Aarhus University Library Organisering

Report
AARHUS
UNIVERSITET
27 SEPTEMBER, 2011
AARHUS UNIVERSITY LIBRARY
ORGANISERING
RAPPORT FRA TEMAGRUPPE 4
pRÆSEN
TATION
AARHUS
UNIVERSITET
AGENDA
›
›
›
›
›
›
Temagruppens proces
Best practice for AUL
Model1: Funktionsopdelt organisering
Model 2: Hovedområde organisering
Model 3: Campus organisering
Spørgsmål
27 SEPTEMBER, 2011
AARHUS
UNIVERSITET
PROCES
› Kortlægning af organisering
› Kommissorium
› Erfaringer med organiseringen
› Forskellligheder
› Fælles forhold
27 SEPTEMBER, 2011
AARHUS
UNIVERSITET
27 SEPTEMBER, 2011
BEST PRACTICE 1/1
Fælles Forhold
1. Biblioteksbetjening.
2. Nærhed til forskere/undervisere.
3. Studenterfaciliteter.
4. Reduktion i antallet af biblioteksenheder.
5. Kobling af biblioteksfaciliteterne til andre funktioner.
6. Udvikling og Drift.
7. Personalekompetencer.
4
AARHUS
UNIVERSITET
27 SEPTEMBER, 2011
BEST PRACTICE 2/2
›
›
›
Front Office / Back Office
Offentlighedsforpligtigelser
Snitflade og samarbejdsrealtioner til SB
5
AARHUS
UNIVERSITET
MODEL 1: FUNKTIONSOPDELT
ORGANISERING
27 SEPTEMBER, 2011
AARHUS
UNIVERSITET
MODEL 1: FUNKTIONSOPDELT
ORGANISERING
› Fordele
› Meget smidig ift. strategisk udvikling af AUL og support af AU.
› Sætter integrationen mellem udvikling og drift i fokus.
› Skaber en biblioteksfaglig stærk organisation.
› Styrker videndeling på tværs af indsatsområder.
› Kan sættes i drift med de nuværende midler og bygninger
› Personaleprofilen fokuseres i to komponenter; specialist indenfor et
indsatsområde og generalist i driftssammenhænge.
27 SEPTEMBER, 2011
AARHUS
UNIVERSITET
27 SEPTEMBER, 2011
MODEL 1: FUNKTIONSOPDELT
ORGANISERING
› Ulemper
› Potentiel konflikt mellem udvikling og daglig drift, da personaleansvaret er
orienteret mod udvikling.
› Risiko for organiseringen omkring AUL kommer til at ligge langt væk fra de
forskningsmæssige fagområder.
› Der vil være en klar favorisering af de studerende som brugergruppe.
› I forhold til en fysisk samling af personale i indsatsområder er den geografiske
spredning en udfordring.
AARHUS
UNIVERSITET
MODEL 2 HOVEDOMRÅDE
ORGANISERING
27 SEPTEMBER, 2011
AARHUS
UNIVERSITET
MODEL 2: HOVEDOMRÅDE
ORGANISERING
› Fordele
› Vil nemt kunne gennemføres. Geografisk er der dog en udfordring.
› Den faglig nærhed er ikke længere sikret i en AUL-organisation.
Kontaktpersonordning skal sikre den faglige nærhed.
› Udnyttelse af personalets tidligere ansættelsestilknytning i starten.
27 SEPTEMBER, 2011
AARHUS
UNIVERSITET
27 SEPTEMBER, 2011
MODEL 2: HOVEDOMRÅDE
ORGANISERING
› Ulemper
› Kan bidrage til opbygning af og bevarelsen af parallelle biblioteksenheder på
AU.
› Manglende koordinering og parallelle løsninger vil ikke længere være et
udpræget problem idet drift, udvikling og grænseflader til den øvrige
organisation vil være styret af en beslutningskompetent ledelsesgruppe.
› En ineffektiv samarbejdsflade med SB er ikke et problem jvf. overstående
› Organisation ikke vil være ledelsestung, men nærmere administrativt tung.
AARHUS
UNIVERSITET
MODEL 3: CAMPUSOPDELT
ORGANISERING
27 SEPTEMBER, 2011
AARHUS
UNIVERSITET
27 SEPTEMBER, 2011
MODEL 3: CAMPUSOPDELT
ORGANISERING
› Fordele
› Den er fleksibel og kan håndtere den øgede tværfaglighed.
› Det er muligt løbende at sikre en optimal allokering af vidensressourcer på
tværs af organisationen uden at miste fagligheden.
› Modellen understøtter 2-campus strategien.
› Modellen er robust overfor silodannelse på hovedområdeniveau.
AARHUS
UNIVERSITET
27 SEPTEMBER, 2011
MODEL 3: CAMPUSOPDELT
ORGANISERING
› Ulemper
› De små betjeningssteder på institutterne integreres i større enheder
› Den fysiske nærhed til forskerne forsvinder, dette kan afhjælpes ved etablering
af kontaktpersonordning.
› Risiko for at Hovedcampus og Campus Emdrup lever et liv hver for sig i kraft af
den geografiske afstand.

similar documents