presentatie

Report
Geestelijke verzorging (binn)en
de WMO
Naar een gezamenlijke visie binnen
een gedecentraliseerde zorgcontext
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
‘De koppen’
Bijna alle gemeenten halen deadline WMO
Angst voor puinhoop bij decentralisaties terecht
Teveel gepamperd…
Wie wil zich nu laten douchen door de buurman
Ook mensen die het druk hebben willen best wat
doen
Vrouwen de dupe van nieuwe taken gemeenten
Ruimte voor zorgvernieuwing
WMO-advies van belangenclubs werkt niet
Telegraaf
VK
Trouw
Trouw
Trouw
Telegraaf e.a.
NLDagblad
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Randvoorwaarden nieuwe zorg
1.
2.
3.
4.
Lokaal aanbieden van zorg
Eigen kracht > professionele zorg <
Budget <
Eigen bijdrage >
Vernieuwing structuur (transitie) en inhoud
(transformatie)
Bestaand aanbod: te duur
Eenzaamheid en meedoen
Participatiesamenleving
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Transitie/Transformatie
Kansen en zorgen binnen GV-land:
Hoe toegevoegde waarde
in- en aanpassen
‘binnen’ en ‘buiten’?
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Transitie/Transformatie
‘Binnen’: grote bezuinigingen
‘Buiten’: GV niet vanzelfsprekend
Context:
– veranderend zingevinglandschap
– (neo) liberale ‘marktwaarden’ & zingeving
– leefstijlpolitiek
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Stekelig intermezzo
De Wolf of Wall Street over ‘eenden en adelaars’:
‘Kwaak-kwaak-kwaak’ t.o. ‘duidelijk zijn over
je doel’
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Doel
Inzichtelijk maken
‘Zingeving(problematiek)’,
‘eenzaamheid’ en
‘meedoen’ verbonden
Adequate vertaalslag
expertise; samenwerking
 visie & bouwstenen
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Geïnterviewd/geraadpleegd
-
Stichting Ouderen Levensvragen Cuijk (Marie Jantien Kreeft)
Centrum Levensvragen Rijnmond (Cisca Peters; Maja Nieuwenhuis)
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen/ActiZ/PRIL (Gerdienke Ubels)
ZIN Utrecht (Andreas van der Velde)
COIL Nijmegen (Nicolette Hijweege)
GV i.r.t. Sociale wijkteams Zwolle/Camus (Etje Verhagen)
Tynaarlo (Janita Hulzinga)
Reliëf (Thijs Tromp)
VGVZ o.a. Ralf Smeets; Joleen Kieneker; input Werkveld 1e lijn
Aukje Veninga (WMO consulent gemeente Opsterland)
-
MOTTO Rotterdam (Elly Prinse)
WIJZ/levensvragen en sociaal isolement Zwolle ( Ellen Overesch)
Werkverband Vrijgevestigd Geestelijk Verzorgers
SING-leden (via Mirjam Maas)
Voorbij de onteigening (Monique van Dijk/Willem Putman)
Gemeente De Wolden (Bernard Jansen, Henk Wind)
Coalitie Erbij
UvH
Vilans/ Netwerk voor levensvragen; groeiboek (Marielle Cuijpers)
Diverse sites; beleidsstukken; relevante literatuur
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Conceptvisie
Zingeving gaat in de kern over hoe mensen met elkaar
verbonden zijn en beïnvloedt zo welzijn en
functioneren. ‘Eenzaamheidsbestrijding’ en ‘meedoen
in de maatschappij’ kunnen daar niet los van worden
gezien. Bij de operationalisering van WMOspeerpunten komt dit domein in beeld wanneer
praktische zorg onvoldoende aansluit. Met
aandacht(ige begeleiding) voor de niet-maakbare
‘vraag achter de vraag’ levert de geestelijk verzorger
haar bijdrage aan goede zorg door de gemeente. Dit
doet zij op alle niveaus (directe zorg, ondersteuning
professionals en beleidsmatig) en kostenbesparend.
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Vertaalslag naar praktijk
We constateren:
- grote inzet van velen!!!!!!!!!!!
- slagingspercentage laag
- verschillende financiële structuren
- betrouwbaarheid gevraagd
- verantwoordelijkheden professie/vrijwillig
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Best practices  Bouwstenen
1. Netwerken en inbedding
2. vertaling kunde en kennis naar WMO-context
3. Financiën
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Van best practices naar bouwstenen
Netwerken en Inbedding
- Netwerken bij wat er al is en leeft
- Visie overbrengen
- Bruggen slaan (naar speerpunten WMO)
- Concreet en verbindend werken
- Lokaal passende organisatorische inbedding
-
Aansluiten bij GV in de regio?!
Adequate verwijzing
Sociale wijkteams/ROS
Kwaliteitsborging
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Van best practices naar bouwstenen
Vertaalslag kunde en kennis
- Randvoorwaarden WMO (lokaal; eigen kracht; budget < etc.)
kader voor visievertaalslag
- Welk aanbod is passend?
- Expertise en verantwoordelijkheid delen,
expliciet en proactief
- Samenwerken (met vrijwilligers etc.)
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Van best practices naar bouwstenen
Financiën
Financiën goed regelen
- Ondernemerschap
- Inzicht bieden in spanningsveld
ondernemerschap versus specifieke kunde
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Bouwstenen starterpakket
1.
2.
3.
4.
Visie Input ochtend
Samenwerken en inbedding Input workshop 1
Aanbod: wat werkt hoe? Input workshop 2
Samenwerken met vrijwilligers: (in) hoe(verre)?
Input workshop 3
5. Van visie naar praktijk: Eenzaamheid en GV Input
workshop 4
6. Best practices Input ochtend
7. De financiële uitdaging Input workshop 5
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Beeld: Yucel blokkenmethode
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Drempelmuur
Valkuilen onderweg
Een beeldende visie graag!
???
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Conceptvisie
Zingeving gaat in de kern over hoe mensen met elkaar
verbonden zijn en beïnvloedt zo welzijn en
functioneren. ‘Eenzaamheidsbestrijding’ en ‘meedoen
in de maatschappij’ kunnen daar niet los van worden
gezien. Bij de operationalisering van WMOspeerpunten komt dit domein in beeld wanneer
praktische zorg onvoldoende aansluit. Met
aandacht(ige begeleiding) voor de niet-maakbare
‘vraag achter de vraag’ levert de geestelijk verzorger
haar bijdrage aan goede zorg door de gemeente. Dit
doet zij op alle niveaus (directe zorg, ondersteuning
professionals en beleidsmatig) en kostenbesparend.
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
Aanscherpen van de visie
Ad R1
Want, …..
Ad R3
Want, …
Ad 2
…………..
10 minuten!
Welk beeld past volgens jou het best?
???
10 minuten
GV (binn)en de WMO: Visie gevraagd
13.30 uur Middag programma
• Vijf workshops met plenaire terugkoppeling
–
–
–
–
–
Samenwerken en organisatorische inbedding
Hoe vertaal je de visie naar de praktijk?
Werken met vrijwilligers; hoe doe je dat?
Wat bied je aan?
Waar vind ik financiering?
• Terugkoppeling van de bouwstenen
• De vruchten van de dag
• Afsluiting
16.00 uur napraten en ontmoeten.

similar documents