Grupp 2 - Log in to PING PONG

Report
SVK Akutsjukvård T11 HT13
Akutkliniken
Kontaktuppgifter
Peter Sand,
Kursansvarig
0735-809092
Annika Jouper
Kurssekreterare
Grupp 1:
Jonas Marklund 072 3227079
Grupp 2:
Cecilia Enander 073 9433135
Mejl: @karolinska.se
2
Lokaler
•Akutmottagningen (F1:00)
•AVA1-2 (F4:00)
•KUM-rummet på AKM (F1:00)
•Grupprum, Snövit, Äpplet på plan 3 (F4:03)
•KTC (A1:05, Hiss A plan 5, SimMan längst in)
•Linnésalen, Eugeniahemmet
3
Hygien
o Stor risk för smittspridning
MRSA, calici m fl.
o Alltid kortärmade
sjukhuskläder
o Byt kläder dagligen
o Sprita händerna före och efter
varje patient och innan ni tar
handskar!!!
o Plastförkläde
o Inga ringar, klockor mm
o
http://inuti.karolinska.se/templates/for
m.aspx?id=112108
4
Kläder
o Klädförrådet är bemannat
mån.-fre. 7.30 -8.30, 12.3013.00, 15.30-16.00.
o Omklädningsrum ligger i
kulverten under
huvudentrén. Det är skyltat.
Internadress A1:U1, rum
070. Hänglås behövs. Kod
5678. Obs! Viktigt att städa
ut skåpen efter kursen.
o Vid behov finns också
omklädningsrum under
akuten, internadress F1:U1.
Kod: 7168. Hänglås behövs.
5
Lunch/fika
o Kandidatrum för
fika/uppehållsrum finns
på A6:04, ta dom röda
hissarna i huvudentrén
efter cafeterian på
höger sida till plan 4.
o Kylskåp, mikro, porslin
etc. finns där. Kod 1996
(Även bibliotek och
grupprum finns där)
6
Mat och dryck
1) ”Den glada restaurangen”, CMM
http://www.dengladarestaurangen.se/
2) Mondos barncafé, ALB
3) Matakuten m fl
4) Amika
5) KS restaurangen
http://ksrestaurangen.gastrogate.com/
För alla veckans matsedlar se:
http://inuti.karolinska.se/templates/Page____21331.aspx
7
Husregler
o Kom i tid- allt börjar
på utsatt tid!
o Svårt att göra om
praktiska moment
o Meddela om du ej
kommer – sms till
gruppledaren!
8
Journalsystemet Take Care
(Ni som ej tidigare
arbetat i Take Care får
ett brev med
inloggningsuppgifter
samt sekretessregler.)
Ni som redan har ett
login. Använd er av
detta, vi har lagt till
Akutmottagningen och
AVA till er behörighet.
9
Passerkort
Ni kommer få låna
passerkort som behövs
för att komma in i
Akutklinikens samtliga
lokaler.
Viktigt att dessa lämnas
åter sista dagen till
respektive handledare!
10
Gruppindelning
Grupp 1
Handledare: Jonas Marklund
Grupp 2
Handledare: Cecilia Enader
Carl Aust
Kristoffer Wallman
Anna-Maja Upmark
Klara Torlén
Albin Dahlquist
Johan Lundeberg
Erik Gilljam
Isabelle Johansson
Kristoffer Kjellröier
Jessica Nilseng
Martin Berg
Jesper Kjaer-Jacobsen
11
Schema v 1
12
Schema v 2
13
Schema Akuten
o Två-tre pass med gruppledare
och ssk på dagen, två-tre pass
med läkare i akutflödet på
kvällstid. Gör upp detta
tillsammans med din
gruppledare!
o Ett pass med ambulans.
o Gör upp med gruppen och
grupphandledaren om det
exakta schemat
14
Schema v 3
15
Schema v 4-5
16
Schema v 6
17
Schema v 7
18
För att få Godkänt på kursen krävs:
o
o
o
o
o
Närvaro
Godkänd prestation på Akuten/KTC
Kunskaper motsvarande litteraturhänvisningen
Godkänt OSCE-prov
Godkänd sluttentamen
19
Litteraturhänvisning
o Akut internmedicin,
SLL
o Akutmedicin,
Fryckstedt, Ludwigs,
Hulting, Höjer
o Akut Kirurgi, SLL
o Utdelat material
20
Skrivningar
o Förtest och diagnostiska test
för att testa kunskapsnivån och
påtala det vi tycker är viktigt
o Sluttentamen för att testa
kursens förmåga att lära ut.
Testar moment som gås
igenom på kursen.
– 20-25 frågor, multiple choice
21
Pedagogik
Olika workshops,
t ex ofri luftväg,
EKG
Egen inläsning,
fallstudier
SimMan
Mål:
Ta hand om en
svårt sjuk eller
skadad människa
Arbeta på akutmottagningen
eller ambulansen
22
Pedagogik
23
Varmt välkomna till kursen!
24

similar documents