Onderwijsondersteuning in de praktijk: docenten

Report
Onderwijsondersteuning
in de praktijk:
docenten & doctorandi
Bart Vandenbempt & Dominique Coene
Centrale Bibliotheek – KU Leuven
Opstarten
• Maart 2010: opstarten van gecoördineerde
onderwijsondersteuning vanuit Centrale Bibliotheek
o Daarvoor losse initiatieven – nu formele structuur
o Onderwijsrol CB profileren
o Erkend door beleidsorganen
o Toledo community ter ondersteuning
o Sterke link met faculteit Letteren
o Samenstellen docentenlijst – contactpersonen
Individuele aanpak
• 1 docent heeft 1 contactpersoon
1 contactpersoon heeft verschillende docenten
• Lijst met contactpersonen - docenten
o
o
o
Docenten verdeeld aansluitend bij expertise en
interesse van medewerkers Centrale Bibliotheek
Jaarlijkse update van de lijst op startvergadering vóór
start academiejaar
Contact opnemen via e-mail voor begin semester
Overzicht docenten met CB-gerelateerd onderwijsprofiel
Docent
Expertise
Nicolas Standaert
Encyclopedie van de sinologie
Carine Defoort
Vakdidactiek Chinese taal en cultuur
Hans Coppens
Encyclopedie van de Japanologie
Takeshi Morisato
Vergelijkende filosofie
Ran-sook Kang
Koreaanse taal, Koreaanse cultuur
Willy Vande Walle
Japanologie
Dimitri Vanoverbeke
Encyclopedie van de Japanologie
Docent
Expertise
Barbara Baert
Kunstwetenschap; Medieval/Early Modern Book Illustration; Iconografie
Michèle Goyens
Stemmatiek (verhouding tussen handschriften) en tekstreconstructie
Jelle Haemers
Paleografie, hulpwetenschappen geschiedenis, heuristiek middeleeuwen
Marc Van Vaeck
Literatuur, Discours en Identiteit
Geert Claassens
Middelnederlands
Gert Partoens
Latijnse Literatuur
Hans Cools
Medieval and Renaissance Studies
Werner Thomas
Onderzoeksmethoden Nieuwe Tijd (Kortrijk)
Jan Van der Stock
Kunstwetenschap
Peter Van Deun
Byzantijnse literatuur en cultuur - Griekse codicologie
Lieve Watteeuw
Kunstwetenschap; conserveringstechnieken; codicologie
Docent
Expertise
Leen Van Molle
Onderzoeksmethoden Nieuwste Tijd
Erik Buyst
Economische geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw
Bart Maddens
Practicum politieke wetenschappen
Keith Roe
School voor Massacommunicatieresearch
Docent
Expertise
Erik Aerts
Initiatie in de historische praktijk: zoekstrategieën (Bach Geschiedenis)
Katrien Philippen
Monitoraat Geschiedenis/Zoekstrategieën
Idesbald Goddeeris
Coördineert seminaries 2de bach Geschiedenis
Philip Bes
Heuristiek van de archeologie
Elwin Hofman
Assistent Geschiedenis van de Nieuwste Tijd: Moderniteit en Samenleving
Hanneke Deleu
Praktijkassistente Middeleeuwen
Christophe Schellekens
Praktijkassistent Nieuwe Tijd
Nina Lamal
doctoraatsassistente die oefening Nieuwe Tijd begeleidt
Marleen Brock
seminarie Cultuurgeschiedenis Nieuwste Tijd 2012-2013
Patrick Pasture, Stefan Schorn
Initiatie in de historische praktijk: oefeningen (Bach Geschiedenis)
Violet Soen
Onderzoeksmethoden Nieuwe Tijd
Jan Christiaens
Heuristiek van de musicologie
Lieve De Wachter
Academisch Nederlands
John Nawas
Encyclopedie en methodologie in de Islamkunde
Fred Truyen
Informatiekunde
Leen Kelchtermans
Heuristiek van de kunstwetenschap
Laurent Waelkens
Rechtsgeschiedenis
Demmy Verbeke
Heuristiek en methodologie in Taal- en Letterkunde
Dirk Speelman
Informatiekunde voor taal- en literatuurstudenten
Anneleen Masschelein + Sasha Bru + Reine Meylaerts Algemene literatuurwetenschap
Lien Verpoest
Methodologisch vak Slavistiek
Actief Toledo
Ja
?
Ja
?
?
?
?
Actief Toledo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Actief Toledo
?
?
?
?
Actief Toledo
Ja
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ja
?
?
Ja
Ja
Ja
Ja
Bedieningspunt
LSIN
LSIN
LSIN
LSIN
LSIN
LSIN
LSIN
Bedieningspunt
BTAB
BTAB
BTAB
BTAB
BTAB
BTAB
BTAB
BTAB
BTAB
BTAB
BTAB
Bedieningspunt
KL
KL
KL
KL
Bedieningspunt
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
CB
CB
CB
CB
Contactpersoon CB
Benedicte Vaerman
Benedicte Vaerman
Arjan van der Werf
Arjan van der Werf
Arjan van der Werf
Arjan van der Werf
Arjan van der Werf
Contactpersoon CB
Guido Cloet/Katrien Smeyers
An Smets
An Smets
An Smets
An Smets
Guido Cloet/Katrien Smeyers
An Smets
Guido Cloet
Guido Cloet/Katrien Smeyers
Guido Cloet/Katrien Smeyers
Guido Cloet/Katrien Smeyers
Contactpersoon CB
Jacob Broersma
Jacob Broersma
Jacob Broersma
Dominique Coene
Contactpersoon CB
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Bart Vandenbempt
Dominique Coene
Dominique Coene
Dominique Coene
Dominique Coene
Jan Van Impe
Jan Van Impe
Jan Van Impe
Werner Beyens
Werner Beyens
Werner Beyens
Samenwerking smeden
• Tegemoetkomen aan individuele noden en wensen van
docenten
o Actief peilen naar noden en wensen
o Aanpak op maat
• Bibliotheekmedewerker stelt zijn vakkennis ter beschikking
o Rondleiding
o Infosessies – demonstraties
o Collectiebeheer – aankoopsuggesties – aanbod van
databanken
o Bib-nieuws uit vakgebied beheren
o Keuze thesisonderwerpen
Aanbod - Rondleiding
• Bibliotheektechnische rondleiding (incl. CB geschiedenis)
Referentiecollectie in Grote Leeszaal
o Achter de schermen van het Magazijn
o IBL
o Reprografie
• Vakspecifieke rondleiding
o Tabularium
o Oost-Aziatische Bibliotheek
o Universiteitsarchief en Kunstpatrimonium
o Alamire foundation (muziek uit Lage Landen tijdens Ancien
Régime)
o Illuminare (middeleeuwse kunst)
o
Aanbod – Informatiesessies en demonstraties
• Informatiesessies
Limo
o Databanken
• Oefeningen Heuristiek
• Demonstraties in het Tabularium
o Oude drukken
o Handschriften
o
Aanbod - Collectiebeheer
• Aankoopsuggesties
Gecoördineerd met Bibliotheek Letteren
• Onderwijscollecties (Course collections)
o Verzamelen in open rek
o
• Temporary location (GLLAD – Ladeuzezaal)
• No loan
Studenten nemen ze zelf en zetten ze zelf terug:
win-win voor studenten en personeel
• Databankaanbod
o Via dienst E-bronnen
o
Aanbod – Nieuws uit vakgebied
• Aangeven van vaknieuws
o
Vb. website Japanologie
Aanbod – Selectie thesisonderwerpen
• Overleg met vakgroep over de aangeboden
thesisonderwerpen
o Haalbaarheid op basis van collectiebezit
Problemen - Communicatie
• Kloof
Geen directe band met faculteiten
o Wie zijn de betrokken docenten of assistenten exact?
• Lage zichtbaarheid
o Docenten zijn drukbezet
o Communicatie: e-mail niet opvallend – Toledo weinig
gebruikt
o Timing: beste moment om docent te contacteren?
o Nood niet altijd even hoog
o Wie is het bibliotheekpersoneel?
• Afhankelijk van betrokkenheid van docent
o
Problemen - Vaardigheden
• Uiteenlopende vaardigheden
o
o
Elke medewerker heeft andere vakkennis
Een medewerker kan beperkt zijn in zijn aanbod
• Beperking qua vakkennis: niet zo gespecialiseerd als de docent
• Beperking qua beslissingsmacht: acquisitie, toegang tot
databank
• Beperking qua financiële slagkracht: CB is niet gefinancierd
vanuit faculteiten, dus geen onderzoeksbudgetten ter
beschikking
Oplossingen
• Jaarlijkse startvergadering
• Persoonlijk aanspreken wanneer docent in de bib
langskomt
• Profileren op POC’s ?
• Feedback vanuit faculteiten: wat vinden ze van onze
ondersteuning in afgelopen jaren?
• Welke organisatorische verbeteringen zijn mogelijk?

similar documents