Technikum Budowlanka

Report
Technikum
Budowlane
Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy,
przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach
przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub
organu administracji terenowej, samodzielnie lub pod kierunkiem
inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją
małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów,
przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub
drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz
basenów i obiektów hydrotechnicznych.
Zasady zawodowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych
Wykonywanie rysunków budowlanych
Określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania
Wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych
Określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów
fundamentowych
Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie,
organizowanie przebiegu tych prac
Projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie
obliczeń oraz wykonywanie obliczeń budowlanych elementów statycznych
Organizowanie pracy podwykonawców na budowie
Kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem
prawa pracy i przepisów bhp
Organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych
Dodatkowe przedmioty
Podstawy budownictwa
Podstawy Projektowania
Konstrukcje
Angielski zawodowy
Książki aktualnie nie ma.
Ogółem o budownictwie
Jest to dziedzina działalności człowieka związana
ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa
dziedzinie nauki jaką jest Inżynieria lądowa.
Jest to również gałąź wiedzy praktycznej,
techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym
zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów
budowlanych. Zajmuje się również przebudową,
odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów
już istniejących. Ze względu na umiejscowienie
tych obiektów wyróżnia się:
Przykłady Budowli
Piramidy w Gizie Powstały XXV w.p.n.e.
Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach
Śluza
Cmentarz
Falkirk
Most Świętokrzyski
Wheel
Obrońców
w Szkocji
Lwowa
Zapora Solina na rzece San
WieżaKlaudiusza
przekaźnikowa
Akwedukt
52 r. n.e.
Test
Każdy kto by chciał zostać architektem, inżynierem
albo kierownikiem budowy powinien przejść
Test Prawdziwego Budowlańca który sam
dla was przygotowałem.
Chcę przystąpić do testu
(Nakazane)
Pomiń test
Regulamin
1. Test składa się z 5 pytań dotyczących Budownictwa.
2.
3.
4.
Zawsze jest tylko jedna dobra odpowiedź
Po udzieleniu błędnej odpowiedzi zaczynasz test od nowa.
Aby odpowiedzieć na pytanie proszę nacisnąć ten znak -
Aby przejść do testu znajdź
uśmiechniętą
twarz i naciśnij na nią.
A
Pierwsze pytanie
Urbanistyka jest to:
A
- Nauka o programowaniu i planowaniu miast i osiedli
B
- Etap wykończeniowy domu
C
- Jest to planowanie terenów wiejskich
Drugie pytanie
Co to jest Wiecha:
A
B
C
- Narzędzie tynkarskie
- Jest to umocowane ozdobione
Drzewko na dachu po zakończeniu domu.
- Przerwa w pracy.
Dobra odpowiedź!
Przykład wiechy
Dalej
Trzecie pytanie
Z jakiego języka pochodzi słowo Architekton (Budowniczy)?
A
- Greckiego
B
- Angielskiego
C
- Hiszpańskiego
Czwarte pytanie
Co przedstawia zdjęcie?
A
- Żurawia
B
- Pawia
C
- Koliberka
Z
D
J
Ę
C
I
E
Piąte pytanie
Poziomica po Angielsku to:
A
- Prica
B
- Arpica
C
- Spirit level
Gratuluje!!
Właśnie udało ci się rozwiązać
Test Prawdziwego Budowlańca!
Teraz już możesz dołączyć do grona Budowlańców.
Przykłady rysunków
architektonicznych
Poniżej podano przykładowy zestaw
rysunków (wykonanych przy użyciu programu komputerowego CAD)
projektu architektonicznego rozplanowania małej kuchni.
Plan ogólny
Widok strony północnej
Perspektywa (widok od
Widok strony południowej
strony południowo-zachodniej)
Kliknij na obrazek
aby powiększyć
Dalej
Widok strony wschodniej
Perspektywa (widok od
strony północno-wschodniej)
Dziękuje za uwagę.
By:
Koniec
I
K
D A
S
n
MI
I
An K U CKlasa ITB

similar documents