PowerPoint Template

Report
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Samet İNANIR, Strateji Geliştirme
Neredeyiz?
Talatpaşa Cd. No:3
Kat:5 – 6 – 7
TOBB Plaza / Levent
İSTANBUL
Telefon: +90 212 339 50 00
Fax:
+90 212 270 30 92
Sunum Planı
1
Yasal Dayanak & Kurullar
2
Perspektif & Faaliyet Alanı
3
Network & Temsilcilikler
4
Etkinlikler & Araştırmalar
5
Proje bazlı çalışmalar
6
İkincil diplomasi
Yasal Dayanağın Sağladığı Güven
Şemsiyesi ve Yüklediği Sorumluluk
5174 Sayılı Kanun, 58.madde, 2004
“Özel sektörün dış ekonomik ilişkiler politikalarını
belirlemek; dünya ekonomisi ile entegrasyonu
teminen gerekli dış ekonomik ilişkilerin tesisinde
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde
görüş vermek ve bu ilişkilerin yürütülmesinde
yardımcı olmak, özel sektörün dış ekonomik
ilişkilerini yürütmek üzere Türkiye ile diğer ülkeler
arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin
geliştirilmesine yardımcı olmak” olan bir iş
dünyası kuruluşudur.
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Perspektif 
7 temel hedef
1
Kamu, Sivil Toplum ve Özel Sektör İşbirliği ile Bölgesel ve Küresel
Düzlemde Ekonomik ve Siyasi Gelişmelere Yön Verebilecek,
2
Makroekonomik İstikrarı Yakalamış,
3
Küresel Rekabet Gücüne, Lider Girişimcilere ve Markalara Sahip,
4
Yüksek Teknoloji Üretebilen ve Yenilikçi,
5
6
Dünya Ticaretinde Önemli Pay Sahibi,
7
Her Alanda Çağdaş Standartları Uygulayan AB Üyesi Bir Türkiye
Dünyanın Önemli Yatırım, Finans ve AR-GE Merkezlerinden Biri Olan
Faaliyet Alanı
Dış Ekonomik İlişkilere bir bütün olarak yaklaşıyoruz.
Müteahhitlik
İhracat
Finansman &
Bankacılık
3. Ülkelerde
işbirliği
Turizm
Yurt Dışına Yapılan Yatırımlar
Lojistik
İthalat
Doğrudan Yabancı Yatırım
Enerji
Network
Büyükelçilikler
Karşı Kanatlar
85 İş Konseyi
Çok Uluslu
Kuruluşlar
Kamu Kurum ve
Kuruluşları
Dünya Türk
İş Konseyi
Kurucu
Kuruluşlar
9
Oda
Temsilcilikleri
Üniversiteler
8 bölgede 85 İş Konseyi
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektör arasında köprü görevini
görmek DEİK’in temel görevlerinden
birisidir.
Özel sektör adına kamuyu
bilgilendirmek ve gerekli hallerde
görüş vermektedir.
Yurt dışında ortak etkinlikler
düzenlenmektedir.
Kurucu Kuruluşlar
Ortak Akıl/Payda/Çıkar/Pota
Panaroma
23 Kurucu Kuruluş:
 Çatı Kuruluşlar
 Sektörel Düzlemde faaliyet
gösteren kuruluşlar
 Düşünce Kuruluşları
 DEİK’in tabanını oluşturan ve
sahalarındaki en güçlü ve
prestijli kuruluşlardan oluşuyor.
2009 /// TURAB, TSPAKB ve TESK
kurucular arasına katıldı.
Karşı Kanatlar
Her ülkede muhatap, etkin partner
İş Konseyleri
 İş Konseyleri mekanizmasının
tamamlayıcı unsuru karşı
kanatlardır.
 Her iş konseyi en az bir muadil
kuruluş ile işbirliği anlaşması
(MoU) imzalar.
 İş Konseyleri ikili ekonomik,
siyasi, sosyal ve kültürel
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla
karşılıklı olarak çalışmalarını
yürütür.
 2009 /// 13 yeni karşı kanat
Üyeler
“Küresel düşünenler”
Profil
Çok Uluslu İşbirlikleri
Küresel, bölgesel ve akademik kuruluşlar
İşbirliği Alanları
 Ortak Etkinlikler Düzenlemek
 İşbirliği İmkânlarını Araştırmak
 Türk Özel Sektörünü Temsil
Etmek
 Görüş Vermek
 Fırsatlar konusunda özel sektörü
bilgilendirmek
 2009 /// Türkiye – Afrika Odası
Kamu ile İlişkiler
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile eşgüdüm
Bilgi
 Kamu kurum ve kuruluşları ile
özel sektör arasında köprü
görevini görmek DEİK’in temel
görevlerinden birisidir.
 Özel sektör adına kamuyu
bilgilendirmek ve gerekli
hallerde görüş vermektedir.
 Yurt dışında ortak etkinlikler
düzenlenmektedir.
TÜBİTAK, TİKA ve KOSGEB ile
İşbirliği protokolleri
Oda Temsilciliği
Anadolu’nun kılcal damarlarına...
Bilgi
 39 İl/İlçe, 46 Odada
 Uluslararası bağlantılarda
odalara danışmanlık hizmeti
vermektedir.
Dünya Türk İş Konseyi
 Türkiye’de ilk defa
“diaspora” kavramına
olumlu bir anlam
yüklendi.
 Türk girişimciler ve
profesyoneller için ilk özel
amaçlı iş konseyi olan
DTİK kuruldu.
 Nisan 2009 tarihinde
Dünya Türk Girişimciler
Kurultayı ile 80 ülkeden
2000’i aşkın girşimci
İstanbul’da bir araya
gelerek 2 gün boyunca
geleceği tartıştı.
 DTİK oluşturacağı web
portalı yoluyla tüm ağını
birbirine online olarak
bağlamayı hedefliyor.
 www.dtik.org.tr
Etkinlikler
Yurt Dışı
Yurt İçi
Toplam
500
505
450
400
350
373
371
300
250
200
229
0
168
148
100
134
2004
2005
84
71
67
61
45
279
219
199
193
150
50
291
266s
2006
2007
2008
• 2009 yılında etkinlik sayısında 132 artış yaşandı.
• Bu sayılara ilaveten 117 etkinliğe katılım sağlanmıştır.
2009
Rakamlarla 2009
23
DEİK etkinliklerinde imzalanan anlaşmaların sayısı
36
DEİK’in 2009 yılı boyunca ağırladığı yabancı Devlet
Başkanı ve Başbakan sayısı
12,000
367,000
DEİK etkinliklerine katılan yabancı iş adamı sayısı
Web sitesi ziyaretçi sayısı
11
Operasyon Yapılabilen Dil Sayısı
Genel Sekreterlik
 dış ekonomik ilişkiler
 foreign economic relations
 Външно-икономически отношения
 εξωτερικές οικονομικές σχέσεις
 ‫اإلسالمي المؤتمر منظمة‬
 rapporti economici con l'estero
 Außenwirtschaftsbeziehungen
 relations économiques extérieures
 buitenlandse economische betrekkingen
 relações económicas externas
 внешние экономические связи
Temsilcilikler
Yurt içinde ve yurt dışında daha etkin bir operasyon gücüne kavuşmak için
Ankara Temsilciliği
WashingtonTemsilciliği
Moskova Temsilciliği
Brüksel Temsilciliği
TOBB,
Dumlupınar
Bulvarı No:252
(Eskişehir Yolu 9 km)
06530 ANKARA
Ronald Reagan Building &
International Trade
Center 1300
Pennsylvania Avenue
NW Suite 860, DC 20004
115184, Moscow, Bolshoy
Ovchinnikovskiy Pereulok,
16, office 419
Avenue Franklin
Roosevelt 148A
Yser Cad. 5-6, 1040
Bruxelles
Şangay Temsilciliği
Star Mall Shenyang Plaza
Yayınlar 2009
 İş Yapma Rehberleri
Gürcistan, Kırgizistan,
Hindistan, Latin Amerika
 Etkinliklere Özel Yayınlar
IMF, Global Economic Crissis
and Emerging Markets: Turkish
Experience  Avrasya Nereye
Gidiyor?
 Ülke & Eyalet Bültenleri
10’dan fazla Eyalet bülteni
 Ekonomik Raporlar
Turkish – US Relations 
HealthCare in Turkey
 Yatırımcı Rehberleri
How to do Business: Invester’s
Guide Turkey
 KOBİ’ler Serisi
KOBİ’ler için 10 Adımda Yurtdışı
Setahat Kılavuzu
Yerli ve Yabancı Kamuoyunu
Bilgilendirme
Strateji Geliştirme
Hindistan’la ekonomik ilişkilerimizi
hangi temelde ilerletebiliriz?
Harvard Üniversitesi desteği ile
Yurt dışındaki Türk Yatırımları
nasıl kümeleniyor?
Columbia Üniversitesi işbirliği ile
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
Name
Enka Construction
Turkcell
Çalık Holding
Koç Holding
Anadolu Group
T.Petroleum Corp. (TPAO)
Şişecam A.Ş.
Tekfen Holding
Sabancı Holding
Eczacıbaşı Holding
Borusan Holding
Zorlu Enerji Group
Industry
Infrastructure
Communication
Conglomeratea
Conglomeratea
Conglomeratea
Oil & gas operations
Glass man.
Conglomeratea
Conglomeratea
Conglomeratea
Conglomeratea
Energy
Foreign Assets
3,877
2,331
2,002
1,742
1,629
1,121
977
751
640
266
223
152
15,711
ABD’ye ihracatımızı nasıl
artırabiliriz?
McKinsey işbirliği ile
Levent Toplantıları
Dünya Nereye Gidiyor?
Yurt dışına dönük Web Projeleri
 www.turkey-now.org
 www.healthinturkey.com
 www.eco-cci.org
 Başarı hikayeleri, Türk
ekonomisi hakkında
bilgilendirme, Yatırımcılar
için bilgilendirme,
Mevzuat değişiklikleri...
 Türkiye’nin Sağlık
Turizminden aldığı payı
daha da yükseltmek,
sektörü yurt dışında daha
iyi tanıtmak için...
 Bölge ülkeleri ile
Türkiye’nin ticaret ve
yatırım ilişkilerinin
artırılması için
koordinasyon amaçlı...
Lobicilik ve Kültürel Faaliyetler
Kamu diplomasisi projeleri
2010’da da dünyayı
‘ulaşılabilir’ kılacağız...
İTÜ İşbirliğine bakışımız
KALKIş NOKTASI
1
İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü DEİK’in belirli
problemleri analitik yaklaşımlarla incelemeyi
olanaklı kılacak bir altyapı, anlayış ve geleneğe
sahip olduğu için önemsenmektedir.
2
Her türlü çalışmada peşinde olduğumuz:
Fırsatları görmek, bu fırsatlara hangi yollarla
ulaşacağımızı analitik biçimde incelemek ve
paydaşlara (özel sektör, kamu, karşı ülkeler) belli
başlı konularda yön gösterip yol haritası
sunmak.
3
Türk özel sektörünün daha ‘rekabetçi’ olmasını
sağlayacak ve küresel değer zincirine
eklemlenmesini sağlayacak her türlü çalışma
DEİK tarafından önemsenmektedir.
- Türkiye ekonomisinin ve şirketlerin ölçeği büyüyor.
- Ölçekler büyüdükçe, rekabet arttıkça, fırsatlar ve riskler de
belirginleşiyor.
- Pek çok şirket uluslararasılaşmayı, bölgeselleşmeyi, küreselleşmeyi
eskisine oranla daha çok önemsiyor.
- Ticaret, Yatırımlar, Hizmetler alanında gerçekleştirilebilecek önemli
çalışma alanları var.
Odaklarımız
Bölge/Ülke Odağı
 Küresel ölçek
 Bölgesel ölçek
 Ülke Odaklı
 Komşu/Çevre ülkeler
Sektörel Odak
 Lojistik
 Tarım
 Müteahhitlik
 Körfez Bölgesi
 İran, Irak, Suriye
 Gayrı-menkul
 Savunma
Yaklaşım Odağı
 Pazara Giriş
 Pazarda derinleşme
 Tedarik Zinciri
 Rekabetçilik
 Teknoloji
 Afrika
 Bankacılık – Finans
 Latin Amerika
 Telekomünikasyon
 İnsan Kaynakları
 Balkanlar (Sıbistan)
 Otomotiv
 Teknoloji
 Kimya
 Ortaklıklar
 AB
 Bilişim-Yazılım (ITC)
 Rusya - Ukrayna
 Orta Asya - Kafkasya
 Makine
 Mobilya
 Finansman
1
İhracat Odaklı
Projeler
• Belirli bir ülkeye/bölgeye yönelik belirli bir sektöre özgü penetrasyon/pazar çalışmaları
(Ör: Hindistan’da x sektörü için fırsatlar)
• Etki Analizleri: Çok uluslu kuruluşların politikalarının TR ihracatını etkileme kapasitesi
(Ör: AB – Hindistan STA’sı; WTO üyeliği)
2
Hizmetler
Odaklı Projeler
3
Yatırımlar
Odaklı Projeler
4
Rekabetçilik
Odaklı Projeler
5
Özel Amaçlı
Projeler
• Bankacılık-Finansman, Turizm, Müteahhitlik, Sağlık Turizmi ve endüstrisi, Lojistik alanlarında
Türk şirketleri nasıl katma değer zincirine eklemlenebilirler?
(Ör: Nijerya’da Türk Müteahhitlik Sektörü için fırsatlar)
(Ör: Türkiye’nin lojistik merkez olması; havayolu taşımacılığının sunduğu fırsatlar)
(Ör: Türk bankaları için uluslararasılaşma politikaları)
• TR’ye daha fazla yatırım çekmek için yapılacak çalışmalar.
(Ör: Türkiye’ye Tarım Yatırımlarının Çekilmesi)
• TR’nin yurt dışına gönderdiği yatırımlar ile ilgili çalışmalar.
(Ör: İran’da özelleştirme sürecinin Türk özel sektörüne sunduğu fırsatlar ve riskler)
• Kümeleme (Clustering çalışmaları)
• Sektörel: Küresel konumu ve değer önerileri (İlaç,Tarım,Lojistik,Gayrı-menkul,Savunma, Bilişim)
• Rekabetçiliği etkileyen faktörlere dair analizler: Markalaşma, terknoloji kapasitesi, girişim
sermayesi, finansman olanaklarının genişletilmesi, üretim maliyetleri, kalite ve standardizasyon
•
•
•
•
•
Afrika Açılımı & Latin Amerika Açılımı
BRIC Ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilmesine dair çalışmalar
Çok Uluslu Finans Kuruluşlarının imkânlarından faydalanmaya yönelik çalışmalar
Kore’nin ihracatı geliştirmek için izlediği politikalar: KOTRA örneği
Alışveriş merkezleri yatırımları aracılığıyla ihracat kapasitesinin artırılması
1.
Hindistan’da Türk Şirketleri İçin Pazara Giriş Stratejilerinin Belirlenmesi
2.
Latin Amerika’da Pazara Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Engeller –Ön Tanı Çalışması
3.
Afrika için Pazara Giriş Stratejilerinin Belirlenmesi (Nijerya – Angola)
4.
İran’da X sektörü için pazara giriş ve derinleşme stratejilerinin belirlenmesi
5.
Çin’de X sektörü için pazara giriş ve derinleşme stratejilerinin belirlenmesi
6.
Irak’ta Türk Yatırım ve İhracatı için potansiyel vaad eden sektörler
7.
Nijerya/Angola/Batı Afrika’da Türk Müteahhitlik Sektörü için Pazar Analizi
8.
Suriye’nin Türk şirketlerinin olası yatırımları için analizi
9.
Körfez sermayesinin Yurt Dışına Yaptığı Yatırımların Analizi ve Türkiye’ye dersler
10.
Türkiye’de Tarım Sektörünün Yabancı Yatırımlar İçin Sunduğu Fırsatlar & Rekabetçilik Analizi
11.
Türkiye’nin Yurt dışındaki AVM Yatırımlarının Değerlendirilmesi&Analizi
12.
Savunma Sanayinin İhracat Kapasitesinin Artırılması için Rekabetçilik Analizi
13.
Türkiye’nin Yenilenebilir Enerjiler için üretim üssü olma potansiyeli
14.
Türkiye’nin ilaç sektörünün ihracat kapasitesi
15.
Türk Bankalarının bölgeselleşmesi bağlamında pazar, fırsat ve risk analizi çalışması
16.
Türkiye’nin Lojistik bir Üs Olması için politka önerileri
17.
Türk Telekomünikasyon şirketlerinin bölgeselleşmesi bağlamında pazar, fırsat ve risk analizi çalışması
18.
Bursa’nın küresel değer zincirine eklemlenme politikalarının belirlenmesi
Araştırma
Öğrenci Ekip
• Proje ekibinde
yer alan
öğrencilere DEİK
bursu
sağlanacak.
Danışman
Öğr. Üyesi
• Projenin İTÜ
yönetmelikleri
çerçvesinde
sürdürülmesini ve
tamamlanmasını
sağlamak
• Öğrencilerin
belirli zamanlarda • Çalışmanın
belirlenen WBS
DEİK’te
(Çalışma planı)
çalışması
çerçevesinde
• Öğrencilerin
analitik biçimde
şirketlerle birlikte
sürdürülmesini
çalışma ortamına
sağlamak.
kavuşmasını
sağlamak
Araştırma
1 Koordinatör
• Projenin veri ve
bilgi temini
konusunda
yardımcı olmak.
• Öğrenciler ile
destekçi şirket
arasındaki
iletişimi
sağlamak.
• Projenin belirli
bölümlerinde
çalışmanın
ertsinde
oluşturulması
hedeflenen yol
haritaları için
çalışmaya
katılmak.
İstişare
Kurulu
• Çalışmaların
genel seyri
hakkında görüş
belirtmek.
Destekçi Şirket
Proje
Sorumlusu
• Proje ekibine
veri sağlamak.
•Proje ekibini
içerik konusunda
yönlendirmek.
• Öğrencilerin
belirli zamanlarda
DEİK’te
çalışması
• Öğrencilerin
şirketlerle birlikte
çalışma ortamına
kavuşmasına
sağlamak
Danışma Kurulu
 Cem Kozlu, Coca-Cola
 Hasan Çolakoğlu, TEB
 Mehmet Habbab, Delta
 Kürşat Özkan, GE
 Özlem Denizmen, Doğuş
 Armin Zerunyan, Hilton
 GM, Evyap
 GMY, Eurobank Tekfen
 Hakan Genç, Arkas
 Muzaffer Çilek, Çilek
 Zorlu Enerji
Orhan Cem, PWC
 Cantekin Dinçerler, McKinsey & Company
 Burak Tansan, Boston Consulting Group
 Sait Gözüm, Deloitte
 Erkut Uludağ, Roland Berger
 Levent Ersalman, Eczacıbaşı
 Volkan Kara, Sabancı
 Muzaffer Aksoy, ABC International
 Orhan Taner, Hitay
 GMY, Arçelik
 Fatih Sakız, Siemens
[email protected]

similar documents