PPT prezentace - Eventworld.cz

Report
Elektronická preskripce
Konference ICT ve zdravotnictví
Petr Siblík
Koncepce eHealt v ČR
• Koncepce eHealth má jako celek
– přispět k lepšímu zdraví občanů,
– má zvýšit bezpečí a informovanost pacientů a
– zvyšovat kvalitu i efektivitu poskytování
zdravotních služeb
• Zavedení elektronické preskripce je jedním z
klíčových záměrů MZd ČR v oblasti
elektronizace zdravotnictví
Co je elektronická preskripce
• El. preskripce není jen recept bez papíru,
tedy jen vystavení receptu v el. formě a jeho
přenos do lékárny
• El. preskripce je část komplexního
informačního systému ve zdravotnických
zařízeních (nemocnice, ambulance, lékárny),
která podporuje jak administrativní, tak
rozhodovací procesy a zlepšuje účelnou
farmakoterapii
Co el. preskripce umožňuje v
administrativních procesech
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vytvoření receptu s plně kontrolovanou preskripcí,
snížení pracnosti při předepisování receptu lékařem,
snížení pracnosti lékárny při výdeji na recept,
snížení chybovosti,
automatickou kontrolu platnosti receptu před jeho
realizací,
zabránění zneužití recepturních tiskopisů (přepis léku
nebo počtu, dopsání druhého léčivého přípravku, …),
evidenci receptů – léková historie,
kontrolu duplicitně vydaných receptů,
propojení na primární evidenci léků (sledování
minimálního stavu zásob, expirační doby,
vyhodnocení časové řady spotřeby, …)
Co el. preskripce umožňuje v
rozhodovacích procesech
• využití standardních preskripčních schémat
pro vybrané diagnózy,
• využití expertních systémů při předepisování
léků,
• přiřazení hlavní diagnózy onemocnění k
předepisovanému léku,
• zpracování on-line statistik lékařských
předpisů včetně analýz využívajících vazby
preskripce k diagnóze, popřípadě k
provedenému výkonu,
• vytváření databází lékových postupů aj.
Co el. preskripce umožňuje pro
zvýšení bezpečí pacienta
• kontrolu lékových interakcí a nežádoucích
účinků s dopadem na zdraví a život pacientů
a ekonomiku zdravotního systému
(hospitalizace z důvodu NÚ, snižování účinku
léčivých přípravků),
• zabránění výdeje léků na recepty s prošlou
platností
El. preskripce jako komplexní
systém
Poskyto
-vatelé
Plátci
Vyhodnocení
Medikace
DB
interakcí
Kontroly
Výdej
Léková a
zdravotní
historie
pacienta
Pacienti
Pozitivní
list
Odeslání
Doporuče
né
postupy
Stát
Vyzvednutí
Dodava
-telé
E-preskripce v reálném
nasazení
Zdravotnické zařízení
Klinika, ambulance
MIS
NIS
Lékárna
Lek IS
Analýzy, statistiky
Lékové
interakce
Recept
Vystavení
receptu
Záznam o
medikaci
SEP
eRecept
Záznam o
výdeji
Výdej na
recept
eRecept
Lékárna X
ID
eRecept
CÚ
SÚKL
Lek IS
Předání záznamu o receptu a
výdeji
Message
Broker
Úložiště
receptů
(SEP)
Příklady vyhodnocování el.
preskripce z reálných nasazení
• Záchyty v kusech i finančních objemech
• Sledování dodržování lékové politiky (PL) po
střediscích nebo lékařích
• Sledování dle ATC skupin
• Porovnání objemů realizovaných,
nerealizovaných a „příchozích“ receptů
• Sledování nestandardních frekvencí
vybraných léčivých přípravků
• apod.
Zkušenosti
• Reference
– MOÚ v Brně, nem. ve Frýdku-Místku
– VN Olomouc, KKV Karlovy Vary,
• % záchytu je závislé i na jiných faktorech
–
–
–
–
poplatky
dostupnost lékárny a léků
věrnostní programy a akce
motivace & propagace
Příklady specifických analýz
preskripce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analýza nákladů na léky při léčbě hypertenze (bez / s komplikacemi),
Analýza léčby hypertenze z hlediska druhu a délky léčby,
Analýza léčby hypertenze z hlediska odbornosti ošetřujících lékařů,
Analýza léčby hypertenze podle druhu terapie,
Analýza léčby hypertenze podle účinných látek v rámci ATC skupin,
Srovnávací analýza způsobů léčby hypertenze dle odbornosti lékařů,
Analýza léčby hypertenze z hlediska spotřeby léků patentovaných a
ostatních se stejnou účinnou látkou,
Analýza léčby ICHS – nitráty,
Analýza léčby antibiotiky u PLDO a PLDD,
Analýza léčby epilepsie v dětském věku a spotřeby antiepileptik u dětí,
Analýza léčby astmatu v dětském věku.
Děkujeme za Vaši pozornost
STAPRO s. r. o.
Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
Tel.: 467 003 111
E-mail: [email protected]
www.stapro.cz

similar documents