Faget bedriftsetikk

Report
ETIKK OG PROFITT –
HVILKE MORALSKE PRINSIPPER BØR
NÆRINGSLIVET FØLGE?
VEGARD MARTINSEN
29. SEPTEMBER 2010
Er bedriftsetikk mulig?

«Insofar as one is acting primarily in the interest
of increasing profit, it is trivially true that one´s
primary interest is not doing what is morally
right»
Alex Michalos, red. av Journal of Business Ethics.
Tradisjonell etikk













«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller
hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er
ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under
himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far
dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de?
Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin
livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken,
hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv
ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.»
«Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre
kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la
ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med
ham.»
Hva slags jobb får man om man
følger dette?
Hva er etikk?


Etikk: den gren av filosofi hvor man studerer rett og
galt, godt og ondt, og hvor man finner normer for
rett handling.
Et etisk system: et sett av prinsipper som gir råd om
hvordan man bør velge.
Etiske prinsipper




Rasjonalitet: i sin tenkning og i sine vurderinger å ta
hensyn til alle relevante fakta
Rettferdighet: å behandle andre mennesker slik de
gjør seg fortjent til
Uavhengighet: å tenke selv, å stole på egne
vurderinger og ikke bare ta etter andre
Integritet: å være lojal mot sine overbevisninger
Om å jukse med papirer
Etiske prinsipper




Ærlighet: å følge fakta og logiske argumenter dit
hvor de bærer, og evt. skifte standpunkt hvis fakta
innebærer dette
Produktivitet: å skape det man trenger for å leve et
godt liv
Å ikke initiere tvang overfor andre
Moralsk ambisiøsitet: å forbedre egenskaper ved
seg selv som man finner ikke er gode
Et godt tips

«Hire good people, and keep them happy!»
Henry Ford
Et eksempel til etterfølgelse



Amaray Media Cases
The Amaray box is the original
and still the best, despite
flattering but inferior imitations,
engineered to provide lasting
protection for the product that
goes inside.
We don't believe we are in the
business of making commodities,
but rather in the business of
supplying a superb product and
outstanding service to our
customers.
Hvilke prinsipper bør en bedrift følge?
Produktivitet
 Rasjonalitet
 Ærlighet
 Integritet
 Uavhengighet
 Rettferdighet
 Ikke initiere tvang
 Ambisiøsitet

Faget bedriftsetikk

Det legges vekt på elementer som miljø, fellesskap,
styring, mangfold, forhold til ansatte,
menneskerettigheter, type produkt, sikkerhet
Faget bedriftsetikk

Firmaer som gjorde det bra etter disse kriteriene:
Fannie Mae
Southwest airlines
Faget bedriftsetikk

Firmaer som ikke hadde disse problemene, men som var
lite etiske ifølge de nevnte kriteriene selv om de leverte
produkter av topp kvalitet innefor sitt segment:
Halliburton
 McDonalds
 Phillip Morris

CSR
Counterproductive
Stakeholder-inspired
 Restrictions


Å drive business i diktaturer
Chavez vil bruke våpen mot Statoil
- Militæret skal ta over oljefeltene 1. mai.
Torsdag sa Venezuelas mektige president Hugo Chavez at han vil sette inn militæret
1. mai i år, i prosessen med å nasjonalisere oljeutvinningen ved Orinoco-elven, melder AP.
Flere internasjonale selskaper opererer disse feltene, blant annet norske Statoil. Andre
selskaper er Exxon Mobil, Chevron, Total, ConocoPhillips og BP.
Å drive business i diktaturer

Iran kan gi Statoil mer hodepine

Einar Stamnes, DN Publisert: 09.07.2010



Statoils internasjonale satsing har vært gjennom en god
del turbulens med Hydros korrupsjons-sak i Libya,
miljøproblemer i Nigeria og debatten om oljesand i
Canada.
En korrupsjonssak i Iran førte til konsernsjef Olav Fjells
avgang i 2003. Nå kan Iran gi Statoil mer hodepine.
EU åpner for en boikott av landet og det kan føre til
tap i milliardklassen for Statoil. Norge vil i så fall følge
EU og innføre sanksjoner mot Iran, uttaler statssekretær
Enkelte aktuelle temaer
CSR – Nei
 Grådighet – OK
 Bailouts – Nei
 Konkurranse – Ja
 Reklame – Ja
 Sponsing – Ja
 Diktaurer – Nei
Praktiske råd: innstilling til jobben






Gjør jobber godt
Ta en jobb selv om det ikke er ønskejobben
Ikke sikt for høyt
Vær lojal
Ikke jobb for mye: ”Jeg har ikke tid til å tjene
penger”
”Find something you like doing and spend your life
doing it” Dick Francis

«Iʼm convinced that the only thing that kept me going
was that I loved what I did. Youʼve got to find what you
love. And that is as true for your work as it is for your
lovers. Your work is going to fill a large part of your
life, and the only way to be truly satisfied is to do what
you believe is great work. And the only way to do
great work is to love what you do. If you havenʼt found
it yet, keep looking. Donʼt settle. As with all matters of
the heart, youʼll know when you find it. And, like any
great relationship, it just gets better and better as the
years roll on. So keep looking until you find it. Donʼt
settle.»
 Steve Jobs, Stanford, 12/6-05.

similar documents