14 tekstvorm en doel

Report
Les 14: blz 64
tekstsoort, -doel
+
tekstvorm
informeren
gevoelens opwekken
overtuigen
activeren
leuk maken:
ontspannen
TEKSTVORM
• tabel
• kaart
• inschrijvingsfor.
• verslag, recentie
•
•
reclame
lezersbrief
•
•
•
krantenbericht
cartoon
advertentie
TEKSTDOEL
TEKSTSOORT
iets meedelen
• informerende
info geven
• informerende
beïnvloeden:doen • activerende
van idee doen
• overtuigende
veranderen
aansporen: doen • activerende
van idee doen
• overtuigende
veranderen
info geven
• informerende
amuseren
• ontspannende
aansporen: doen • activerende
Blz 66, oefening 2
•
•
•
•
•
Informatie geven = informeren
Leuke momenten verzorgen = ontspannen
Iemand aansporen tot iets = activeren
Iemand beïnvloeden, overtuigen
Iemands beïnvloeden, overtuigen
Blz. 66, oefening 3
TEKSTVORM
• krantenartikel
• krantenartikel
TEKSTDOEL
TEKSTSOORT
1. info geven
• informatieve
2. van idee doen • overtuigende
veranderen
tekst
1: verslag van de
volleybalwedstrijd
= objectieve tekst (alleen informatie = feit)
2: verslag van de
sportwedstrijd
= subjectieve tekst = mening
Blz 67
FEITEN
1
6
7
10
• objectief…
• werkelijk gebeurd
• controleerbaar
MENINGEN
2
3
4
5
8
9
• subjectief
• idee van iemand
• niet controleerbaar
Niet vergeten:
Vanavond herhalen!
Denk aan de curve van Ebbinghaus!

similar documents