Seksuelle overgrep

Report
”Upassende” seksuell atferd hos barn i
førpubertet
Kasus
•
•
•
•
Bekymringsmelding fra besøkshjemsmor
Besøkshjemsmor ringer og forteller at hun overhørte at jente 6 år sa til noen andre
barn at hun hadde sett på film en mann som hadde vært naken og så at rompa hans
hadde vokst. Besøksmor lurer på hva hun skal gjøre med dette, da hun er redd for å
overdrive. Besøksmor får råd om hva hun skal se etter og være oppmerksom på
fremover.
En måned etter tar barnehagen opp bekymring i fht mistanke om seksuelle overgrep
på bakgrunn av jentas atferd. Ved et par anledninger har jenta bedt andre barn kle av
seg og de har puttet ting i underbuksa som kan være en tissefant. Ved en episode var
jenta og en annen jente på 4 år alene på stillerommet. De lå på benken ved siden av
hverandre og hadde tatt av seg på overkroppen og puttet byggeklosser i trusa. Da
personalet kom skvatt jenta på 4 år opp og sa: ”se jeg har tissemenner i buksa”.
Senere samme dag hadde de samme jentene gjemt seg bort bak barnehagen og
gjentok samme lek., men med pinner i buksa. De skvatt til da de ble oppdaget.
Avdelingsleder sier at jenta ikke er så aktiv selv, men sier hva de andre skal gjøre.
To måneder etter første melding info barnehagen om at de har observert at jenta
lekte med dukker og tok under klærne til en av dukkene. Deretter kastet hun dukka
vekk og sa at hun ikke ville leke med den for den hadde tissefant. Avdelingsleder
opplevde at jenta ikke har en utforskende eller nysgjerrig tilnærming til det med
tissefant, men heller at det er noe hun tar avstand fra. Avdelingsleder har også andre
observasjoner som gjør at hun blir bekymret for jenta, men det går mer på generell
atferd. Hun drømmer seg noen ganger bort i løpet av dagen, forsvinner inn i seg selv,
prøver ut grenser når mor henter henne og virker mer tilstede når hun har vært i
besøkshjemmet.
Mulige problemstillinger
• Problemstillinger som kan være aktuelle å belyse i
den forbindelse er bl.a;
• Hvordan gripe an saken, hvem kontakter vi først i
saken for å legge en plan for fremdrift?
• Når skal foreldrene involveres/informeres?
• Hva når overgriper bor under samme tak som
barnet?
• Hvilke tiltak er aktuelle i denne case`n?
• Samvær med overgriper?
•
Når barn viser bekymringsfull seksuell atferd;
innledende spørsmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvorfor ble man bekymret over atferden?
Nøyaktig hva observerte den som var vitne til atferden?
Hvor, med hvem, hvem var ellers tilstede?
Hvordan reagerte den voksne som oppdaget hendelsen?
Hvordan reagerte barnet når oppdaget?
Stoppet barnet ved ”avsløring”? Gjentakelse, selv om
barnet blir korrigert?
Makt/aldersforskjell? Gjensidighet?
Opptrådte barnet aggressivt overfor andre barn?
Var handlingen planlagt eller spontan?
Var barnet opptatt av hemmelighold?
Innledende spørsmål, 2
•
•
•
•
•
Hvordan reagerte andre barn som var involvert?
Er handlingene aldersadekvate?
Hva vet vi om barnets ”livsstress” for øvrig?
Hvordan er barnets historie med seksuell atferd?
Har barnet tilgang til pornografi eller annen
”voksen” seksuell utfoldelse?
• Hvordan er barnets sosiale
kompetanse/relasjoner?
• Har barnet seksuell atferd rettet mot voksne?
Hva har vi i denne saken?
• Besøksmor: uttalelse; ”naken mann hvor rompa hadde
vokst” (film)
• Seksualisert lek; ”tissemenn”. Er det forventet at en 6årig jente naturlig blander ”tissemenn” inn i leken?
• Aldersforskjell
• Gjentakelse, tema ”putte noe inn i trusa”
• Engstelig når ”avslørt”
• Virker ikke utforskende og nysgjerrig, heller
tvangspreget
• Bekymring for generell atferd, ”drømmer seg bort,
forsvinner inn i seg selv”, ”prøver ut grenser overfor
mor”
Hvor stor er
bekymringen?
Melde barnevern,
Evt lukket
undersøkelse
Samtale med
barnet
Styrket mistanke
Meld politi
Evt også utredningsteam
Evt undersøkelse i
barnevern, Utredningsteam
Barnet sier ingenting
Drøft i ressursteam
• Overgriper under samme tak. Hvordan beskytte
barnet?
• Hvem er overgriper?
• Hvilke andre bekymringer i familien?
• Hvem kan beskytte barnet?
Samvær med overgriper
• Det biologiske prinsippet må ikke være overordnet
• Overgriper må gjøres seg fortjent til samvær
• Innrømmelse
• Beklagelse, ta på seg ansvar
• Behandling
• Hva er barnets reaksjoner i forbindelse med
samvær? Før og etter
• Samvær med tilsyn; hvordan sikre at psykologiske
overgrep ikke fortsetter?
Til ettertanke..
• Er ”upassende” seksuell atferd hos barn
nødvendigvis et tegn på overgrep?
• Drach et al (2001): Ingen sammenheng mellom
seksuelle overgrep og problematisk seksuell atferd
• Silovsky (2002): barn med seksuell atferd: 65%
ikke seksuelle overgrep, men 47% fysisk vold,
58% vitne til vold
• Friedrich & Lueke (1998): seksuelt aggressive
barn; 75% av guttene opplevd SO, og 100% av
jentene
Bakgrunnsfaktorer hos barn med ”upassende”
seksuell atferd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Familieproblemer
Sosiale problemer
Økonomiske problemer
Seksuelle overgrep
Fysiske overgrep
Vitne til vold
Neglect
Dårlig omsorg
Eksponering til pornografi o.l
Seksualiserte omgivelser

similar documents