Logopedia in Europa

Report
LOGOPEDIA
ÎN EUROPA
PROF.LOGOPED VALERIA
BALABAN
MASTERAND SOARE LAURA
MASTERAND NIȚU VIORELA
Logopedia în Europa
 In
lume, dar si in Europa, exista puternice
organizatii profeionale ale logopezilor. In
 Europa,
organizatia poarta denumirea
de CPLOL.
Tarile membre si denumirea profesiei de logoped in
CPLOL:















Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Danemarca
Elvetia
Estonia
Finlanda
Franta
Grecia
Italia
Irlanda
Letonia
Lituania
Luxemburg
-
diplomierter/e, logopade/in
logoped/logopedist
logoped/logopedist
logopathologon/logotherapeuton
- talepaedagog/logopaed/audiologopaed
- logopedist/diplomierter/e logoppade/in
- logopeed
- puheterapeutti/talterapeut
- orthophonisteGermania
- logopade/in
- logopedikos/logopathologos/logotherapeftis
- logopedista
- speech and language therapist
- skolotais logopeds and audiologopeds
- logopedica
- orthophoniste
Tarile membre si denumirea profesiei de logoped in
CPLOL:











Malta
- speech-language pathologist/speech therapist
Norvegia
- logoped
Tarile de Jos
- logopedist
Polonia
- logoped
Portugalia
- terapeuta da fala
Republica Ceha - logoped
Regatul Unit al Marii Britanii - speech and language therapist
Slovacia
- logoped
Slovenia
- profesor defektolog za osebe z motnjami sluha in
govora
Spania
- logopeda
Suedia
- logoped
Denumirea profesiei
In Europa, dupa cum se constata,
logopedul este denumit astfel:
 -ortofonist
 - logoped
 -terpeut al limbajului.

Acesti trei termeni acopera acelasi
concept in toate tarile, cu mici diferente
in fiecare tara reflectate in domeniile de
competenta sau practica profesionala.

Practica profesională în Europa


Practica profesionala in Europa
Terapeutii-logopezi din Europa pot practica in
diferite sectoare, in functie de anumite conditii
socio-economice in propria lor tara:
- in sectorul sanatatii, în special in spitale, centre
terapeutice si de reabilitare,centre medicale
speciale;
- in institutiile de invatamant;
- centre speciale pentru copii cu dizabilitati (surzi
si deficienti de auz, persoane cu dizabilitati
motorii, nevazatori si cu dizabilitati de invatare;
- unitati de psihiatrie pentru copii;
- case de copii.
Practica profesională în Europa



Practica privata are loc de asemeni in sectorul educatiei,
in unitati speciale, in domeniul prevenirii (servicii speciale de
prevenire si de screening pentru probleme sociale si de
sanatate) si in zona de combatere a analfabetismului.
Logopedia este recunoscuta ca stiinta, recunoscuta ca
profesie si practica liberala, reglementata la nivel universitar si
juridic, terapeutii-logopezi fiind organizati in asociatii
profesionale, atat pe plan european, cat si international.
Procesul acesta continua si pe plan mondial, deoarece se
cristalizeaza in puternice organizatii continentale (Europa,
America de Nord, America de Sud, Africa de Sud-Est,
Australia, Japonia), dar si la nivel planetar – Asociatia
Internationala a Logopezilor si Foniatrilor.
Spania



In Spania logopedia este disciplina care trateaza problemele,
disfunctiile si intarzierile care se intalnesc in campul vorbirii,
limbajului, limbii, vocii si comunicarii. Pentru ele se lucreaza incepand
cu campul cognitiv, fizic si fiziologic. Se studiaza in diferite universitati
dupa luarea licentei. In Spania este cunoscuta ca “logopedia”.
Logopezii lucreaza cu persoane de orice varsta, orice probleme ar
avea aceste persoane; probleme functionale, organice sau de adaptare.
Logopedia se practica pe paliere vaste: cabinete private, spitale,
grupuri de investigare lingvistica, centre speciale medicale, centre
educative.
In scoli se intalnesc specialisti in audiologie si limbaj. Profesionisti
care doar se confunda cu logopezii. Ei lucreaza asemanator cu logopezii.
Logopezii si specialistii in audiologie si limbaj colaboreaza in multe
cazuri, in special in acele cazuri in care rezultatele scolare sunt mici. In
prezent in Spania, diplomele in logopedie nu sunt folositoare in colegiile
publice, in ciuda faptului ca aici e cea mai mare nevoie de logopezi.
Spania








Universitatea din Valencia are un astfel de master, de doi ani
(patru semestre) si obiectivul acestui master de Logopedie este de a
forma baza teoretica si practica a fostului student de psihologie,
necesara pentru a da solutii diferitelor probleme relationate cu vocea,
vorbirea si limbajul (atat oral cat si scris). Pentru a urma acest master
sunt necesare cunostinte din diverse domenii, cum ar fii: biologie,
medicina, psihologie, lingvistica, pedagogie etc. Masterul se incadreaza
in “Stiintele Sanatatii”, facultatea de Psihologie, si are 240 de credite.
Planul de studii inseamna:
Materii baza de formare – 60 de credite;
Materii obligatorii – 120 de credite;
Materii optionale – 30 de credite;
Practici externe obligatorii – 24 de credite;
Munca la sfarsit absolvire – 6 credite.
Spania










Materiile pe primul semestru:
Anatomia organelor limbajului;
Fiziologia organelor limbajului;
Fundamente educationale de logopedie;
Fundamente lingvistice de logopedie;
Fundamente metodologice de logopedie;
Neurologie si neuropsihologia generala a limbajului;
Procese psihologice de baza si psihologia limbajului;
Psihologia deficientei si aghizitionarii limbajului.
Spania











Semestrul al 2-lea:
Evaluare psihologica;
Explorarea auzului;
Neurologie clinica aplicata in logopedie;
Patologia auzului;
Patologia vocii;
Patologia limbajului si etiologia centrala;
Deficiente in dislexo-disgrafie;
Deficiente in vorbire;
Deficiente neurodegenerative;
Spania









Sementrul al 3-lea:
Interventie logopedica in atacuri cerebrale;
Interventie logopedica in deficienta de auz;
Interventia logopedica in dislexo-disgrafie;
Interventia logopedica in deficienta de vorbire;
Interventia logopedica in deficienta de limbaj si etiologia centrala;
Interventia logopedica in deficienta neurodegenerativa;
Interventia logopedica in patologia vocii;
Sisteme de comunicare aumentative.





Semestrul al 4-lea
Practica ;
Munca la sfarsit de absolvire.
Spania

Materii optionale:















Analiza lingvistica de date clinice;
Analiza lingvistica de teste si protocoale;
Deficiente de abilitati profesionale si deontologia profesionala;
Educatia deficientilor de auz;
Evaluarea calitativa a limbajului;
Fizioterapia aplicata in logopedie;
Interventia logopedica in bilingvism;
Interventia logopedica la scolari;
Logopedia si limba catalana;
Logopedia si limba spaniola;
Programe de atentie lingvistica in educarea prescolarilor;
Psihologia comunicarii;
Psihopatologia aplicata in logopedie;
Terapia orofaciala si miofaciala.
FRANȚA
 Durata
de pregătire se întinde pe patru
ani universitari.
 Acestea includ în special 1835 de ore de
instruire teoretică şi 1.200 de ore de
pregătire practică în diferite instituţii :
grădiniţă , spitale sau cabinete private.
FRANȚA








În Franța logopedia poarta numele de ortofonie iar logopezi sunt
ortofoniști. Cuvantul “ortofonie” s-a nascut in Franța in anul 1828, autorul fiind,
doctorul Marc Colombat de la Institul Ortofonic din Paris, al cărui scop era
recuperarea tulburărilor de vorbire și in special a bâlbâielii.
Primele prerogative in domeniul ortofoniei au fost emise in anul 1955,
ca urmare a ințitiativelor doamnei Suzanne Borel-Maisonny.
Profesia de logoped a obținut statul legal prin lege la data de 10 iulie 1964 si
este certificată la nivel național printr-o diploma denumită : Certificat de
Capacité d’Orthophonie (C.C.O.).
Prevenirea tulburărilor de limbaj, depistarea, evaluarea, reeducarea,
reprezintă practica de zi cu zi a 19.000 de ortofoniști care exercită aceasta
profesie în Franța.
Ortofonistul realizeaza un bilanț în cadrul căruia analizează
capacitațile si cunostințele, evaluează tulburările și sugerează daca este
necesar, și alte tipuri de examinari.
Acest bilanț poate fi de doua tipuri:
Bilanț ortofonic cu reeducare dacă este necesara
Bilanț de invetigare
FRANȚA




Ortofonistul tratează toate tulburarile de limbaj, începand cu acei copii
care prezinta probleme în planul dezvoltării limbajului si pâna la vârstinicii
care au tulburari de comunicare.
Acesta intervine în cazul copiilor care prezinta dificultăți în insușirea scris –
cititului, în cazul copiilor sau adulților ce prezintă tulburări de pronunție sau de
articulație, bâlbâilă, tulburari de voce sau in cazul celor care prezintă
tulburări de limbaj ca urmare a unui accident sau a unei intervenții
chirurgicale cerebrale.
În acest context logopedia privește toate funcțiile legate de ințelegerea,
realizarea şi expresia limbajului oral și scris, precum și toate celelalte forme
de comunicare nonverbala
În acest scop, logopedul alege tehnicile care par a fi cele mai adecvate
pentru patologia şi individualitatea pacientului.
Plecând de la teste specifice şi de observație clinică, terapeutul
efectuează, un diagnostic logopedic, o evaluare a tuturor funcţiilor şi a
tuturor aspectelor legate de modificări şi abilităţile de comunicare ale
pacientului la toate vârstele, ţinând seama de nevoile şi caracteristicile sale
psiho- sociale, culturale şi economice.
FRANȚA


Ortofonistul face parte din personalul medical și își
asuma responsabilitatea pentru prevenirea, evaluarea,
tratarea şi studiul știintific al handicapului, tulburărilor de
comunicare și al tulburărilor asociate
Având în vedere domeniul de aplicare al
logopediei, care necesită cunoştinţe extinse în diverse
discipline, formarea logopezilor este realizată in
facultațile de medicină si pot profesa în cabinete
individuale, în spitale sau în cadrul instituțiilor
specializate.
Cincisprezece
centre
de
formare
gazduiesc în prezent studenţii în logopedie.
FRANȚA


În toate centrele de formare, formarea
logopezilor se realizează pe parcursul a patru ani
universitari. Ordinul Ministerului Educației din 25
aprilie reglementează modalitatea de absolvire a
acest cursuri pregatitoare introducand un articol în
care se menționeaza faptul că în cursul ultimului an
de studiu, studenții trebuie să realizeze o lucrare de
cercetare sub indrumarea unui profesor coordonator
sau a supraveghetorului de stagiu practic.
Această lucrare de cercetare poate fi
individuală sau colectivă. În cazul în care lucrarea
este rezultatul unei contribuţii colective, prezentarea
ar trebui să permită evaluarea
contribuţiilor
individuale a fiecarui participant.
FRANȚA
















Primul an :
• Farmacologie
• Epidemiologie
• Fizica acustic
• Anatomia şi fiziologia sistemului auditiv
• Anatomia şi fiziologia sistemului nervos
• Anatomia şi fiziologia faringelui şi laringelui
• funcţiile cognitive
• Fonetică
• Psihologie
• Computing
• Pedagogie şi organizarea şcolilor
• Neurologie
• psihomotorie
• Psiholingvistica
• Lingvistică
FRANȚA
















Al doilea an :
• Audiophonology
• Proteze auditive
• tulburări funcţionale
• tulburări de dezvoltare şi de limba
• vorbire şi articulare
• surditate
• Psihiatrie a Copilului si Adolescentului
• Psihiatrie a adulţilor
• Fonetică lingvistice
• Metodologia de cercetare aplicată şi memorie
• Audierea
• fonaţie
• laringian Patologie
• Neurologie
• Neurologie
FRANȚA













În al treilea an:
• Déondotologie
• autism
• copilul surd
• implantul Cochlear
• Voce: tehnica vocală, patologiea comunicarii, tehnicile de
reabilitare
• Dislexia
• Tulburări ale limbajului scris şi / sau oral
• Tulburările neurolingice: afazie şi sindromele
• Patologia comunicarii, traume
• Trisomia 21
Al patrulea an :
• se face cercetare
FRANȚA


Din 1988, numărul de studenţi pentru fiecare centru de formare este
stabilit anual prin ordin ministerial. Această reglementare permite în prezent
formarea a doar 736 elevi pe an. De obicei doar 5-10% din solicitanţi sunt
acceptati în urma examenului de admitere
Există, 16 şcoli de logopedie în Franţa, toate oferind un număr limitat
de locuri şi, prin urmare, accesul se realizeaza in urma unui concurs de
admitere. Pentru a fi eligibil l a concurs, deşi trebuie să fi trecut în mod
necesar de bacalaureat, nu există nici o limită de vârstă. Cursurile din cadrul
acestei activitati formative acoperă o paletă foarte variată de domenii, astfel
existând cursuri de ştiinţa limbajului si de audiologie, cursuri în psihologie şi
psihiatrie, cursuri de gerontologie, cursuri de neurologie. Această formare
este atât de variată, deoarece si logopedia este, de asemenea, extrem de
variată. În plus, domeniul său de aplicare este foarte larg, deoarece un
logoped este instruit, nu numai pentru a corecta tulburările limbajului scris şi
verbal, dar poate interveni și în cazul persoanelor care au pierdut una dintre
capacitățile senzoriale pentru a îi ajuta sa-și dezvolta altele, de asemenea
realizează reeducarea organelor fonoarticulatorii in urma unor interventii
chirurgicale sau încercă să incetinească degenerarea funcţiilor intelectuale
la persoanele cu boli degenerative, după cum s-a putut observa si mai sus in
cadrul enumerarii competențelor ortofoniștilor.
FRANȚA









În cele ce urmează voi prezenta câteva date statistice ce mi s-au părut
interesante și pe care le-am preluat de pe site-ul Federației Naționale de Ortofonie
din Franța, astfel la 1 ian 2011, anuarul ADELI prezintă urmatoarele date:
- 19 963 de logopezi in Franța (16058 individuali si 3905 salariati) + 560 in DOM
- 96.3 % sunt femei
- 79% profeseaza in cabinete individuale
- 11% profeseaza in institutii sociale
- 8% profeseaza in spitale publice sau private
Creșterea forței de munca în acest domeniu este de 4% pe an. Vârsta medie
a logopezilor ce profeseaza este de 43.5. Densitatea medie este de 32 de logopezi
pentru 100 000 de locuitori.
In ceea ce privește ”perspectivele” logopezilor din Franța, acestea sunt
marcate prin numeroase proteste ale ortofoniștilor si ale studenților, ce au avut loc la
sfârsitul anului trecut si începutul acestui an, proteste ce au drept scop înființarea
unui master in domeniul logopediei si de asemenea protestează împotriva deciziei
guvernului de a suspenda formarea conventionala pentru anul 2012, ca ulterior
aceasta având să dispară.
Marea Britanie







În Marea Britanie logopedia poartă denumirea de ”speech and language
therapy” și se ocupa de gestionarea tulburărilor de vorbire, limbaj, comunicare şi
deglutiție la copiii şi adulţi.
Logopezi (SLTs) sunt aliați ai profesioniştilor din domeniul sănătăţii. Aceştia lucrează
îndeaproape cu părinţii, supraveghetorii şi alţi profesionişti, cum ar fi profesori,
asistente medicale, medici si terapeuți ocupaționali.
Există în jurul valorii de 13000 logopezi (SLTs) practicieni în Marea Britanie.
Logopezii din Marea Britanie pot sa-și exercite profesia în cadrul centrelor
comunitare de sănătate, în spitale, în şcolile de masă, în centre de copii, centre de
zi, la domiciliul clienților, in sălile de judecată, in închisori, independent / in practica
privată.
Aria de desfașurare a activitații logopedice cuprinde:
- terapia bebelușilor cu dificultăţi de deglutiție,
- terapia copiilor cu tulburari moderate sau severe de învațare, cei cu întîrziere in
achiziția limbajului, a celor cu dificultăți specifice in producerea sunetelor, a celor
cu deficiențe de auz, cu palatoschizis, cu bâlbâială, cu autism / dificultăţi de
interacţiune socială, dislexie, mutismul electiv, tulburări de voce
- terapia adulţilor cu tulburari de comunicare sau de deglutiție ca urmare a unor
leziuni neurologice sau boli degenerative ale creierului (accident vascular cerebral,
boala Parkinson, demența), tumorii la nivelul aparatului fono-articulator, tulburari de
voce, probleme de sănătate mintală, handicap fizic, bâlbâială, deficiente de auz.
Marea Britanie


Terapeuții pot lucra atât cu sugari, copii cât şi adulţi
care au niveluri diferite de probleme de vorbire si
comunicare. Ei lucrează, de asemenea, cu oameni
care au dificultăţi de deglutiție.
Terapeutii evalueaza nevoile clienților "inainte de a
dezvolta programele individuale de terapie, pentru a
permite fiecărui client să evolueze cât mai mult posibil.
Terapia îi implica de multe ori și pe cei cu care clientul
are o relaţie strânsă, de exemplu familie, îngrijitori sau
profesori.
De obicei logopezii, sunt parte a unei echipe
multidisciplinare, alături de profesioniştii din domeniul
sănătăţii, cum ar fi medici, asistente medicale,
psihologi, fizioterapeuţi şi ergoterapeuţi. Acestia pot, de
asemenea, colabora cu profesioniştii din domeniul
educaţiei şi serviciilor sociale
Marea Britanie


Competențele acestora de obicei implica:
• identificarea gradului de dezvoltare a limbajului si comunicarii /
tulburări;
• evaluarea şi tratarea dificultăţilor de deglutiție şi de comunicare
care decurg dintr-o varietate de cauze, de exemplu, probleme
congenitale (cum ar fi palatoschizisul) sau dobandite - tulburări
după un accident vascular cerebral;
• elaborarea, implementarea şi revizuirea programelor relevante
de tratament;
• consilierea îngrijitorilor privind punerea în aplicare a programelor
de tratament
• evaluarea mediilor de comunicare;
• monitorizarea şi evaluarea progreselor clienților;
• lucrul cu clienții pe o bază unu-la-unu, şi în grupuri, in scopul
terapiei;
• gestionarea volumului de lucru, ţinând seama de cazurile
prioritare, liste de aşteptare, de succesele rezultate;
Marea Britanie


• colaborarea cu alte persoane pentru a
îmbunătăţi eficienţa furnizării de servicii.
• sprijinirea / supravegherea logopezilor recent
calificați
• stabilirea obiectivelor organizaționale si
personale;
• planificarea şi furnizarea de sesiuni de training;
• contribuie la punerea în aplicare şi evaluarea
proiectelor şi a evoluţiilor;
• întreprinderea de audit clinic prin compilarea
datelor statistice, financiare şi de altă natură, la
furnizarea serviciilor;
• participă la proiecte de cercetare.
Germania

Terapia limbajului se concentrează pe patru
domenii majore legate de comunicare:
Voce, tulburări de voce şi terapiea voci

Vorbire, tulburări de vorbire

Limba, comunicare,tulburări de limbaj şi terapie

Înghiţire, dificultăţi de înghiţire şi terapia înghiţirii

Germania













Formarea initiala :
Este reglementata de lege si de regulamentele din invatamant.Faculatea
dureaza 3 ani si se studiaza:
Logopedie
Phoniatrie
Anatomie şi fiziologie
Fonetica / lingvistica
formarea vocii
Formarea comunicarii
anatomia urechi, nasului şi gâtului
Pediatrie si Neurologie pediatrica
Psihiatrie a Copilului si Adolescentului
Neurologie şi Psihiatrie
Ortodontie, Orală şi Chirurgie maxilo-faciala
Germania
 Patologie
 Aphasiologie
 Audiologie
 acustica
 Psihologie
şi psihologie clinică
 Sociologie
 Educaţie
şi Psihopedagogie Specială
 Juridică profesională, civică
DANEMARCA



Terapia limbajului a fost recunoscuta ca profesie
de mai mult de o sute de ani. Primul "Centru de Terapie a
comunicarii , a fost înfiinţată în 1898, ca o instituţie publică,
finanţată de stat.
În Danemarca terapia limbajului este considerată o
profesie pedagogica, mai degrabă decât una medicala deşi
acesta din urmă este opinia generala în Europa
, logopedia daneza , este în totalitate in
conformitate cu profilul profesional al CPLOL, spunând
că ,comunicarea si terapia limbajului
este responsabilitatea profesionala pentru prevenirea, evalua
rea, tratamentul şi studiul ştiinţific al comunicării umane si
tulburari conexe ".
Profesia de logoped este parte a educatiei speciale

Bibliografie

Bibliografie




L’orthophonie et l’orthophoniste. Accesat 24 ianuarie 2012 la
http://www.fno.fr/lorthophonie/lorthophonie-et-les-orthophonistes/.


What is speeach and language therapy? Accesat 25 ianuarie 2012 la
http://www.rcslt.org/speech_and_language_therapy/what_is_an_slt


Speeach and language therapist – job description. Accesat 25 ianuarie 20012 la
http://www.prospects.ac.uk/speech_and_language_therapist_job_description.html


Que es la logopedia? Accesat 24 ianuarie 2012 la
http://www.espaciologopedico.com/noticias/detalle?Id=2220



Luis, Carola Cabezas,Marisol Labra (2006). La logopedia in Iberoamerica. In XXV Congreso
de Logopedia, Foniatría y Audiología (pp.2-5), Granada, España.

similar documents