TUSAGA-Aktif Çalışma Esasları - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Report
TUSAGA-Aktif Çalışma
Esasları
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
SUNUM PLANI
1- Giriş
2- TUSAGA-Aktif İstasyon Verileri ile Statik Ölçü
Nasıl Yapılır?
3- TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK) Nasıl
Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
2
Giriş
 GNSS:
(Global
Navigation
Satellite
Systems
Küresel
Yönbulum Uydu Sistemleri)
 Navigasyon, bir aracı veya
insanı bir yerden başka bir yere
ulaştırma olarak tanımlanmaktadır.
Konumlama da navigasyonun ayrılmaz
bir parçası olup konumun üç boyutlu
olarak belirlenmesi işidir.
 Ülkemiz de 90’lı yıllarda GNSS
teknolojisi,
jeodezik
amaçlı
kullanılmaya başlamış ve bu günlere
gelmiştir.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
3
Giriş
 2009 yılından itibaren Ülkemiz ve K.K.T.C. Genelinde
Türkiye Ulusal GNSS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) kurulmuş ve
her geçen gün gelişen teknolojiye paralel olarak sistem
geliştirilmektedir.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
4
TUSAGA-Aktif İstasyon Verileri ile Statik Ölçü
Nasıl Yapılır?
 TUSAGA-Aktif sistemi ile C dereceli yer kontrol
noktalarının statik olarak üretilmesine ilişkin esaslar 2010-11
sayılı “Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi” madde
14 de ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
 Madde
14:
Her
dereceden
yer
kontrol
noktası
TUTGA,C1,C2,C3,C4
derece
nokta
hiyerarşisine
bağlı
kalmaksızın, mesafeden bağımsız olarak TUSAGA-Aktif sistemi
ile üretilebilir.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
5
TUSAGA-Aktif İstasyon Verileri ile Statik Ölçü
Nasıl Yapılır?
 Madde
14:
hesaplamalarda;
Uydu
Kayıt
Kayıt
Uydu
Kayıt
TUSAGA-Aktif
sistemi
ile
yapılan
sayısı: En az dört adet,
süresi: En az iki saat,
aralığı: 30 saniye veya daha az,
yüksekliği: En az 10˚ alınır,
Süresi: En az beş epok olmalıdır.
 TUSAGA-Aktif sistemi ile yapılan hesaplamalarda hassas
Yörünge (efemeris) bilgileri de kullanılır. Hassas yörünge
bilgileri üç farklı tipte olup bunlar, IGS sonuç(IGS final), IGS
hızlı(IGS rapid), IGS Kestirim(IGS Predicted/IGS Ultra Rapid)
olarak sıralanabilir.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
6
TUSAGA-Aktif İstasyon Verileri ile Statik Ölçü
Nasıl Yapılır?
 Hassas Yörünge Bilgileri;
TUSAGA-Aktif sistemi ile yapılan hesaplamalarda Hassas
Yörünge (efemeris) bilgilerinden, IGS sonuç(IGS final), IGS
hızlı(IGS rapid) yeterli olmaktadır.
 IGS Hassas Efemeris ürünleri
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
7
TUSAGA-Aktif İstasyon Verileri ile Statik Ölçü
Nasıl Yapılır?

TUSAGA-Aktif Sistemine bağlı statik ölçü kanavası
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
8
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
 TUSAGA-Aktif sistemi ile anlık konum belirleme (RTK),
2010-11 sayılı “Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü
Genelgesi” nde, madde 13 de poligonlar için, madde 75 de
parsel köşe noktası ve diğer detay noktalarının ölçümleri için,
kriterleri belirlenmiştir.
 Madde 13: TUSAGA-Aktif sistemi ile poligon noktalarının
koordinatları, farklı zamanlarda en az iki kez ve en az bir saat
arayla GNSS oturumu ile yapılır. İki oturumdan elde edilen
izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri arasındaki farklar
7 cm.'den fazla olamaz.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
9
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
 Madde 75: TUSAGAyapılması durumunda;
Aktif
yöntemiyle
detay
ölçümü
Duzeltme Verileri Alınırken Kullanılabilecek Teknik: VRS, FKP ve MAC.
Belirsizlik Cozumu (Ambiguity Solution) : Sabitlenmis (Fixed)
Uydu Sayısı: En az bes adet,
Veri Toplama Aralığı: 1 (Bir) saniye,
Uydu Yükseklik Acısı: En az 10˚,
Kayıt Süresi: En az üç epok olmalıdır.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
10
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
 TUSAGA- Aktif Sistemine bağlı anlık konum belirlemede,
değişik sorunlarla karşılaşılabiliyor;
• Ölçüme başlamadan önce, TUSAGA-Aktif aboneliğinizin Ağ
RTK için süresinin devam ettiğinden emin olmanız gerekir.
Emin değilseniz, 444 (GNSS) çağrı merkezimizden 2’yi
tuşlayarak kullanım durumunuzu öğrenebilirsiniz.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
11
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• GNSS
aletinizi
açtığınızda
uydularla iletişime geçtiğinden emin
olmalısınız.
JAVAD GNSS Kullanım Kılavuzu
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
12
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• GNSS aletinizde veri iletişimi sağlamak için kullandığınız
data hattınız aktif durumda olmalıdır.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
13
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• Ölçüm yapacağınız yerde data hattınızda bir bağlantı
sorunu olmamalıdır.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
14
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• Data
hattınızın
GNSS
aletindeki
ayarlarında
bir
eksiklik olmamalıdır.
TOPCON GNSS Kullanım Kılavuzu
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
− Bağlantı
no’sunu
doğru
olduğundan emin olun.
− Data hattınızın pin kod’unun
olmadığından emin olun.
− Data hattınız 3G ise APN
yerine “mgb”, 2G ise APN
yerine
“internet”
veya
tarafımızdan APN tüneline
dahil
edilmişseniz
“tusagatkgm” yazılmalıdır.
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
15
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• Kadastro
Müdürlüklerindeki
TUSAGA-Aktif
kullanıcıları
için;
Data
hattınız
APN
tüneline dahil olduğundan dolayı
GNSS aletindeki ayarlarında
“tusagatkgm”
yazılı
olmak
zorundadır, farklı karakterler
varsa
internete
bağlanamazsınız.
• Kurumumuz data hatları tek
fatura olup aylık otomatik
ödemesi yapılmaktadır.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
16
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• TUSAGA-Aktif sistemi ağ
RTK dan faydalanabilmeniz için
size verilen kullanıcı adı ve
şifrenizin GNSS aletinize doğru
girilmiş olması gerekir.
− Kullanıcı adı ve şifrenizi
GNSS aletine girerken büyük
küçük harf ve rakam harf
durumuna dikkat etmelisiniz.
TOPCON GNSS Kullanım Kılavuzu
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
17
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• Bunlara rağmen hala sorun
yaşıyorsanız, GNSS aletinizdeki
TUSAGA-Aktif
ayarlarınızı
kontrol edebilirsiniz.
− GNSS
güncellemelerini
edebilirsiniz.
JAVAD GNSS Kullanım Kılavuzu
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
aletinizin
kontrol
− TUSAGA-Aktif ayarlarınız
ve güncellemeleri için GNSS
alet
firmanızdan
destek
alabilirsiniz.
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
18
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• TUSAGA-Aktif sistemi ile ağ
RTK’ya başladıktan sonra ara
ara FLOAT’a düşülmesi;
− Ölçüm
yaptığınız
alanın
büyüklüğüyle alakalı olarak
data
hattınız
verimli
olamaması durumu.
JAVAD GNSS Kullanım Kılavuzu
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
− Yaptığınız işin hassasiyetine
göre GNSS aletinde Fix
çözümleme
seviyesini
değiştirebilirsiniz.
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
19
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• TUSAGA-Aktif sistemi ile ağ
RTK’ya başladıktan sonra ara
ara FLOAT’a düşülmesi;
− Geçerli Mount
değiştirebilirsiniz.
Point’inizi
− NTRIP
ayarlarından
düzeltme
verisini
alma
yöntemini VRS, SAPOS(FKP)
ve MAC değiştirebilirsiniz.
TOPCON GNSS Kullanım Kılavuzu
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
20
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• TUSAGA-Aktif sistemi ile ağ
RTK’ya başladıktan sonra ara
ara FLOAT’a düşülmesi;
− VRS için, VRSCMR+ veya
VRSRTCM3.1
− FKP için, SAPOS
− MAC için, RTCM3Net
− DGPS için, DGPSNet.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
21
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• Geçerli Mount Point;
− VRS: (Virtual Reference Station-Sanal Referans İstasyonları),
düzeltme bilgilerini RTCM 3.1 ve CMR+ 3.1 standartlarında,
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
22
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• Geçerli Mount Point;
− SAPOS (FKP): (Flachen Korrectur Parameter-Alan düzeltme
parametreleri), düzeltme bilgilerini RTCM 2.3 standardında,
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
23
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
• Geçerli Mount Point;
− MAC: (Master Auxiliary Concept-Ana Yardımcı İstasyonlar),
düzeltme bilgilerini RTCM 3.1NET standardında yayınlamaktadır.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
24
TUSAGA-Aktif Sistemi ile Anlık Konum belirleme (RTK)
Nasıl Yapılır? Ve Kullanıcıların Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?
 TUSAGA-Aktif
Sistemi
ile
ilgili
teknik
konularda
yaşayacağınız her türlü sorun için bize 444 4677(GNSS)
çağrı merkezimizden 2’yi tuşlayarak ulaşabilirsiniz.
 Ayrıca, TUSAGA-Aktif Sistemi ile ilgili her türlü bilgiye
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’müz web adresinden,
“http://www.tkgm.gov.tr/node/2231” ulaşabilirsiniz. Yine her
türlü soru ve cevaplarınız için, “[email protected]” email adresini kullanabilirsiniz.
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
25
TEŞEKKÜRLER
Yüksek Harita Mühendisi
Tahsin KARA
[email protected]
HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar
Sempozyumu
20.06.2013
26

similar documents