Krampji berniem

Report
Krampji ir nekontrolētas elektriskās
aktivitātes, kas rodas smadzeņu garozas
pelēkajā vielā un īslaicīgi pārtrauc
normālo smadzeņu funkciju.
 Krampju laikā parasti ir patoloģiskas
sajūtas, izmainīta izpratne, fokālas
nekontrolētas kustības, vai plašas
piespiedu muskuļu kontrakcijas.

Krampju satopamība atkarībā no vecuma
Līdz 1 g.v.
1-5 g.v.
5-9 g.v
10-14 g.v.
15-30 g.v.
30-45 g.v.
45-65 g.v.
Pēc 65 g.v.
4% cilvēku līdz 20 gadu vecumam
iespējama krampju lēkme
 Baltās rases pārstāvjiem retāk
 Status epilepticus mirstība bērniem 3,6 %
 Epilepsijas attīstībai risks augstāks, ja
krampji hipoksisku, strukturālu vai
metabolu defektu dēļ.
 Latvijā 2005.g. 4000 bērniem dg
epilepsija

Hroniska slimība ar atkārtotām
epileptiskām lēkmēm, kas ir pēkšņas,
gribai nepakļautas izmaiņas motorikā (tai
skaitā krampji), apziņas stāvoklī,
uzvedības un veģetatīvajās izpausmēs,
ar raksturīgām EEG izmaiņām

Cēlonis ir pēkšņas izmaiņas organismā
(piemēram, vielmaiņas traucējumi, CNS
infekcijas, sirds un asinsvadu slimības,
toksiskas vielas, drudzis).

Iemesls galvas smadzeņu struktūrā
(piemēram, smadzeņu audzējs,
smadzeņu asinsrites traucējumi).

Raksturīgi simptomi, kas imitē krampjus
pacientiem ar psihiskiem traucējumiem,
bet kas nav saistīti ar patoloģisku
elektrisko aktivitāti galvas smadzenēs.


Ieilgusi lēkme vai atkārtotas sekojošas
lēkmes vismaz 30 minūtes ilgi, kuru laikā
pacients neatgūst apziņu.
Pastāvīga krampju aktivitāte, kas ilgst
vismaz 5 min., vai 2 vai vairāk atsevišķas
krampju lēkmes (var būt mazāk par 5
min), kuru starplaikā organisma funkciju
atjaunošanās ir nepilnīga.
Dzemdību trauma, HIE, IVH, iedzimtas
anomālijas
 Metabolisma traucējumi (hipoglikēmija,
hipokalciēmija, hiponatriēmija)
 Infekcijas

Dzemdību traumas sekas
 Febrilie krampji (3 mēnešu- 6 gadu
vecumā)
 Infekcijas
 Metabolisma traucējumi
 Galvas traumas
 Galvas smadzeņu audzēji
 Idiopātiski

Dzemdību traumas sekas
 Galvas trauma
 Infekcija
 Nepietiekoši ārstēta epilepsija
 Deģeneratīvas smadzeņu slimības
 Galvas smadzeņu audzēji
 Toksīnu ietekme
 Idiopātiski















Vietājie anestētiķi (lidokaīns)
Antikonvulsantu pārdozēšana
Kampars
Hipoglikemizējošas vielas (insulīns, etanols)
Oglekļa monoksīds
Cianīds
Smagie metāli (svins)
Pesticīdi (organiskie fosfāti)
Kokaīns
Fenciklidīns
Belladonnas alkoīdi
Nikotīns
Simpatomimētiķi (amfetamīns)
Tricikliskie antidepresanti
Ģeneralizētas
 Parciālas (fokālas)
 Neklasificējamas

Ģeneralizētas
Parciālas (fokālas, lokalizētas)
Toniskās
Kloniskās
Toniski-kloniskās (grand mal)
Miokloniskās
Atoniskās
Absansi
-Tipiski (petit mal)
-Atipiski
Vienkāršas parciālas
-ar motoriem simptomiem
-ar somatosensoriem
-ar veģetatīviem (autonomiem)
-ar psihiskiem (ambulatorie automātismi)
Kompleksas parciālas
Parciālas ar sekundāru ģeneralizāciju

Sinapsēs starp aksonu un dendrītu,
izdalās neirotransmiteri:
-Glutamāts- aktivētājs
-Gamma-aminosviestskābeinhibētājs
TKSE izsauc pārmērīgu galvas smadzeņu
šūnu depolarizāciju
 Rodas daudz glutamāta
 Tas veicina Na un Ca jonu nokļūšanu
šūnā
 Na → osmotiski traucējumi
 Ca → nekrotiskas izmaiņas



1. fāze
- ↑ smadzeņu metabolisms
- ↑ asiņu plūsma
- ↑ laktātacidoze
- simpatoerģiskā aktivitāte
2. fāze
-↓kompensatorie mehānismi
- ↓asinsplūsma smadzenēs
-hipotenzija (medikamenti)
-hipoksija
-galvas smadzeņu tūska+ i/cr hipertenzija
-neironu bojājums
Neonatālie krampji sākas līdz 2 ned.
vecumam
 Infantilie spazmi (West sindroms) sākas 318 mēn vecumā galva saliekta, rokas
izstieptas (saliekamā naža lēkmes),
garīgā atpalicība
 Febrilie krampji 3-5mēn vec., ģeneralizēti,
Ģimenes anamnēzē

Kriptogēna ģeneralizēta epilepsija
(Lennox Gastaut, Doose sindromi); sākas
2-7 gadu vecumā, jaukti- toniski,
miokloniski, atoniski. Difūzs neironu
bojājums.
 Bērnu absansu epilepsija-3-12 g.v.,
apziņas zudums uz 3-10 s, sejas, roku
automatismi.
 Juvenilā absansu epilepsija 10-15 g.v.
Absansi retāk nekā iepriekšējai

Vienkāršas parciālas lēkmes sākums
jebkurā vecumā kustības jebkurā
ķermeņa daļā
 Kompleksas parciālas lēkmes var sākties
neatkarīgi no vecuma, Aura pirms tam,
EEG temporālā daivā izmaiņas
 Benignā rolandiskā epilepsija sākums 516 g.v., parciāli motori vai ģeneralizēti,
naktī, AD pārmantojas

Juvenilā miokloniskā epilepsija
sākumskolas un pusaudžu vecumā kakla
un plecu muskuļos no rītiem, mentālā
attīstība netraucēta
 Ģeneralizētas toniski kloniskās lēkmes
jebkurā vecumā, samaņas zudums,
nesaturēšana , postiktāls apjukums

Anamnēze no aculieciniekiem
 Vispārēja neiroloģiska izmeklēšana
 Lēkmes videofilmēšana, monitorēšana
 EEG dati
 MR dati
 Metabolo traucējumu diagnostika
 Ģenētisko faktoru analīze









21st Edition Rudolph’s Pediatrics. By Colin D. Rudolph, Abraham M. Rudolph, Margaret K. Hostetter,
George Lister, and Norman J. Siegel, editors. 2,688 pp. New York, McGraw Hill Medical, 2003.
Vītols E. , Rozentāls G. EPILEPSIJAS RACIONĀLAS FARMAKOTERAPIJAS. REKOMENDĀCIJAS ZĀĻU IEGĀDES
KOMPENSĀCIJAS. SISTĒMAS IETVAROS. [atsauce 02.0402011.] pieejamas internetā www.vec.gov.lv
Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E.
Behrman, MD Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition, ELSEVIER 2608 pages
E. Vītols, V. Grīnbergs ,Status epilepticus un tā ārstēšana , Latvijas Neirologu biedrība , 2005 , 18 lpp
Logina Ināra, Smeltere Elvīra Neiroloģija shēmās , Avots, 2009, 51 lpp
William W. Hay, Jr., Myron J. Levin, Judith M. Sondheimer, Robin R. Deterding ,CURRENT Diagnosis &
Treatment: Pediatrics, 20e , LANNGE, 2010
www.emedicine.com
Edward P. Sloan, MD, MPH, Pediatric Seizure and Status Epilepticus (SE): A Primer for Treating
Challenging Pediatric Seizure Cases, 2005
Paldies par uzmanību!

similar documents