Rang og titler i LW

Report
Diamanter, Dollars, Stjerner & Præsidenter
Om Distributør-niveauer, Indtægter, STAR PROGRAM & Rang
1
Diamanter....
2
Distributør-niveauer / startpakker
Diamant
Platin
Guld
Sølv
Bronze
$1499 (35 produktpakker)
$ 999 (?? Produktpakker)
$ 549 (13 Produktpakker)
$ 299 ( 6 Produktpakker)
$ 99 ( 1 Produktpakke)
11.500 DKK (325 kr/stk)
8.050 DKK (??? kr/stk)
4.200 DKK (325 kr/stk)
2.400 DKK (400 kr/stk)
800 DKK (800 kr/stk)
(Alle priser er incl. dansk moms & fragt, ved $1 = 6.00 DKK)
Der kan til enhver tid opgraderes til højere distributør-niveau
Alle distributør-niveauer inkluderer et forretningscenter indplaceret i den
globale netværksstruktur, en selvstændig webside med selvvedligeholdende
administration samt en tilknyttet konto med hævekort.
3
Dollars....
4
Vores 5 Indtægter
Hurtig Signup Bonus
Binær indtægt/Paycircles
Matching Bonus
Detailsalg
Wave Bonus
Hurtig Signup Bonus: For alle distributører
Binære indtægter fra produktsalg i downline: For alle distributører
Matching Bonus: Starter ved Sølv-niveau
Detailsalg: For alle distributører
WaveBonus: For Diamant- og Platin distributører
5
Hurtig Signup Bonus
Bronze-distributør, $15
Sølv-distributør, $50
Guld-distributør, $100
Platin-distributør, $??
Diamant-distributør, $200
Krav
Aktiv, med køb af minimum 1 produkt indenfor de seneste 35 dage
6
Binær indtægt / Paycircles
En paycircle består af 990 point og er $50 værd, ca. 300 DKK.
En trediedel (330 point) hhv. totrediedel (660 point) af disse, skal kunne
hentes fra hhv. det ene og det andet ben (1/3+2/3-reglen).
Point optjenes når downline køber produkter og startpakker, der også er
produktkøb: F.eks. giver en Guld-startpakke 275 point, en Sølv-startpakke 165
point, en Bronze-startpakke 55 point. Køb af 1 produkt giver 55 point,
samtidig køb af 3 produkter giver 117 point.
Eget produktkøb der overstiger 110 point , tillægges benet med færrest point.
Krav
Aktiv, med køb af minimum 1 produkt indenfor de seneste 35 dage
Én aktiv egensponseret person i hvert ben
7
Matching Bonus i 1. Generation
Hver uge oppebærer du 25% af alle egensponserede personers binære
indtægter, altså paycircles. Matching Bonus udbetales af LifeWave – der går
ingen penge fra din 1. generation.
Eks.: Har du sponseret A, B og C der i en uge har hhv. $200, $800 og $1000 i
binær indtægt/paycircles, oppebærer du 25% af disse beløb, altså
$50+$200+$250 = $500 i alt.
Krav
Du skal være minimum Sølv-distributør
Aktiv, med køb af minimum 3 produkter indenfor de seneste 35 dage
Én aktiv egensponseret person i hvert ben (Min. Sølv-niveau)
Du skal have minimum 2 paycircles (2 x $50) i den aktuelle uge
8
Matching Bonus i 2. Generation
Hver uge oppebærer du 20% af alle binære indtægter/paycircles fra din 1.
generations sponserede personer, altså din 2. generation.
Eks.: Har din egensponserede person A, sponseret personerne A1, A2 & A3
udgør disse tre personer din 2 generation. Har A1, A2 og A3 i en uge tjent
hhv. $100, $200 og $300 i binær indtægt/paycircles, oppebærer du 20% af
disse beløb, altså $20+$40+$60 = $120 i alt.
Krav
Du skal være minimum Guld-distributør
Aktiv, med køb af minimum 3 produkter indenfor de seneste 35 dage
To aktive egensponserede personer i hvert ben (Min. Sølv-niveau)
Du skal have minimum 6 paycircles (6 x $50) i den aktuelle uge
9
Matching Bonus i 3. Generation
Hver uge oppebærer du 20% af alle binære indtægter/paycircles fra
personer sponseret af din 2. generation, altså din 3. generation.
Eks.: Har din egensponserede person A, sponseret A1, der sponserer A1X er
han i din 3. generation, og du oppebærer hver uge 20% af alle A1X’s binære
indtægter (paycircles).
Tjener A1X $1500 i en uge i binær indtægt, oppebærer du 20% heraf,
altså $300 .
Krav
Du skal være minimum Guld-distributør
Aktiv, med køb af minimum 3 produkter indenfor de seneste 35 dage
Tre aktive egensponserede personer i hvert ben (Min. Sølv-niveau)
Du har en egensponseret person i hvert ben der oppebærer 2. generations MB
10
Du skal have minimum 10 paycircles (10 x $50) i den aktuelle uge
Detailsalg
Indtægter fra dit direkte salg af produkter til kunder (ikke distributører),
sker når disse signer op som kunder under dig og køber produkter via din
webside, alternativt når du sælger direkte til dem, f.eks. kontant.
Avancen er typisk $40 (240 DKK) pr. produktpakke
Krav
For at gøre det endnu enklere at skabe kontinuerlige indtægter kan du endog
oprette dine kunder til løbende Autoship.
Alle aktive distributører har adgang til detailsalgsindtjening.
11
Wave Bonus
Ny indtægtskilde der skabes når man signer nye Diamant- eller Platindistributører op, og når dette fortsættes i egne sponserede linjer.
De første tre Diamant- eller Platin-distributører man signer op, udgør
ens ”Foundation Team”.
Alle efterfølgende Diamant og Platin-distributører man signer op,
udgør ens ”Legacy Team”.
Forskellig bonus knytter sig til ”Foundation & Legacy Team”.
Vi afventer animeret film om Wave Bonus!
12
Udbetaling 60%
LifeWave har en særdeles gavmild udbetalingsprocent på 60%, hvorfor
selskabet altså oppebærer 40% i avance på al produktsalg.
I uger hvor udbetalingsprocenten er mindre end 60% hensættes disse
midler på en konto.
I uger med udbetalingsprocent over 60%, anvendes hensatte midler først,
men personer med mere end 4 paycircles, kan opleve at få reduceret
binære indtægter og matching bonus i sådanne uger.
Iværksættelsen af dette kaldes ”The Cap”, og beskytter selskabet.
LifeWave’s indtjening og likviditet sikrer selskabets
levedygtighed og vores fremtidige indtægtsgrundlag.
13
Stjerner....
14
STAR PROGRAM – realistiske og motiverende delmål der skaber succes
Sponsér en person i hvert ben/team – nu er du STAR!
Hjælp dine to egensponserede med at gøre det samme – nu er du RISING STAR!
Hjælp deres 4 sponserede kolleger med at gøre det samme – du er SUPERSTAR!
15
Præsidenter....
16
Rang / titler i LifeWave
(Star)
Manager
Director
Senior Director
Executive Director
Presidential Director
Senior Presidential Director
Rang / titler er realistiske og motiverende delmål der skaber succes!
En opnået rang / titel i LifeWave mistes aldrig, men tilknyttede
fordele forudsætter, at man fortsat matcher titlens stillede krav.
17
Sponsér 2 personer i hvert ben/team
(Disse skal være aktive, og mindst på Sølv-niveau)
Vær aktiv selv, og køb for 110 point indenfor 5-ugers perioden
(F.eks. 3 produktpakker = 117 point)
*** Manager ***
18
Sponsér 3 personer i hvert ben/team
(Disse skal være aktive, og mindst på Sølv-niveau)
Hjælp to af disse personer til Manager-niveau
(Bemærk de skal komme fra hvert sit ben / team!)
Vær aktiv selv, og køb for 110 point indenfor 5-ugers perioden
(F.eks. 3 produktpakker = 117 point)
*** Director ***
19
PV, BV & GV-U
PV = Personal Volume
Udgøres af pointværdien af dine personlige produktkøb.
Hvis du har tilknyttede kunder der køber produkter via din website,
tillægges disse pointværdier din PV.
BV = Business volume
Er et udtryk for den samlede pointbaserede omsætning af produkter og
startpakker i din downline.
GV-U = Unilevel Group Qualification Volume
Er et udtryk for den samlede pointbaserede omsætning af produkter og
startpakker i din sponserede downline.
Din GV-U har direkte indflydelse på efterfølgende rang / titler!
20
Sponsér 3 personer i hvert ben/team
(Disse skal være aktive, og mindst på Sølv-niveau)
Hjælp mindst to af disse til Director-niveau
(Ingen krav om deres placering)
Vær aktiv selv, og køb for 110 point indenfor 5-ugers perioden
(F.eks. 3 produktpakker = 117 point)
Opnå GV-U på 10.000 point
(Efterfølgende rang/titler har samme krav, men forskellige krav til GV-U)
*** Senior Director ***
21
Sponsér 3 personer i hvert ben/team
(Disse skal være aktive, og mindst på Sølv-niveau)
Hjælp mindst to af disse til Director-niveau
(Ingen krav om deres placering)
Vær aktiv selv, og køb for 110 point indenfor 5-ugers perioden
(F.eks. 3 produktpakker = 117 point)
Opnå GV-U på 50.000 point
*** Executive Director ***
22
Sponsér 3 personer i hvert ben/team
(Disse skal være aktive, og mindst på Sølv-niveau)
Hjælp mindst to af disse til Director-niveau
(Ingen krav om deres placering)
Vær aktiv selv, og køb for 110 point indenfor 5-ugers perioden
(F.eks. 3 produktpakker = 117 point)
Opnå GV-U på 100.000 point
*** Presidential Director ***
23
Sponsér 3 personer i hvert ben/team
(Disse skal være aktive, og mindst på Sølv-niveau)
Hjælp mindst to af disse til Director-niveau
(Ingen krav om deres placering)
Vær aktiv selv, og køb for 110 point indenfor 5-ugers perioden
(F.eks. 3 produktpakker = 117 point)
Opnå GV-U på 200.000 point
*** Senior Presidential Director ***
24
Husk at LifeWave rang/titler
handler om realistiske og motiverende delmål!
….og at forudsætningen for at nå et mål, er at man sætter sig et! 
Zimpal – Skandinavisk LifeWave Team
Tak for din interesse 
25

similar documents