Kanylace arterie

Report
Kanylace arterie
autor: Soppeová Dana
Mrázková Barbora
Úvod
 Kanylace arterie se využívá
především k monitoraci arteriálního
krevního tlaku a k odběru krevních
vzorků (např.: ABR)
Indikace
 hemodynamicky nestabilní pacient
(šokové stavy, hypertenzní krize,
hypotenze)
 ventilačně nestabilní pacient
 nutnost opakovaných krevních odběrů
 měření cardiac output
Tepny vhodné ke kanylaci




a. radialis
a. brachialis
a. femoralis
další: a. ulnaris
a. tibialis posterior
a. dorsalis pedis
Příprava pomůcek











sterilní rouška neperforovaná
sterilní rouška perforovaná
sterilní tampony
arteriální kanyla
nástroje (chirurgická pinzeta, nůžky, jehelec)
šití na kůži (nevstřebatelné – Dafilon)
sterilní plášť, rukavice
dezinfekce
emitní miska
sterilní stříkačka
FR1/1
Příprava pacienta
 sestra podá pacientovi dostatek
informací o přípravě, průběhu a ošetření
po výkonu (pokud není pacient v
bezvědomí či umělém spánku)
 oholí místo vpichu
 zvolí vhodnou polohu končetiny
 fixuje končetinu
Test dle Allena
 současné stlačení a. radialis i a. ulnaris
 pacient sevře pěst tak,aby vytlačil krev z
ruky
 pacient uvolní sevření ruky a zároveň se
uvolní tlak na a. ulnaris
 pokud do 5 sekund ruka zrudne, je průtok
a. radialis dostatečný
Asistence sestry
 sestra připraví sterilní stolek
 podá lékaři sterilní plášť a rukavice
 podá lékaři dezinfekci,pokud není již
připravena na sterilním stolku
 průběžně informuje pacienta
 sleduje FF a celkový stav pacienta
 aplikuje léky dle ordinace lékaře
 po kanylaci arterie připojí přetlakovou manžetu
s proplachem
 sterilně ošetří místo vpichu a překryje sterilním
krytím
 provede záznam do dokumentace
Péče o pacienta po
výkonu
 sterilně očistí místo vpichu
 sterilně kryje místo vpichu (Cosmopor 3dny,
Tegaderm – folie 5dní)
 kontroluje místo vpichu, funkčnost kanyly
 zkontroluje umístění setu s komůrkou (výše
pravé srdeční síně)
 provede kalibraci
 provede záznam
do dokumentace
Péče o pomůcky po
výkonu




dekontaminace
mechanická očista
dezinfekce
sterilizace
Komplikace









porucha prokrvení
porucha citlivosti
krvácení
hematom
infekce
embolie
trombóza
nekróza prstů
zalomení kanyly, nefunkčnost kanyly
Děkujeme za
pozornost

similar documents