Clasificaţia bugetară - Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

Report
Ministerul Finanţelor
Clasificaţia bugetară
Grupul tinta - APC
Octombrie 2014
1
Cuprins:
• Aspecte
legale
•Structura CB
•Relatii intre elementele CB si reguli
•Linia de transferuri
• Administrarea CB
•Balanta bugetara
•Consolidarea bugetelor
2
Cadrul legal
 Art.27 al Legii FPRBF nr. 181 din 25.07.2014
 Sistem de clasificatie unic pentru toate bugetele
Componentele clasificatiei
-organizationala
-functionala
-programe
-economica
-surse
Aprobarea structurei si componentelor clasificatiei
bugetare si metodologiei de aplicare – responsabil
Ministerul Finantelor
3
Bugetul public national - BPN
Art.26 Legii FPRBF
Nume scurt
Relatia cu SIMFP
q Nivelul central
l Bugetul de stat l Bugetul asigurarilor sociale de
stat
BS
SIMFP
BASS
Extern
FAOAM
Extern
– nivelul 2
BUAT
SIMFP
l Bugetele primariilor – nivelul 1
BUAT
SIMFP
l Fondurile asigurarii
obligatorii de asistenta medicala
q Nivelul local
l Bugetele unitatilor administrativteritoriale
l Bugetele raionale
4
Structura clasificatiei bugetare
Organizati
onala
• Org1-AP
• Org1i
• Org2-IB
Functionala
• F1-Grupa
principala
• F2-Grupa
• F3-Subgrupa
Programe
• P1-Program
• P2-Subprogram
• P3-Activitate
Surse
Economica
•
•
•
•
•
•
K1-Tip
K2-Categorie
K3-Articol
K4-Alineat
K5-Subalineat
K6-Element
•
•
•
•
•
•
S1-Nivel de buget
S2-Subnivel
S3-Component
S4-Subcomponent
S5-Originea sursei
S6-Donator
Se aproba de MF concomitent cu
CB
5
Sistemul de codificare a CB -1
CB are formatul:
a. Liste de coduri numerice organizate ierarhic si logic
b.Denumirile codurilor
c. Referinte – relatii cu alte clasificatii
Ex Clas Economica
Cod
Denumire
Referinte
100000
Venituri
110000
Impozite si taxe
111000
Impozite pe venit
Standarde
GFS,
Registre ,
Atribute
111100
Impozite pe venitul persoanelor fizice
111110
Impozite pe venitul retinut din salariu
E/100/11,21,22
Ex Clas programe
Cod
Denumire
Referinte
03 02
Afaceri externe
88 15
Curriculum slcolar
Functii 0950,
Standarde
COFoG 6
70980
Ministerul Finanţelor
Sistemul de codificare a CB -2
Coduri agregate
si Coduri informationale
Ex. Eco K1-K5 => coduri agregate; K6 => cod informational
222110
222130
222910
Informationale
2221
2222
273
Agregate
Cheltuieli
2
22
Servicii
Servicii energetice si comunale
Servicii informationale si de telecomunicatii
Prestatii sociale ale angajatorilor
Planificare,
raportare, analiza
Energie electrica
Energie termica
Servicii editoriale
Buget dezagregat,
Contabilitate, executare
Gradul de agregare a informatiei creste in functie de nivelul ierarhic al utilizatorilor
Ex. Limitele => coduri agregate; Documentele de plata => coduri informationale
7
Linie bugetara – definitie
• Linie bugetara – set de elemente ale
Clasificatiei bugetare, exprimata printr-o
combinatie de coduri si care semnifica
un anumit indicator bugetar
Sursa: Setul metodologic privind elaborarea aprobarea si modificarea
bugetului , cap.1.3 Notiuni principale
8
Linia bugetara. Nod al Clasificatiei bugetare
9
Linia bugetara
Exemplu
Org2
Cd Org
0011
00285
00285
0014
00285
00285
Sursa S1S2/
S3s4/s5s6
Funct F1-F3
Bugetul de
Invatamint
stat /Alocatii superior
cu caracter
general
11 297 1xxx
11 298 2067
11 300 1xxx
11 300 1xxx
11 300 1xxx
11 300 1xxx
0941
0941
0941
0941
0941
0941
P1P2
Invatamint
superior
8810
8810
8810
8810
8810
8810
Ministerul Finanţelor
P3
Invatamint
superior de
licenta
00205
00205
00205
00205
00205
00205
Eco K6
Resurse
/Cheltuieli/
ANF
142310
144220
211110
222910
315110
319210
10
Clasificatia
organizationala
Ministerul Finanţelor
11
Clasificatia organizationala BS
Bugetul de stat
Org1- "Acţiuni
generale"
Org1- APC
Org2 instituţie
bugetară"Aparatul
Org2 - instituţii
bugetare
subordonate
Org1i instituţii
intermediare
Org2 - instituţie
bugetară"Aparatul
instituţiei
intermediare"
Org2 - instituţii
bugetare
subordonate
Org1i
Org2 - instituţia
bugetară
subordonată
Org1 "AG"
12
Clasificatia organizationala BL
Org 1 - Bugetele locale
Org2 instituţie
bugetară"Aparatul
Consiliului/Pri
Org2 - instituţii
bugetare
subordonate
Org1i instituţii
intermediare
Org2 - instituţie
bugetară"Aparatul
instituţiei
intermediare"
Org2 - instituţii
bugetare
subordonate
Org1i
Org2 - instituţia
bugetară
subordonată
Org1 "AG"
13
Clasificatia organizationala BASS/FAOAM
BASS şi FAOAM
Org1 - APC
"Acţiuni
generale"
Org2 - instituţia
bugetară
subordonată
Org1 "AG"
•Org1 si Org2 unice –
”Actiuni generale”
•Import fisierelor in format
prestabilit
•Respectarea liniei
bugetare pentru
consolidare
•Sisteme inf.externe
14
Clasificatia organizationala
Clasificatia organizationala - -ORG 1
A. Bugetul de stat - Autoritati publice centrale
Cod
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
Denumire
Parlamentul
Curtea Constitutionala
Curtea de Conturi
Aparatul Presedintelui Republicii Moldova
Aparatul Guvernului
Ministerul Economiei si Comertului
Ministerul Finantelor
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
Ministerul Transporturilor si Gospodariei Drumurilor
Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale
Ministerul Educatiei si Tineretului
Cod_Bugetul din
care se finanteaza
0811
0811
0811
0811
0811
0811
0811
0811
0811
0811
0811
15
Clasificatia organizationala
Clasificatia organizationala - ORG2
Cod
Denumire
Cod Org1/Org1i
superior
02245
Serviciul Sanitar Veterinar de Stat Vulcanesti
0008
02194
Inspectoratul Raional de Stat pentru Seminte Leova
0008
00340
Scoala profesionala or. Cimislia
0011
00261
00141
Centrul Tinerilor Turisti din Moldova
Centrul Republican de Diagnosticare Medicala
0011
0012
01807
Judecatoria sectorului Camenca
0015
07122
04288
04283
Caminul cultural Balauresti
Gimnaziul Ramazan
Biblioteca Galaseni
1576
1700
1686
04425
Gradinita Glinjeni
1397
16
Reguli privind Clasificatia organizationala
• Subiectii Clasificatiei organizationale pot fi doar autoritati
publice si institutii bugetare
• In fiecare buget este un ORG1 “Actiuni generale” si un Org2
“Actiuni generale”
• O instituție bugetară - Org2 poate fi subordonată doar unui
Org1 sau Org1i și se finanțează doar dintr-un singur buget
• Codul Org-ului 2 nu se schimba daca se schimba subordonarea
lui
17
Ministerul Finanţelor
18
Clasificatia functionala
Ministerul Finanţelor
19
Clasificatia functionala
F1 - Grupa principala
F2 - Grupa
Functionala
F3 - Subgrupa
Domenii generale in care
administratia publica are
atributii de reglementare
(COFOG)
Grupa principala
Grupa
Subgrupa
Mijloacele, prin care se
realizeaza interventia
Guvernului in domeniile
respective
20
Clasificatia functionala
• F1-F2-F3 => combinatie de nivele dependente.
Nivelul F3 se utilizeaza doar in combinatie cu F2 si F1
Exemplu: 0251Gestiunea si administrarea in domeniul
apararii nationale
• Clas functionala este in relatie cu:
– Sectoarele
– Programele
– Org
– Eco – resursele colectate
– Directiile de ramura ale MF
21
Grupa
principală
Grupa
Subgrupa *
Clasificatia functionala
1
2
3
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
08
4
1
2
3
*
1
2
Cod
Denumirea
4
5
08
081
0811
0812
0813
082
0820
083
0831
0832
084
* 0840
Odihnă, sport, cultură şi culte
Servicii de odihnă şi sport
Servicii de odihnă
Servicii de sport şi cultură fizică
Servicii pentru tineret
Servicii în domeniul culturii
Servicii în domeniul culturii
Servicii tele-radio şi de presă
Televiziune şi radiodifuziune
Presă
Servicii legate de culte şi alte servicii comunitare
Servicii legate de culte şi alte servicii comunitare
22
Clasificatia functionala- Tabel de trecere -1
Noua
Actuala
denumire
cd
denumire
cd
1
2
4
7
17
18
20
3
4
5
Servicii de stat cu destinatie generale
Activitatea externa
1
Jurisdictia constitutionala
Stiinta si inovarea
Serviciul datoriei de stat
Completarea rezervelor de stat
Alte servicii neatribuite la alte grupe principale
Apararea nationala
Justitia
Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala
Agricultura, gospodaria silvica, gospodaria piscicola si
11
gospodaria apelor
13 Industrie si constructii
1 Servicii de stat cu destinatie generale
2 Aparare nationala
3 Ordine publica si securitate nationala
14 Transporturi, gospodaria drumurilor, comunicatii si informatica
4 Servicii in domeniul economiei
16 Complexul pentru combustibil si energetica
19 Alte servicii legate de activitatea economica
5 Protectia mediului
12 Protectia mediului si hidrometeorologia
15
Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului
de locuinte
6
Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor
comunale
9 Ocrotirea sanatatii
7 Ocrotirea sanatatii
8 Cultura, arta, soprtul si activitatile pentru tineret
8 Cultura, soprt , tineret, culte si odihna
6 Invatamint
9 Invatamint
10 Protectie sociala
10 Protectie sociala
Ministerul Finanţelor
23
Clasificatia functionala- Tabel de trecere -2
•
Tabelul de trecere la clasificatia functionala noua include si alte clasificatii
–
–
–
Organizationala A (cod APC)
Organizationala B (cod tipuri)
Org2 Institutii bugetare
Clasificatia actuala
Clasificatia noua
ORG"A"_ F1_KD_ F2_KD_
KD_MIN
OGRU
GRUP
Org"B" Org2_ KD_INST
F1
_KD_TI
F2
F3
F1-F3
101
1
1
10
1
1
0111
101
101
147
102
104
104
104
104
104
104
104
401
104
104
104
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
218
219
218
10
10
14
16
43
214
218
219
10
513
702
753
3
3
3
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3
3
3
0133
0133
0133
0111
0111
0111
0111
0111
0133
0133
0133
0111
0133
0133
0133
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Ministerul Finanţelor
24
Clasificatia programelor
Ministerul Finanţelor
25
Clasificaţia programelor
P1 - Program
Programe
P2 - Subprogram
P3 - Activităţi
Program
Subprogram
Activităţi
Grupare de activităţi pentru
atingerea unui scop si/sau
realizarea anumitor obiective pe
o anumita perioada de timp
Acţiuni la nivel de
management necesare
pentru atingerea
obiectivelor si obţinerea
rezultatelor planificate
26
Clasificatia programelor – niv I si II
Codul
Denumirea
P1
P2
01
P1P2
01
Legislativul şi serviciile de suport
Relația cu Cod
F3
01
01
0101
Activitatea Parlamentului
0111
01
02
0102
Activitatea consiliilor locale
0111
01
03
0103
Serviciile de suport pentru activitatea Parlamentului
0133
02
Preşedintele Republicii Moldova
0201
Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova
03
Executivul şi serviciile de suport
02
02
01
03
0111
03
01
0301
Exercitarea guvernării
0111
03
02
0302
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării
0133
04
Constituţionalitatea
04
04
01
0401
Jurisdicţie constitiuţională
0111
04
02
0402
Respectarea drepturilor și libertăților omului
0111
04
03
0403
Protecția împotriva discriminării
0111
05
Managementul finanţelor publice
05
05
01
0501
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal
0162
05
02
0502
Administrarea veniturilor publice
0112
05
03
0503
Executarea şi raportarea bugetului public naţional
0112
05
04
0504
Inspecția financiară
0112
05
05
0505
Supravegherea activității de audit
0112
05
06
0506
Servicii de suport în domeniul finanţelor publice
0112
05
07
0507
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul finanţelor publice
0150
05
08
0508
Administrarea achizițiilor publice
0133
05
10
0510
Auditul extern al finanțelor publice
0112
27
Clasificatia programelor – reguli 1
• Clasificatia programelor niv. I P1 si niv. II P2 –
integrate. P2 se utilizeaza doar in combinatie
cu P1 (80 02)
• Nivelul III P3 – independent- Tipuri
– Invest capitale (00319)
– Proiecte finantate din surse externe (7xxxx)
– Generale
• Relatia cu alte clasificatii:
 Clasificatia functionala 1 P1P2: 1F1-F3; 1F3:1 sau nP1P2
 Surse – nivel de buget S1S2
 Organizationala Org1/Org2
 Directiile de ramura
28
Clasificatia programelor –reguli 2
• Clasificatia programelor este in relatie cu cadrul de
politici si va fi dispusa spre ajustare / modificare
• Modificarea clasificatiei programelor implica:
– Propunerea justificata - APC/APL => MF
– Modificarea listei de coduri si a relatiilor in SIMF – MF
• Participa in formatul de prezentare a bugetului
29
Informatia non-financiara
• Explicatii pentru P1P2– in format txt
– Scop,
– Obiective,
– Descriere
• Indicatori de performanta (IP) => Registrul IP cuprinde
combinatia Org1+P1P2+IP
Column3
Column4
IP
Column2
P2
Column1
P1
Cod
Org1
Denumirea
un.de masura
2
3
4
5
6
Gradul de asigurare a populatiei deservite cu medici
0005
80
01
e1
%
Cota analizelor de control a calitatii efectuate in cadrul
laboratoarelor
0005
80
01
e2
%
Ponderea Protocoalelor Clinice Nationale implementate in
cadrul institutiilor ACsR Cs din nr. total elaborat pe tara
0005
80
01
e3
%
Proportia pacientilor internati din totalul celor ce au
necesitat
0005
80
01
o1
%
1
Ministerul Finanţelor
30
Informatia non-financiara
• Tipuri de indicatori de performanta
R - rezultat
O - produs
E – eficienta
q cantitativi - pot fi insumati (numarul de beneficiari
la acelasi serviciu, unitati)
q calitativi
- nu se insumeaza (gradul de satisfactie
a beneficiarilor, %)
Ministerul Finanţelor
31
Informatia non-financiara
Ministerul Finanţelor
32
Informatia non-financiara - IP
Ministerul Finanţelor
33
Ministerul Finanţelor
34
Clasificatia economica
Ministerul Finanţelor
35
Cadrul analitic al CB economice – tabel de trecere
Actual
Capit/Art.
___________________
l Venituri
100
l Cheltuieli
100,200
curente
(100)
capitale
(200)
Creditarea netă 600
____________________
l Sold (Def/Exced) 26/25
l Finantare
l Internă
27
l Externă
28
l Privatizare
29
l Sold mijl banesti 75,76
l
Nou
Cod CB
Cod PC
____________________
l
l
l
l
Venituri
1
Cheltuieli
2
(fara active materiale)
_______________________
Sold operational
(1-2)
Active nefinanciare
3
1
2
3
_______________________
l Sold general (Def/Exc) 1- (2+3)
l Active financiare
41,42,
41-49
44-49
l Datorii
5
5
l Modificarea soldului
de mijloace banesti
9
x
36
CB şi PC în contextul integrarii
Plan de
conturi
Clasa 6,7,8
Plan de conturi
integrat cu
Clasificaţia
economică
Tip/Clasa
Clasificatia
bugetara
Tip
90(91,92,93)
1-5;9
37
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
6
0
0
0
0
7
8
9
1
VENITURI
11
IMPOZITE ŞI TAXE
111
IMPOZITE PE VENIT
1111
Impozit pe venitul persoanelor fizice
11111
Impozit pe venitul reţinut din salariu
111110 111110 Impozit pe venitul reţinut din salariu
11112
Impozit pe venitul persoanelor fizice
aferent declaraţiilor
depuse
111120 111120 Impozit
pe venitul persoanelor
fizice
aferent
depuse
11113
Impozitdeclaraţiilor
pe venitul aferent
operaţiunilor de predare în posesie
folosinţă
a proprietăţii
111130 111130 şi/sau
Impozit
pe venitul
aferent
operaţiunilor de predare în posesie
şi/sau
folosinţă
a proprietăţii
1112
Impozit
pe venitul
persoanelor
juridice pe venitul obţinut din
11121
Impozit
întreprinzător
111210 111210 activitatea
Impozit pe de
venitul
obţinut din
activitatea de întreprinzător
10
11
12
13
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
E
C
A
P
E
E
E
C
C
C
A
A
A
P
P
38
angajamente (A)
Contabilitatea de
Contabilitatea de casă (C)
Clasificaţia economică (E)
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
4
Codul contului contabil
Articol /Cont
3
Codul economic
Capitol /Grupă de conturi
2
Element /Subcont de
nivelul II
Categorie /Subclasă
1
Alineat /Subcont de
nivelul I
Tip /Clasă
CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ ŞI PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
5
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
9
9
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
2
21
211
2111
21111
211110
21112
211120
21113
211130
21114
211140
21115
211150
21119
211190
2112
21120
211200
8
211110
211120
211130
211140
211150
211190
211200
9
CHELTUIELI
CHELTUIELI DE PERSONAL
REMUNERARE MUNCII
Remunerarea muncii angajaţilor
statelor
conformde
bază
Salariul
Salariul de bază
Sporuri şi suplimente la salariul de
bază şi suplimente la salariul de
Sporuri
bază material
Ajutor
Ajutor material
Premieri
Premieri
Majorări conform deciziilor
abilitate
locale deciziilor
autorităţilor
conform
Majorări
locale abilitate
autorităţilor
plăţi salariale
Alte
Alte plăţi salariale
Remunerarea muncii temporare
Remunerarea muncii temporare
Remunerarea muncii temporare
10
A
A
A
A
A
A
A
11
12
13
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
angajamente (A)
Contabilitatea de
Contabilitatea de casă (C)
Clasificaţia economică (E)
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
4
Codul contului contabil
Articol /Cont
3
Codul economic
Capitol /Grupă de conturi
2
Element /Subcont de
nivelul II
Categorie /Subclasă
1
Alineat /Subcont de
nivelul I
Tip /Clasă
CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ ŞI PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR
39
Clasificaţia economică şi PC - K1
Cod
integrat
1
2
3
4
5
6
Venituri
Cheltuieli
Active nefinanciare
Active financiare
Datorii
Mijloace transmise si
primite intre conturi
7 Rezultate
8 Conturi extrabilanţiere
9 Sold de mijloace
banesti
Clasificaţia
economică
1
2
3
Plan de conturi
1
2
3
4
5
4
5
x
x
x
9
6
7
8
x
40
Clasificaţia economică şi PC - K2 venituri
Cod
integrat
1 Venituri
11 Impozite şi taxe
12 Contibuţii şi prime de
asigurări obligatorii
13 Granturi primite
14 Alte venituri
19 Transferuri
Clasificaţia
economică
1
11
12
Plan de conturi
integrat
1
11
12
13
14
19
13
14
19
41
Clasificatia economica – cheltuieli
Actuala
Noua
Tipul 2 – Cheltuieli
Tranzactiile care conduc in
mod direct la micsorarea
activelor guvernamentale
(Servicii): Chelt de personal,
servicii termoenergetice,
locatiune,
transport,
deplasari, protocol,
editoriale, reparatii curente,
paza etc.
Tipul 3 - Active
nefinanciare
Valoarea neta a tranzactiilor
cu activele nefinanciare
(Bunurile si valorile):
Mijloace fixe,
Rezervele materiale,
Stocuri materiale,
Productia in curs de executie,
Marfuri,
Valori,
Active neproductive
Uzura mijl fixe
Clasificatia cheltuielilor
Ministerul Finanţelor
42
Clasificaţia economică şi PC - K2 cheltueili
Cod
integrat
2 Cheltuieli
21 Cheltuieli de personal
22 Bunuri şi servicii
23 Cheltuieli privind
deprecierea activelor
24 Dobînzi
25 Subsidii
26 Granturi acordate
27 Prestaţii sociale
28 Alte cheltuieli
29 Transferuri
Clasificaţia
economică
Plan de conturi
integrat
2
21
22
x
2
21
22*
23
24
25
26
27
28
29
24
25
26
27
28
29
43
Clasificaţia economică şi PC - K2 active nefinanciare
Cod
integrat
3 Active nefinanciare
31 Mijloace fixe
32 Rezerve de stat
33 Stocuri de materiale
circulante
34 Productie in curs de executie,
finita, animale la ingrasat
35 Marfuri
36 Valori
37 Active neproductive
39 Uzura şi amortizarea
mijloacelor fixe
Clasificaţia
economică
3
31
32
33
Plan de conturi
integrat
3
31
32
33
34
34
35
36
37
35
36
37
x
39
44
Activele nefinanciare – comportament specific
• Tranzactiile de procurare a bunurilor efectuate de institutiile
bugetare nu conduc la modificarea activelor guvernamentale!
Activele totale
•Valoarea activelor
Intacta,
•Se modifica forma
activelor
Activele financiare
-
Se micsoreaza “ ”
Activele
nefinanciare
Se majoreaza“
+”
• La planificarea bugetului se utilizeaza doar codurile
economice care fac parte din Clasificatia bugetara (cu atribut
“c”.
Ministerul Finanţelor
45
PC şi Clasificaţia economică - alte tipuri/clase
Cod integrat
4 Active financiare
41 Creanţe interne
42 Creanţe externe
43 Mijloace banesti
5 Datorii
51 Datorii interne
52 Datorii externe
6 Mijloace transmise si primite
7 Rezultate
71 Rezultatul executarii de casa a bugetelor
72 Rezultatul financiar al institutiei bugetare
8 Conturi extrabilantiere
81 Conturi extr. ale bugetelor
82 Conturi extr. ale institutiilor
90 Modificarea soldului de mijloace banesti
91 Sold la inceputul perioadei
92 Corectarea soldurilor
93 Sold la sfirsitul perioadei
Clasificatie
bugetara
4
41
42
x
5
51
52
X
X
X
X
X
X
X
90
91
92
93
Plan de
conturi
4
41
42
43
5
51
52
6
7
711,712
721,722
8
81
82
X
X
X
X
46
Caracteristicile Clasificatiei ECO
Clasificatia economica
Categorii
Resurse
Cheltueili
Tip eco
1;4;5;9
Tip eco 2;3
Pot fi
insumate in
scop de
balantare
Lista de coduri
•General
Tip eco 1-9
•Transfer
Pot fi insumate
in scop de
balantare
Ministerul Finanţelor
Tipurile Eco 1-9
Nu se
insumeaza !!!
47
Relatiile intre Clasificatia economica si alte
clasificatii
S1S2
Admin
buget
S3S4
ECO=PC
Tip de
transfer
uri
P3
Ministerul Finanţelor
48
Transferuri intre bugete
A. Transferuri
generale
B. Transferuri cu
destinatie speciala
Regula 1
Regula2
Org 1 Actiuni
generale
Org2 Actiuni
generale
Control in SIMF
Oricare ORG1
Oricare Org2
Apare in proces de
executie prin
docum modificare
Fara control in
SIMF
49
Transferuri intre bugete - caracteristici
•
•
•
•
Se identifica prin clasificatia economica
Cod specific : 19xxxx, 29xxxx, 4141xx, 4145xx ,5141xx, 5145xx, ….
Pereche “oglinda” 193120 293120 ; 4141  5141 …./etc .
Codurile eco tip “Transf” sint parte a regulilor de consolidare si se
elimina reciproc in bugetul consolidat
• Transferurile nu modifica balanta bugetului: creaza 2 inregistrari
cu aceeasi suma:
A.Transferuri generale – parte a bugetului aprobat :
La expeditor - la cheltuieli / la beneficiar - la venituri
B.Transferuri specifice – in proces de executie ca modificare
a. La expeditor: la cheltuieli [-] linie obisnuita si [+] linie transfer
b. La beneficiar: la venituri [+] la cheltuieli [+]
Ministerul Finanţelor
50
Investitii capitale
• Cod specific
Atribut specific = Cod proiect
•Litere –in faza pina la aprobare
•Cifre – in faza aprobat
Actual
Nou
Art 241
Eco K4 3192
Investitii
capitale
Investitii capitale in active materiale in curs
de executie
241 01
241 02
241 03
241 04
241 05
319210 IC in cladiri
319220 IC in constructii speciale
319230 IC in instalatii de transmisie
319290 IC in alte active materiale
Ministerul Finanţelor
51
Proiecte de investitii capitale
• IC
buget
Tipuri de
proiecte
IC in
functie de
sursa de
finantare:
=> finantate din
• IC & FSE => din buget si
din proiecte
finantate dinsurse externe
• FSE
=> din proiecte
finantate din surse
externe
Ministerul Finanţelor
52
Investitii capitale
Fisa proiectului de investitii capitale
Ministerul Finanţelor
53
Lista proiectelor de investitii capitale
Cod Tip de
Proiect
CI
Cod Statut
Proiect
ACC
Anul lansării
0035
Executor Cod
Org2
00475
Restaurarea edificiului Muzeului National de Arte din str.31 August 1989
8504
nr.115, municipiul Chisinau
0014
00381
CI
ACC
2009
1360
M1 Chisinau-Leuseni-frontiera cu Romania
6402
0009
01390
CI
ACC
2010
AAAAD
2074
M3 Chisinau-Cimislia-Vulcanesti-Giurgiulesti-frontiera cu Romania
6402
0009
01390
CI
ACC
2010
AAAAE
2149
Caminul Colegiului Politehnic din Chisinau, str.Melestiu nr.12
8804
0011
00267
CI
ACC
2009
AAAAF
2221
Reparatia capitala a drumurilor publice, finantata din fondul rutier
6402
0009
01390
CI
ACC
2009
AAAAG
2420
R7 Soroca - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania
6402
0009
01390
CI
ACC
2010
AAAAH
2421
R8 Otaci - Edinet
6402
0009
01390
CI
ACC
2010
AAAAI
2422
R9 Soroca - Arionesti - Moghiliov-Podolski(Ucraina)
6402
0009
01390
CI
ACC
2010
AAAAJ
2425
Drumul R20 Rezina-Orhei-Calarasi, sectorul Rezina-Orhei (km 0-46)
6402
0009
01390
CI
ACC
2009
AAAAK
2447
L461 Ialoveni - Molesti
6402
0009
01390
CI
ACC
2010
AAADY
Construcţia liniei electrice aeriene ”Bălţi-Suceava”
5803
0006
00019
CI
PRP
2017
AAADZ
Infrastructura Biroului vamal Cahul
0502
0007
00020
CI
PRP
2015
AAAEA
Infrastructura Biroului vamal Leuşeni
0502
0007
00020
CI
PRP
2015
AAAEB
Infrastructura Postului vamal Giurgiuleşti
0502
0007
00020
CI
PRP
2015
Cod din Litere: Cod
Nume
Cod Subprogram Cod Org1
AAAAA
1331
Liceul Academic Republican de tip internat, str.Sprincionoaia nr. 1,
municipiul Chisinau
1610
AAAAB
1350
AAAAC
Ministerul Finanţelor
2009
54
Ministerul Finanţelor
55
Clasificatia surselor
Ministerul Finanţelor
56
Clasificatia surselor
I. Nivel de buget
S1-Nivel de
buget
II. Componente de surse
S3Component
S2-Subnivel de
buget
III. Originea sursei
S5-Originea
sursei
S4Subcomponent
S6-Donatorul
*Pentru surse
externe
Ministerul Finanţelor
57
Clasificatia surselor
Nivel de buget
S1
S2
Nivel de
buget
Subnivel
de buget
0
1
1
1
0
1
3
2
2
2
1
2
1
2
Denumire
Bugetul public naţional
Bugetul consolidat central
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medicală
Bugetul consolidat local
Bugetul local de nivelul 1
Bugetul local de nivelul 2
Ministerul Finanţelor
58
Clasificatia surselor
Componente venituri
S3
S4
Denumirea
Component Subcomponent
1
00
2
2
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții
bugetare
97
2
98
2
99
Resurse atrase de instituţii
Resurse atrase pentru proiecte
finanţate din surse externe
Alte resurse cu destinaţie specială
Ministerul Finanţelor
59
Clasificatia surselor
Componente cheltuieli
S3
S4
Denumirea
Component Subcomponent
3
4
4
4
4
4
00
4
4
05
99
01
02
03
04
Alocaţii cu character general
Alocaţii cu caracter special
Fondul de rezervă al Guvernului
Fondul de intervenţie a Guvernului
Fondul de rezervă al APL
Programul de reintegrare
Fondul național de dezvoltare
regională
Alte alocații cu character special
Ministerul Finanţelor
60
Clasificatia surselor
Originea sursei
S5
Originea sursei
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S6
Donator
x
00
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
999
Denumirea
Surse interne
Surse externe
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Banca Europeană de Investiţii
Banca Germană KfW
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Banca Mondială
Comisia Europeană
Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă
Fondul Kuweitean pentru Dezvoltare Economică Arabă
Guvernul Suediei
Guvernul Olandei
Guvernul Japoniei
Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională
Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului
Regatului Unit, Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Guvernul SUA
Programul de Mediu al Naţiunilor Unite
Fondul pentru copii al Naţiunilor Unite
Fondaţia Soros-Moldova
Asistenţă Tehnică pentru Comunitatea Statelor Independente
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Comunitatea Statelor Europene
Centrul European de Iniţiative
Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite
Fondul Canadian
Fondul Global de Mediu
Centrul European de Iniţiative
Guvernul Federaţiei Ruse
Guvernul Bulgariei
Guvernul Ungariei
Guvernul Italiei
Fondul Catalitic
Guvernul Georgiei
Fondul Monetar International
Alţi donatoriMinisterul Finanţelor
61
Clasificatia surselor
I. Nivel de buget
II. Componente de
surse
S1s2 =X X
S3s4 = X XX
III. Originea sursei
S5s6 = X XXX
s3
S1
1=central
2=local
Venituri:
1= Generale
2= Colectate
Cheltueili:
3= alocatii cu caracter
general
S5 : 1- interne
2* - externe
4= alocatii cu caracter
special
S2:
11=BS,
12= BASS,
13= FAOAM
Nivel local I=21 Nivelul
local II =22
S6* Donator
s4
Pentru surse externe
Generale - nu se divizeaza
Colectate: 297mijl spec;
298 PFE
Ch.Speciale: 4xx=Fond Rez
Fond Iinterv;etc
62
• Balantarea bugetului
Ministerul Finanţelor
63
Balanta bugetului
Buget balantat
[2+3] = 1 + 41+42+5 +90
(modificarea soldului de resurse)
91+92-93
91 – sold de mijloace banesti la inceputul perioadei
92 – corectarea soldului de mijloace banesti
93 - sold de mijloace banesti la finele perioadei
Ministerul Finanţelor
64
Soldul bugetar si Formula de balantare a bugetului
Sold bugetar operational= 1-[2+3]
Sold bugetar primar = 1-[(2-24)+3]
Fara
dobinzi
(24xxxx)
65
Balantarea bugetului
Soldul bugetar si finantarea lui
Cod
integrat
1 Venituri
2 Cheltuieli
3 Active nefinanciare
Sold bugetar
Finantare
4 Active financiare
5 Datorii
6 Mijloace transmise si primite
intre conturi
7 Rezultate
8 Conturi extrabilanţiere
9 Modificarea sold de mijl banesti
Clasificaţia
economică
Plan de conturi
1
2
3
1
2
3
1-(2+3)
41+42+5+9
41,42
5
1-(2+3)
41+42-43+5
41,42
5
x
x
x
9
6
7
8
x
66
Linii bugetare - exemple
Linii bugetare
Surse
Organizationala
Functii
Org
tip
cores
ORG2
ponde
8
9
nt
S1+S2
S3+S4
S5
S6
Org1
tip
Org1
1
2
3
4
5
6
7
11
100
1
x
0799
AG
01344
AG
11
100
2
054
0799
AG
01344
11
100
1
x
0799
AG
11
11
100
297
1
1
x
x
0799
0013
11
300
x
x
11
300
x
11
300
11
11
Org2
Programe
Proi
Economica
Investiti
proj inv
eco
cap
F3
P1P2
P3
10
11
12
13
14
x
x
x
x
x
111210
AG
x
x
x
x
x
595210
01344
AG
x
x
x
x
x
910000
AG
Ord
01344
01274
AG
Ord
x
x
x
1050
x
x
x
x
x
x
930000
142310
0015
Ord
0048
Ord
x
0332
4004
00095
x
211200
x
0008
Ord
00114
Ord
x
0812
8503
00319
3421
319210
x
x
0799
AG
01344
AG
x
0171
1701
00048
x
242200
404
401
x
x
x
x
0011
0018
Lid/Ord
Ord
x
00007
00025
x
x
315110
281700
2
2
061
054
0011
0011
00267
00267
x
x
x
0303
0602
298
298
Ord
Apar
Apar
0162
0113
11
11
Lid/Ord
Lid/Ord
Lid/Ord
00029
00408
0931
0931
x
x
70017
70017
x
x
131121
595210
11
11
11
298
298
300
2
2
x
054
054
x
0011
0011
0011
Lid/Ord
Lid/Ord
Lid/Ord
00267
Apar
Apar
Apar
0931
0931
0931
x
x
8808
70017
70017
70017
x
00267
00267
x
x
x
x
x
910000
930000
333110
11
300
x
x
0799
AG
01344
AG
1641/0
3450
0181
1101
00045
x
293130
11
100
1
x
0799
AG
01344
AG
1001/0
2810
x
x
x
x
191110
67
Consolidarea
bugetelor
Ministerul Finanţelor
68
Consolidarea bugetelor – nivele
• Nivele de consolidare:
–
–
–
–
BPN
= Bugetul Consolidat central + Consolidat local
Central = Bugetul consolidat central (BS+BASS+FAOAM)
Local = Bugetul consolidat local (BLC UAT1+…. +BLC UAT35)
Intern = Bugetul local consolidat UAT regiune
[BLRaional+BLPrim1+…+BLPrim n]
– Local nivel I = Bugete consolidate de nivelul 1
– Local nivel II = Bugete consolidate de nivelul 2
• Consolidarea se efectueaza doar cu Clasificatia ECO
• La consolidare se elimina reciproc liniile bugetare perechi:
a) transferurile intre bugete si
b) imprumuturile intre bugete
69
Consolidare – tipuri
• Bugete aprobate
• Bugete executate
Consolidare Adhoc
Consolidare
finala
Ministerul Finanţelor
Nu se stocheaza in
SI => rezultat
intermediar
Se salveaza si se
stocheaza
70
Consolidarea bugetelor - tipuri
• Consolidare finala
•
doar bugete cu statut aprobat
• Consolidarea ad-hoc
• la orice etapa a procesului
• Bugete incomplete
Ministerul Finanţelor
71
Obiectul de consolidare
• Obiectul de consolidare cuprinde:
– Ciclul bugetar - (asociat cu perioada si cu tipul
“Aprobat”)
– Bugetele
- (depinde de nivelul de
consolidare, faza buget)
– Reguli
- (perechi de coduri asociate
reciproc)
– Atribute
- (statut consolidare, Data creari,
perioada …)
Ministerul Finanţelor
Cod ID
+
Nume
72
Reguli de consolidare
• Regula de consolidare contine:
a) Tip de consolidare
b) Perechea de coduri Eco
=> la expeditor (eco 29xxxx, 4xxxxx)
=> la beneficiar (eco 19xxxx, 5xxxxx)
c) perioada (anul)
• Regulile pot fi :
– Create manual de utilizator pentru utilizare unica
– Selectate (comanda “Copie reguli consolidare”) din lista de reguli
stocate in SI
Ministerul Finanţelor
73
Rezultatul consolidarii
• Raportul bugetului consolidat in 3 optiuni
Bugetul
consolidat
Liniile
bugetare
consolidabile
NETTO
Ministerul Finanţelor
Bugetul
agregat
BRUTTO
74
Administrarea
Clasificatiei bugetare
Ministerul Finanţelor
75
Administrarea clasificatiei bugetare
Econo
mica
/PC
Organiz
ational
a
Functionala
Registre
bugetare
Programe
Surse
DGTS
DR
DGSB
Minfin
SIMFP
I.S. FTI
76
Ministerul Finanţelor
77
Recapitulare
Activitati practice
Ministerul Finanţelor
78
Multumim pentru atentie !
Va dorim succese!
79

similar documents