ويزيت ۳تا ۵ روزگي

Report
‫ویزیت ‪ 3 -5‬روزگی‬
‫دکتر علی روشنی تبریزی‬
‫متخصص اطفال و نوزادان‬
‫مراقبت نوزاد‬
‫شرح حال‬
‫معاینه‬
‫نکات مهم شرح حال نوزاد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫محل زایمان‬
‫نوع زایمان و علت آن‬
‫وقایع حین زایمان‬
‫وزن موقع تولد‬
‫دورسر موقع تولد‬
‫قد موقع تولد‬
‫سابقه بستری بعد تولد‬
‫سابقه زردی‬
‫سابقه واکسیناسیون‬
‫زمان غربالگری یادآوری کنید‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫نوزاد کامال لخت کنید‬
‫به ظاهر نوزاد ( رنگ – تنفس – حرکت – تون ) توجه شود‬
‫زردی در نوزاد جستجو کنید‬
‫پوست از نظر انواع راش معاینه کنید‬
‫سوفل قلبی – محل ضربان قلب جستجو کنید‬
‫نبض فمورال دوطرفه لمس کنید‬
‫ناحیه تناسلی معاینه کنید( تستیسها‪ -‬سایز پنیس ـ چسبندگی البیا)‬
‫هیپ معاینه کنید‬
‫هر نوع آنومالی ظاهری ثبت کنید‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫چشمها معاینه کنید‬
‫رفلکسهای نوزادی جستجو کنید‬
‫اندامها از نظر شکستگی و کبودی جستجو کنید‬
‫سوراخ آنال از نظر باز بودن معاینه کنید‬
‫عالیم ترک مواد مخدر ( بی قراری ‪ ،‬اسهال ‪ ،‬بی خوابی‬
‫و‪)...‬بررسی شود‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫کاپوت سکسدانوم‬
‫سفال هماتوم‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫آپالزی کوتیس‬
‫ساییدگی پوست سر‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫خونریزی زیر ملتحمه‬
‫کونژکتیویت چرکی‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫داکرو سیستیت‬
‫گلوکوم‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫کاتاراکت‬
‫نرمال‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫شکاف کام‬
‫مروارید اپشتین‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫فلج عصب هفت‬
‫چانه کوچک‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫گوش پایین تر‬
‫گوش نرمال‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫تگ‬
‫پیت‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫نقاط شیر قهوه‬
‫اریتم توکسیکم‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫پتشی‬
‫پورت وین استین‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫مونگولین اسپات‬
‫میلیا‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫دیمپل‬
‫همانژیوم‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫فرورفتگی بین دندهای‬
‫فرورفتگی زیر دندهای‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫امفالیت‬
‫هماتوم بند ناف‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫چسبندگی البیا‬
‫ابهام تناسلی‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫هیپوسپادیاس‬
‫میکروپنیس‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫شکستگی کالویکول‬
‫کالب فوت‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫استفراغ صفراوی‬
‫بلور اورات‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫مکونیوم‬
‫مدفوع در حال تغییر رنگ‬
‫نکات مهم معاینه‬
‫سندروم داون‬
‫سندروم ترنر‬
‫تریزومی‪13‬‬
‫تریزومی ‪18‬‬
‫سواالت رایج‬
‫حمام کردن‬
‫• اولین حمام در ‪ 2-4‬ساعت اول تولد‬
‫• در هفته ‪ 2-3‬نوبت کافی‬
‫• با صابون مالیم مخصوص بچه‬
‫مراقبت بند ناف‬
‫• دورناف در اولین استحمام باید با آب و صابون تمیز شود‬
‫• در صورت آلودگی به مدفوع وادرار باید با آب تمیز شود‬
‫• قاعده بند ناف باید از نظر قرمزی و تورم کنترل شود‬
‫مراقبت پوست‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫باید روزانه پوست از نظر ساییدگی دیده شود‬
‫نباید پوست با آب گرمتر از ‪ 41‬درجه تماس یابد‬
‫ناخنها باید پوشانده شوند تا پوست زخم نکنند‬
‫امولیانتها مفیدند‬
‫هرنوزاد باید امولیانت مخصوص خودش داشته باشد‬
‫امولیانت نباید خوشبوکننده ‪ ،‬مواد رنگی ‪ ،‬نگهدارنده داشته باشد‬
‫دما و محیط‬
‫• دمای مناسب اتاق حدود ‪ 27‬درجه است‬
‫• لباس و کاله الزم‬
‫• در معرض هوای سرد یا گرم از نزدیک قرار نگیرد‬
‫ادرار و مدفوع‬
‫• در ‪ 2‬روز اول عمر باید دفع ادرار و مدفوع کرده باشد‬
‫• باید مدفوع تغیر رنگ داده باشد‬
‫• از یک روزگی تا شش روزگی باید حداقل معادل روز تولد ادرار‬
‫کند‬
‫وزن گیری مناسب‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در چند روز اول تولد نوزادان به طور طبیعی وزن کم می کنند‬
‫اوج کاهش وزن در ‪ 4-6‬روزگی است‬
‫نوزاد ترم حدود ‪ 5 -10‬درصد و پره ترم تا ‪ 15‬درصد وزن کم‬
‫می کند‬
‫اگر وزن گیری نامناسب باشد بعد رد کردن علل پاتولوژیک باید‬
‫کفایت شیردهی کنترل شود‬
‫برای وزنگیری مناسب نوزاد باید ‪ 8-12‬نوبت در روز شیر‬
‫بخورد‬
‫زردی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بسیار شایع ( ‪ 60‬درصد نوزادان ترم و‪ 80‬درصد پره ترم دارند)‬
‫مادر هیچ رژیم غذایی خاصی نمی خواهد رعایت کند‬
‫آب قند ‪ ،‬سرم قندی و ‪ ...‬باعث تشدید زردی می شوند‬
‫فنوباربیتال باعث کاهش رشد مغز می شود‬
‫اگر زردی پوست بدن از حد سینه فراتر برود باید آزمایشات‬
‫زردی ‪ CBC_RTIC_COMBS_BILIT/D_G6PD_BG/RH‬انجام‬
‫شوند‬
‫افزایش شیردهی در هفته اول عمر به کاهش زردی کمک میکند‬
‫نور خورشید ‪ ،‬نورمهتابی کمک به کاهش زردی نمی کند‬
‫نوزاد زرد در ‪ 2‬هفتگی مجدد ویزیت کنید‬
‫استفراغ‬
‫• استفراغی که کمی بعد از تولد شروع شود و شرایط زیر داشته‬
‫باشد باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد ‪:‬‬
‫مقاوم باشد‪ ،‬صفراوی باشد‪ ،‬همراه آبریزش از دهان باشد‪ ،‬همراه‬
‫اتساع شکم باشد‪ ،‬نوزاد بی حال و بدحال باشد ‪ ،‬همراه ابهام تناسلی‬
‫باشد‪ ،‬همراه بوی بد ادرار باشد‬
‫استرس در نوزاد‬
‫• عالیم وجود استرس در نوزاد ‪:‬‬
‫• خمیازه کشیدن ‪ ،‬تحریک پذیری ‪ ،‬خواب آلودگی شدید ‪ ،‬بستن‬
‫چشمها ‪،‬قوس کمر ‪ ،‬اخم کردن ‪ ،‬چهره با حالت ترس ‪ ،‬تکانهای‬
‫ناگهانی ‪،‬تغییررنگ پوست و نحوه تنفس ‪ ،‬شیر نخوردن‬
‫• راههای کاهش استرس نوزاد ‪:‬‬
‫• مک زدن ‪ ،‬آوردن دستها به طرف صورت ‪ ،‬گرفتن یک قسمت از‬
‫بدن توسط خود نوزاد ‪ ،‬در آوردن صدای شبیه بغبغو ‪ ،‬حرکت‬
‫دادن دستها و پاها ‪ ،‬تماس پوست با پوست‬
‫شرایط انجام معاینه گوش(‪)ABR‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سابقه خوانوادگی کاهش شنوایی‬
‫مننژیت در نوزاد‬
‫عفونتهای مادرزادی(‪)TORCH‬‬
‫بیلی روبین توتال بیشتر از ‪20‬‬
‫نیاز به تعویض خون‬
‫تروما به سر‬
‫بیماریهای خاص ( نوروفیبروماتوز ‪ ،‬استوپتروز‪)...،‬‬
‫تهویه مکانیکی‬
‫در صورت امکان بهتر همه نوزادان معاینه شوند‬
‫مراقبت مادر‬
‫نکات مهم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تاکید بر شیردهی‬
‫مشکالت شیردهی( ممنوعیت شیردهی ‪ ،‬اشکاالت تکنیکی )‬
‫آموزش شیردهی ( روشهای شیردهی ‪ ،‬تکنیکهای کمکی )‬
‫معاینه پستان (زخم نیپل ‪ ،‬تورم پستان ‪ ،‬ماستیت)‬
‫وضعیت روحی روانی ( افسردگی ‪ ،‬سایکوز زایمانی ‪ ،‬اظطراب)‬
‫کمک یا دخالت اطرافیان‬
‫حمایت های اجتماعی ‪ ،‬مراقبت مددکاری‬
‫نگرشها و بینشها مداخله گر در مراقبت نوزاد‬
‫مصرف داروها و مواد توسط مادر‬
‫ممنوعیتهای شیردهی‬
‫• گاالکتوزمی‪ ،‬سل فعال‪ ،‬ایدز در آمریکا‬
‫• مصرف ضد سرطانها‪ ،‬بروموکرپتین‪،‬آمیودارون‪،‬کلرامفنیکل‪،‬لیتیم‪،‬‬
‫رادیوایزوتوپها‪،‬تاموکسیفن‪،‬کوکایین‪،‬ماریجوانا‪،‬اتانول زیاد‪،‬اکسیکدون‬

similar documents