Um nám í framhaldsskólum

Report
Kynning á námsframboði og
framhaldsskólum
fyrir 10. bekk
Ásthildur Guðlaugsdóttir, Náms- og starfsráðgjafi Kársnesskóla
Almennt menntaskólanám
-áfangakerfi










Borgarholtsskóli
Fjölbrautarskólinn við Ármúla
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Fjölbrautarskólinn í Garðabæ
Flensborgarskólinn í Hafnarfirði
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn í Kópavogi
Myndlistaskólinn í Reykjavík
Tækniskólinn
Almennt menntaskólanám
-bekkjakerfi-
 Menntaskólinn í Reykjavík
 Menntaskólinn við Sund
 Kvennaskólinn í Reykjavík
 Verslunarskóli Íslands **
** Bekkjaskóli með áfangasniði
Skólar sem bjóða upp á
starfsmenntun
 Borgarholtsskóli
 Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
 Fjölbrautaskólinn við Ármúla
 Iðnskólinn í Hafnarfirði
 Menntaskólinn í Kópavogi
 Tækniskólinn
Höfuðborgarsvæðið
Borgarholtsskóli
Inntökuskilyrði námsbrauta
Bíliðngreinar
Málm- og
véltæknigreinar
Grunnnám
Grunndeild
Bifreiðasmíði
Blikksmíði
Bifvélavirkjun
Rennismíði
Bílamálun
Stálsmíði
Vélvirkjun
Viðbótarnám til stúdentsprófs
Borgarholtsskóli
Inntökuskilyrði námsbrauta
Bóknám til
stúdentsprófs
Styttri
námsbrautir
Félagsfræðabraut
Framhaldsskóla
braut
Náttúrufræðibraut
Frumkvöðlabraut í
verslun og þjónustu
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Verslunarbraut
Íþróttaafrekssvið
Starfsbraut
Lista- og
fjölmiðlasvið
Margmiðlunar
hönnun
Leiklist
Flensborg
Inntökuskilyrði námsbrauta
Bóknám til
stúdentsprófs
Almenn
námsbraut
Viðskiptabraut –
starfsnám
Tveggja ára námsbraut
Íþróttasvið
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Málabraut
Íþróttaafreks
svið
Listnámssvið
Náttúrufræði
braut
Félagsfræði
braut
Viðbótarnám til
stúdentsprófs
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Inntökuskilyrði námsbrauta
Bóknám
Almennt nám
framhaldsskólapróf
Félagsfræða
braut
Listnám
Starfsmennta
brautir
Myndlistar
kjörsvið
byggingagreina
Fata- og textíl
kjörsvið
Snyrtibraut
Grunnnám
Húsasmíða
braut
Íþróttabraut
Málabraut
Innflytjenda
braut
Náttúrufræði
braut
Starfsbraut
Tölvubraut
Viðbótarnám til
stúdentsprófs
Sjúkraliða
braut
Grunndeild
rafiðna
Rafvirkjun
Fjölbrautaskólinn í Mosfellsbæ
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Almenn
námsbraut
Sérnámsbraut
Félags- og
hugvísindabraut
Náttúruvísinda
braut
Íþrótta- og
lýðheilsubraut
Listabraut
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Inntökuskilyrði námsbrauta
Fata- og
textílsvið
Námsbrautir
Umhverfis
svið
Leiklistar
svið
Myndlista
svið
Tónlistarsvið
Listnámsbraut
Náttúrufræði
braut
Starfsbraut
Framhaldsskóla
braut
Félagsvísinda
braut
Íþróttabraut
Viðskiptabraut
Alþjóðabraut
Viðskipta
svið
Hagfræði
svið
Hönnunar- og
markaðsbraut
Tæknisvið
Heilbrigðis
svið
Viðskipta
svið
Menningar
svið
Alþjóða
samskipta
svið
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Inntökuskilyrði námsbrauta
Heilbrigðisskólinn
Bóknámsbrautir
Heilbrigðisritara
braut
Félagsfræðibraut
Lyfjatæknabraut
Náttúrufræði
braut
Heilsunuddbraut
Málabraut
Nýsköpunar- og
listabraut
Framhaldsskóla
braut
Sérnámsbraut
Sjúkraliðabraut
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Tanntæknabraut
Almenn
námsbraut
Viðskiptabraut
Kvikmynda
lína
Lista- og
nýsköpunarlína
Fjölsmiðjan
• Vinnusetur fyrir ungt fólk sem stendur á krossgötum og
gefur tækifæri á að þjálfa sig fyrir vinnumarkaðinn eða
áframhaldandi nám
•Vinnutími frá 8:30 – 15:00 og allir borða saman morgunog hádegismat
•Greiddur er verknáms- og námsstyrkur fyrir vinnuna
•Er í góðum tengslum við vinnumarkaðinn og
framhaldsskóla
•Fjölbreytni í vinnu og námi sem auðveldar nemum að
taka ákvörðun um framtíð sína að lokinni starfsþjálfun
Ýmsar deildir Fjölsmiðjunnar
Tölvur og pökkun
Frágangur á ýmsum verkum,
prentun á plastkortum, gormun,
ljósritun, pökkun á ýmsum
varningi o.fl.
Handverksdeild
Bíladeild
(er á Facebook undir “Fjölsmiðjanhandverksdeild)
Sér um þvott, bón og alhliða
hreingerningar á bifreiðum.
Framleiðir ýmsa einstaka hluti s.s. Hárskraut,
grifflur, grjónapúða, innkaupapoka, vettlinga
o.fl.
viðskiptavinir eru fyrirtæki og
einstaklingar
Rafdeild
Smíðadeild
Hússtjórnardeild
Yfirfer raftæki fyrir Góða
hirðinn og tekur í sundur
tölvubúnað fyrir
Efnamóttökuna
Tekur að sér nýsmíði og viðhald
Nemar sinna öllum störfum sem tilheyra
mötuneyti og sér mötuneytið öllu
starfsfólki Fjölsmiðjunnar fyrir mat og auk
þess geta fyrirtæki í nágrenninu fengið
keyptan mat
Hafa smíðað t.d. Hurðir, glugga,
barnahús o.fl
Kennsla og ráðgjöf
Nemendur geta stundað nám með vinnu og fá ráðgjöf
og stuðning í Fjölsmiðjunni
Markmiðið er að styrkja undirstöðu og efla sjálfstraust
og stuðla þannig að áframhaldandi námi.
Kvennaskólinn í Reykjavík
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Félagsvísinda
braut
Hugvísinda
Náttúruvísinda
braut
braut
Kynningarbæklingur
Brautabrú
Hússtjórnarskólinn í Reykjavík
 Einnar annar nám í hússtjórnar- og handmenntagreinum
(námið getur bæði hafist að hausti og vori).
 Heimavist fyrr þá sem þess óska.
 Námið er metið til 24 eininga í áfangakerfi framhaldsskóla.
Helstu
námsgreinar
Matreiðsla
Þvottur og
ræsting
Fata- og
vélsaumur
Útsaumur
Vefnaður
Næringafræði
Vörufræði
Textílfræði
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Hönnun /
handverk
Listnám
Stúdentspróf
m/verklegu
vali
Náttúruvísinda
lína
Félagsvísinda
lína
Opin lína
Tækni
teiknun
Starfsbraut
Fornám
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Inntökuskilyrði námsbrauta
Iðnnám
Bygginga- og
mannvirkja
greinar
Grunnnám
byggingagreina
Húsasmíði
Húsgagna
smíði
Pípulagnir
Málmiðnir
Grunndeild
málmiðna
Hársnyrtiiðn
Grunnnám
bíliðna
Rafiðnir
Grunndeild
rafiðna
Rafvirkjun
Rennismíði
meistaraleið
Stálsmíði
Rafvirkjun
skólaleið
Vélvirkjun
Menntaskólinn í Kópavogi
Inntökuskilyrði námsbrauta
Bóknáms
brautir
Starfsmenntun
Grunnám í
matvæla- og
veitingagreinum
Félagsfræðibraut
Framhaldsskóla
braut
Listnámsbraut
Skrifstofubraut 1
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Málabraut
Bakaraiðn
Framreiðsla
Náttúrufræði
braut
Málalína
Kjötiðn
Líffræðilína
Matreiðsla
Viðbótarnám til stúdentsprófs
Eðlis- og
efnafræði
lína
Tölvulína
Starfsbraut einhverfra
Ferðalína
Menntaskólinn í Reykjavík
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Málabraut
Fornmáladeild I
Fornmáladeild II
Nýmáladeild I
Nýmáladeild II
Náttúrufræðibraut
Eðlisfræðideild I
Eðlisfræðideild II
• Kynning á skólanum
Náttúrufræðideild I
Náttúrufræðideild II
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir til
stúdentsprófs
Félagsfræða
braut
Málabraut
Náttúrufræði
braut
Listdansbraut
IB nám
Opin braut
Tónlistarbraut
Sérnámsbraut
Menntaskólinn við Sund
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Félagsfræði
braut
Félagsfræði
kjörsvið
Málabraut
Hagfræði
kjörsvið
Hugvísinda
kjörsvið
Náttúrufræði
braut
Eðlisfræði
kjörsvið
Líffræði
kjörsvið
Umhverfis
kjörsvið
Myndlistaskólinn í Reykjavík
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Námsbrautir á
framhaldsskóla
stigi
Sjónlist
Keramik
Í samstarfi við Tækniskólann
Tækniskólinn - kynning á skólanum
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Tæknimenntaskólinn
Byggingatækniskólinn
Húsasmíða
braut
Náttúrufræði
stúdent flugtækni
Almenn
námsbraut
Húsgagna
bólstrun
Náttúrufræði
stúdent skipstækni
Grunnnám
bygginga- og
mannvirkja
greina
Húsgagna
smíði
Náttúrufræði
stúdent raftækni
Náttúrufræði
stúdent véltækni
Tækniteiknun
Málarabraut
Múrsmíða
braut
Veggfóðrunar- og
dúklagningar
braut
Tækniskólinn
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Flugskóli Íslands
Fjölmenningaskólinn
Einkaflugmaður
Flugvirkjanám
Atvinnu
flugmaður
Grunnnámskeið
flugfreyju og
flugþjóna
Nýbúabraut
Sérdeildir
Grunnnámskeið
flugumferða
stjóra
Tækniskólinn
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Hönnunar- og
handverksskólinn
Hársnyrtiskólinn
Almenn braut
hársnyrti
skólans
Grunnnám
fataiðnar
Gull- og silfursmíði
Keramik
Hársnyrtiiðn
Í samstarfi við
Myndlistaskóla Rvk
Fatatækni
Almenn
hönnun
Kjólasaumur
Klæðskurður
Listnámsbraut
Tækniskólinn
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Raftækniskólinn
Grunnnám
rafiðna
Rafvirkjun fyrir
4.stigs
vélfræðinga
Rafeinda
virkjun
Skipstjórnarskólinn
Hljóðtækni
Skipstjórn námsstig A
Skipstjórn námsstig B
Rafveitu
virkjun
Rafvirkjun
Rafvélavirkjun
Skipstjórn námsstig C
Skipstjórn námsstig D
Tækniskólinn
Tæknimenntaskólinn
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Véltækniskólinn
Náttúrufræði
stúdent flugtækni
Grunndeild
málmiðna
Náttúrufræði
stúdent raftækni
Vélstjórn A
Náttúrufræði
stúdent skipstækni
Vélstjórn B
Náttúrufræði
stúdent véltækni
Vélstjórn C
Stúdentspróf af list- og
starfsnámsbrautum
Vélstjórn D
Tækniskólinn
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Upplýsingatækni
skólinn
Grunnnám upplýsingaog fjölmiðla
greina
Tölvubraut
Bókband
Vefforritun og
gagnasafnsfræði
Grafísk miðlun
Netkerfi
Ljósmyndun
Forritun
Prentun
Verzlunarskóli Íslands - kynning
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Námsbrautir
Félagsfræði
braut
Náttúrufræði
braut
Eðlisfræði
svið
Líffræði
svið
Viðskipta
braut
Hagfræði
svið
Tveggja ára námsbraut – verslunar og
frumkvöðlabraut
Viðskipta
svið
Reykjanes
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Námsbrautir
Almenn braut
- bóknámslína
Almenn braut
- verknámslína
Almenn braut
- listnámslína
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Bóknám
Almenn braut
Félagsfræðibraut
Náttúrufræðibraut
Málabraut
Afreksíþróttalína
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Almenn braut – íþr.
- og heilbrigðislína
Almenn
braut/fornám
Hraðferðalína fyrir
afburðanámsmenn
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Námsbrautir
Starfsnám
Ferðaþjónustubraut
1. stig
Löggæslu- og
björgunarbraut
Ferðaþjónustubraut
2. stig
Sjúkraliðabraut
Heilbrigðis- og
félagsþjónustubraut
Tölvufræðibraut
Íþróttabraut
Íþróttabraut til
stúdentsprófs
Listnámsbraut
Tölvuþjónustubraut
Verslunar- og
þjónustubraut
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Verknám
Húsasmíða
braut
Grunnnám
bygginga- og
mannvirkjagreina
Grunnnám
málmiðn
greina
Grunnnám
bíliðngreina
Vélstjórnar
nám A
Vélstjórnar
nám B
Hársnyrti
iðn
Iðnbraut
Grunnnám málmog véltæknigreina
Netagerð
Grunnnám
rafiðna
Rafvirkjun
Fisktækniskóli Íslands
Námsleiðir
Fiskvinnsla
Netagerð
Sjómennska
Fiskeldi
Vesturland
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Almenn braut
Félagsfræði
braut
Náttúrufræði
braut
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Almenn námsbraut
Starfsnám
Almenn námsbraut undirbúningsnám
Sjúkraliðabraut
Almenn námsbraut heilbrigðisnám
Tölvufræðibraut
Almenn námsbraut tækninám
Viðskiptabraut
Almenn námsbraut viðskiptanám
Listnámsbraut
Almenn námsbraut fornám
Starfsbraut
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Iðn- og
verknámsbrautir
Málmiðngreinar
Rafiðngreinar
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Tréiðngreinar
Grunnnám
málmiðngreina
Grunnnám
rafiðna
Grunnnám
bygginga- og
mannvirkjagreina
Vélstjóranám
1.stig
Rafvirkjun iðnnám á
verknámsbraut
Húsasmíði
Vélvirkjun
Rafvirkjun samningsbundið
iðnnám
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Bóknámsbrautir til
stúdentsprófs
Félagsfræði
braut
Málabraut
Náttúrufræði
braut
Viðbótarnám til
stúidentspróf eftir
tækni- eða listnám
Tæknistúdentspróf
eftir 3-4 ára
starfsnám
Viðbót til
stúdentsprófs eftir
3-4 ára starfsnám
Viðbót til
stúdentsprófs eftir
2-3 ára starfsnám
Nám til stúdentsprófs
eftir styttra en 2 ára
starfsnám
Landbúnaðarháskóli Íslands*
Bændaskólinn
Búfræði
Garðyrkjuskólinn
Blóma
skreytingar
Garðyrkju
framleiðsla
Fjarnám í
búfræði
Skógur og
náttúra
Skrúðgarðyrkja
Fjarnám
*Nemendur þurfa að hafa lokið 2-4 önnum í framhaldsskóla til að geta hafið nám
Menntaskóli Borgarfjarðar
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Félagsfræðibraut
Íþróttasvið
Náttúrufræðibraut
Íþróttasvið
Búfræðisvið
Starfsbraut
Framhaldsskóla
braut
Vestfirðir
Menntaskólinn á Ísafirði
Inntökuskilyrði á námsbrautir
Námsbrautir
Bóknámsbrautir
Starfsmennta
brautir
Félagsfræðibraut
Vélstjórn A og B
nám
Sjúkraliðabraut
Málmiðngreinar
Grunnnám
bygginga- og
mannvirkjagreina
Grunnnám rafiðna
Náttúrufræðibraut
Grunnnám hár- og
snyrtigreina
Samfélagstúlkun
Starfsbraut
Húsasmíði
Norðurland
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Inntökuskilyrði námsbrauta
Bóknámsbrautir til
stúdentsprófs
Náttúrufræðibraut
Náttúrufræði
stígur
Starfsnáms
brautir
Félagsfræði
braut
Félagsfræði
stígur
Eðlisfræði
stígur
Sálfræði
stígur
Íþróttastígur
Íþróttastígur
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Meistaranám
- að loknu sveinsprófi
Sjúkraliðabraut
Starfsbraut
Málabraut
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Inntökuskilyrði námsbrauta
Iðnnámsbrautir
Byggingagreinar
Málmiðngreinar
Rafiðngreinar
Vélstjórnargreinar
Grunnnám
bygginga- og
mannvirkjagreina
Grunnnám
málmiðngreina
Grunnnám rafiðna
Vélstjórnarbraut A
Húsasmíði
Vélvirkjun
Rafvirkjun
Vélstjórnarbraut B
Húsgagnasmíði
Bifvélavirkjun
Hársnyrtiiðn
Framhaldsskólinn á Húsavík
Inntökuskilyrði námsbrauta
Almennt nám og
stúdentsbrautir
Starfsnámsbrautir
Félagsliðabraut
Námsbraut fyrir
leiðbeinendur í
leikskólum
Námsbraut fyrir
heilbrigðisritara
Námsbraut fyrir
stuðningsfulltrúa í
grunnskólum
Skólaliðabraut
Sjúkraliðabraut
Almenn braut
Náttúrufræðibraut
Félagsfræðibraut
Viðbótarnám til
stúdentsprófs
Framhaldsskólinn á Laugum
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Félagsfræðibraut
Íþróttabraut
Ferðamálabraut
Náttúrufræðibraut
Almenn braut
Menntaskólinn á Akureyri
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Tungumála og
félagsgreinasvið
Almenn braut
Raungreinasvið
Tónlistarsvið
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Myndlista
svið
Íþróttasvið
Íþrótta- og
útivistarbraut
Listabraut
Útivistar
svið
Listljósmynd
unarsvið
Tónlistarsvið
Starfsbraut
Náttúruvísindabraut
Tungumála og
félagsgreinasvið
Myndlistaskólinn á Akureyri
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Fornámsdeild
Fagurlistadeild
Listhönnunardeild
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsleiðir til
stúdentsprófs
Almennt nám
Almenn braut 1
Almenn braut
blönduð
Félagsfræðabraut
Tæknibraut
Náttúrufræðibraut
Nám til
stúdentsprófs að
loknu starfsnámi
Almenn braut 2
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Listnámsbraut
Ótilgreint nám á
tæknisviði
Íþróttabraut
Listnámsbraut
Hönnunar
- og textíl
kjörsvið
Myndlistar
kjörsvið
Tónlistar
kjörsvið
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Inntökuskilyrði námsbrauta
Matvælanám
Viðskipta- og
íþróttasvið
Starfsbraut
Grunnnám
matvælagreina
Viðskiptabraut
Starfsbraut 1
Matreiðsla
Íþróttabraut
Starfsbraut 2
Framreiðsla
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Starfsbraut 3
Matartækni
Kjötiðn
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Inntökuskilyrði námsbrauta
Vélstjórnarnám
Grunnnám
matvælagreina
Rafiðngreinar
Málmiðn- og
bifvélavirkjun
Grunndeild rafiðna
Grunndeild málmog véltæknigreina
Grunnnám
matvælagreina
Rafvirkjun
Stálsmíði og
framhald
málmiðnar
Grunnnám
matvælagreina
Rafeindavirkjun
Bifvélavirkjun
Grunnnám
matvælagreina
Grunnnám
matvælagreina
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Inntökuskilyrði námsbrauta
Byggingagreinar
Vélstjórnarnám
Grunnnám
bygginga- og
mannvirkjagreina
Vélstjórn A réttindi
Húsasmíði
Vélstjórn B réttindi
Heilbrigðisnám
Sjúkraliðabraut
Hársnyrtinám
Húsgagnasmíði
Vélstjórn C réttindi
Hársnyrtiiðn
Málaraiðn
Pípulagnir
Vélstjórn D réttindi
Austurland
Framhaldsskólinn í AusturSkaftafellssýslu
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Hug- og
félagsvísindabraut
Vélstjórnarbraut A
Náttúru- og
raunvísindabraut
Fjarmenntaskólinn
Kjörnámsbraut
Umhverfis- og
auðlindabraut
Framhaldsskóla
braut
Fjallamennsku
braut
Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað
Námsgreinar
Útsaumur
Prjón og hekl
Vefnaður
Fatagerð
Lífsleikni
Hreinlætisfræði
- bókleg
Veitingatækni
Næringafræði
Listmunagerð
Hreinlætisfræði
- verkleg
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Inntökuskilyrði námsbrauta
Námsbrautir
Ferðamálalína
Myndlistarlína
Hagnýt
málalína
Hönnunarlína
Alþjóðabraut
Listnámsbraut
Íþróttalína
Sviðslistalína
Opin lína
Hraðbraut
Opin lína
Almenn
félagsgreinalína
Náttúrufræðibraut
Íþróttalína
Heilbrigðislína
Félagsgreinabraut
Opin lína
Heilbrigðislína
Almenn
náttúrufræðilína
Almenn
verkfræðilína
Íþróttalína
Heilbrigðislína
Verkmenntaskóli Austurlands
Inntökuskilyrði námsbrauta
Bygginga- og
mannvirkjagreinar
Uppeldisbrautir
Framhaldsskóla
braut
Grunnnám
bygginga- og
mannvirkjagreina
Námsbraut fyrir
leikskólaliða
Framhaldsskóla
braut 1
Húsasmíði
Námsbraut fyrir
stuðningsfulltrúa í
grunnskólum
Framhaldsskóla
braut 2
Skólaliðabraut
Sjúkraliðabraut
Sjúkraliðabraut
Hársnyrtinám
Hársnyrtibraut
Verkmenntaskóli Austurlands
Inntökuskilyrði námsbrauta
Starfsbraut
Starfsbraut
Stúdentsbrautir
Félagsfræðibraut
Grunndeild málmog véltæknigreina
Náttúrufræðibraut
Vélvirkjun
Rafiðnir
Grunnnám rafiðna
Rafvirkjun
Málmiðngreinar
Viðbótarnám við
starfsnám til
stúdentsprófs
Suðurland
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Inntökuskilyrði námsbrauta
Starfsmenntanám
Grunnnám
bygginga- og
mannvirkjagreina
Húsasmíði
Grunnnám
málmiðngreina
Vélvirkjun
Hestamennska
Grunndeild bíliðna
Íþróttabraut
Sjúkraliðabraut
Söðlasmíði
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Inntökuskilyrði námsbrauta
Almenn braut
Almenn braut hestamennska
Bóknámsbrautir
Félagsfræðibraut
Íþróttabraut
fyrri hluti
Málabraut
Náttúrufræðibraut
Almenn braut undirbúningsnám
Almenn braut almennt nám
Starfsbraut
Listabraut
Listnámsbraut fyrri hluti
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Inntökuskilyrði námsbrauta
Starfsréttindanám
Vélstjórnarnám
Skipstjórnarnám
Iðnnám
Grunnnám rafiðna
Vélstjórnarbraut A
"Pungapróf"
Grunnnám í málmog véltækni
Vélstjórnarbraut B
Skipstjórnarbraut B
Grunnnám
bygginga- og
mannvirkjagreina
Sjúkraliðabraut
Skipstjórnarbraut A
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Inntökuskilyrði námsbrauta
Almenn námsbraut
Almenn braut bóknámslína
Bóknám til
stúdentsprófs
Félagsfræðibraut
Málabraut
Náttúrufræðibraut
Viðskipta- og
hagfræðibraut
Almenn braut verknámslína
Almenn braut íþrótta- og
heilbrigðislína
Viðbótarnám til
stúdentsprófs
Starfsbraut
Menntaskólinn að Laugarvatni
Bóknám til
stúdentsprófs
Félagsfræðibraut
Inntökuskilyrði námsbrautar
Náttúrufræðibraut
Inntökuskilyrði námsbrautar
Vefsíður
Menntagátt
Starfslýsingar
Bendill - áhugasviðskönnun
Iðan – starfslýsingar iðngreina

similar documents