Letöltés

Report
Térbeli tartószerkezetek
8. Előadás
Lécrácshéjak
Tartalom
• Lécrácshéjak
–
–
–
–
Szerkezeti kialakítás,
Működési elv,
Építéstechnológia,
Számítási módszer,
• Nyomott rúd nagy alakváltozásai,
• Csebisev-féle hálók,
• Gépi számítás
– Példák
Szerkesztési elv
Sok szerkezetnél a méreteket nem a szilárdsági határállapot határozza meg
(stabilitási, megvalósíthatósági követelmények)
szerkezet szilárdságilag kihasználatlan marad
felhasználhatjuk erőjáték kedvezőbbé tételére
Előfeszítés: (húzott elemek igénybevéteinek módosítása, merevség növelése)
1. Tengely irányú húzással:
feszített vb. tartó; aláfeszített acél tartó,
fa-acél rácsok (fa elemek nyomottá tétele)
2. Meggörbítéssel:
- reflex-íj, sátor.
lécrácshéj
Szerkesztési elv
Lécrácshéj:
- görbült felületre illeszkedő hálózat,
- hosszú, egyenes rudak,
- rudak rugalmas meghajlítása,
- a meggörbítés nem meríti ki
a rúd nyomatéki ellenállását.
4
Szerkezeti anyag
Követelmények:
- nagy hosszúságban gyártható szálak,
- rugalmas viselkedés,
- minél kisebb E/f arány (magas szilárdság),
- nem nagy és nem kicsi hajlítási merevség.
könnyen hajlítható
kellően teherbíró
(összeszerelésnél
fontos)
(végállapotban
fontos)
Alkalmazott anyagok:
- acél,
- rétegelt-ragasztott fa.
Lécrácshéjak első alkalmazói
G.V.Suhov
- lécrácshéjak alapötletének első alkalmazója
- (1853-1939) orosz mérnök, építész és tudós,
- úttörő az újfajta mérnöki szerkezetek fejlesztésében
Nevéhez köthetők a világ első hiperboloid szerkezetei,
héjszerkezeteket, ponyvaszerkezeteket, rácsos
héjakat, olaj-tartályokat, csővezetékeket, kazánokat,
hajókat és bárkákat tervezett.
Frei Paul Otto
A lécrácshéjak szerkesztésének
alapötletét a műszaki közvélemény Frei
Otto német konstruktőr, egyetemi tanár
(sz. 1925) nevéhez köti.
Német építész és építőmérnök, a
könnyűszerkezetek úttörője.
A Stuttgarti Egyetemen megalapította
a Könnyűszerkezetes Intézetet.
Első lécrácshéj: Multihalle, 1975 Mannheim
Építési módszerek
1. Egyedi szálak görbítése, mozgatása és összekapcsolása
Pl. Suhov pavilonja 1897
2. Teljes rácsfelület összekapcsolása és mozgatása
- egyes elemek stabilitási problémája nincs
- nagyobb szabadság az alakfelvételben
Építési módszerek
Szálak összekapcsolása és a teljes szerkezet görbítése, mozgatása
1. lécrács hálózat síkba kiterítése
2. csomópontok összekapcsolása
3. középpont megemelése
vagy
szélek lesüllyesztése
4. rudak végeinek rögzítése
5. csomópontok meghúzása
6. középső támasz kivétele
vagy
többletsúlyok elhagyása
kétirányú síkbeli hálózat
elcsúszni nem tud, de elfordulhat
lécek meggörbülnek
önsúly vagy többletsúly alatt
peremeken támaszok
szerkezet kupola alakba beáll
8
Lécezés szerkezeti kialakítása
Lécrács merevítése
Tervezett alak és merevség garantálása:
Harmadik irányú „hiányzó” rúdsor merevségének pótlására:
- 1. pótolja a sarokmerev kapcsolat
- 2. merevítő rácsozás
- 3. szükség esetén héjalás is bevonható
10
Csomóponti kialakítás
Lécek illesztése
Ollózó kapcsolat
Súrlódás!
Lécrácshéjak tervezése
I. Szerkezet alakjának a felvétele
•
befüggesztett hálós kísérletek,
•
kézi számítás,
•
gépi számítás.
II. Építéstechnológia megtervezése
• hálózat közepének emelése,
• peremek lesüllyesztése.
III. Szerkezet méretezése
•
görbítésből származó,
•
terhekből származó igénybevételek.
nagy hangsúlyt kell fordítani rá,
mint a kupoláknál.
egymásra támaszkodó
nyomott-hajlítottcsavart ívek
Alakfelvétel - befüggesztett háló
Befüggesztett háló - katalógus
Alakfelvétel - kézi számítás
Szerkezet alakjának meghatározása
összetett feladat
kis elmozdulások elmélete nem elég
pontos
nagy elmozdulások elmélete
Lécrácsok: nagy alakváltozású, csuklós megtámasztású rudakból összetett szerkezetek
Nyomott rúd nagy alakváltozása:
• két végén csuklós rúd alakváltozása
• Euler-féle kihajlási alak: fél szinusz hullám
• lécrács görbítése: elasztika-görbe
Differenciálegyenlete (normálerő hatás nélkül):
Fy   EI
y 
 1   y  dx  L
x2
1   y 
2 3/ 2
2
x1
pontos görbület-képlet alkalmazásával
• Elasztika-görbe: numerikus integrálás
Analitikus megoldás speciális esetekre.
Jól közelíthető fél-szinusz hullám alakkal,
ívhossz a kihajlott rúd hosszával azonos.
Közelítés pontossága romlik
Csebisev-féle hálók
Keresztező léchálózat meggörbítésével előállítható hálózatok:
Tapasztalatok alapján az alakváltozások:
- hajlításból,
- csavarásból,
- összenyomódás (elhanyagolható)
nyúlásmentesek
a lécek.
Olyan felület alakulhat ki, amit a nyúlásmentes
alakváltozások megengednek.
Pafnutyij Lvovics Csebisev
(1821-1894)
3 irányú rúdsor esetén, Gauss- féle szorzatgörbületnek 0-nak kell lennie.
2 irányú rúdsor esetén a szögtorzulás lehetővé teszi a 0-tól különböző értéket.
Ilyen alak felvételével foglalkoznak a Csebisev-féle hálók
Katonai ruházat
fejlesztése volt a cél
(nyúlásmentes anyagok)
Csebisev-féle hálók
Analógia a szövetek és a lécrács viselkedése közt:
- anyagtulajdonságait a szálirányok határozzák meg,
- szálirányban ható erő feszíti a szálat,
- nem szálirányú erő
szögtorzulás, belső ellenállás nélkül.
eredeti szálirányok
szálirányú erő
nem szálirányú erő
Változó húzófeszültség-eloszlás
melletti alak
Csebisev-féle hálók
1. Szálak csak a peremek közvetlen közelében mozgathatók függetlenül.
2. Általában a keresztező pontokat összekapcsolt pontoknak tekinthetjük.
Ilyen típusú hálózatok: Csebisev-féle hálók
Hajlítási merevséggel nem rendelkező szálak:
- csak szálirányú húzóerőket tud felvenni (szál irányváltozásra képes)
- feszültség a szálakban működő normálerőből meghatározható
Hajlítási merevséggel rendelkező szálak esetén bonyolultabb a helyzet.
Szövet – lécrácshéj analógia szemléletes DE
számítás összetettebb
Lécrácshéjnál hajlítási,
csavarási merevséggel
rendelkeznek a szálak
Alakfelvétel Csebisev-féle hálóval
1. Közelítő geometriai számítások - Csebisev-féle háló felvétele síkban
terítve (amiből várhatóan kivitelezhető a végleges geometria)
- kiindulásként: négyzet-hálózat
- síkban meggörbített „négyzet-hálózat”
2. Deformált alak keresése - eleget tesz a peremfeltételeknek
- hálózatban a rugalmas alakváltozási energia minimális
(alakvált energia: hajlítási és csavarási merevséggel rendelkező rudak meggörbítéséből)
- önsúly nélküli egyensúlyi alak
Eredménye:
- mekkora a feszültség a meggörbítés miatt,
- síkba terített hálózaton mit kell módosítani, hogy jobban közelítse a
kívánt térbeli alakot.
3. Kiterített hálózat korrekciója
deformált alak újraszámítása
1. Hálózati korrekció (görbült hálózat, kezdeti sajátfeszültséggel)
2. Merevségi (km-i) korrekció
n+1. Kiterített alak véglegesítése
Túl nagy km-i feszültségek esetén
(lécmerevség csökkentés – két kisebb
merevségű léccel helyettesítés)
Alakfelvétel - gépi számítás
Szoftverek:
Oasys
Grasshopper
Tensyl
Rhinoceros
20
Számítási nehézségek
Nem a geometriai nemlinearitásban
Erőjáték bizonytalanságában
programok kezelik
kapcsolati erőkben a súrlódás kezelése
egymáshoz feszülő lécek között
Meghatározható: csak a nyugalmi állapot és mozgás határállapotában
Kisebb-nagyobb eltérések
lehetnek a valós alakban
Igénybevétel eloszlást is befolyásolja
Tervezésben nagy szerephez jutnak a valós anyagú kísérletek.
Tervezett alak és merevség garantálásához hasznos a csp-ok közé kifeszített drótháló.
Harmadik irányú „hiányzó” rúdsor merevségének pótlására:
- 1. pótolja a sarokmerev kapcsolat
Teljes membrán merevségűvé
- 2. merevítő rácsozás
válik a szerkezet.
- 3. szükség esetén héjalás is bevonható
Korkeasaari kilátó
Kokkeasaari Sziget, Helsinki mellett.
Finnország 2002.
72 db 60x60 mm-es rétegelt ragasztott fa
lécek,
10m magas
A léceket gyárban előgörbítették, a
helyszínen tovább hajlították és csavarták.
600 csomópontja van.
Átmenő csavarokkal kapcsolták össze a
léceket, majd a végleges formát szegezett
lemezekkel rögzítették.
Alul a bejárat körül acél keretre
támaszkodik a lécrács.
22
Korkeasaari kilátó – alak felvétel
Alak: szabad forma, a környező
sziklákhoz hasonlít
Modell: 1:5
Helsinki Műszaki Egyetem
hallgatói készítették
Geometria: Digitális fotók a
modellről
AutoCAD: fotók alapján geometria
felvétele
Korkeasaari kilátó - méretezés
Alkalmazott software: LUSAS
•
geometria: importált 3D CAD
•
THÁ: önsúly+hasznos+szél
max. nyomófeszültség 5N/mm2
kihajlás az alsó rudakban
• HHÁ: nagyon merev a szerkezet
Weald and Downland múzeum
25
Weald and Downland lécrács építése
Multihalle
Multihalle: Frei Otto tervezte 1975-ben,
Mannheimben épült.
-50x50 mm-es lécekből készült,
- 500x500 mm-es hálózati oztás,
- 4 rétegű lécezés,
A tető felülete 9500m2
teljes hossza 160m,
kupola magassága 20m,
fesztáv 80m.
Ideiglenes szerkezetnek tervezték, de
annyira sikeres lett, hogy máig áll.
Savill Building
Lécrács?
Ellenőrző kérdések
Mit nevezünk Csebisev-féle hálónak, ill. Csebisev-féle felületnek?
Mit nevezünk elasztika-görbének
Milyen lépésekből áll a lécrácshéj alakfelvétele?
Milyen építési fázisokból tevődik össze a lécrácshéjak megépítése?
Melyek az alapvető különbségek a „közönséges” rácsfelületek és a lécrácshéjak
csomóponti kialakítása között?
Mi a magyarázata annak, hogy a lécrácshéjak kapcsolataiban elhelyezett
csavarokat csak a meggörbített állapotban feszítik meg?
Mi a szerepe a meggörbítés során alkalmazott többlettehernek?
Milyen módszerrel javítható a lécrácshéj hajlíthatósága?
Milyen módszerekkel növelhető a lécrácshéjak merevsége?
Köszönöm a figyelmet!

similar documents