psykologisk tjeneste PPT i Nord

Report
Pedagogisk –psykologisk tjeneste:
Verdal kommune PPT
Helsesenteret
7650 Verdal
Grete Dunfjeld- Tlf.: 74048240
[email protected]
[email protected]
PPT Inderøy, Leksvik, Mosvik IKS
Vennaliveien 37
7670 Inderøy
Siri Solberg Westerdahl- Tlf.: 74124260
[email protected]
PPT Inderøy videregående skole
7670 Inderøy
Mette Foseid Brattgjerd - Tlf.: 74124040
[email protected]
PPT Steinkjer videregående skole
Pb 2112 Bedriftspostkntr
7708 Steinkjer
Mære, Egge, Steinkjer og Leksvik vgs
Andreas Dahlum - Tlf.: 74121742
[email protected]
Silje Skevik – Tlf.: 74121737
[email protected]
Steinkjer kommune PPT
Serviceboks 2530
Kenneth Arntzen Tlf.: 74169307
[email protected]
[email protected]
Unn Fjerstad
[email protected]
Rådhuset
7729 Steinkjer
Verran kommune PPT
Liaveien 1
7790 Malm
Verran kommune
Hilde Holmquist – Tlf.: 98253475
[email protected]
PPT for Namsosregionen
Familiens Hus
Carl Gulbransons gt.
7801 Namsos
Namsos, Overhalla, Fosnes, Flatanger,
Namdalseid og Olav Duun vgs
Åse Kristiansen - Tlf.: 74217250
[email protected]
Tove Nyborg
[email protected]
Indre Namdal BV og PPT
Postboks 162
7871 Grong
Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan,
Snåsa, Røyrvik og Grong vgs
PPT for Ytre Namdal
7970 Kolvereid
Nærøy, Vikna, Leka og Ytre Namdal vgs
Pedagogiskpsykologisk tjeneste
PPT
Nord-Trøndelag
et tilbud
gir råd
skal hjelpe
Januar 2014
Oddveig Regine Amdal – tlf.: 74312170
[email protected]
Heidi Volden – Tlf.: 74396030
[email protected]
[email protected]no
Vigdis Tinbod – Tlf.: 74696030
[email protected]
Her alt e mulig - uansett
Pedagogisk – psykologisk tjeneste
Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I NordTrøndelag har vi ulike organiseringer:
Kommunal/interkommunal, fylkeskommunal, eller en
gjennomgående tjeneste som jobber med barn og unge
i førskolealder, grunnskole, videregående opplæring og
med voksne.
PPT er et tilbud
PPT er et tilbud både for opplæringsetaten og barn, unge
og voksne med særskilte opplæringsbehov i førskolealder,
skole og læreforhold i bedrift (lærekandidat/lærlinger).
Pedagogisk – psykologisk tjeneste
Ansatte i PPT har taushetsplikt
Tiltak blir utarbeidet i samarbeid med barnehage, skole,
elev og foreldre/foresatte.
Hvordan komme i kontakt?
Det vanligste er at elever og lærlinger/lærekandidater får
kontakt gjennom rådgiver, lærer eller faglig leder. Foreldre
til barn i førskolealder og til elever i grunnskolen og elever i
videregående skole kan også ta direkte kontakt.
Tjenesten er gratis!
PPT gir råd
PPT gir råd og veiledning om problemer av både personlig,
sosial og faglig karakter.
PPT skal hjelpe
PPT skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge
opplæringa bedre til rette for førskolebarn og elever med
særskilte behov.
PPT er sakkyndig instans
PPT er sakkyndig instans ved behov for spesialpedagogisk
hjelp, spesialundervisning, inntak til særskilt prioritert Vg1,
søknad om rett til to ekstra år i videregående opplæring,
søknad om tegnspråkopplæring, punktskriftopplæring med
mer.
Kontaktpersoner
Meråker kommune PPT
7530 Meråker
Rita Govasmark – Tlf.: 90204215
[email protected]
Stjørdal kommune PPT
Rådhuset, 7501 Stjørdal
Stjørdal, Frosta, Ole Vig vgs,
Meråker vgs og Aglo vgs
Turid Skumsvoll
Tlf.: 74833600 – 74833612 - 47826998
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PPT Levanger kommune
Kirkegata 1, 7600 Levanger
Olav Hallset - Tlf.: 74086000
[email protected]
Levanger kommune PPT
Rådhuset, Postboks 130, 7600
Levanger
Bjørg Holmen - Tlf.: 74052659 - 95945655
[email protected]
PPT Verdal videregående skole
7650 Verdal
Anne-Lisbeth Gjøvikli
[email protected]
Tone Marie Næss
[email protected]

similar documents