Da*i LMT darb*b* izmantotie IT procesi.

Report
Daži LMT darbībā izmantotie IT procesi
Jānis Lācis, IT infrastruktūras daļas vadītājs
Vilnis Veips, Biznesa sistēmu daļas vadītājs
2011.08.08, Līgatne
Apskatītās tēmas
Gandrīz reāla laika tīkla notikumu apstrāde ar 2 piemēriem
Mobilais internets un tā tarifikācijas iespējas
2
2011.08.08, Līgatne
LMT – 20 gadi Latvijas tirgū!
• LMT dibināts 1992. gada 2. janvārī
• LMT kopējais klientu skaits – 1 052 371
• LMT apgrozījums 2010. gadā - 135 milj.
latu, tīrā peļņa – 32 milj. latu
• LMT kopējās investīcijas attīstībā
sasniegušas 300 milj. latu
• 20 gadu laikā LMT valstij nodokļos
samaksājis vairāk nekā 350 milj. latu
• LMT ir Reputācijas topa līderis, Latvijas
patērētāju Mīlētāko zīmolu un
Iekārojamāko darba devēju topa virsotnē
• LMT īpašnieki – TeliaSonera, Sonera
Holding B.V., Lattelecom, LVRTC un LR
3
2011.08.08, Līgatne
LMT pakalpojumi
4
2011.08.08, Līgatne
Norēķinu sistēmas arhitektūra
Mediācija
Ārējās sistēmas
Ārējās sistēmas
Ārējās sistēmas
Tarifikācija
Provisioning’s
Rēķinu veidošana
Abonentu DB
Maksājumu
apstrāde
Norēķinu
sistēma
5
2011.08.08, Līgatne
Pašapkalpošanās
sistēma WWW
Dīleru IS
Gandrīz reāla laika trafika apstrāde
Norēķinu sistēma nav reāla laika sistēma
Ir paredzēti periodiskie tehniskie darbības pārtraukumi
Problēma: kā realizēt tīkla notikumu apstrādi gandrīz reālā
laikā?
6
2011.08.08, Līgatne
Kad nepieciešama datu apstrāde gandrīz
reālā laikā
NRTRDE – Near Realtime Roaming Data Exchange
Mērķis: Viesabonēšanas krāpniecības risku samazināšana. Produkcijā:
2008.10.01
Ierosina: GSM asociācija.
Realizācija: 4h laikā mājas tīkls tiek informēts par visām savu abonentu
aktivitātēm viesabonēšanā
Līdz šim: tīkla notikumi tiek sūtīti ar TAP failiem [termiņš: max 2 nedēļas]
+ par liela apjoma trafiku tiek sūtīti HUR ziņojumi.
7
2011.08.08, Līgatne
NRTRDE realizācija
NRTRDE
1) Nolasa viesabonentu notikumus (pēc IMSI)
2) Grupē notikumus pa operatoriem
3) Sagatavo pakas sūtīšanai (pēc laika vai apjoma)
4) Nosūta pakas klīringhausam
5) Klīringhauss nosūta datus saņēmējam (2h)
Dublēts serveris + PostgreSQL + FTP serveris.
MSC
CDR
Norēķinu sistēma
8
2011.08.08, Līgatne
Kad nepieciešama datu apstrāde gandrīz
reālā laikā
GPRS viesabonēšanas kredītkontrole (GRC)
Mērķis: novērst “rēķinu šoku”. Dot abonentam iespēju ierobežot GPRS
izmaksas viesabonēšanā. Produkcija: 2010.07.01
Ierosina: ES regula
Realizācija: Abonenti norāda paša izvēlētu GPRS limitu mēnesī.
Noklusētais limits 42 Ls.
Līdz šim: Rēķina lielums praktiski neierobežots. Darbojas operatora
individuālā kredītkontrole.
9
2011.08.08, Līgatne
GPRS viesabonēšanas kredītkontroles
zemūdens akmeņi
Viesabonēšanā GPRS tarifi noteikti par MB. Eiropā līderis bija
Polija ar ~8Ls/MB.
3G tīklos desmitiem latu iespējams iztērēt minūtes laikā (liels
datu pārraides ātrums).
NRTRDE sistēmas datu apmaiņas ātrums GPRS kredītkontroles
vajadzībām nav pietiekams, tādēļ internets viesabonēšanā
jānodrošina ar mājas tīkla infrastruktūru.
Sesiju izmaksas jānovērtē vēl pirms sesijas beigām.
10
2011.08.08, Līgatne
GPRS kredītkontroles pieredze
Vēl pirms ES regulas LMT izmantoja līdzīgu mēneša kredītkontroli
ar lielākiem limitiem.
Tika analizētas sesijas pēc to beigām (līdz 12h)
Uzraugāmo notikumu skaits neliels dēļ augstā limita
Abonenti paši var atļaut un aizliegt datu pārraidi ārzemēs
GPRS mediācijā sesiju fragmenti tiek apvienoti atsevišķos
ierakstos un nodoti norēķinu sistēmai
Kredītkontrole aktīvi izmanto abonentu reģistru
11
2011.08.08, Līgatne
GPRS kredītkontroles realizācija
Norēķinu sistēma
Apvienotās
LMT sesijas
GPRS ieraksts
Tarifu konfigurācija
Abonentu un
pakalpojumu
konfigurācija
GRC sistēma
1) Tarificē sesiju fragmentus un uztur abonentu
GPRS HW
Mediācija
bilances
Viesabonēša 2) Uzsākot sesiju nodod GPRS HW informāciju
par atļauto apjomu. (Līdz atbildes saņemšanai
nas
sesiju
Pieslēgšanas un
darbojas noklusētie sesijas limiti)
fragmenti
atslēgšanas
3) Pārsniedzot limitu, dot komandu ierobežot
komandas
pakalpojumu.
4) Tarificētos notikumus nodod norēķinu
sistēmai, kas ietekmē kopējo abonenta bilanci
Oracle + CRON + pieeja KTN konfigurācijai un PRO
Provisioning’s
2011.08.08, Līgatne
12
GRC arhitektūras īpašības
Nav racionāli dublēt tarifu konfigurāciju un mainīgo abonentu un
pakalpojumu konfigurāciju.
Tiek koplietota tikai konfigurācija.
Datu apstrādes moduļu programmatūra ir neatkarīga no
norēķinu sistēmas (NS) moduļiem.
NS darbības pauzes neietekmē GRC darbību
NS HW pauzes izraisa GRC pauzi
13
2011.08.08, Līgatne
Mobilais internets
MT: Web lapu pārlūkošana,
epasts, MMS, interneta
vārteja datoram
(USB,bluetooth)
3G,4G: videozvans, mobilā
TV, video
ID: interneta pieslēgums
datoram, planšetei, egrāmatu lasītājam
M2M: interneta pieslēgums
bankomātiem,
signalizācijas iekārtām
Caur piekļuves punktu (APN)
iespējams piekļūt
privātajam tīklam
14
2011.08.08, Līgatne
Mobilais internets
Ātrums:
2G: GPRS ~50 Kbps, EDGE ~236
Kbps
3G: UMTS ~380kbps, HSPA ~20
mbps (līdz 84).
4G: LTE līdz 50/100 mbps.
Pieejamība:
GPRS kopš 2002.g. , 99% teritorijas
3G kopš 2004.g., 87% teritorijas
15
2011.08.08, Līgatne
Interneta trafika tarifikācijas modeļi
Tarifikācijas uzdevumi:
aprēķināt maksu par pakalpojumu
Regulēt datu pārraides tīkla noslodzi
Bez maksas (MMS,videozvana trafiks)
Tarifikācija par apjomu [bezmaksas vienības]. Problēma: lietotāji
nesaprot megabaitus. Vēsturiskais modelis.
Tarifikācija par laiku. Problēma: jāmaksā par web lapu lasīšanas
laiku.
Fiksēta maksa (flatrate): dienai, nedēļai, mēnesim.
16
2011.08.08, Līgatne
Kā tarificēt?
GPRS notikums:
Numurs
Sākuma laiks
Ilgums
Apjoms
APN Tīkls
Sesijas ID
Tarifikācijas process pievieno papildus informāciju:
Maksātāja ID
Pakalpojums
Maksa Atlaide
Norēķinu sistēma prot aprēķināt GPRS sesijas cenu. Trūkums: cena
zināma tikai pēc sesijas beigām.
GRC sistēma prot tarificēt sesiju daļas. Trūkums: ievērojami pieaug
notikumu skaits.
Nav maksājumu partneriem  nav zaudējumu riska, ja kavējas cenas
noteikšana.
Lēmums: cenu noteikt pilnai sesijai.
Realizācija: paralēli izpildāms (pēc numura) lineārs process.
17
2011.08.08, Līgatne
Jautājumi
18
2011.08.08, Līgatne

similar documents