Marcin Pędziwiatr – BR SIMULATION

Report
BR SIMULATION
Marcin Pędziwiatr
10.11.2011
• BR Simulation z zewnątrz
• Moduły sterownika do BR Simulation
• Sterowanie BR Simulation z Automation
Studio
PLAN PREZENTACJI
Plan prezentacji:
• 8 wyjść podpiętych pod Diody LED
• 8 wejść - przełączniki lock or toggle z diodami
kontrolnymi
• 2 wyświetlacze 7 segmentowe
• 2 potencjometry
• Impulsowy enkoder inkrementowalny (ABR)
• Grzałka
• Wentylator
• Opornik temperaturowy PT1000
• 2 porty wejść/wyjść (X1 i X2)
• 2 paski magnetyczne (do montażu)
BR SIMULATION Z ZEWNĄTRZ
Co oferuje BR Simulation?
BR SIMULATION Z ZEWNĄTRZ
BR SIMULATION Z ZEWNĄTRZ
Porty X1 i X2:
Sterownik CP1486 jest rozszerzalny po łączu X2X,
o moduły spełniające różne funkcje.
Aby sterować BR Simulation, należy wpiąć
potrzebne moduły po tym łączu do sterownika.
Moduły te należy następnie odpowiednio
podłączyć ścieżkami do BR Simulation.
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
Moduły sterownika:
•
•
•
•
•
•
X20 DI9371
X20 DO9322
X20 AI4632
X20 A04632
X20 DC1396
X20 AT4222
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
Moduły do BR Simulation:
• 12 wejść cyfrowych
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 DI9371:
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 DI9371 połączenia:
• 12 wyjść cyfrowych
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 DO9322:
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 DO9322 połączenia:
• 4 wejścia analogowe
• Sygnały mogą być prądowe
lub napięciowe
• Konwerter analogowocyfrowy o rozdzielczości 16
bitów
• ± 10V lub 0-20mA
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 AI4632:
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 AI4632 połączenia:
• 4 wyjścia analogowe
• Sygnały mogą być prądowe
lub napięciowe
• Konwerter cyfrowoanalogowy o rozdzielczości
16 bitów
• ± 10V lub 0-20mA
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 AO4632:
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 AO4632 połączenia:
• Posiada licznik do enkodera
z wejściami ABR 24VDC
• 1 dodatkowe wejście
(zastosowanie dowolne)
• Wyjścia 24 VDC i GND które
mogą być wykorzystane jako
zasilanie enkodera
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 DC1396:
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 DC1396 połączenia:
• 4 wejścia dla
rezystancyjnych mierników
temperaturowych
• PT100 / PT1000
• Praca w trybie sensora
mierzącego temperaturę,
bądź bezpośrednio
oporność
• Podłączenie 2 lub 3
ścieżkowe
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 AT4222:
MODUŁY STEROWNIKA DO BR SIMULATION
X20 AT4222 połączenia:
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Tworzymy nowy projekt
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Dodajemy konfiguracje sterownika
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Otwieramy łącze X2X
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Dodajemy kolejno moduły
Uwaga! Moduły muszą być dodane w tej samej
kolejności, w jakiej zostały wpięte do sterownika
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Skonfigurujemy teraz moduły
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Konfigurujemy moduł AT4222 tak, by pasował do
sensora temperatury w BR Simulation (PT1000, 2 wire)
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
(Wszystkie zmiany w konfiguracji odbiegające od
domyślnych, oznaczone są czerwonym wykrzyknikiem)
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Dodajemy nowy program
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Dodajemy do projektu zmienne, pod które zostaną
natępnie zmapowane wejścia i wyjścia modułów
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Aby zmapować wszystkie wejścia i wyjścia, powinniśmy
dodać zmienne z powyższej listy
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
W Physical View wybieramy moduł, klikamy go prawym
przyciskiem myszy i wybieramy open I/O Mapping
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Wybieramy zmienną która ma zostać zmapowana i w
kolumnie PV or Channel Name klikamy prawym
przyciskiem myszy. Następnie wybieramy Add Mapping
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Jeżeli nie możemy znaleźć naszych zmiennych, oznacza
to że po ich dodaniu nie zapisaliśmy pliku ze zmiennymi.
Uwaga! W Automation Studio jest to sytuacja dość
częsta, więc należy pamiętać o zapisywaniu zmian.
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Mapujemy sukcesywnie wejścia/wyjścia kolejnych
modułów
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Otwieramy plik z kodem źródłowym
STEROWANIE BR SIMULATION Z AUTOMATION STUDIO
Możemy już pisać nasz kod
KONIEC
Dziękuję za
uwagę!

similar documents