Raster

Report



slika na monitoru sastavljena je od velikog broja poput
točke sitnih kružića
piknja je najsitniji detalj slike
piknje se slažu u retke i stupce i tako tvore sliku


sve na računalu se zapisuje bitovima ili bajtovima
piknja – najmanji djelić slike zapisuje se vrijednošću
jednog bita
 1 piknja = 1 bit
crno-bijela slika 3 bajta 24 bita
Dogovoreni prikaz bita
Skraćeni zapis crno-bijele slike


piknje
poredane
jedna do druge na
monitoru, mogu biti
različite veličine i
različito raspoređene
raster je određen
gustoćom i veličinom
piknji
PRAVILO: Raster slike finiji – piknje sitnije i gušće raspoređene – kvalitetnija slika, i obratno.



za zapis piknje crno-bijele slike dovoljan 1 bit
za zapis piknje slike u boji potrebno je više bitova, kako
bi se opisala svaka boja
obojena piknja
◦ slikovni element (eng. picture element) – skraćeno piksel
Možemo reći kako je piknja = piksel


CB (crno-bijeli) piksel – sadrži jednu od dvije boje –
crnu ili bijelu
piksel u boji – sastoji se od 3 podpiksela (crvenog,
zelenog i plavog – RGB)
Miješanjem crvene, zelene i plave boje
nastaju sve ostale boje i njihove nijanse.


određuje ukupan broj
nijansi boja za prikaz
slike
usko je povezana s
brojem bitova koji se
rabi za opis jednog
piksela slike


razlučivost slike je umnožak
broja vodoravno i okomito
raspoređenih piksela po
jedinici površine.
razlučivost
zaslona
je
umnožak broja piksela u
jednom redu zaslona, sa
brojem redova na zaslonu.
Postavljanje razlučljivosti zaslona
Vrste pisača
iglični
tintni
laserski
Izgled
Princip rada
Iglicama na pokretnoj glavi pisača,
preko vrpce u boji (najčešće crna),
ispisuju tekst i slike niske
razlučljivosti
„Prskajući” sitne kapljice tinte,
ispisuju tekst i slike veće
razlučljivosti
Prah (toner) pomoću valjka i lasera
nanose na papir na kojem ga
„zapeku”, te tako ispisuju tekst i
slike velike razlučljivosti


određena je brojem točkica boje, elementa ispisa slike,
po jedinici dužinske mjere (inču).
pri kvaliteti ispisa spominju se vrijednosti 300, 600,
1200 točkica po inču dpi (dot per inch)
Slike namijenjene ispisu
zahtijevaju veću razlučivost,
u odnosu na slike namijenjene
prikazu na zaslonu.
Razlike u kvaliteti ispisa



mreža manjih ili većih piknji sastavljena nizanjem piknji
pojedine boje
među točkama boje mogu biti manji ili veći razmaci
promjenom rastera utječe se na kvalitetu ispisa slike na
pisaču




Piknja – najsitniji detalj slike kojem možemo odrediti
veličinu.
Piksel – isto što i piknja, uobičajeno je da kad govorimo o
slici na monitoru, rabimo naziv piksel, a o ispisu na pisaču
naziv piknja.
Raster – je mreža većih ili manjih piknji sastavljena
nizanjem piknji pojedine boje. Određuje ga gustoća i
veličina piknji. Finiji raster predstavljaju sitnije piknje, gušće
raspoređene.
Razlučivost – umnožak broja vodoravno i okomito
raspoređenih piksela na zaslonu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kako nazivamo najsitniji detalj slike na zaslonu monitora?
Kako nastaje slika?
Možemo li odrediti položaj svakog piksela na zaslonu?
Čime zapisujemo sliku?
Što određuje raster?
Je li bolja manja ili veća dubina boje?
Što znači kad kažemo da je na zaslonu prikazana slika
razlučivosti 1280x720?
Kako nazivamo točkicu boje na pisaču?
Čime je određena razlučivost pisača?

similar documents