Presentation Project Mobility - Utama

Report
PROGRAM MOBILITI PELAJAR
Disediakan oleh:
Seksyen Mobiliti (Pn. Nur Maisarah Ruslan)
Bahagian Antarabangsa, UPM
03-89467446
JENIS PROGRAM MOBILITI
1. Program Pertukaran Pelajar (1 atau 2 semester)
dengan kredit
2. Program Jangka Pendek (kurang dari 1 bulan)
3. Program Internship (dengan kredit)
4. Latihan Industri / Penyelidikan (dengan/bukan
dengan kredit)
PERMOHONAN
Pelajar yang layak memohon untuk mengikuti program mobiliti :
 Pelajar Pra Siswazah UPM (sepenuh masa)
 Warganegara Malaysia
 CGPA 3.0 dan ke atas
 Aktif dalam bidang Ko – Kurikulum
 Penguasaan Bahasa Inggeris yang baik, dan
 Permohonan bagi mengikuti program mobiliti hendaklah
mempunyai elemen akademik
Jenis bantuan yang akan diterima oleh pelajar yang mengikuti program mobiliti:
 Tiket penerbangan pergi dan balik : Maksimum RM5,000.00 – kos selebihnya
perlu ditanggung oleh pelajar sendiri,
 Wang persediaan : RM1,000.00 bulan pertama dan tambahan sebanyak
RM125.00 setiap minggu-minggu berikutnya,
 Insuran perjalanan,
 Lain lain bantuan adalah tertakluk kepada universiti Tuan rumah (keutamaan
permohonan kepada universiti yang menandatangani MOU, dan
Bagaimana untuk memohon (OUTBOUND):
1. Pelajar dengan bantuan fakulti masing-masing perlu mendapatkan tempat di
institusi luar negara terlebih dahulu.
2. Pelajar mengisi borang Application for Study Abroad (Outbound)
(UPM/AKD/SAOUT/BR01) dan dilampirkan dokumen berikut:
 Surat tawaran dari institusi luar negara
 Sijil-sijil berkaitan
 Salinan kad pengenalan
 Salinan pasport (jika ada)
3. Bagi permohonan yang melibatkan pertukaran kredit, pelajar juga perlu mengisi
borang Application Form for Transfer of Credit Between Institutions (Outbound)
(UPM/AKD/ADMIN(122)/MOBILITI PELAJAR) dan dilampirkan dokumen
berikut:
 Sinopsis kursus di UPM dan di institusi luar negara yang dipohon
 Salinan transkrip setiap semester
 Salinan surat tawaran dari institusi luar negara
4. Pelajar memajukan borang permohonan kepada fakulti dan mendapatkan surat
sokongan dari Dekan / Timbalan Dekan fakulti masing-masing .
Bagaimana untuk memohon (OUTBOUND):
5. Fakulti perlu memastikan borang permohonan yang diisi adalah lengkap dan
setiap sijil yang dilampirkan perlu disahkan terlebih dahulu serta
 mengenalpasti kursus yang akan diambil oleh pelajar
 mendapatkan kursus setara yang akan diambil di universiti penerima
 memastikan pelajar mendapat surat tawaran terlebih dahulu daripada
institusi luar negara
 dapatkan maklumat kursus daripada IPT penerima (sinopsis, kandungan,
sistem pengredan) dan maklumat kursus dalam program pelajar yang sama
atau setara
6. Fakulti majukan borang permohonan yang lengkap perlu dimajukan kepada Unit
Mobiliti & Kolaborasi Antarabangsa, Bahagian Antarabangsa
7. Bagi permohonan mobiliti yang melibatkan pertukaran kredit, akan di bawa ke
mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kesetaraan dan setelah diluluskan,
permohonan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Mobiliti Pelajar untuk
kelulusan.
8. Unit Mobiliti & Kolaborasi Antarabangsa, Bahagian Antarabangsa akan
mengeluarkan surat tawaran, dan urusan tiket penerbangan serta wang
persediaan kepada pelajar-pelajar yang berjaya.
PROJEK – PROJEK DI BAWAH PROGRAM MOBILITI
1. A.I.M.S (Asean International Mobility for Student)
2. AUN (Asean University Network)
3. K-Step (Kokugakuin Short-Term Exchange Programme)
4. GKS (Global Korean Government Scholarship) – upon
offer
5. Permohonan mengikuti program pertukaran pelajar ke
universiti yang mempunyai MOU dengan UPM
(keutamaan)/tidak – tajaan UPM
A.I.M.S
(Asean International Mobility for
Student)
Exchange Programme
A.I.M.S (Asean International Mobility for Student)
Program pertukaran pelajar prasiswazah, G2G di antara 6 negara iaitu
Malaysia-Indonesia-Thailand-Vietnam-Brunei-Jepun
Jenis Program
: 1. Pertukaran Pelajar Berkredit (satu (1) semester)
Responden
: Pelajar Prasiswazah (semester 3 hingga 7)
Tujuan utama
: Pendedahan, Penerokaan dan Pengalaman Belajar di
Luar Negara
Bidang
: 1.
2.
3.
4.
Sains Makanan dan Teknologi
Pertanian
Hospitaliti / Pelancongan
Perniagaan Antarabangsa
A.I.M.S (Asean International Mobility for Student)
Pembiayaan
: 1. Tiket Penerbangan (Pergi Balik)
2. Insurans
3. Elaun Sara Hidup
Peruntukan
: * Jumlah keseluruhan peruntukan setiap pelajar
termasuk tiket RM14,000.00 – Thailand, Vietnam,
Philippines / RM11,000.00 – Indonesia / RM20,000 –
Brunei / RM32,000 - Jepun
Permohonan
: Terbuka setiap tahun mengikut semester pengajian
universiti yang dipohon
AUN
(Asean University Network)
AUN (Asean University Network)
UPM adalah ahli aktif AUN semenjak Ogos 2010 dan merupakan salah satu
dari empat universiti di Malaysia yang bergabung di bawah AUN. AUN juga
merupakan satu pertubuhan gabungan universiti – universiti di ASEAN yang
bertujuan untuk mempromosikan kerjasama penyelidikan, program
pengajian, pertukaran pelajar dan staf akademik dan pentadbiran di universiti
– universiti di ASEAN.
Jenis program yang ditawarkan:
1.
2.
3.
4.
5.
Pertukaran Pelajar berkredit
Program Silang Budaya antara Pelajar (Akademik & Budaya)
Forum Asia, Seminar, Dialog & Polisi
Mesyuarat dan Persidangan
AUN- University's Social Responsibility and Sustainability
(University’s Community Involvement, Campus Life, University Governance and
Administrative, Teaching and Learning, Research, Academic and AUN-USR & S A
Companion Guide)
AUN (Asean University Network)
Sasaran
: Pelajar & Staf UPM
Tujuan utama
: Mencapai dan mewujudkan kesefahaman yang mendalam tentang
isu dan cabaran yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dan
Asia Timur serta menggalakkan kerjasama dan integrasi antara
Institusi Pengajian Tinggi Asian yang bergabung di bawah
Seketariat AUN.
Pembiayaan
: Sama seperti Program Pertukaran Pelajar (1 Semester)
AUN (Asean University Network)
Ahli-ahli AUN:
Bil
Nama Institusi
Bil Nama Institusi
1
Universiti Brunei Darussalam, Brunei
Darussalam
14
University of the Philippines, The Philippines
2
3
Royal University of Phnom Penh, Cambodia
Royal University of Law and Economic,
Cambodia
15
16
Anteneo de Manila University, The Philippines
National University of Singapore, Singapore
4
5
6
7
8
9
Gadjah Mada University, Indonesia
University of Indonesia, Indonesia
Institut Teknology Bandung, Indonesia
National University of Laos, Lao PDR
University of Malaya, Malaysia
Universiti Sains Malaysia, Malaysia
17
18
19
20
21
22
Nanyang Technological University, Singapore
Chulalongkorn University, Thailand
Burapha University, Thailand
Mahidol University, Thailand
Vietnam National University, Hanoi, Viet Nam
Vietnam National University, Ho Chi Minh,
Viet Nam
10
11
12
13
Universiti Kabangsaan Malaysia, Malaysia
Institute of Economics, Myanmar
University of Yangon, Myanmar
De La Salle University, The Philippines
23
24
25
26
Universitas Airlangga, Indonesia
Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Singapore Management University, Signapore
Chiang Mai University, Thailand
K-Step
(Kokugakuin Short-Term Exchange
Programme)
K-Step (Kokugakuin Short-Term Exchange Programme)
Pihak Kokugakuin University, dengan kerjasama pihak ‘Japan Student Services
Organization’ (JASSO) menawarkan biasiswa penuh kepada pelajar UPM untuk
mengikuti ‘Kokugakuin Short-Term Exchange Program’ (K-STEP) selama satu
tahun. UPM aktif menghantar pelajar mengikuti K-Step setiap tahun.
Jenis Program
: Program Pertukaran Kebudayaan (1 tahun)
Responden
: Pelajar Prasiswazah (semester 3 – 5)
Tujuan utama
: Pendedahan, Penerokaan dan Pengalaman Belajar mengenai
Sejarah, Kesusasteraan, Budaya, Ekonomi dan UndangUndang Jepun
Fakulti terlibat : Terbuka kepada semua pelajar di semua fakulti
K-Step (Kokugakuin Short-Term Exchange Programme)
Peruntukan
: Ditaja oleh K-Step
1. RM626.99 / bulan (20,000 yen)
2. Penginapan & Makan – 12 kali seminggu
Permohonan
: Terbuka kepada seorang sahaja setiap tahun
Kursus yang ditawarkan :









Basic Japanese Language
Introduction to Japanese Religion I
Introduction to Japanese Culture and Society I
Japanese Law and Politics
Japanese Economy and Society
Understanding of Japanese Culture I
Sports Science and Traditional Sports in Japan I
Environment Awareness and Policy in Japan
View on International Exchange through Japan
GKS
(Global Korean Government Scholarship )
GKS (Global Korean Government Scholarship )
Merupakan tawaran mengikuti program pertukaran pelajar selama satu semester di
Korea di bawah tajaan kerajaan Korea.
Antara institusi yang pernah menawarkan program pertukaran pelajar di bawah
tajaan GKS adalah Soonchunhyang University, Kookmin University, Dongguk
University, Gangneung-Wonju National University
Responden
: Pelajar Prasiswazah dan Siswazah
Tujuan utama
Sejarah,
: Pendedahan, Penerokaan dan Pengalaman Belajar mengenai
Kesusasteraan, Budaya, Ekonomi dan Undang- Undang Korea
Fakulti terlibat
: Terbuka kepada semua fakulti
Peruntukan
: Ditaja penuh oleh GKS
GKS (Global Korean Government Scholarship )
Pembiayaan
: 1.
2.
3.
4.
Elaun bulanan – 800,000 won / bulan (RM2,222.76)
Elaun persediaan – 200,000 won (RM555.70)
Insuran perubatan – 90,000 won (RM250.06)
Tiket penerbangan pergi balik tidak melebihi
1,269,000 won (RM3,465.78 ). Kos tiket selebihnya
adalah di bawah tanggungan pelajar sendiri.
Permohonan
: Terbuka kepada seorang pelajar sahaja setiap tahun
mengikut semester pengajian universiti yang dipohon
Pegawai bertanggungjawab:
Puan Nur Maisarah Roslan
Penolong Pendaftar
Email: [email protected]
Tel: 03 8946 7446 / 7972
Puan Fadhilah Ishak
Pembantu Tadbir (P/O)
Email: [email protected]
Tel: 8946 7446 / 7972
Terima Kasih

similar documents