Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn

Report
Experimenteel
modulair kader van
Jongerenwelzijn
Regionale intervisie
Limburg
Tongeren, 6 februari 2013
H1
Inleiding
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P2
H0 INHOUD
Agenda
• Doel en samenstelling regionale intervisie
• Voorstelling EMK organisaties
• Praktische opstart
• Concrete vragen
• Convenant
• Data en thema
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P3
H1
Regionale intervisie
Doel en samenstelling
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P4
H0 INHOUD
Doel
•
systematische uitwisseling tussen organisaties onderling
•
Afstemming met de verwijzende instanties (toewijzing, wachtbeheer, externe
regie)
•
Inhoudelijke evaluatie (good practices, zowel op organisatieniveau als op
trajectniveau)
•
Praktische ondersteuning (vragen, registratie, opvolging)
•
Thema’s (vb: regiefuncties, veranderende teamsamenstelling, inzet
crisisverblijf, …)
Samenstelling
•
1 afgevaardigde per organisatie
•
Afvaardiging verwijzende instanties (wachtbeheer, regioverantwoordelijke,
jeugdrechter, consulent, …)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P5
H1
Organisaties
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P6
organisaties
LIMBURG
BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT HASSELT
YAR VLAANDEREN
HUIZE SINT-VINCENTIUS
JONGERENWERKING DON BOSCO GENK
BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT MAASEIK
JONGERENWERKING PIETER SIMENON
BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT TONGEREN
DE WIEKSLAG
HUIZE SINT-AUGUSTINUS
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P7
YAR
75 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
3 modules contextbegeleiding, in functie van
autonoom wonen, basisintensiteit
13 modules contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen, middenintensiteit
6 modules ondersteunende begeleiding
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P8
YAR - Afdelingen
• YAR Coaching (Hasselt)
- Contextbegeleiding: 75
(jongens/meisjes, 15-18j, basisintensiteit)
- Ondersteunende Begeleiding: 6 modules
(jongens/meisjes, 15-18j)
• YAR Wonen (Hasselt)
- Contextbegeleiding ifv autonoom Wonen: 16
(3 basis, 13 midden)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P9
St Vincentius
•
•
•
•
•
•
•
52 modules verblijf voor 0-18-jarigen;
48 modules verblijf voor +12-jarigen, waarvan 10 1bis;
30 modules dagbegeleiding in groep;
130 modules contextbegeleiding, basisintensiteit;
22 modules contextbegeleiding, middenintensiteit;
2 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit;
8 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basisintensiteit.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 10
St Vincentius - Afdelingen
•
•
•
•
•
•
De bareel (Beverlo) – 10 dagbegeleiding + context (6-18j, j – m)
Meander (Halen) – 52 verblijf 0-18, 40 verblijf 12-18, 92 context, 8 cb aw
Raat (Halen) – 10 verblijf cat1bis + context (meisjes)
‘t Spant (St Truiden) – 10 dagbegeleiding + context (6-18j, j-m)
Thuisbegeleidingsdienst (Scherpenheuvel) – 24 context
Transit (Aarschot) – 10 dagbegeleiding + context (6-18j, j-m)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 11
Don Bosco Genk
12 verblijfsmodules, +12jaar, 1bis
12 modules dagbegeleiding in groep
18 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
5 modules contextbegeleiding, midden intensiteit
2 modules contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen, basisintensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 12
Don Bosco Genk - Afdelingen
• De Passer (Genk)
12 dagbegeleiding + context (6-18j, j-m)
• Jongenstehuis (Genk)
12 verblijf 1bis, jongens
2 cb aw
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 13
Pieter Simenon
•
•
•
•
•
•
12 verblijfsmodules, +12jaar, 1bis
10 modules dagbegeleiding in groep
8 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
4 modules contextbegeleiding, middenintensiteit
29 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
3 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, middenintensiteit
• 8 modules ondersteunende begeleiding
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 14
Pieter Simenon - Afdelingen
• Projectendienst (Lommel)
4 modules ondersteunende begeleiding (j-m)
• Cano (Lommel)
12 verblijf 1bis + 29 context (15-18j, jongens)
4 modules ondersteunende begeleiding (j-m, 15-18j)
• Dagcentrum De Teuten (Lommel)
10 dagbegeleiding + 12 context (6-18j, j-m)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 15
De Wiekslag
9 verblijfsmodules, 0-12jaar
29 verblijfsmodules, +12jaar, waarvan 19 modules 1bis
10 modules dagbegeleiding in groep
84 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
36 modules contextbegeleiding, midden intensiteit
8 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
5 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basisintensiteit
13 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, midden intensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 16
De Wiekslag - Afdelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
De Ark (Hasselt) – 10 dagbegeleiding + 10 context (6-18j, j-m)
De Brug (Bilzen) – 32 context + 18 cb aw
Jongensgroep (Alken) – 10 verblijf 1bis (j)
Kamertraining (Hasselt) – 10 verblijf 1bis + 10 context (j-m, 17-18)
Kristal (Alken) – 24 context
Meisjesgroep (Stevoort) – 9 verblijf 1bis + 9 context (12-18j)
Sprankel (Hasselt) – 9 verblijf + 9 context (0-12j,j-m)
Zevensprong (Beverlo) – 24 context
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 17
St Augustinus
36 verblijfsmodules, 0-18jaar
34 verblijfsmodules, +12jaar, waarvan 10 1bis
20 modules dagbegeleiding in groep
94 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
18 modules contextbegeleiding, midden intensiteit
2 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
6 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basisintensiteit
2 modules ondersteunende begeleiding
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 18
St Augustinus - Afdelingen
• De Link (Maasmechelen)
10 dagbegeleiding + context (6-18j, j-m)
• De Poort (Tongeren)
10 dagbegeleiding + context (6-18j, j-m)
• De Steiger (Zutendaal)
36 verblijf 0-18j, 24 verblijf 12-18j, 10 verblijf 1bis (j-m)
70 contextbegeleiding + 6 cb aw
• Eigen Kracht (Tongeren)
24 context
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 19
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 20
H1
Praktische Opstart
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 21
Praktische opstart - organisaties
•
•
•
•
Inspiratiebundel
Ombouw organisatie
Huidige dossiers anders benoemen
Registratie (+ handleiding)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 22
Praktische Opstart - Toewijzing
 maatregelen
Cf. MFC: koppeling bestaande maatregelen aan een
bandbreedte met één of meerdere modules (maar
geen ‘bandbreedtemodel 1-4’ meer)
Één minderjarige - één maatregel – 1 of meer
modules
Één mobiele maatregel per gezin (cf. bezetting)
(optie: maatregel ‘thuisbegeleiding meerdere kinderen’)
Voortgezette maatregelen: cf. vandaag
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 23
Toewijzing
 Maatregelen: modules
• De modules ‘contextbegeleiding’, ‘contextbegeleiding
i.f.v. autonoom wonen’, ‘ondersteunende begeleiding’ en
kunnen afzonderlijk ingezet worden.
• De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ moeten steeds
gecombineerd worden met de module
‘contextbegeleiding’
• De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ kunnen niet
gecombineerd worden voor één minderjarige.
• De modules ‘contextbegeleiding’ en ‘contextbegeleiding
i.f.v. autonoom wonen’ kunnen niet gecombineerd
worden.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 24
Aard maatregel
Minimale
modules
Optionele
modules
Registratie
in Domino
CBJ
JRB POS
JRB MOF
BXL Ord
Art 69 2°
Art 38 §1, 3°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 3°
CB
Crisis
Ond. begel.
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
Art 69 4°
Art 38 §1, 5°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 5°
CB
DB
Crisis
Ond. begel.
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
Art 69 10°
Art 69 6°
Art 38 §1, 11°
Art 38 §1, 7°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1,
10°
CB
V
Crisis
Ond. begel.
OVBJ met
verblijf/cb aw
Art 69 5°
Art 38 §1, 6°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 6°
cb aw
Crisis
Ond. begel.
OVBJ met
verblijf/cb aw
Art 69 3°
Art 38 §1, 4°
Art 37 §2, 4°
Art 10 §1, 4°
Ond.
begel.
+ voortgezette maatregelen
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 25
Toewijzing
 Beschikking:
Voorbeeld 1:
‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor
bijzondere jeugdzorg X, adres, binnen een bandbreedte met
modules contextbegeleiding en crisisverblijf, vanaf …/…/…,
met kosten ten laste van de subsidiërende overheid.’
Voorbeeld 2:
‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor
bijzondere jeugdzorg Y (afdeling Z), adres, binnen een
bandbreedte met modules contextbegeleiding en
dagbegeleiding in groep, vanaf …/…/…, met kosten ten laste
van de subsidiërende overheid.’
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 26
Toewijzing
Registratie in DOMINO:
Artikelnummers zoals voorheen
Begin- en einddatum beschikking
Selectie categorie: ‘experimenteel modulair kader
(EMK)’
Voorziening: naam organisatie
Type: OVBJ met verblijf/cb aw
OVBJ zonder verblijf/cb aw
KINDERBIJSLAG!
Bijzondere mededelingen: modules benoemen
Extra: crisisverblijf
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 27
Centrale Wachtlijst
Op niveau van modules (instroom)
 Wachtlijst contextbegeleiding
 Wachtlijst dagbegeleiding in groep + contextbegeleiding
 Wachtlijst verblijf + contextbegeleiding
 Wachtlijst contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen
 Wachtlijst ondersteunende begeleiding
 Niet elke organisatie heeft elk type wachtlijst…
 Ev. verbijzondering: cf. vandaag (leeftijd, geslacht, kortdurende
cb,…)
 Belang van transparantie!
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 28
Samenvatting toewijzing
 Indicatiestelling i.t.v. modules
 Op wachtlijst (i.t.v. modules)
 Beschikking: toevertrouwen aan organisatie voor bijzondere
jeugdzorg x, (ev. afdeling),…
binnen een bandbreedte met de modules x, y, z
 Registratie in Domino
 Opstart hulpverleningstraject
 Wijziging samenstelling bandbreedte  nieuwe beschikking
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 29
H1
Concrete vragen
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 30
Concrete vragen
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 31
H1
Convenant
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 32
Praktische opstart
• Erkenningsbesluit
• Convenant (werkingsgebied – innovatie)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 33
H1
Data en thema
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 34

similar documents