Logge - KoKom

Report
BRUK AV LYD OG SKJERMLOGG I AMK OG
VED LEGEVAKTSENTRALER
Bjørn Lie – COO
Halv time til kaffepause…..
Agenda
 Racom – mer enn 25 år i Norge som
lydloggsleverandør
 Nødnett - Integrasjon mot ICCS og
bruk av lydlogg i kontrollrom
 Nice Recording Express –
loggeplattform for kontrollrom i Nødnett
 Nice Inform – rekonstruksjon av
hendelser/ulykker
 Nice Inform i internasjonale prosjekter
 Spørsmål
3
RACOM - 25 ÅR MED LYDLOGGSLEVERANSER
Racom “at-a-glance”
The Leading Nordic Center of Competence and Operations within
High-Security Solutions and Information Management



Racom is the leading Center of
Competence and Operations in the
Nordic region within the design and
deployment of High-Security Solutions
and Information Management.
The company holds both a sound base
of competence and technologies as well
as a strong position in the market.
High-Security
Solutions
Information
Management
Secure
Operations &
Support
Safe-Enterprise
Communication
Management
System Design
Safe-City
Secure Cloud
Management
Project
Management
Anti-Terror
Sensitive Data
Security
Managed
Security
Services
In Flight
Recording
Trading floor
communications
Remote
Operations
The company covers the full spectrum of
advanced security solutions, through its
three business units:

High-Security Solutions
High-end solutions for the safety and
security of public and private
environments.

Information Management
Advanced technologies for managing
communications and information.

Secure Operations & Support
A complete service and competence
center for high-end security and safety
solutions.
Maintenance &
Technical
Support
History “at-a-glance”
25 years of excellence in the concept development and deployment of solutions and some
milestones
1988
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013
NØDNETT - INTEGRASJON MOT FREQUENTIS ICCS OG BRUK
AV LYDLOGG I KONTROLLROM
Integrasjon mot Frequentis ICCS
 Call tagging information:


















Recording source: Radio or Telephony
VCS Call Id
FRQ Call Id
FRQ Call Type
FRQ Call Type Name
Calling Party (either telephone number (plus interface) or ISSI or empty)
Called Party (either telephone number (plus interface) or ISSI or empty)
Call Direction
User ID (of operator logged on at that working position)
User Name (of operator logged on at that working position)
Role ID (of operator logged on at that working position)
Role Name (of operator logged on at that working position)
Talkgroup name
Name of Caller
Address of Caller
Release cause (calling party hang up, called party hang up, system release, transferred)
Working Position
Conference: Master, Member or empty
Integrasjon mellom ICCS og Nice lydlogg
FRQ Nice Service gjør følgende:
- Motta klient meldinger i tilfelle av start / stopp ringe (radio og / eller telefon)
(OPx Recording IF)
- Motta klient meldinger samt å legge til ytterligere samtaleinformasjon (tagging
informasjon)
- Forsyne NICE SDK med disse dataene
Eksempel på samtaledata for to samtaler
Start Time
Duration Extension Status Source Channel Phone Number Calling_Party
Called_Party
3/30/2011 8:18:29 AM
00:00:04
275
OK
3
275
98492134
11:0:1018
11:0:2002:98492134
3/30/2011 8:26:20 AM
00:02:05
275
OK
3
275
91552799
11:0:1018
11:0:2002:91552799
FrqCall_Type_text FrqCallDirection Direction FrqCallType_ID TalkgroupID
VcsCallID
Utgående
O
OUT
18
0
6773064642892011
Utgående
O
OUT
18
0
6773064643023546
FrqUtcStartTime
2011-03-30 08:18:29
2011-03-30 08:26:20
First
Last
Name
Name
Plass 18 active
Plass 18 active
Talkgroup
Name
FrqUtcEndTime
2011-03-30 08:18:33
2011-03-30 08:28:25
User Id
4
4
vcScServerId
Partner_Name
Role_Name
0
0
Full_Phone_Number
11:0:2002:98492134
11:0:2002:91552799
call_tags
RoleName2
RoleID
Dialed In
RecordingType
Agent ID
961
961
Caller_Name_Adress
Henning Østensen, 98492134
Agent Name
057FELLESSP
057FELLESSP
TELEPHONE CALL
TELEPHONE CALL
Release_Reason
A1AMBW01.ullevaal.uus.noHenning Østensen AMK-Koordinator PartnerTerminatedCall
A1AMBW01.ullevaal.uus.no
AMK-Koordinator CallTerminatedLocally
2801
2801
Call
CLS Call
CLS Call ID
ID
table ID
2
11152984 13
5
11153075 13
LYDLOGG FOR RESTEN AV NØDNETT OG FREMTIDEN
Mye av Norge klart for Nice Lydlogg og Nødnett
 Mange innen nødmeldetjenesten har kompatible
Nice Loggere for Frequentis integrasjon
 Bla. Haukeland AMK, Førde AMK, UNN, Nord
Trøndelag AMK og St.Olav Hospital har nye
plattformer.
 Samme brukergrensesnitt for nettverkslogging og
logging i kontroll rom?..
 Plattform som er klar for neste generasjon og
teknologi
Netverkslogging i Nødnett
 40.000 radio brukere
 Nasjonal loggeløsning for nettet DIMETRA logger fra Racom/Nice
 Felles loggeløsning for alle etatene
 Felles/distribuert lagring av opptak
 Adgang til dataene mulig helt ned på
kontrollromsnivå
 Samme brukergrensesnitt….
13
NICE INFROM – Et brukergrensesnitt for for all kommunikasjon i Norge
Et brukergrensesnitt for all kommunikasjon
Nødnettet – Norway
Bruker A
Bruker B
Kontrollrom i Nødnett i Norge
NICE RECORDING EXPRESS – LOGGEPLATTFORM
FOR NØDNETT
Avanserte muligheter og rask installasjon
NICE Recording eXpress
Logge
 Allt i en boks
 Logger nær sagt alle PBXer og
Nødnett
Håndtere
 Sikker lagrring av opptak
 Innbygd arkivering
 Rask installasjon og
konmfigurasjon
Prosess
 Fleksible søk
 Utvidet funksjoalitet med Nice
Quality express og Inform
Avanserte muligheter og rask installasjon
16
NICE Recording eXpress kan logge enhver PBX
Logge
Håndtere
Prosess
Hoved partnere
 Analog grensesnitt støttes for alle
grensesnitt
 Digitale grensesnitt hvor over 20
PBXer er støttet
CTI Recording Support
 Aktiv & Passiv CTI logging for TDM
og VoIP
 Total eller regelbasrt logging
 Hybrid lgging Analog, TDM, VoIP &
Skjermlogging
Active Recording
    
Extension Recording
    
Passive Trunk Recording   -
- 
Passive Set Recording
  -
- 
Rule Based Recording
 -   -
Agent Based Recording
 -
-
-
-
 Støttet
Påvist logging gjennom tusenvis av installasjoner
17
NICE Recording eXpress innebygget brukeradministrasjon
Logge
Håndtere
Prosess
 Brukerdefinerte rettigheter
 “Group Policies”
 Sterke passord regler
 Domene autentisering
 All bruk og avspilling blir registrert
og loggført
Enkel bruker administrasjon
18
NICE Recording eXpress innebygget arkivering
Logge
Håndtere
Prosess
All-in-One
Recording
and Storage
 Intergrert arkiveringsadministrasjon
for langtidslagring av samtaler
Flyttbare media
 Kombinere arkiveringsløsninger
inkludert DVD, RDX, NAS og SAN
Lokal arkivering
NAS
 Simultan arkivering til flere
arkiveringsløsninger
SAN
SAN/NAS arkivering
Enkel arkivering og reduserte IT kostnader
19
NICE Recording eXpress fleksibelt samtalesøk
Logge
Håndtere
Prosess
Navigering
Søk
Avspiller
Enkel samtale
Flere samtaleer
Samtale Data
Call was recorded from Agent 2 and contains a
conversation with customer A praising our
service
Merknader
Sporbarhet
20
Forbedret kvalitet med NICE Quality eXpress
Logge
Håndtere
Prosess
NICE Quality eXpress
 Lett få innsikt i operatørenes arbeid
 Raske og målbare resultater av forbedringer
Logge
Tilbake
Egenskaper
Evaluer
 Enkelt å designe evalueringer
 Enkelt å utføre evalueringer
 Opplæring gjennomføres på
mindre enn en dag
Reagere
Agent
Rapport
 Kan installeres på loggeserver
 Tilpasset NICE Recording eXpress
Analyse
 For opp til 200 agenter
Lav eiekostnad og rask avskrivning - ROI
21
NICE Recording eXpress og andre applikasjoner
Logge
Håndtere
Prosess
Ekstra data
 Definere opptil 20 ekstra datafelter
 Koples mot samtaledata fra PBX (CTI feed)
Integrasjon
 Recording API inkludert
 Sømløs interoperabilitet med andre
forretningsapplikasjoner
 Integrasjon med CRM applikasjoner
Bruk
 Søk etter opptak basert på extra
samtaledata
 Definer QM valg basert på ekstra data
Integreres enkelt med øvrige applikasjoner
22
NICE INFORM 5 – REKONSTRUKSJON AV HENDELSER/
ULYKKER
NICE Inform
Monitorere
Rekonstruere
Nødnett og 113 samtaler
360° sanntids bilde
Logge
Organisere
Radio, telefoni, skjerm, video..
Informasjon elektronisk
Søk
Distribuere
Alle typer multimedia
Online og off-line, kryptert
GIS / AVL
Telefon & Radio
Video overvåkning
Skjermlogging
E-post/ Web
Hendelse og ulykkehåndtering vha. NICE Inform
Enkelt
25
Adgang Konstruere Beskytte Dele Kontroll
Tale
Video
GIS / AVL / CAD
Foto / Tekst meldinger
NICE Inform: Next Generation kontrollrom
Nettet
Telefoni
Radio
NICE loggeløsning:




SIP basert VoIP
Radio og tradisjonell telefoni
Multimedia logger
Lokasjon og
hendelsesinformasjon
 Lagring
NICE Inform
Hendelseshåndteringssystem
Front-end for å håndtere
multimedia informasjon
3rd Party Video & Audio importeres for å gi et komplett bilde
 Omfattende oversikt over hendelser
 Universal – støtter standard audio & video formater
Inkluder video
fra nyhetene,
mobiltelefoner,
og andre kilder
NICE INFORM BRUKT GLOBALT
New York - NYPD
 NYPD – 911 senter - 200
ansatte – største i Nord
Amerika
 12.000.000 samtaler i året
 8000 kanaler blir logget
 100 % redundant – også flere
sentre
Network Rail – Englands største
 Englands største jernbaneselskap med 2,75
millioner passasjerer daglig
 Logger 700+ alarm bokser i England og Irland
 Avspilling og administrasjon på nasjonalt nivå for
alle lokasjoner
 Søk også på tvers av flere loggere, mao flere
lokasjoner samtidig – store hendelser
 Nice Inform med samkjøring mot
videoovervåkning
 Mulige fremtidige teknologier
 Taleanlyse
 Quality monitoring
SPØRSMÅL

similar documents