vào đây - vinaenco

Report
GÓI SẢN PHẨM CHO VAY ĐỐI VỚI
CBNV BIDV VÀ NHNN MUA NHÀ TẠI
DỰ ÁN TTTM, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG
VÀ NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI 87 LĨNH
NAM
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG
1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Tạo điều kiện cho cán bộ công
nhân viên NHNN và BIDV tiếp cận
được nguồn vốn vay với lãi suất hợp
lý, các điều kiện vay linh hoạt để mua
nhà ở, ổn định cuộc sống, gắn bó lâu
dài với đơn vị công tác.
2
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG
2. ĐỐI TƯỢNG CHO VAY
-
CBNV trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Trung ương và các đơn
vị trực thuộc, CBNV BIDV mua nhà tại Dự án.
-
Có cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị công tác trong suốt thời gian
vay vốn.
3
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG
3. CÁC NỘI DUNG ƯU ĐÃI
- Lãi suất cho vay:
Thời gian
Khách hàng thông thường
Khách hàng vay theo
gói sản phẩm (CB NHNN +
CB BIDV)
12 tháng kể từ ngày 7.8%/năm
giải ngân lần đầu
(từ ngày 15/8/2014
đến hết 13/02/2015)
7.8%/năm
Hết thời hạn áp Áp dụng lãi suất cho
dụng mức lãi suất vay theo quy định của
ưu đãi
BIDV theo từng thời kỳ
(hiện là 11%/năm)
Áp dụng lãi suất giảm
trừ 2%/năm so với lãi
suất thông thường trong
suốt quá trình vay vốn
(hiện là 9%/năm)
4
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG
-
Mức cho vay:
Loại tài sản
thế chấp
KH thông thường
Tài
sản hình Tối đa bằng 70% giá trị
thành từ vốn vay HĐMB
Tài sản khác kết Tối đa 85% giá trị HĐMB
hợp TS hình
thành từ vốn vay
CBNV NHNN
+ CB là lãnh đạo từ cấp
phó phòng trở lên
và/hoặc cán bộ có kinh
nghiệm công tác trên 5
năm: 85% giá trị HĐMB
+ Cán bộ còn lại (thời
gian công tác 1 năm trở
lên): 70% giá trị HĐMB
CBNV BIDV
Theo
quy
định
BIDV
từng thời kỳ
Tối đa 100% giá trị HĐMB
5
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG
- Các nội dung khác:
Khách hàng thông thường
- Nội dung
Thời gian cho Tối đa 20 năm
vay
Kỳ hạn trả nợ
Phí trả
trước hạn
Khách hàng vay theo gói sản
phẩm (CB NHNN + CB BIDV)
Tối đa 20 năm
Trả gốc linh hoạt, tối đa hàng Kỳ hạn trả nợ gốc/lãi linh hoạt,
tối đa 01 năm/lần.
năm
Trả nợ lãi tính trên dư nợ thực
tế, tối đa hàng quý
nợ Từ 0,03% đến 0,05% x số Miễn phí
tháng trả nợ trước hạn x số tiền
trả nợ trước hạn
Tối đa 10.000.000 đồng.
6
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG
4. MỘT SỐ LƯU Ý
- CBNV đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo Quy định của BIDV (chứng
minh nguồn thu nhập….)
- CBNV được hưởng các điều kiện ưu đãi trong thời gian công tác.
- Mỗi CBNV chỉ được vay tối đa 01 món vay theo điều kiện ưu đãi của
gói sản phẩm.
- 1 số hồ sơ vay vốn bổ sung:
+ Xác nhận công tác tại đơn vị thuộc đối tượng vay vốn.
+ Cam kết thời gian làm việc.
7
8

similar documents