meyve_suyu_sektoru_sunumu_turkce_2012

Report
Gündem

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED)
I.
Pazar performansı değerlendirmesi
Değer yaratmanın alternatif yolları
Fırsatlar
Potansiyelin önündeki engeller ve çözüm önerileri
II.
III.
IV.
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği - MEYED






1993 kuruluş
Türkiye meyve suyu sektörünün tek temsilcisi
Merkez, Istanbul
Sektör ve topluma etkileri ile ilgili konular
2004 yılından bu yana SGF ile iş birliği
Uluslararası platformda aktif rol;
 AIJN - 2005
(Avrupa Meyve Suyu Endüstrisi Birliği)
 IFU - 1997
(Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu)
 Mayıs 2010’dan bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği
Alkolsüz İçecekler * – Boğaz Payı 2011
* Süt ve süt ürünleri, sıcak
içecekler ve damacana
sular hariç
Meyveli&Aromalı İ. Squash&Şurup
3%
1%
Sporcu İ.
0%
Gazlı İ.
45%
Ambalajlı Su
34%
Ambalajlı Su - gazlı
5%
Enerji İ.
%0
Meyve Tozu
2%
Soğuk Kahvel İ.
%0
Kaynak Canadean
Meyve Nektarı
%8
Soğuk Çaylı İ.
%1
%100 Meyve Suyu
%1
Meyve Suyu vb. Ürün
Kategorileri
Sektörün Son 10 Yıllık Gelişimi (2001 – 2011)
922
1000
900
800
700
624,6
600
500
400
355
300
200
244,8
206,1
143,6
52
100
0
5,8
[2001]
[2002]
[2003]
[2004]
%100 Meyve Suyu
Kaynak Canadean
[2005]
[2006]
Meyve Nektarı
[2007]
[2008]
Meyveli & Aromalı İ.
[2009]
[2010]
Toplam
[2011]
Manşetler - 2011
 2011 yılında toplam büyüme % 9, gelinen hacim 922 m.l.
 Tüketimin % 68’ini nektarlar oluşturuyor
 %100 Meyve Suyunun payı hala düşük (% 6)
 Meyveli İçecekler payını arttırıyor
 Birim fiyatlar uzun zamandır sabit, 2011’de düşük seviyede artış
Son 10 yılda %100 Meyve Suyu (MS)
pazarında ne oldu ?
%100 MS
% 20
daralma
70
60
YBBO % 88
11 X büyüme
50
40
30
20
10
0
[2001]
[2002]
[2003]
[2004]
[2005]
[2006]
[2007]
0.7 litre / kişi
Kaynak Canadean
[2008]
[2009]
[2010]
[2011]
Son 10 yılda Meyve Nektarı (MN)
pazarında ne oldu ?
% 30 büyüme
Yavaşlama dönemi
MN
700
600
% 131 büyüme
2,3 X büyüme
500
400
300
200
100
0
[2001]
[2002]
[2003]
[2004]
[2005]
[2006]
8.3 litre / kişi
Kaynak Canadean
[2007]
[2008]
[2009]
[2010]
[2011]
Son 10 yılda Meyveli & Aromalı İçecek (Mİ & Aİ)
pazarında ne oldu?
Mİ & Aİ
% 90
büyüme
300
% 10
küçülme
250
200
150
100
50
0
[2001]
[2002]
[2003]
[2004]
[2005]
[2006]
3.3 litre / kişi
Kaynak Canadean
[2007]
[2008]
[2009]
[2010]
[2011]
Değişimin arkasındaki nedenler ?
 Sağlıklı beslenme trendinin itici gücü
 Tüketici bilincindeki artış
 Modernizasyon
 Sanayinin inovasyon & ürün çeşitliliğindeki payı
 Doymamış pazarın yapısı
Son 10 yılda kategorilerin dağılımı nasıl değişti ?
MS
%6
% 100 MS
%2
Mİ & Aİ
% 26
Mİ & Aİ
% 40
MN
% 58
Kategori Dağılımı 2001
Kaynak Canadean
MN
% 68
Kategori Dağılımı 2011
Tat Dağılımı – %100 MS – 2007 & 2011
2011
2007
Mango Çeşitleri
% 0 Şeftalili Çeşitleri
%1
Berrylerr
%0
Üzümlü Çeşitler
1%
Karışımlar
1%
Domates
%5
lu
Üzüm
% 14
Elma
% 26
Elmalı Çeşitler
%7
Nar
% 16
Poratakllı
Çeşitler
%3
Kaynak Canadean
Portakal
Narenciye
% 22
Mangolu Ç.
1%
Diğer
Berryler
3%
%0
Şeftalili Ç.
%4
Domates
%6
Üzümlü Ç.
%2
Üzüm
%6
Elma
% 45
Karışımlar
%5
Nar
%2
Portakallı Ç.
%2
Portakal
Narenciye
% 16
Elmalı
Çeşitler
%8
Markalı ve PL Dağılımı – %100 MS
70
60
50
40
Markalı
30
PL
20
10
0
[2006]
[2007]
[2008]
[2009]
 2006 – 2011 döneminde,
 PL’deki büyüme 3.5 kat
 PL payını % 2’den % 10’a çıkarmış
Kaynak Canadean
[2010]
[2011]
Ambalaj Dağılımı – %100 MS
Diğer
%1
PET & HDPE
%8
Cam
%9
Karton
% 82
 2005’ten itibaren karton devrimi
 Küresel kriz camdaki büyümeyi öldürdü
 PET’de hareketlenme
50
45
40
35
30
PET & HDPE
25
20
Karton
15
Diğer
10
5
0
Kaynak Canadean
Cam
Tat Dağılımı – MN – 2007 & 2011
2011
2007
Kırmızılar
%0
Kırmızılar
%0
Elma ve Çeşitleri
%1
Kayısı ve
Çeşitleri
% 14
Kayısı ve
Çeşitleri
% 14
Şeftali
% 34
Şeftali
% 35
Vişne ve Çeşitleri
% 26
Vişne ve Çeşitleri
% 21
Diğer
%1
Diğer
%1
Ayva Çeşitleri
%0
Karışımlar
17%
Ayva Çeşitleri
%0
Kaynak Canadean
Elma ve Çeşitleri
%0
Portakal ve
Çeşitleri
% 11
Karışımlar
% 17
Portakal ve
Çeşitleri
%8
Markalı ve Private Label Dağılımı – MN
700
600
500
400
Markalı
300
PL
200
100
0
[2006]
[2007]
[2008]
 2006 – 2011 döneminde
 PL’de % 163 büyüme
 PL’in payı % 7’den, % 13’e
Kaynak Canadean
[2009]
[2010]
[2011]
Fonksiyonalite – MN
800
700
600
500
400
300
200
100
0
[2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012]
 Fonksiyonel nektarların payı % 5
 YBBO (2001 – 2011) = % 16
Kaynak Canadean
Normal
Fonksiyonel
Ambalaj Dağılımı – MN
Diğer
%1
Teneke
%9
Cam
%3
 Karton domine ediyor
 Son yollara teneke sahneye çıkıyor
 Camın payı azalıyor
Karton
% 87
600
500
400
Teneke
300
200
100
0
Kaynak Canadean
Cam
Karton
Diğer
Tat Dağılımı – Mİ & Aİ – 2007 & 2011
2011
2007
Mandalina
%2
Kayısı ve Çeşitleri
% 24
Şeftali
% 23
Şeftali
% 34
Vişne ve Çeşitleri
% 28
Diğer
%4
Portakal ve
Çeşitleri
% 10
Kaynak Canadean
Elma ve Çeşitleri
%2
Kayısı ve Çeşitleri
%9
Diğer
%3
Portakal ve Çeşitleri
%8
Limonata
%0
Karışımlar
%0
Vişne ve Çeşitleri
% 16
Karışımlar
%2
Limonata
% 35
Bir Başarı Hikayesi : Limonata
 YBBO (2007 – 2011); % 35
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
 Sadece 4 yılda payını % 0.9’dan,
% 35’e yükseltti !
[2007]
[2008]
[2009]
[2010]
[2011]
250
200
Limonata
TOPLAM
150
100
50
0
[2007]
Kaynak Canadean
[2008]
[2009]
[2010]
[2011]
Ambalaj Dağılımı – Mİ & Aİ
Teneke
%3
Diğer
%1
PET &
HDPE
% 44
 2008’den itibaren PET devrimi
(limonata etkisi)
 PET; YBBO (2007,2011) = %29
Karton
% 50
Cam
%2
140
120
100
80
PET & HDPE
Cam
60
40
20
0
Kaynak Canadean
Karton
Teneke
Diğer
Bölgelere Göre Kişi Başına Tüketimler
(Meyve Suyu + Nektarı)
Doğu Avrupa
Kuzey
Amerika
Batı Avrupa
Kanada; 53 lt
Asya
MENA
((Orta Doğu,
Kuzey Africa)
Amerika 45 lt
Almanya 39 lt
Latin
Amerika
Africa
Dünya
6
Türkiye
9
Avustralasya
AB
23
2012’deki gelişmeler beklendiği gibi mi ?
Pek de değil …
1000
900
800
700
Mİ & Aİ
SD
% 12
Nectar
M. Nektarı
%9
Juice
M. Suyu
% 1,5
600
500
400
300
200
100
0
[2007]
Kaynak Canadean
[2008]
[2009]
[2010]
[2011]
2012’deki Daralmanın Olası Nedenleri
 Sadece meyve suyu sanayi için geçerli değil
 Makro ekonomik durum & tüketici güven indeksindeki
azalma
 Son 42 yılın en soğuk günleri
 Birim fiyatlardaki artış
 Basın saldırılarının olumsuz etkileri SEBEP
SONUÇ
DEĞİŞKENLER
Tahminler ve Gelecek Senaryoları




Yılın ikinci yarısında büyüme
2013’de büyüme rakamlarına dönüş
Kısa vadede meyveli İçecekler, büyümenin öncüsü
Uzun vadede Premium ürünlere yönelim
Dünya’daki Görünüm
Türkiye’deki paylar,
MS %1 & MN %8
2010’a göre 2011 performansı (MS + MN)
Meyve Nektarı
Meyve Suyu
Kaynak: AIJN Raporu
2012’nin ilk çeyreğindeki durum (MS + MN)
Meyve Nektarı
Meyve Suyu
Kaynak: AIJN Raporu
Türkiye & AB Karşılaştırması
Türkiye
Kaynak: AIJN Raporu
75
9
Türkiye & AB Kategori Dağılımı Karşılaştırması
Meyve
Nektarı
% 35
Meyve
Suyu
% 65
Meyve
Suyu
%8
Meyve
Nektarı
% 92
Kaynak: AIJN Raporu & Canadean
Türkiye & AB Pazarı Karşılaştırması
 MS ve MN tüketim dağılımı bakımından tamamen farklı
 Kişi başı tüketim rakamları arasında büyük fark
 NFC & Smoothies gibi ürünler ?
Gelecek Nasıl Görünüyor ?
 AB’nin 10.3 milyar litrede kalması
 Doymuş pazarlarda (Almanya, İngiltere) küçülme
 Türkiye’de ise %30’luk büyüme beklentisi
Kaynak: AIJN Raporu & MEYED
2017
Yılı için
100 % MS Kategorisinin Ötesinde
Nectarlar % 25 – 99 meyve oranı
Mİ & Aİ % 0 – 24 meyve oranı
Ice Tea – Soğuk Çay
Gazlılar
Sporcu & Enerji İçecekleri
Ve diğer kategoriler …
Bu içeceklerin
tüketimi milyarlarca
litre ve içlerinde
kullanılan meyve
suları da
milyonlarca litre
PL / Private Label
başka kategorileri kullanmak
MS & Süt
havuç & limon
(Gazlı)
% 32 mo
Avusturya
Trader Joe’s
Ice Tea
(Aldi)
% 3 mo
Almanya
Posalı Portakal
(Carrefour)
Limon & misket % 12 mo + % 2 cell
Fransa
limonlu su
(Marks & Spencer)
% 16 mo, İngiltere
Innocent
İngiltere’de başlayıp AB’ye yayılan smoothy çılgınlığından
meyveli içeceğe (konsept ABD)
smoothy
12%
mo
Limon ve Mango İlgisi
Son yıllarda birçok pazarda daha çok ilgi gören
tatlar
Limon Devrimi
C100 Lemon
% 12 mo
Çin
Limon & Nada
%13.5 mo
İspanya
7Up Nimbooz
% 5 mo
Hindistan
Türk limonatası
% 10 mo
Mango Hikayesi
Hindistan’da hep popüler olan mangoya şimdi
bir çok yerde rastlanıyor
% 25 mo
Çin
Maaza @ McDonalds
Hindistan
Cool Sun
% 10 mo
Kenya
Slice
Hindistan
Portakal & Mango
Squash (Tesco)
% 10 mo
İngiltere
diğer örnekler…
Juice Patrol
> % 50 mo
İngiltere
Capri-Sonne / Caprisun
% 12 mo
Almanya ve ötesi
Whole Earth
% 20 mo (Gazlı)
ABD
diğer örnekler…
Coolly Kool
% 15 mo
Tayland
Alpro Soya & Fruit
% 24 mo
Almanya ve ötesi
Bravo red orange
% 12 mo
İtalya
Aqua Shot
% 4.5 mo
Yeni Zelanda
Gazlılar
Ünlü Fransız
markası
SCHORLE Alman fenomeni
(şimdi Avusturya ve
İsviçre’de)
Sadece
Almanya’da,
766 m. litre
9.4 liter/kişi
Orangina
%12 mo + % 2 cell
Fransa ve ötesi Christinen schorle Ramseier schorle Adelholzner schorle
% 60 mo
% 50 mo
% 55 mo
İsviçre
Almanya
Almanya
Buzlu ve Tüketime Hazır Çaylar
çeşitli meyve oranları
O2 Rooibos
üzüm & kabunlu çay
% 36 mo, İspanya
Esta the limon
% 0.2 mo
İtalya
Tao
% 26 mo
Belçika
Arizona Nar
& Çin yeşil elması
% 5 mo
ABD, İngiltere +++
Enerji İçecekleri
Angel
% 12 mo
Almanya
Cider
(elma şırası)
Rockstar Juiced
% 70 mo
ABD
Lost Five-O
% 50 mo
ABD
 16 l/kişi, İngiltere & İrlanda
 19 m. HL Dünya’da
 15 m. HL in AB’de
 124 bin ton ESK
Neyi & Nasıl Öğrenmeli ?
Değer Yaratmak – Tüketici Bilinci ?
Sadece kahvaltı
masası için
Hangisinin fiyatı
ucuzsa onu
alırım
Meyve suyu
meyve suyudur.
Kategoriler de
nedir ?
Meyve suyunu
sadece
alışkanlıktan
alıyorum
Süt ve ekmek
gibi, haftalık
temel
besinlerimden
Buzdolabımdaki
sağlıklı
ürünlerden biri
 Meyve suyunun sağlık değerine ilişkin tüketicilerde
farkındalık oluşturmak
 Meyve suyu endüstrisi için uluslararası bir iletişim
platformu oluşturmak
 Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen “5 a
day” (günde 5 öğün) kampanyasını desteklemek ve
bu kapsamda sağlıklı beslenme programlarında
meyve suyunun rolünün anlaşılmasını sağlamak
 Meyve ve meyve suyu üretimine ilişkin sorunları
gündeme taşımak
 Meyve suyu sanayinin yüksek potansiyelini ortaya
koymak
 Bu gayeler için hem ulusal hem de uluslararası resmi
kurum ve kuruluşların desteğini almak
Dünya Meyve Suyu Günü Hakkında
Türkiye öncülüğünde - 2010
İlk ve tek DMSG Elçisi Türkiye’den - 2011
Amaçları ;
 Meyve ve meyve suyunun sağlıklı beslenmedeki
öneminin anlaşılması
 Tüketiminin teşviki
 Kategoriler arasındaki farkların bilinmesi
Tüketici
 Meyve ve meyve suyu üretimine ilişkin sorunlar
 Meyve suyu sektörünün büyük potansiyeli
 Meyve suyu endüstrisi için uluslararası iletişim platformu
Kamuoyu
Dünya Meyve Suyu Günü Hakkında
Dayanaklar
 Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen «5 a day» kampanyası
 AB ve ABD’deki okul meyve & meyve suyu programları
İçimizin derinliklerindeki güçleri
keşfetme fırsatları genelde yaşamın
en zorlu olduğu zamanlarda gelir.
Joseph Campbell
Zorluk / Fırsat : taze tüketim ve evde sıkılmış
meyve suyu tüketimi
 Gelişen ülkelerdeki fiyat
hassasiyeti
 İhtiyaçların evde
yetiştirilen veya evde
sıkılan meyvelerden
karşılanması
 Tüketici harcamalarındaki
azalış
Strateji Değiştirme
Reformülasyon
Ambalaj küçültme
Bedel karşılığı değer yaratma
Yeni Sektörlere Kayma
Farklı segmentlerde meyve suyunu kullanarak,
hem ürün maliyetini düşürmek, hem de meyve
suyunun birçok faydasını tüketicilere sunmak
mümkün
Sağlıklı Yaşam Trendi
Tüketici eğilimlerinde, kaliteli ve sağlıklı
ürünler için artan talep devam edecektir;
bu tam da meyve suları ve nektarların
hizmet ettiği bir alandır
Potansiyeli Yüksek Pazar







Pazarın büyüklüğü
Henüz olgunluğa ulaşmamış olması
Düşük kişi başı tüketim değerleri –büyüme fırsatı
Uygun uzun vadeli ekonomik yapı
GSYİH’deki büyüme
Başlıca tarımsal ürün üreticisi – hammaddeye kolay ulaşım
Gerek hammaddede, gerekse tüketimde büyüme
Zorluk : değişken döviz kurları
Hammadde fiyatlarını kontrol
etmekteki zorluk ?
140
130
120
Euro
Yen
110
Renmimbi
Pound
100
TL
90
80
Jan 07 Aug 07 Jan 08 Aug 08 Jan 09 Aug 09 Jan 10 Aug 10 Jan 11 Aug 11 Jan 12 Aug 12
Source: XE.com
Zorluk : arz & talep denklemi
Zorluk : arz & talep denklemi
Zorluk : arz & talep denklemi
arz talep denklemi =













Türkiye için fırsat ?
Ekolojik ve iklimsel avantajlar
Meyve çeşitliliği, ana vatanı, ekilebilir alan
İhracat gücünü arttıran stratejik konum
Gelişmiş teknoloji kullanımı, yeni tesisler, yüksek teknik bilgi
Dış pazarlarda yükselen «ithal girdi» talebi
AB’de tarım sübvansiyonlarındaki azalma, ekilebilir alan eksikliği
Orta Doğu ve Afrika gibi gelişen pazarlar
GAP
Sağlıklı beslenme trendi
Genç nüfus, artan satın alma gücü, dinamik iç pazar
Çalışan kadın sayısındaki artış
Turizm sektöründeki büyüme
Düşük tüketim seviyesi
Türkiye Meyve Üretimi


2011 üretimimiz; meyve 17,2 milyon ton
Dünya üretiminde 6. sırada
1 milyon ton meyve suyu sanayinde işleniyor
Türkiye’nin Dünya Üretimindeki Sırlamaları



Kayısı - 1.

Vişne – 1.

Elma – 4.

Limon – 5.
Nar – 3.
Şeftali & Üzüm – 6.
MS Sektöründe
İşlenen Meyveler
Kaynak: MEYED
Sektör neredeyse yarı
kapasitede çalışıyor !
• Türkiye’nin stratejik konumu – ticari fırsat
• Konsantre, püre ve bitmiş ürün için çeşitli ihraç pazarları
(Avrupa, Orta Doğu, Afrika…)
• Rekabetçi işçilik fiyatları
• Organik üretime yönelik ilgi
RUSYA FEDERASYONU
AVRUPA
GDP – $ 1,2 Trilyon
Nüfus - 142 milyon
GDP – $ 18.3 Trilyon
Nüfus – 660 milyon
ORTA DOĞU VE KUZEY
AFRİKA G
DP – $ 2,4 Trilyon
Nüfus – 602 milyon
ORTA ASYA &
KAFKASLAR
GDP – $ 230 milyar
Nüfus– 80 milyon
AB İhracat : € 669 milyon
AB İthalat: € 1,966 milyon
İhracat kaynakları : Brezilya (%46), ABD (%7), Çin (%6), Türkiye (%6)
Kaynak: Food Drink Europe
Kaynak: AIJN Raporu
Dış Ticaret Dengesi : - € 1,3 milyon
Türkiye İhracat : € 176 milyon
Türkiye İthalat : € 23 milyon
Dış Ticaret Dengesi : : + € 153 milyon
200
180
160
140
120
100
İhracat
80
İthalat
60
40
20
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 61 milyar litrelik Küresel Pazar
 Dünya ihracatı 13 milyar dolar
payımız % 1.6
Kaynak: Ekonomi Bakanlğı
Gelişime engel
Uluslararası pazardaki rekabet
gücünü düşürücü
VAR OLAN YÜKSEK
POTANSİYEL
DEĞERLENDİRİLEMİYOR
Hammadde Kısıtı

Meyve bahçeciliğinin dağınık ve küçük
parsellerden oluşması;
 Yeterli miktarda ve kalitede meyve
tedarik edilememesi
 Uygun işletme ölçeği & uygun ürün
deseni oluşamaması
Verimsiz üretim, mutlu etmeyen fiyatlar,
modern tarım uygulamalarının
kullanılamaması
Hammadde Kısıtı


Sanayiye uygun çeşit ve cinslerin bulunmaması
Yeni plantasyonların olmaması
Artan talebe yanıt verilememesi, verim düşüklüğü, atıl kapasite
250
MS İHRACATI
INDEKS (2000=100)
200
İŞLENEN MEYVE
150
100
MEYVE ÜRETİMİ
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Çözüm Önerisi
Uygun teşviklerle;
 kümelenme ve ürün deseninin oluşması &
 büyük ölçekte meyve bahçeciliğinin desteklenmesi




Aynı havzada, en uygun meyvenin, meyve işleme sanayi &
paketleme sanayi tesislerinin etrafında kümelenmesi
Sanayiyle sözleşme yapanlara daha fazla destek ya da
mevcut desteğin bu alanda uygulanması
Tarım Havzaları Projesi uygulamasında, sanayiye uygun
çeşitlerin teşvik kapsamına alınması
Sütte uygulanan prim sistemine paralel olarak, meyvesini
sanayiye satan çiftçiye özel prim verilmesi
Çözüm Önerisi
Uygun teşviklerle;
 kümelenme ve ürün deseninin oluşması &
 büyük ölçekte meyve bahçeciliğinin desteklenmesi



5 yıl ödemesiz yatırım kredisi sağlanması
Kamu arazilerinin büyük bahçe kuracaklara
satılması veya 49 yıllığına kiralanabilmesi
Sanayiye uygun çeşitlerin TAGEM – sanayi
işbirliğinde araştırılarak, üretiminin teşvik
edilmesi
İhracatta Düşük Rekabet Gücü
Hammaddeye ilişkin sorunlara ek olarak
 Yüksek girdi maliyetleri
 Düşük sanayi teşviki
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
 İhraç edilen her 1 ton meyve suyu konsantresine, ilgili
meyvenin her 1 tonuna ödenen ihracat teşvikinin , üretimde
işlenen oranın verilmesi
 Siyah Havuç potansiyeli
 İhracatta önemli bir sıçrama yapmamıza imkan sağlayacak
"Sebze Suları" ve/veya "Sebze Suyu Konsantreleri" ihracatında
da "Meyve Suları/Konsantreleri" için uygulanan Destekleme ve
Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) miktar barajının aynısının uygulanması
Sektörün Büyüklüğü
İhracat : 221 milyon dolar
 İstihdam : 600 bin kişi
 Cirosal büyüklük : 2 milyar TL
 Son 5 yıllık cirosal büyüklük 8 milyar TL
 Son 5 yıldaki cirosal büyüme % 48

Çıkmaz mı?
Fırsat mı?
13 milyar dolarlık Dünya MS pazarı
Orta Doğru ve Afrika gibi gelişen
pazarlardaki fırsatlar
Gerek büyüyen pazar, gerekse AB tarım
sübvansiyonlarının azalmasıyla artan dış talep
Hızla büyüyen iç pazar
[email protected]

similar documents