Thứ sáu, ngày 01 tháng 03 năm 2013 TËp lµm văn

Report
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH PHÚ HÒA- HUYỆN BẾN CÁT
MÔN: TẬP%
LÀM VĂN
TPPCT: 50
GV: Nguyễn Thị Kim Sa
Thứ sáu, ngày 01 tháng 03 năm 2013
Tập làm văn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ sáu, ngày 01 tháng 03 năm 2013
TËp lµm văn
Hoa hồng nhung
Thứ sáu, ngày 01 tháng 03 năm 2013
TËp lµm văn
I. Tìm hiểu hai cách mở bài để giới thiệu cây hồng nhung:
a) Vườn nhà em có trồng một cây hồng nhung không
biết trồng từ năm nào.
b) Mùa xuân dến, hoa trong vườn nhà em đua nhau
khoe sắc. Hoa nào cũng đẹp, nhưng đẹp hơn cả là cây
hoa hồng nhung. Cây hoa này ông em trồng từ lúc nào
em cũng không nhớ rõ, nhưng đó là cây hoa mà em yêu
qúy nhất.
NHẬN XÉT
Caùch 1: môû baøi tröïc tieáp- giớùi thieäu caây hoàng
nhung
Caùch 2: môû baøi giaùn tieáp- noùi veà muøa xuaân,
caùc loaøi hoa trong vöôøn, roài môùi giôùi thieäu caây
hoàng nhung.
Thứ sáu ,ngày 01 tháng 03 năm 2013
TËp lµm văn
Có hai cách mở bài:
1. Mở bài trực tiếp: Giới thiệu ngay về cây cối
2. Mở bài gián tiếp: Nói chuyện khác trước khi
dẫn vào giới thiệu cây cối
Thứ sáu ,ngày 01 tháng 03 năm 2013
TËp lµm văn
Bài tập 2:
Hãy viết đoạn mở bài (gián tiếp) dựa vào những gợi
ý dưới đây:
a. Cây phượng vĩ trồng giữa sân trường em.
b. Trước sân nhà, ba em trồng một cây hoa
mai.
c. Đầu xóm có một cây dừa.
Mở bài tham khảo:
Nhà em có một mảnh vườn nhỏ trước sân. Ở đó không
bao giờ thiếu màu sắc của các loài hoa. Mẹ em trồng
mấy khóm hồng. Em thì trồng mấy cụm mười giờ. Riêng
ba em năm nào cũng chỉ trồng một thứ là hoa mai. Ba
bảo: ba thích hoa mai vì hoa có màu vàng tinh khiết,
hương thơm nhẹ, dáng vẻ thanh nhã. Vì vậy, trước sân
nhà em không bao giờ thiếu những chậu hoa mai do
chính tay ba
vun trồng.
Mở bài tham khảo:
Phòng khách nhà tôi Tết
năm nay có bày một cây
trạng nguyên. Mẹ tôi mua
cây về trước Tết để trang trí
phòng khách. Vừa thấy cây
trạng nguyên xinh xắn lá đỏ
rực ,tôi thích quá reo lên:
Ôi, cây hoa đẹp quá!
Thứ sáu ,ngày 01 tháng 03 năm 2013
TËp lµm văn
Bài tập 3:
Quan sát một cây mà em yêu thích và cho biết:
a) Cây đó là cây gì ?
b) Cây được trồng ở đâu ?
c) Cây do ai trồng, trồng vào dịp nào (hoặc do ai
mua, mua vào dịp nào) ?
d) Ấn tượng chung của em khi nhìn cây đó thế nào ?
Thứ sáu, ngày 01 tháng 03 năm 2013
TËp lµm văn
a) Cây đó là cây xoài, b) được trồng ở nhà em, c) do ông
em trồng vào dịp hè. d) Khi nhìn cây xoài em rất thích.
1. Nhà em có trồng một cây xoài cách nay ba năm vào
dịp hè. Ông em đã mua giống cây ở tận miệt vườn.
Đến nay cây đã sum suê cao lớn.
2. Mỗi khi nhìn đến cây xoài ở góc vườn nhà em là em
bùi ngùi nhớ đến ông.vì chính tay ông đã trồng và
chăm sóc.
3. Vào dịp nghỉ hè năm ngoái, ông em đã gieo một hạt
xoài ở cuối vườn nhà,mới đó mà cây nay đã phát triển
rất nhanh. Em thường xuyên ra vườn chơi để được
ngắm cây xoài.
Thứ sáu, ngày 01 tháng 03 năm 2013
TËp lµm văn
1. Bài tập 4:
Hãy viết một đoạn mở bài giới thiệu chung về cây
mà em định tả.
TIEÁT
TIEÁT HOÏC
HOÏC ÑAÕ
ÑAÕ HEÁT-THAÂN
HEÁT-THAÂN AÙI
AÙI
CHAØO
TAÏM
BIEÄT
QUYÙTHAÀY
THAÀYCOÂ
CHAØO
TAÏM
BIEÄT
QUYÙ
COÂ

similar documents