer
Praksisprojekt
q1
Pervasive Computing
q4
Innovation og Udviklingsmetoder
Interaktive medier
IT Produktdesignprojekt
q3
Interaktionsdesign
Fysisk design
Webteknologi
q2
Calculus 2
Visualisering og proj. Komm.
Programmering 2
q1
Calculus 1
Store it-innovationer
Introduktion til programmering
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kassogram: Ændringer fra 2014
q4
Valgfri/specialisering
q3
Valgfri/specialisering
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
Valgfri/specialisering
Valgfri/specialisering
q2
Valgfri/specialisering
Valgfri/specialisering
Bachelorprojekt
q1
q4
Valgfri/specialisering
Visualisering og proj. Komm.
Datalogiens videnskabsteori
Valgfri/specialisering
Valgfri/specialisering
Databaser
Valgfri/specialisering
Praksisprojekt
q3
Algoritmer og datastrukturer 1
Statistik og databehandling
q2
Computerarkitektur
Organisering og Forretningsmodeller
for IT-innovationer
Udviklingsmetoder
Innovationsprocesser
Innovation og Udviklingsmetoder
Databaser
q1
Pervasive Computing
q4
Interaktive medier
IT Produktdesignprojekt
q3
Interaktionsdesign
Fysisk design
Webteknologi
q2
Calculus 2
Organisering og Forretningsmodeller for ITinnovationer
Programmering 2
Visualisering og proj. Komm.
q1
Calculus 1
Store it-innovationer
Introduktion til programmering
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
IT-PRODUKTUDVIKLING SØJLER
q4
Speciale
q3
q2
q1
Valgfri
Valgfri
q4
Valgfri
Valgfri
Valgfri
Valgfri
Innovationsprojekt
q3
Søjle
Urban Intervention
Søjle
q2
Søjle
Interaktive Rum
Søjle
q1
Søjle
Shape Changing Interfaces
Søjle
Avanceret Pervasive Computing
Q3 Augmented Reality
Q2 Context Awareness
Q1 Pervasive Positioning
HCI
Q3 Social and Collaborative Computing
Q2 User Experience
Q1 Teorier og kvalitative metoder I HCI
Internet of Things
Q3 Internet of Things
Q2 Avanceret Webprogrammering
Q1 Cloud Computing (E2015)
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
VALGFRIE KURSER
1.
2.
3.
4.
5.
specialiseringskurser fra andre IT-specialiseringer
søjler fra kandidat i IT-Produktudvikling
Relaterede kurser fra CS
Kurser fra ASE
MM kurser på IÆK
› Andet.....men husk at checke forudsætninger
›
- og sørg for hurtigt at have en godkendt bachelorkontrakt
› Se kurser på cs.au.dk/it-valgfrihed
13/22
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
1. specialiseringskurser
› FORRETNINGSFORSTÅELSE 10ECTS Organizational
Communication
› 10ECTS Marketing
› 5 ECTS Adfærd i organisationer
› 5 ECTS Afsætningsøkonomi
› 5 ECTS IS of Forretningsprocesser
› 5 ECTS IT Project Management
›
fra Andre I IT-bachelor specialiseringer
› SOFTWAREUDVIKLING 5ECTS Regularitet og
Automater (Q4) 5ECTS Algoritmer og datastrukturer 2
(Q4) 5ECTS Beregnelighed og logik
(Q1) 5ECTS Concurrency
(Q1) 5ECTS Softwarearkitektur
(Q2) 5ECTS Distribuerede Systemer
(Q3) 5ECTS Programmeringssprog
(Q4) 5ECTS Sikkerhed (Q4)
Desuden findes mange relevante kurser på Institut for Marketing og Organisation
14/22
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
2. valgfrie søjler
fra Kandidat i IT-Produktudvikling
›
›
›
›
AVANCERET PERVASIVE COMPUTING
5ECTS Pervasive Positioning (Q1)
5ECTS Context Awareness(Q2)
5ECTS Augmented Reality (Q3)
›
›
›
›
INTERNET OF THINGS
5ECTS Cloud Computing(Q1) (fra E2015)
5ECTS Avanceret webprogrammering (Q2)
5ECTS Internet of things (Q3)
›
›
›
›
HCI
5ECTS Teorier og kvalitative metoder i HCI (Q1)
5ECTS User Experience (Q2)
5ECTS Social and Collaborative Computing (Q3)
15/22
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
3. relaterede kurser
fra Institut for Datalogi
› 10 ECTS Introduktion til Digital Audio (Q1+Q2)
› 10 ECTS Digital Kontrol i en Fysisk Verden
(Q3+Q4)
16/22
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
4. Kurser fra IHA/ASE
› 5ECTS Smartphone Applications (Q2, Q4) (ITSMAP)
› Virtuel Instrumentering (Q3)
17/22
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
5. kurser på IMV/IÆK
›
›
›
›
›
›
15 ECTS Digital æstetik (Q1+Q2)
10 ECTS Digital kultur (Q1+Q2)
10 ECTS Lyd & Interaktion (Q3+Q4)
10 ECTS Audiovisualitet (Q3+Q4)
10 ECTS Computerspilsteori (Q3+Q4)
10 ECTS 3D interaktion
› Andre relevante muligvis også mulige…søg vejledning
18/22
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
relaterede kurser
fra CS
› 5 ECTS 3D Prototyping (Q1)
›
›
›
›
›
10 ECTS Introduktion til Digital Audio (Q1+Q2)
10 ECTS Digital Kontrol i en Fysisk Verden (Q3+Q4)
5 ECTS Design af Interaktive teknologier (Q4)
5 ECTS Vidensbaseret Innovation og Entrepreneurship (Q3)
5-10 ECTS Projektarbejde i It-produktudvikling (Q1,Q2,Q3,Q4)
› 5ECTS Regularitet og Automater (Q4) 5ECTS Algoritm
datastrukturer 2 (Q4) 5ECTS Beregnelighed og logik
(Q1) 5ECTS Concurrency (Q1) 5ECTS Softwarearkite
(Q2) 5ECTS Distribuerede Systemer
(Q3) 5ECTS Programmeringssprog (Q4) 5ECTS Sikke
(Q4)
› NB: vær opmærksom på indbyrdes forudsætninger
› Andre kandidatkurser på CS ? – søg vejledning
19/22
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kursustilmelding og skema
› Sker nu for hele næste semester
› Kursustilmelding kræver en godkendt kontrakt
› Tilmeldinger foretages online
› Med mindre andet fremgår af cs.au.dk/it-valgfrihed
› Skema for valgfrie kurser:
› Der kan være kollisioner: se dig godt for!
› Prioriter altid obligatoriske kurser over valgfri
› Manglende obl. Program kan give program ved kandidatindskrivning
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
VALGFRIE KURSER
1.
2.
3.
4.
5.
specialiseringskurser fra andre IT-specialiseringer
søjler fra kandidat i IT-Produktudvikling
Relaterede kurser fra CS
Kurser fra IHA/ASE
MM kurser på IMV/IÆK
› Andet.....men husk at checke forudsætninger
›
- og sørg for hurtigt at have en godkendt bachelorkontrakt
› Se kurser på cs.au.dk/it-valgfrihed
21/22
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
1. specialiseringskurser
FORRETNINGSFORSTÅELSE 10ECTS Organizational
Communication
› 10ECTS Marketing
› 5 ECTS Adfærd i organisationer
› 5 ECTS IS of Forretningsprocesser
› 10 ECTS Project Management (Q3+Q4)
›
Desuden findes mange relevante kurser på Institut for Marketing og Organisation
cs.au.dk/it-valgfrihed
fra Andre I IT-bachelor specialiseringer
SOFTWAREUDVIKLING 5ECTS Regularitet og Automa
(Q4) 5ECTS Algoritmer og datastrukturer 2
(Q4) 5ECTS Beregnelighed og logik
(Q1) 5ECTS Concurrency (Q1) 5ECTS Softwarearkitekt
(Q2) 5ECTS Distribuerede Systemer
(Q3) 5ECTS Programmeringssprog
(Q4) 5ECTS Sikkerhed (Q4)
22/22
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
2. søjler
fra Kandidat i IT-Produktudvikling
›
›
›
›
AVANCERET PERVASIVE COMPUTING
5ECTS Pervasive Positioning (Q1)
5ECTS Context Awareness(Q2)
5ECTS Augmented Reality (Q3)
›
›
›
›
INTERNET OF THINGS
5ECTS Cloud Computing(Q1) (fra E2015)
5ECTS Avanceret webprogrammering (Q2)
5ECTS Internet of things (Q3)
›
›
›
›
HCI
5ECTS Teorier og kvalitative metoder i HCI (Q1)
5ECTS User Experience (Q2)
5ECTS Social and Collaborative Computing (Q3)
cs.au.dk/it-valgfrihed
OBLIGATORISK SØJLE
›
›
›
›
FYSISK OG RUMLIGT DESIGN
5ECTS Shape Changing Interfaces (Q1)
5ECTS Interaktive Rum (Q2)
5ECTS Urban Intervention (Q3)
23/22
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
3. relaterede kurser
fra Institut for Datalogi
› 10 ECTS Introduktion til Digital Audio (Q1+Q2)
› 10 ECTS Digital Kontrol i en Fysisk Verden (Q3+Q4)
› 5 ECTS Design af Interaktive teknologier (Q4)
› 5 ECTS Participatory Design
cs.au.dk/it-valgfrihed
24/22
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
5. kurser på IMV/IÆK
›
›
›
›
›
›
›
15 ECTS Digital æstetik (Q1+Q2)
10 ECTS Digital kultur (Q1+Q2)
10 ECTS Lyd & Interaktion (Q3+Q4)
10 ECTS Audiovisualitet (Q3+Q4)
10 ECTS Computerspilsteori (Q3+Q4)
10 ECTS 3D interaktion (?)
30 ECTS Urban Computing (Q1+Q2)
Projektorienteret forløb
› Andre relevante muligvis også mulige…søg vejledning hos mig
25/22
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kursustilmelding og skema
› Sker nu (1-15 maj) for hele næste semester
› Kursustilmelding kræver en godkendt kontrakt
› Tilmeldinger foretages online
› Med mindre andet fremgår af cs.au.dk/it-valgfrihed
› Skema for valgfrie kurser:
› Der kan være kollisioner: se dig godt for!
› Prioriter altid obligatoriske kurser over valgfri
› Manglende obl. Program kan give program ved kandidatindskrivning
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Udland ?
Kom i gang med at undersøge på au.dk/ic
- TuE i Eindhoven har et godt modul fra deres ID Master modul der
nemt kan importeres til et AU IT-Produktudviklingsprogram:
- Umeå http://www.dh.umu.se/en/ har også et relevant program
-
-
Programmerne er meget forskellige og ændrer sig hurtigt så
undersøg det selv
En god måde at finde relevante steder er at browse opslag fra
denne liste , eller at søge vejledning hos Søren Poulsen
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Udlandsophold
› Fagligt indhold
› Forhåndsmerit (pas på ECTS beregning!)
› Kandidatkontrakt opdateres
› Ophold i Europa (ERASMUS)
› Eksisterende og evt. nye aftaler
› Dorthe Haagen Nielsen,
› Ophold i resten af verden (+Skandinavien)
› Internationalt center www.au.dk/ic
› Generel vejledning om udlandsstudier
› Tvivl om udlandsophold?
› Kontakt Dorthe Haagen Nielsen, Nygaard 287, [email protected]
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
IT-specialer cs.au.dk/itspecialer
› Activating The Aroused. A Design Oriented Study on Engagement and Particicpation In a Social Housing Area.
› EUD For Childrens´ Fee Play With Building Toys: Exploring EUD Design Considerations For Remote Controlling
LEGO.
› From Consumers To Co-creators: A Case Study Of How To Implement a Web-based Platform For Co-creation.
› Exploring Personal Navigation: How Different Design Approaches Can Affect The Driving Experience.
› Developing Methods for Transportation Mode Detection using Real-World Mobile Sensing.
› Gamification in a Rehabilitation Process: Exploring Technology Based Solutions for Heart Patients.
› Developing Multi Touch Interactive Visualizations to Explore Big Data.
› How Contextual Understanding and Existing Knowledge Lead Towards Natural Interaction
› Ad Hoc Interfaces: A Tangible Approach to On-demand User Interfaces
› An Exploratory Case Study on Motivating Employees in an Open Office Environment
› Context Aware IT Support for Children with ADHD - Development and test of the CASTT Prototype
› Wind Power and Electricity Price Prediction Using Artificial Neural Networks to Support Decision Making in the
Danish Electricity Market
› Let´s Graffiti! Designing and experimenting with a collaborative drawing tool for children based on Clark´s concepts
of Common Ground
› Styrkede sportsoplevelser: Udviklingen af CAP Frameworket……
29
INSTITUT FOR DATALOGI
Speciale
AARHUS UNIVERSITET
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
›Specialekontrakt
› 6 måneder
›http://cs.au.dk/itspecialer/
›Specialeinfomøde
› fredag d. 31 kl 16.15 i 5794
› ……
30/22
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
Nu
med
Stibitz!
BACHELOR
Fysisk Design
IT-Produktdesignprojekt
Social og Æstetisk Interaktion
Advanced Physical Computing
Bachelorprojekt
KANDIDAT
3D-prototyping
Shape Changing Interfaces
Interaktive rum
Urban Interaktion
Innovationsprojekt
Vi er på: [email protected]
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
Studievejleder
› Husk, at studievejlederen kan hjælpe dig:
›
›
›
›
›
›
›
Donni Fabila Nørgaard
for træffetid, telefontid, email m.m.
se http://studerende.au.dk/vejleder-datalogi/
Mulige emner:
studieskift, -forsinkelse, -orlov, eller –stop
sygdom
studieordningen,
32
Kandidatorientering
INSTITUT FOR DATALOGI
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
AARHUS UNIVERSITET
Ny Studievejleder
› Ansøgning, samtaler dec.
›
›
›
›
›
›
›
›
Start Forår 2015
10 t/ugen god løn
Vejledning af både bach./kand på Dat og IT
Vejledning af uddannelsessøgende
Samarbejde med ST vejl
Samarbejde med instituttet
Medlem af uddannelsesudvalget
Medlem af PR-udvalget
33
Kandidatorientering
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
facebook.com/datalogi
facebook.com/ituddannelsen
facebook.com/SOFAIT
#csaudk #datalogi
Kandidatorientering It
Søren Poulsen
INSTITUT FOR DATALOGI
AARHUS UNIVERSITET
AAR H U S U N I V E R S I T
ET
Datalogisk Institut
Kandidatorientering It
Søren Poulsen

similar documents